14/12/2022

Uutiset

Mielipidekirjoitus: Taidekentällä tulee noudattaa hyvän hallinnon periaatteita

Viime viikkoina joukko kuvataiteilijoita on kyseenalaistanut Nykytaiteen museo Kiasman ja sen myötä Kansallisgallerian yhteistyökumppanuuksia ja rahoituslähteitä. Keskustelunavaus liittyy kysymykseen julkisten instituutioiden taloudellisesta ja sosiaalisesta vastuullisuudesta – molemmat YK:n kestävän kehityksen Agenda2030-ohjelman tavoitteita, joihin myös Suomen valtio on sitoutunut. 

Taiteilijoiden keskustelunavaus taideinstituutioiden rahoituksen vastuullisuudesta on meille kaikille oivallinen tilaisuus parantaa hyvään hallintoon liittyviä toimintatapojamme. Keskustelu tuntuu kuitenkin viime päivinä ajautuneen harhapoluille.

Viime vuosina taiteilijat ovat haastaneet taideorganisaatioita useissa vastuullisuuskysymyksissä. Monet Kiasmaan kohdistuvassa työnseisauksessa mukana olevat taiteilijat ovat tehneet aktiivista, yhdenvertaisuutta ja eettisiä toimintatapoja edistävää työtä taidekentällä pitkään. Näiden tarpeellisten avausten ansiosta taideinstituutiot – Kiasma ja Frame mukaan lukien – ovatkin muuttaneet toimintaansa huomioimaan paremmin yhdenvertaisuuden ja sosiaalisen vastuullisuuden.

Taiteilijat ovat myös haastaneet meitä kohti ympäristövastuullisempia toimintatapoja, minkä seurauksena lukuisat taideorganisaatiot ovat alkaneet kiinnittää vahvasti huomiota toimintansa ekologiseen kestävyyteen.

Nyt taiteilijoiden haaste koskee taideinstituutioiden taloudellista vastuullisuutta, joka on puheenaihe myös kansainvälisessä taidemaailmassa: Mitä lahjoituksia otamme vastaan? Minkälaisten kumppanien kanssa toimimme? Miten varamme on sijoitettu? Vastaukset näihin kysymyksiin tulisi olla keskeinen osa jokaisen organisaation hyvän hallinnon periaatteita.

Toivottavasti me kaikki otamme haasteen vastaan ja käymme organisaatioissamme tärkeät keskustelut toimintamme taloudellisesta kestävyydestä. Jokaisen taideorganisaation verkkosivuilta tulisi löytyä muiden vastuullisuuskäytäntöjen tavoin instituution eettinen ohjeistus koskien varainhankintaa, yhteistyökumppanuuksia ja sijoittamista.

Taiteilijoilla on oikeus tarkastella kriittisesti kaikkea vallankäyttöä, jota taideorganisaatioiden toimintaan sisältyy, ja edellyttää meiltä eettisempiä ja läpinäkyvämpiä toimintatapoja. Se on sekä instituutioiden että koko yhteiskunnan etu.

Raija Koli

toimitusjohtaja, Frame Contemporary Art Finland

Kirjoitus on julkaistu mielipidekirjoituksena Helsingin Sanomissa 14.12.2022.