11/01/2024

Uutiset

Osallistujat valittu Framen tutkimusohjelmaan kuraattoreille 

Frame Curatorial Research Fellowship on nelivuotinen kansainvälinen tutkimusohjelma nykytaiteen kuraattoreille. Ohjelmassa syvennytään uudenlaiseen kuratoriaaliseen tutkimukseen ja haastetaan kuratoriaalisia ja institutionaalisia työskentelytapoja.

Frame Contemporary Art Finland ja sen yhteistyökumppanit Queens Museum New Yorkissa ja Van Abbemuseum Eindhovenissa Alankomaissa ovat valineet ohjelman vuoden 2024 tutkija-kuraattoreiksi Soph Boobyerin sekä Laura Serejo Genesin & Kiyoto Kosekin.

Valinnat tekivät Framen ohjelmapäällikkö Jussi Koitela, Queens Museumin näyttelypäällikkö, kuraattori Hitomi Iwasaki sekä Van Abbemuseumin johtaja Charles Esche ja avustava kuraattori Teresa Cos Rebollo.

Amsterdamissa asuvan Soph Boobyerin työskentely keskittyy kehojen välisiin suhteisiin ja eleisiin tilassa sekä edistää tiedon moniaistisempaa esittämistä. Hänen kuratointiin ja käsityöhön pohjaavassa työskentelyssään muun muassa puhuminen, kuunteleminen, kirjoittaminen, tekeminen, (uudelleen)käyttäminen, korjaaminen, häiritseminen, kokoaminen, kutsuminen ja vieraileminen toimivat keinoina ekokriittisten ja -feminististen kontekstien tutkimiseen.

Frame Curatorial Research Fellowship -stipendiaattina Boobyer tutkii maaperän roolia taidemuseoiden toiminnassa ja taiteen kaanonien muodostumisessa. Tutkimuksessaan hän tarkastelee maaperän roolia asioiden säilyttäjänä ja suojelijana sekä sen kykyä toimia oppaana ja tiennäyttäjänä. Tutkimuksen tuloksia esitellään osana Van Abbemuseumin The Soils -projektin julkista ohjelmaa. Projekti tarkastelee maaperän materiaalista toimijuutta arkistoimisessa ja taiteen esittämisessä yhdessä museon yleisöjen kanssa.

Soph Boobyer seisoo seinän edessä, johon on heijastuu projektorista tapahtuman aikataulu. Soph puhuu mikkiin ja katsoo kädessä olevaan puhelimeen.

Soph Boobyer. Kuva: Miguel Teodoro.

Laura Serejo Genes ja Kiyoto Koseki työskentelevät kuraattoreina New Yorkissa. He toteuttavat näyttelyitä ja ohjelmia kontekstisidonnaisiin tiloihin luodakseen uusia sosiaalisia, materiaalisia ja historiallisia yhteyksiä.

Heidän yhteistyössä Queens Museumin kanssa toteutuva tutkimusjaksonsa keskittyy diplomatian, hyväntekeväisyyden ja teollisuuden yhteyksiin kuratoinnin taustalla. Tutkimus kohdistuu vuosien 1939–1940 New Yorkin maailmannäyttelyn Suomen paviljongin komissaari Yrjö Alfred Paloheimoon ja Leonora Frances Curtin Paloheimoon, Santa Fen alkuperäiskansojen messujen (Native Market) perustajaan. Tutkimuksessa Paloheimojen yhteistoiminta taide- ja kulttuurikentällä 1940-luvulta lähtien toimii kehyksenä, jonka kautta tarkastellaan kulttuuristen ja poliittisten ideologioiden muutoksia ja kehitystä sodanjälkeisestä ajasta uusliberalismin ja globalisaation nousuun.

”Avoin haku houkutteli suuren määrän hienoja ehdotuksia, jotka haastavat vallitsevia kuraatoriaalisen tutkimuksen tapoja kokeellisella ja kriittisellä tavalla. Soph Boobyerin tutkimus kytkeytyy materiaalisiin, kehollisiin ja sosiaalisiin konteksteihin, ja leikkaa taideinstituutioiden, kulttuurin ja luonnon välisiä rajapintoja. Laura Serejo Genes ja Kiyoto Koseki tarkastelevat tutkimuksessaan kuraattorin vaihtoehtoisia rooleja diplomaattina ja filantrooppina. Heidän tutkimuksensa tuo esiin kansallisia, kulttuuriteollisia ja taloudellisia yhteyksiä taiteen esittämisessä”, Framen ohjelmapäällikkö Jussi Koitela sanoo.

Avoimeen hakuun saapui yli 200 hakemusta

Tämä oli Frame Curatorial Research Fellowship -ohjelman toinen ja viimeinen hakukierros. Määräaikaan mennessä Frame sai 211 ehdotusta, jotka käsittelivät tutkimuskonteksteja ”Soils” ja ”Curating With Pasts”. Stipendiaatit aloittavat työnsä vuoden 2024 alussa, ja esittelevät tutkimustaan näyttelyissä, keskustelutilaisuuksissa tai muissa tapahtumissa vuoden aikana.

Ensimmäiset ohjelmaan valitut stipendiaatit Ama Josephine Budge ja Nikolay Smirnov päättävät tutkimuksensa vuonna 2024.

Frame Curatorial Research Fellowship -ohjelmaa tukee Koneen säätiö.

Vierekkäiset muotokuvat kahdesta henkilöstä, Kiyoto Kosekista ja Laura Serejo Genesta.

Kuva: Laura Serejo Genes & Kiyoto Koseki.