28/09/2017

Uutiset

Framen syksyn keskustelohjelmassa tartutaan itsenäisyyden käsitteen kääntöpuoliin

Syksyn Frame Espresso Codependence -keskustelusarjassa tartutaan itsenäisyyden käsitteen kääntöpuoliin – riippuvuuksiin ja poissulkemisiin. Sarja ammentaa vuoden 2017 Venetsian taidebiennaalin Suomen paviljongin näyttelyhausta, ja sen runsaasta annista ehdotuksia. Keskusteluissa syvennytään taiteilijoiden yksittäisiin uusiin teoksiin, jotka resonoivat keskenään sisällöllisesti, muodollisesti ja metodisesti eri tavoin.

Keskustelusarja luo alustan syventymiselle sekä ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin että nykytaiteen monimuotoisiin lähestymistapoihin. Se valottaa aikaamme ja sen haasteita yllättävistäkin näkökulmista luoden tilaa eri alojen ja positioiden väliselle vuoropuhelulle.

Kaikki keskustelut ovat yleisölle avoimia ja ne pidetään joko englanniksi tai suomeksi Framen ohjelmapäällikön Taru Elfvingin johdolla. Tervetuloa mukaan!

 

Frame Espresso: Codependence I

Torstaina 5. lokakuuta klo 16–18

Ensimmäinen tapahtuma tuo yhteen taiteilijat Diego Brunon, Marjo Levlinin ja Minna Henrikssonin.  Taiteilijat esittelevät uusia teoksiaan ja keskustelevat näitä yhdistävistä kysymyksistä sekä erilaisista tavoista lähestyä hiljennettyjä ja unohdettuja historioita. Keskustelu toteutetaan yhteistyössä SIC-gallerian kanssa ja se pidetään englanniksi.

Paikka: SIC, Makasiini L3, Tyynenmerenkatu 6 C, Helsinki

Diego Brunon uuden teoksen 1035 / 1039 lähtökohtana on salainen kirjapaino, jota Revolutionary Party of the Workers (PRT) käytti 1970-luvun vallankumoustaistelun aikana Argentiinassa. Pureutuen kirjapainon erityislaatuiseen sijaintiin, teos luo tilaa tutkimukselle ja todistajuudelle.

Diego Bruno (s. Argentiina) asuu ja työskentelee Helsingissä. Hänen taiteellinen työnsä kumpuaa muodon ja informaation välisistä vallitsevista suhteista ja murtumakohdista.
http://www.diegobruno.fi/

Marjo Levlinin videoinstallaatio Dividual Individual käsittelee rotubiologiaa sekä sitä tutkimus- ja valistustyötä, jota Florinin komitea – nykyinen Föreningen Folkhälsan i Finland – teki ruotsinkielisillä seuduilla Suomessa. Maalahdessa Pohjanmaalla tutkittiin vuonna 1914 koko pitäjän väestö, ja kaikille 25-40-vuotiaille tehtiin myös antropologisia kallonmittauksia. Mittauksilla pyrittiin selvittämään kuinka suuri osa kuuluu pitkäkalloiseen germaaniseen tai pohjoiseen rotuun ja kuinka suuri osa lyhytkalloiseen eli suomalaiseen tai itäbaltialaiseen rotuun.

Marjo Levlin (s. Itävalta) asuu ja työskentelee Helsingissä. Levlinin taiteelliseen työskentelyyn liittyy videon ohella useita tekniikoita tai medioita, ja hän hyödyntää myös löydettyjä esineitä.
http://www.marjolevlin.fi/

Minna Henrikssonin Works on Paper on graafinen kertomus Suomen paperiteollisuuden poliittisesta historiasta 40 linoleikkauksen keinoin kerrottuna. Teoksessa on kaksi osaa, joista ensimmäinen keskittyy paperiteollisuuden johtajien rooliin oikeistolaisten liikkeiden kannattajana Suomessa. Toinen osa kertoo paperikaupasta Etelä-Afrikan apartheid-hallinnon kanssa ja Auto- ja Kuljetusalan Ammattiliiton jäsenten aloittamasta boikotista.

Minna Henriksson on Helsingissä asuva kuvataiteilija. Hänen pääasiallisia ilmaisumuotojaan ovat teksti, piirustus ja valokuva.
http://minnahenriksson.com/

 

Frame Espresso: Codependence II

Lauantaina 18. marraskuuta klo 14–16

Sarjan toisessa osassa tarkastellaan dekolonisaatiota nykytaiteen lähestymistavoin. Keskustelemassa ovat taiteilijat Outi Pieski ja Marja Helander. Keskustelu järjestetään yhteistyössä Baltic Circle -festivaalin kanssa, osana Pauliina Feodoroffin kuratoimaa Sijdsååbbar-ohjelmaa. Se pidetään suomeksi.

Paikka: Baltic Circle Festival, Konepajan Bruno, Aleksis Kiven katu 17 a, Helsinki

Kuvataitelija Outi Pieski työskentelee maalauksen, kollaasin ja installaation parissa. Pieskin teoksissa näkyy arktisen luonnon ja paikalliskulttuurin vahva yhteys. Hänen töissään yhdistyy saamenkäsityö duodji ja nykytaiteen traditio.
http://www.outipieski.com/

Marja Helander on valokuva- ja videotaiteilija. Varhaisemmissa teoksissaan hän on käsitellyt omaa identiteettiään saamelaisen ja suomalaisen kulttuuurin välissä. Viime aikoina hän on keskittynyt kuvaamaan Saamenmaan synkkiä jälkikolonialistisia maisemia, havainnoiden erityisesti globaalin kaivosteollisuuden ympäristöön jättämiä jälkiä.
http://www.marjahelander.com/

Pauliina Feodoroff on ohjaaja ja aktivisti, joka mieltää työnsä perinteisen luontotiedon, paikkatiedon ja taiteen tiedon yhteiseksi tiedon- ja ymmärryksenkeruuksi taideteoksissa. Feodoroff on johtanut Pohjoismaista Saamelaisneuvostoa, Teatteri Takomoa, Opetusministeriön taiteen ja kulttuurin saavutettavuustyöryhmää sekä Rospuutto-ryhmää.

 

Frame Espresso: Codependence III

Torstaina 30. marraskuuta klo 16–18

Keskustelusarjan kolmannen osan lähtökohta on ihmiskeskeisten näkökulmien nyrjäytys. Mukana keskustelussa ovat taiteilijat Juha Pekka Matias Laakkonen ja Tuula Närhinen. Keskustelu järjestetään yhteistyössä Kohtan kanssa.

Paikka: Kohta, Työpajankatu 2 B, 3. Krs, Helsinki (Rakennus 7, Teurastamon alue)

Tuula Närhinen on helsinkiläinen kuvataiteilija jonka työskentelyn keskiössä ovat tieteellinen tutkimus ja kuiva huumori. Hänen työnsä ovat valokuvista, piirustuksista ja veistoksista koostuvia installaatioita.

Juha Pekka Matias Laakkonen käyttää työskentelynsä raakamateriaalina luontoa. Hänen töissään esiintyy usein performatiivinen elementti tai osuus, joka toteutetaan syrjäisessä ympäristössä. Toisinaan prosessista syntyy objekteja, joista tulee tapahtuman ainoita jälkiä

 

Frame Espressossa pureudutaan nykytaidekentän ajankohtaisiin puheenaiheisiin, ilmiöihin ja haasteisiin. Espresso-keskustelut toteutetaan eri taidetiloissa yhteistyössä kotimaisten nykytaiteen toimijoiden kanssa.