22/09/2023

Uutiset

Suomalaisen nykytaiteen kokonaisuus esillä Performa-biennaalissa

Suomi on tänä vuonna arvostetun Performa-biennaalin Pavilion Without Walls -ohjelman teemamaa. Suomalaisen nykytaiteen kokonaisuus jatkaa Performan tavoitetta esitellä korkeatasoista nykytaidetta eri puolilta maailmaa, kooten yhteen suomalaistaiteilijoita performanssin, tanssin ja äänitaiteen aloilta.

Performanssi- ja esitystaiteen arvostettu Performa-biennaali levittäytyy eri puolille New Yorkia 1.–19.11.2023. Nyt kymmenettä kertaa järjestettävän festivaalin Performa Pavilion Without Walls -maakokonaisuus esittelee tänä vuonna suomalaisten nykytaiteilijoiden poikkitaiteellisia esityksiä. Biennaalissa esitetään uusia tilausteoksia sekä teoksia viime vuosilta Suomessa työskenteleviltä nykytaiteilijoilta, jotka toimivat nykytaiteen, esitystaiteen ja musiikin parissa. Monet heistä tekevät Performa-biennaalissa ensiesiintymisensä Yhdysvalloissa.

Finnish Pavilion Without Walls -kokonaisuudessa ovat mukana taiteilijat Teo Ala-Ruona, Anna Maria Häkkinen ja Niko Hallikainen työryhmineen; taiteilija Jenna Sutela, jonka teos toteutuu yhteistyössä newyorkilaisen Swiss Instituten kanssa; kokki Antto Melasniemen ja taiteilija Rirkrit Tiravanijan Performa Hub -tapahtuma; kaksiosainen äänisarja SONIC TONIC ASSEMBLY, jossa esiintyvät äänitaiteilijat AGF, Bhavisha Panchia, Chris Williams x Lester St. Louis, DeForrest Brown (Speaker Music), Tony Cokes, Lamin Fofana, Islaja, KMRU, Lau Nau ja Cucina Povera; sekä taiteilija Pilvi Takala Performa HUB -residenssitaiteilijana.

Finnish Pavilion Without Walls -kokonaisuuden mahdollistaa kansainvälinen yhteistyö Performan, Suomen New Yorkin kulttuuri-instituutin, Frame Contemporary Art Finlandin, Suomen New Yorkin pääkonsulaatin ja HIAP – Helsinki International Artist Programmen kanssa. Paviljonkia tukevat merkittävillä satsauksilla opetus- ja kulttuuriministeriö, Jane ja Aatos Erkon säätiö sekä Saastamoisen säätiö.

”Performa-biennaali on Pohjois-Amerikan merkittävin nykyperformanssitapahtuma, ja tarjoaa suomalaisille taiteilijoille ainutlaatuisen tilaisuuden kehittää taiteellista työskentelyään ja luoda yhteyksiä paikallisiin taiteilijoihin ja yleisöön. On todella upeaa päästä esittelemään amerikkalaiselle yleisölle sekä nousevia että jo kansainvälisesti tunnustettuja suomalaistaiteilijoita, joista monet ovat ensimmäistä kertaa esillä New Yorkissa”, sanoo Suomen New Yorkin kulttuuri-instituutin johtaja Kati Laakso.

Performan perustaja, johtaja ja kuraattori RoseLee Goldberg: “Pavilion Without Walls -ohjelma ei ainoastaan tuo New Yorkiin uusia taiteellisia ääniä ja tue uusien teosten luomista, vaan myös laajentaa käsitystä performanssitaiteesta luomalla yhteyksiä kulttuuritoimijoihin ympäri maailmaa. Suomen paviljonki on jatke tälle eetokselle, joka on ollut Performa-biennaalin ytimessä sen perustamisesta lähtien.”

Teo Ala-Ruona, Enter Exude, 2023. Kiasma-teatteri. Kuva: Kansallisgalleria / Pirje Mykkänen.

Taiteilijat

Teo Ala-Ruona on monialainen taiteilija ja kirjoittaja, jonka teokset  tutkivat sukupuolen rakentumista digitaalisen teknologian ja ekologisten haasteiden kautta. New Yorkin ensi–iltansa Performa-biennaalissa saavassa Enter Exude -teoksessa Ala-Ruona vie yleisön pahaenteiselle ajelulle, jossa energiateollisuus uhkaa kerran idyllistä maisemaa.  Urheiluauton tyylikkyys symboloi kehon alati muuttuvaa luonnetta, Ala-Ruonan tutkiessa tekno-transmaskuliinisuutta sekä perhesuhteita fossiilikapitalismin aikakaudella. 

Koreografi ja taiteilija Anna Maria Häkkinen tunnetaan fyysistä liikettä, kontaktilajeja ja veistoksellisia sommitelmia yhdistelevistä teoksistaan. New Yorkin debyytissään Häkkinen lähtee liikkeelle kysymyksestä: “Miten tuoda tanssi takaisin?”. Hyödyntäen tanssin perusperiaatteita, kuten kestoa, toistoa ja tarkkuutta, Häkkinen punoo yhteen Helsingin ja New Yorkin tanssiyhteisöissä saamiaan oppeja, tehden kunniaa muun muassa Judson Dance Theaterin perustajalle Lucinda Childsille. Elektronisen tanssimusiikin innoittamassa esityksessä esiintyvät muusikko Keliel (Eliel Tammiharju), dramaturgi Emil Santtu Uuttu ja newyorkilaisia tanssitaiteilijoita, luoden yhdessä tilaan uusia liikekuvioita. Teos on tilausteos Performa-biennaalin Finnish Pavilion Without Walls -kokonaisuuteen.

Performa-biennaalissa nähtävässä teoksessaan performanssirunoilija ja kirjailija Niko Hallikainen pohtii halua ja menetystä romanssin narratiivin kautta. Hallikaisen tekstipohjaiset ja pitkäkestoiset performanssit käsittelevät usein luokkaan, seksuaalisuuteen, mystiikkaan ja suruun liittyviä teemoja. New Yorkin queer-historioihin kiinnittyvä paikkasidonnainen teos Lavender Deal on kertomus pandemia-aikana Zoomin välityksellä tapahtuvasta kaukosuhteesta. Hallikainen kontekstualisoi suhdettaan ja kaipaustaan David Wojnarowiczin, William S. Burroughsin ja John Wienersin taiteen ja kirjoitusten kautta tässä sukupolvien välisessä “istunnossa”, jonka innoittajana on runoilija John Giornon buddhalaiset seremoniat. Teos on tilausteos Performa-biennaalin Finnish Pavilion Without Walls -kokonaisuuteen.

Taiteilija Jenna Sutela luo bienaaliin live-esityksen, jonka pohjana on hänen newyorkilaisessa Swiss Institutessa parhaillaan esillä oleva installaationsa Vermi-Sibyl (2023). Teoksen lähtökohtana on Marjory, Muppet-sarjan roskakasa ja oraakkelihahmo. Vermi-Sibyl kerää taideorganisaation henkilökunnan tuottamia kompostoituvia materiaaleja, jotka käsittelee tämän jälkeen noin tuhat matoa. Kompostointi puolestaan antaa virtaa SI:n katolla sijaitsevalle, tekoälyn tuottamalle ääni-installaatiolle, joka lähettää oraakkelimaisia viestejä East Villageen. Installaatiosta kasvaa biennaalissa nähtävä esitys, joka toteutuu yhteistyössä ääninäyttelijöiden kuoron ja saksofonistin kanssa. Alunperin tekoälyn tuottaman sisällön materialisoitumisen kautta Sutelan esitys käsittelee orgaanisen ja ei-orgaanisen elämän posthumanistisia yhdistymisiä. 

Performa, helsinkiläinen nykytaidetoimija PUBLICS sekä PALO Art Productions esittävät biennaalissa äänitaidekokonaisuuden SONIC TONIC ASSEMBLY, joka esitetään Pioneer Worksissa Brooklynissa. Kokonaisuuden lähtökohtana toimii paikkasidonnainen äänitys, jolla luodaan äänimaailmoja äänirunouden, abstraktin musiikin sekä mustan ja globaalin feministisen teknologian risteyskohdista. SONIC TONIC ASSEMBLY koostuu kahdesta osiosta, joissa molemmissa käytetään ääntä keinona analysoida Suomen ekologista ja sosiaalista maisemaa nopeiden muutosten aikana. Ensimmäisessä osiossa “Sonic Wilderness” esiintyvät AGF, Islaja, Lau Nau ja Cucina Povera. Toisessa osiossa “Sounding a Black Grammar” esiintyvät KMRU, Tony Cokes ja DeForrest Brown (Speaker Music) sekä Chris Williams x Lester St. Louis, Lamin Fofana ja Bhavisha Panchia.

Taiteilija Pilvi Takala on työskentelee tänä vuonna Performa Hub -residenssitaiteilijana, ja aloittaa samalla tutkimustyönsä vuonna 2025 järjestettävässä Performa-biennaalissa esitettävää tilausteosta varten. Takala on nykytaiteilija, joka työskentelee videon, installaation ja performanssin parissa. Erilaisten interventioiden avulla hän tutkii ja haastaa kulttuurisia konventioita, käyttäytymismalleja ja valtadynamiikkaa. Takala hakeutuu usein erilaisiin yhteisöihin saadakseen syvällisen käsityksen eri yhteisöjen arvoista tai toimintatavoista. Hänen havainnoistaan syntyy materiaalia, joka avulla hän voi tutkia prosessinomaisesti arkiympäristöä määrittäviä ja ohjailevia sanattomia sääntöjä ja odotuksia. Marraskuussa New Yorkissa Takala tulee esittelemään aikaisempien projektiensa video- ja tutkimusaineistoa sekä suunnitelmiaan Performa Hub -residenssin ajalle.