06/02/2014

Uutiset

Ornamo käynnistää tutkimuksen taiteen markkinoista

Teollisuustaiteen Liitto Ornamo käynnistää kuvataiteen ja taidekäsityön kotimaista ja kansainvälistä markkinatilannetta selvittävän hankkeen, jonka avulla luodaan uusia toimintamalleja myynnin edistämiseksi. Visuaalisen taiteen keskus Frame on mukana projektissa.

Tutkimuksella aiotaan kehittää välittäjien palveluita monipuolisemmaksi vastaamaan uuden ostajasukupolven kysyntää.  Hanketta luotsaavan asiantuntijan Anna Rikkisen mukaan myyntikanavien avautuminen ja välittäjätoiminnan lisääminen edistävät alalla työskentelevien toimeentuloa. Suomessa ensimmäistä kertaa tehtävä taiteen markkinatutkimus on saanut Euroopan sosiaalirahaston tukea.  ESR-kehittämisohjelmasta rahoitetaan valtakunnallisia hankkeita, joilla edistetään kulttuurin ja luovien alojen liiketoimintaa.  Hankkeen tuen on myöntänyt Hämeen ELY-keskus.

”Hanke vastaa todelliseen tarpeeseen, sillä kentältä puuttuu syvällistä tietoa taiteen markkinoista. Tällä hetkellä suomalainen taide ei näy kansainvälisellä kentällä riittävästi, vaikka meillä on loistavia taiteilijoita, joilla on kaikki mahdollisuudet kansainväliseen uraan”, sanoo Anna Rikkinen.

Tutkimuksen tulokset ja jatkotoimenpiteet julkistetaan syksyllä 2014. Markkinatutkimus toteutetaan kyselytutkimuksella, jolla kartoitetaan kotimaisen kuluttajan tarpeita. Vientiverkostoa tutkitaan asiantuntijahaastatteluin sekä taideteollisen taiteen kotimaisten ja ulkomaisten markkinoiden kartoituksella. Markkinatutkimus on pilottihanke, jonka tuloksia voidaan soveltaa myös muille visuaalisen taiteen aloille.

 

Lue lisää Ornamon Taiteen markkinatutkimuksesta: www.ornamo.fi/taiteenmarkkinatutkimus