27/11/2018

Uutiset

Taiteen valtionpalkinnot jaettiin Helsingissä

Valtion taidetoimikunnat ovat myöntäneet arkkitehtuurin, elokuvataiteen, esittävien taiteiden, kirjallisuuden, kuva-, media- ja monitaiteen, muotoilun, musiikin, sarjakuva- sekä valokuvataiteen valtionpalkinnot. Kukin valtionpalkinto on suuruudeltaan 14 000 euroa. Eurooppa-, kulttuuri- ja urheiluministeri Sampo Terho jakoi palkinnot 27. marraskuuta taidetoimikuntien 50-vuotisjuhlassa, Taike-Gaalassa Helsingissä.

Visuaalisten taiteiden valtionpalkinnot myönnettiin kuvataiteilija Sasha Huberille, mediataiteilija Anneli Nygrenille, sarjakuvataiteilija Kati Rapialle sekä valokuvataiteilija Susanna Majurille, ja taiteilija Annette Arlander sai monitaiteen valtionpalkinnon.

Kuvataiteen valtionpalkinto

Kuvataiteilija Sasha Huber Saarikon (s. 1975) taide hakee johdonmukaisesti oikeudenmukaisuutta ja historian oikaisuja. Hänen kolonialismin historiaa purkavat teoksensa ovat vahvoja eettisten vaatimusten ja esteettisen ilmaisun yhdistelmiä, jotka puhuttelevat kansainvälisiä yleisöjä. Huber käyttää taiteessaan monia ilmaisumuotoja: performanssia, valokuvaa, liikkuvaa kuvaa, kuvanveistoa, tekstidokumentaatiota ja ääntä. Teoksia leimaa kollektiivinen ajattelu ja kollektiiviset teot, jotka vahvistavat kulttuurista ja poliittista moniarvoisuutta.

Kuvataiteen valtionpalkinnosta päättää visuaalisten taiteiden toimikunta.

Mediataiteen valtionpalkinto

Mediataiteilija Anneli Nygrenin (s. 1958) pitkä ura ulottuu 1980-luvun alusta tähän päivään ja kattaa muun muassa fiktioita, dokumentteja, animaatioita ja musiikkivideoita. Nygrenin taide on tinkimätöntä ja tyyliltään ainutlaatuista. Hän käsittelee teoksissaan tärkeitä ja vakavia teemoja, mutta hänen teoksensa sisältävät myös raikasta tee se itse -ilmaisua, terävää huumoria ja itseironiaa. Nygren on keskeinen osa suomalaista mediataiteen historiaa, ja samalla vahvasti kiinni tässä ajassa – salaperäisenä ja monimerkityksellisenä retro-Annelina.

Mediataiteen valtionpalkinnosta päättää audiovisuaalisten taiteiden toimikunta.

Monitaiteen valtionpalkinto

Suomalaisen performanssitaiteen ja taiteellisen tutkimuksen uranuurtajiin kuuluva Annette Arlander (s. 1956) on koulutukseltaan teatteriohjaaja, filosofian maisteri ja teatteritaiteen tohtori. Hän on toiminut professorina Teatterikorkeakoulussa, Kuvataideakatemiassa ja Tukholman taideyliopistossa. Taiteellisessa työskentelyssään Arlander yhdistää taiteen ja tutkimuksen. Hän on monipuolinen taiteilija, jonka teoksissa maisemasta tulee esitys puheen tai videon avulla. Hänen voimansa on liikkua ympäristön, videon ja performanssin muodostamassa välitilassa.

Monitaiteen valtionpalkinnosta päättää taiteen moninaisuuden ja liikkuvuuden toimikunta.

Sarjakuvataiteen valtionpalkinto

Kuvataiteilija, sarjakuvantekijä Kati Rapia (s. 1972) on tinkimätön, persoonallinen ja omaääninen kertoja ja monen kuvallisen ilmaisutavan mestari. Hän luo näyttelytiloihin sarjakuvan kollaasimaista estetiikkaa, ja hänen sarjakuvateoksensa tekevät sekä tarinan että kuvamaailman osalta tarkkoja huomiota maailmasta. Tuoreimpana esimerkkinä on sarjakuvateos Pyrstötähti. Se on poikkeuksellinen teos suomalaisen nykysarjakuvan kentässä ja taidokas esimerkki historian kertomisen mahdollisuuksista yhdistäessään erilaisia lähteitä uudella tavalla.

Valokuvataiteen valtionpalkinto

Valokuvataiteilija Susanna Majurin (s. 1978) kuvissa toistuvat tietyt teemat kuten vesi, pohjoinen maisema ja ihminen, mutta samalla kuvat ovat omaperäisiä ja visuaalisesti vietteleviä. Todellista ja unenomaista yhdistävät valokuvat kertovat katkelmia tarinoista, tunteista ja mielentiloista. Vuoden 2004 debyyttinäyttelystään lähtien Majurin töitä on ollut esillä kotimaassa ja ulkomailla. Hänen erityinen kuvakielensä ja värinkäyttönsä ovat vaikuttaneet nuoremman sukupolven valokuvataiteilijoiden visuaaliseen ajatteluun.

Sarjakuvataiteen ja valokuvataiteen valtionpalkinnoista päättää visuaalisten taiteiden toimikunta.

Taiteen edistämiskeskuksen (Taiken) asiantuntijoina toimivat valtion taidetoimikunnat päättävät vuosittain alansa valtionpalkinnoista. Palkinnon voi saada taiteilija tai taiteilijaryhmä tunnustuksena kolmen edellisen vuoden aikana valmistuneesta ansiokkaasta työstä tai suorituksesta. Palkinnon voi saada myös taiteilija, joka on toiminut pitkään ja ansiokkaasti oman taiteenalansa hyväksi. Myös taiteenalan yhdistys tai muu yhteisö voidaan palkita. Palkinnot maksetaan Veikkauksen tuotosta.

Katso muut palkitut

 

Kuva: Sasha Huber: Louis Who? What you should know about Louis Agassiz. Interventio, Praça Agassiz, Rio de Janeiro, 2010.