15/11/2017

Uutiset

Keskustelu lauantaina 18. marraskuuta: Frame Espresso – Codependence II

Frame Espresso: Codependence -keskustelusarjan toisessa osassa tarkastellaan dekolonisaatiota nykytaiteen lähestymistavoin.

Keskustelemassa ovat taiteilijat Outi Pieski, Marja Helander ja Pauliina Feodoroff. Tilaisuus järjestetään yhteistyössä Baltic Circle -festivaalin kanssa, osana Feodoroffin kuratoimaa kaksipäiväistä kolttasaamelaisten kyläkokousmuotoista Sijdsååbbar-ohjelmaa. Keskustelu pidetään suomeksi ja sen moderaattorina toimii Taru Elfving.

Syksyn Frame Espresso: Codependence keskusteluissa tartutaan itsenäisyyden käsitteen kääntöpuoliin – riippuvuuksiin ja poissulkemisiin. Sarja ammentaa vuoden 2017 Venetsian taidebiennaalin Suomen paviljongin näyttelyhausta, ja sen runsaasta annista ehdotuksia. Keskusteluissa syvennytään taiteilijoiden yksittäisiin uusiin teoksiin, jotka resonoivat keskenään sisällöllisesti, muodollisesti ja metodisesti eri tavoin. Keskustelusarja luo alustan syventymiselle sekä ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin että nykytaiteen monimuotoisiin lähestymistapoihin. Se valottaa aikaamme ja sen haasteita yllättävistäkin näkökulmista luoden tilaa eri alojen ja positioiden väliselle vuoropuhelulle.

Frame Espressossa pureudutaan nykytaidekentän ajankohtaisiin puheenaiheisiin, ilmiöihin ja haasteisiin. Espresso-keskustelut toteutetaan eri taidetiloissa yhteistyössä kotimaisten nykytaiteen toimijoiden kanssa.

Frame Espresso: Codependence II
Lauantaina 18. marraskuuta klo 14–16
Paikka: Baltic Circle Festival, Konepajan Bruno, Aleksis Kiven katu 17 a, Helsinki

Kuvataitelija Outi Pieski työskentelee maalauksen, kollaasin ja installaation parissa. Pieskin teoksissa näkyy arktisen luonnon ja paikalliskulttuurin vahva yhteys. Hänen töissään yhdistyy saamenkäsityö duodji ja nykytaiteen traditio.
http://www.outipieski.com/

Marja Helander on valokuva- ja videotaiteilija. Varhaisemmissa teoksissaan hän on käsitellyt omaa identiteettiään saamelaisen ja suomalaisen kulttuuurin välissä. Viime aikoina hän on keskittynyt kuvaamaan Saamenmaan synkkiä jälkikolonialistisia maisemia, havainnoiden erityisesti globaalin kaivosteollisuuden ympäristöön jättämiä jälkiä.
http://www.marjahelander.com/

Pauliina Feodoroff on ohjaaja ja aktivisti, joka mieltää työnsä perinteisen luontotiedon, paikkatiedon ja taiteen tiedon yhteiseksi tiedon- ja ymmärryksenkeruuksi taideteoksissa. Feodoroff on johtanut Pohjoismaista Saamelaisneuvostoa, Teatteri Takomoa, Opetusministeriön taiteen ja kulttuurin saavutettavuustyöryhmää sekä Rospuutto-ryhmää.

 

Kuva: Otteita kolttasaamelaisten Gramota-arkiston asiakirjoista (Kansallisarkisto)