21/04/2020

Uutiset

Raija Koli: tarvitsemme ainutlaatuisia kuvataidekohtaamisia jatkossakin

Framen toimitusjohtaja Raija Koli peilaa huhtikuun uutiskirjeeseen laaditussa kirjoituksessa koronakriisin vaikutuksia kuvataiteen kenttään ja kertoo Framen toiminnasta pandemia-aikana. 

”Uutiskirjeemme lähtee tällä kertaa maailmaan, jossa pääsy kuvataiteen teosten äärelle on estetty. Suomen taidemuseot ja galleriat Rovaniemeltä Helsinkiin ovat sulkeneet ovensa ja juuri nyt on vielä epäselvää, pääsemmekö vielä kesälläkään niihin lukemattomiin kuvataiteen tapahtumiin, joita ympäri maata järjestetään. 

On ilmiselvää, että koronakriisillä on pitkäaikaisia, todella ikäviä vaikutuksia koko kuvataiteen kenttään. Taiteilijoiden ja kuvataiteen ammattilaisten taloudellinen ahdinko syvenee. Huhtikuun alkupuolella hallituksen lisätalousarvioesityksessä ehdotettiin yli 40 miljoonan euron määrärahalisäystä taiteen ja kulttuurin toiminnan tukemiseksi. Raha tulee tarpeeseen erityisesti taiteilijoille ja kulttuuritapahtumille sekä muille kulttuurin alan yhteisöille. 

Huolestuttavinta tässä tilanteessa on se, että emme pysty ennakoimaan pitkän aikavälin vaikutuksia: talouden taantuma ja rahapelitoiminnan tuottojen pienentyminen vaikuttavat taiteen ja kulttuurin kenttään mahdollisesti vuosienkin päästä. Poliittista tahtoa tarvitaan siis huomattavasti paljon enemmän kuin tuo 40 miljoonaa, joka nyt myönnetään ensiapuna.

”Koronakriisillä on pitkäaikaisia, todella ikäviä vaikutuksia koko kuvataiteen kenttään.”

Jatkuvuuden turvaaminen ensiarvoisen tärkeää

Tässä tilanteessa Framen tärkein tehtävä on poliittinen vaikuttaminen. Tuotamme tietoa koronaviruksen vaikutuksista kuvataiteen alaan ja käymme kirjeenvaihtoa poliitikkojen ja taiteen rahoittajien kanssa alan rahoitustarpeista. Samalla viilaamme argumentteja kuvataiteen rahoituskuopan täyttämisestä. 

Kuvataiteen julkinen rahoitus on jo vuosia ollut merkittävästi jäljessä muusta taiteen rahoituksesta ja kriisin jatkuessa saamme päivittäin tietoa lomautuksista, jotka vaarantavat taiteen saavutettavuuden ja kulttuuriperintötyön jatkuvuuden. 

Suurin toiveeni on, että kriisin jälkeen löytyy poliittista tahtoa ratkaista kuvataiteen rahoitus siten, että kuvataiteilijat saavat työstään riittävän toimeentulon ja edellytykset ammattinsa harjoittamiseen. Tämän tavoitteen eteen teemme töitä juuri nyt.

 

”Suurin toiveeni on, että kriisin jälkeen löytyy poliittista tahtoa ratkaista kuvataiteen rahoitus siten, että kuvataiteilijat saavat työstään riittävän toimeentulon ja edellytykset ammattinsa harjoittamiseen.”

Ohjelma siirtyy verkkoon

Suljettujen salien ulkopuolella taiteen kenttä tekee kaikkensa selvitäkseen poikkeuksellisesta tilanteesta. Kuraattorit ja museonjohtajat, konservaattorit ja galleristit, tekninen henkilökunta, museoiden pedaosastot ja viestinnän asiantuntijat suunnittelevat ja tapaavat zoomissa, teamsissa tai meetsissä ja miettivät tapoja, joilla ihmiset voivat eristyksestä huolimatta kokea kuvataidetta kodeissaan tai kävelylenkeillään. 

Myös Framen ohjelma jatkuu poikkeustilanteesta huolimatta. Testaamme virtuaalisia Vieraanvaraisuusharjoituksia, tuotamme Pilvi Takalan Venetsian biennaalin teosta ja kuvataiteen vuositilastoja. Apurahakoordinaattorimme on erityisen työllistetty: pyrimme sopeuttamaan kansainväliseen toimintaan suunnattuja apurahojamme siten, että ne mahdollisimman hyvin edelleen palvelevat taiteilijoita. Kokeilemme myös tapoja tehdä asiantuntijavierailuita virtuaalisesti ja järjestämme taiteilijoille viestintäkoulutusta etäyhteyksillä. 

Optimistina ajattelen, että ikkunagalleriat, kotiresidenssit ja virtuaaliopastukset jäävät elämään tämän haastavan asian hyvinä seurauksina ja täydentävät niitä taiteen äärellä tapahtuvia kohtaamisia, joita nyt kaipaamme. Tämä tapahtuu kuitenkin vain, jos taiteen ja kulttuurin rahoitus pysyy vakaana.”

 

Raija Koli