15/09/2022

Uutiset

Kuvataiteen tilastot vuodelta 2021 julkaistu

Taidegallerioiden teosmyynti kasvoi viime vuonna huomattavasti, taidemuseoiden käyntimäärissä hieman laskua.

Suomalaisiin kuvataidekohteisiin tehtiin kaikkiaan noin 2,7 miljoonaa käyntiä vuonna 2021. Määrä on 14 prosenttia pienempi kuin edellisvuonna, ja lähes puolet pienempi kuin vuonna 2019. Tieto selviää nykytaiteen tiedotuskeskuksen Frame Contemporary Art Finlandin julkaisemista kuvataiteen tilastoista. 

Käyntimäärien lasku kohdistui erityisesti taidemuseoihin, jotka olivat kiinni koronapandemian vuoksi keväällä 2021. Koko vuoden aikana taidemuseoihin tehtiin 1,4 miljoonaa käyntiä. Vuodesta 2011 vuoteen 2019 taidemuseoiden käyntimäärät kasvoivat noin 1,4 miljoonasta käynnistä yli 2,7 miljoonaan, mutta ovat pudonneet koronapandemian vaikutusten myötä 48 prosenttia.


Gallerioiden teosmyynti suurempaa kuin vuosiin

Vuonna 2021 Suomessa toimi 124 tilastoinnin piirissä olevaa taidegalleriaa. Gallerioihin tehtiin vuoden aikana noin 1,1 miljoonaa käyntiä, joka on 22 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Myös gallerioiden teosmyynti piristyi: tilastokyselyyn vastanneiden gallerioiden teosmyynti oli yhteensä lähes 9 miljoonaa euroa (noin 7 milj. euroa vuonna 2020). Viimeksi yhtä suuriin myyntilukuihin on päästy ensimmäisenä tilastointivuonna 2016. Suurin osa myynnistä oli jälleen yksityisten gallerioiden tekemää. Teoksia myytiin yhteensä noin 2 600.

“Olemme kuulleet gallerioilta jo parin vuoden ajan toiveikkaita kuulumisia teosmyynnin kasvusta ja on hienoa, että nyt myös tilastot kertovat samaa. Myynnin kasvu ja myös taidelainaamojen komeat luvut ovat valtavan iloinen uutinen. Samalla kyselyvastauksista käy ilmi, että monet kuvataiteen kolmannen sektorin yhteisöt painiskelevat edelleen rahoitushaasteiden kanssa”, kertoo Framen toimitusjohtaja Raija Koli.

Taidegallerioille suunnatussa kyselyssä selvitettiin ensimmäistä kertaa myös taidelainaamotoimintaa. Vuonna 2021 Suomessa toimi yhteensä 39 taidelainaamoa. Kyselyyn vastanneissa taidelainaamoissa tehtiin vuonna 2021 yhteensä noin 1 300 uutta teoslainaa. Teosten lainaamisesta ja suoraostoista kertynyt myynti oli yhteensä noin 720 000 euroa.

Lataa tilastot Framen verkkosivuilta

Frame kehittää nykytaiteen tiedotuskeskuksena kuvataiteen tilastointia jatkossa entistäkin kattavammaksi ja luotettavammaksi. Tavoitteena on tuottaa jatkuvia ja vertailukelpoisia aikasarjoja, jotka mahdollistavat alan muutosten ja kehityskulkujen seuraamisen sekä tulevaisuuden ennakoinnin ja suunnittelun.

Taidemuseoiden, taidegallerioiden ja taidetapahtumien tilastot ja niiden perusteella kootut tietokortit julkaistaan vuosittain Framen verkkosivuilla. Tiedot perustuvat Framen gallerioilta ja tapahtumilta keräämiin tietoihin, Museoviraston kokoamaan Museotilastoon sekä Framen tekemään asiantuntija-arvioon.

Tutustu kuvataiteen tilastoihin ja lataa tietokortit.

Lisätiedot

Rosa Kuosmanen, Frame Contemporary Art Finland
viestintäpäällikkö
yhteystiedot

Näyttelynäkymä Maija Luutosen Res-näyttelystä Galleria Sinnessä kesällä 2021. Kuva: Sinne / Pro Artibus.