06/03/2013

Uutiset

Framen kevään apurahahaku jatkuu maanantaihin asti

Visuaalisen taiteen keskuksen Framen apurahahaku visuaalisen taiteen kansainvälistä yhteistyötä ja vientiä edistäviin hankkeisiin jatkuu maanantaihin 22. huhtikuuta asti. Apurahoja myönnetään visuaalisen taiteen eri aloille: kuvataiteeseen, valokuvataiteeseen, mediataiteeseen, taidekäsityöhön ja sarjakuvataiteeseen.

Apurahoja haetaan ensimmäistä kertaa sähköisen järjestelmän avulla. Haku päättyy maanantaina 22. huhtikuuta kello 20.

Apurahaa tapahtumiin, julkaisuihin tai asiantuntijavierailuihin

Tukea voi hakea ulkomailla järjestettävään visuaalisen taiteen tapahtumaan, johon osallistuu yksi tai useampi suomalainen tai Suomessa työskentelevä taiteilija, taiteilijaryhmä tai muu taidekentän toimija. Tapahtuma voi olla esimerkiksi yksityisnäyttely, kansainvälinen ryhmänäyttely, biennaali, festivaali, taidemessu, seminaari tai workshop. Apuraha voidaan myöntää esimerkiksi teosten kuljetuskustannusten kattamiseen tai matka- ja majoituskulujen kattamiseen.

Apurahaa voi hakea myös vieraskielisen, visuaaliseen taiteeseen liittyvän painotuotteen tai muun julkaisun valmistamiseen. Tukea voi hakea, jos painotuotteen voidaan katsoa edistävän suomalaisen taiteilijan tuotannon esittelyä tai suomalaisen taiteen tunnettavuutta ulkomailla. Apurahan myöntäminen edellyttää painotuotteen tai julkaisun levityssuunnitelmaa. Apuraha voidaan myöntää esimerkiksi painotuotteesta tai julkaisusta aiheutuvien kulujen kattamiseen sekä käännöskuluihin.

Lisäksi apurahaa voi hakea visuaaliseen taiteeseen liittyvien asiantuntijavierailujen järjestämiseen Suomessa ja ulkomailla. Tällöin apurahalla voidaan kattaa matka- ja majoituskuluja tai osallistumismaksuja.

Framen apurahaa voivat hakea yksityiset henkilöt, kuten suomalaiset kuvataiteilijat, Suomessa työskentelevät kuvataiteilijat sekä suomalaiset ja ulkomaalaiset kuraattorit ja tuottajat. Myös suomalaiset tai ulkomaiset työryhmät, yhteisöt ja säätiöt, kuten taidemuseot, galleriat ja kulttuuri-instituutit, voivat hakea apurahaa.

Syksyllä kaksi hakukierrosta

Frame ilmoittaa päätöksensä myöntämistään apurahoista sekä henkilökohtaisesti hakijoille että Framen verkkosivuilla noin 6–8 viikon kuluessa hakuajan päättymisestä.

Framen apurahamenettely pohjautuu säätiön vuosittain opetus- ja kulttuuriministeriöltä saamaan valtionavustukseen. Tänä vuonna Frame järjestää kolme apurahahakua. Syksyn apurahahakujen ajankohdat ovat 12.–31. elokuuta ja 14.–31. lokakuuta.

Vuonna 2012 perustetun Frame-säätiön tehtävänä on vahvistaa suomalaisen visuaalisen taiteen asemaa edistämällä kansainvälistä yhteistyötä ja lisäämällä vuorovaikutusta suomalaisten ja kansainvälisten visuaalisen taiteen alan ammattilaisten ja instituutioiden välillä.

Siirry sähköiseen hakujärjestelmään

Lisätietoja:

Karoliina Korpilahti, puh. 040 507 0809, karoliina.korpilahti@frame-finland.fi