19/01/2021

Uutiset

Hanging out with ruangrupa – verkkotapahtuma 28. tammikuuta

Frame Contemporary Art Finland järjestää kaikille avoimen verkkotapaamisen ruangrupa-kollektiivin kanssa torstaina 28. tammikuuta klo 12–14. Tapahtuma järjestetään Zoomissa ja siihen osallistutaan ennakkoon ilmoittautumalla.

Ruangrupa on vuonna 2000 perustettu taiteilijakollektiivi, joka työskentelee Jakartassa, Indonesiassa. Ryhmä toimii parhaillaan tulevan Documenta 15 -nykytaidetapahtuman kuraattoreina. Kollektiivi lähestyy ajatusta taiteesta kaupunki- ja kulttuurikontekstissa kriittisesti taiteilijoiden ja eri alojen asiantuntijoiden kanssa työskennellen.

Verkkotapahtuma järjestetään osana Framen asiantuntijavierasohjelmaa. Ruangrupa on kutsuttu tapaamaan Suomen taidekentällä toimivia taiteilijoita ja organisaatioita osana Documenta 15 -nykytaidetapahtuman kuratointia. Tapaamisten lisäksi Frame järjestää kaikille avoimen verkkotapaamisen.

Tapahtumassa Frederikke Hansen, Daniella Praptono ja Farid Rakun kertovat ruangrupan kuratoriaalisesta lähestymistavasta Documenta 15 näyttelyyn ja reflektoivat tapaamisia, joita heillä on ollut Suomen taidekentän toimijoiden kanssa.

Ruangrupan kuratoriaalinen työskentely pohjautuu kollektiivisuuteen, resurssien hallinnoimiseen sekä tasavertaiseen jakamiseen. He pyrkivät näkökulmallaan herättämään paitsi taideyleisöjen myös muiden yhteisöjen paikallista osallisuutta. Tämä lähestymistapa perustuu paikallisten, yhteisöperusteisista organisaatoista rakentuvaan kansainväliseen verkostoon, joka kiteytyy indonesialaiseen käsitteeseen lumbung.

Lumbung, suomeksi “riisilato”, on kollektiivinen varastointi -ja hallinnointijärjestelmä, jota käytetään Indonesian maaseudulla. Sen puitteissa päätetään miten sato muutetaan yhteiseksi resurssiksi ja miten sitä käytetään yhteisön hyväksi tulevaisuudessa.


Hanging out with ruangrupa

verkkotapaaminen
torstaina 28. tammikuuta klo 12–14, Zoomissa
Tapahtuma on englanninkielinen.


Noudatamme kaikissa tilaisuuksissamme turvallisen tilan periaatteita. Tämä on syrjinnästä vapaa tapahtuma. Pidä huoli, että jokainen tuntee olonsa turvalliseksi osallistuessaan tapahtumaan. Älä tee oletuksia henkilöistä sukupuolen, terveyden, ulkoisten ominaisuuksien tai muiden stereotypioiden perusteella. Voit aina antaa palautetta ja kertoa häiritsevästä tai syrjivästä käytöksestä. Tähän tapahtumaan nimitetty yhteyshenkilö on Jussi Koitela: jussi.koitela@frame-finland.fi / +358 (0)50 471 7711.


ruangrupa vuonna 2019. Kuva: Jin Panji /Gudskul