05/05/2014

Uutiset

Hae valokuvataiteen ja kulttuuriviennin erikoistumisopintoihin Tampereelle

Tampereen ammattikorkeakoulu aloittaa syksyllä 2014 valokuvataiteen ja kulttuuriviennin erikoistumisopinnot. Opintojen kohderyhmänä ovat nuoret Kuvataiteilija (AMK) -tutkinnon suorittaneet, jotka ovat suuntautuneet valokuva- tai videotaiteeseen ja jotka tähtäävät jatko-opintoihin Suomessa tai ulkomailla.

Koulutuksessa opiskelija oppii hahmottamaan eri tapoja esittää ja toteuttaa mediataidetta yksityisnäyttelykonventioiden ulkopuolella. Opinnoissa keskitytään erityisesti valokuvataiteilijan kehittymiseen yrittäjyydessä, kulttuurivientiin ja kansainvälistymiseen sekä valokuvataideteosten tuottamiseen ja vientiin kansainväliselle nykytaiteen kentälle. Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna jossa painottuu erityisesti avoimien verkkoresurssien hyödyntäminen ja mediateknologioiden kriittinen tarkastelu.

Hakuaika erikoistumisopintoihin on 22.4.–22.5.2014 ja niihin haetaan sähköisellä hakulomakkeella.

Lisätiedot:

www.tamk.fi/erikoistumisopinnot

Opettaja Sari Tervaniemi
p. 050 591 7339 ja sari.tervaniemi@tamk.fi