17/10/2013

Uutiset

Framen lokakuun apurahahaku on käynnistynyt

Visuaalisen taiteen keskus Framen apurahahaku visuaalisen taiteen kansainvälistä yhteistyötä ja vientiä edistäviin hankkeisiin käynnistyi maanantaina 14. lokakuuta. Apurahoja myönnetään visuaalisen taiteen eri aloille: kuvataiteeseen, valokuvataiteeseen, mediataiteeseen, taidekäsityöhön ja sarjakuvataiteeseen.

Apurahoja haetaan sähköisen järjestelmän avulla osoitteessa http://frame.apurahat.netHaku päättyy torstaina 31. lokakuuta kello 24.00 Suomen aikaa.

Vuoden viimeinen hakukierros

Lokakuun haussa apurahoja haetaan paitsi vuoden 2013 hankkeisiin, myös vuoden 2014 hankkeisiin. Vuoden 2014 osalta päätösten tekeminen edellyttää että opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt säätiölle apurahoihin valtionavustuksen.

Frame ilmoittaa päätöksensä vuodelle 2013 myöntämistään apurahoista sekä hakijoille sähköpostilla että Framen verkkosivuilla noin 6–8 viikon kuluessa hakuajan päättymisestä. Vuodelle 2014 haetuista apurahoista päätökset tehdään tammikuussa.

Framen apurahamenettely pohjautuu säätiön vuosittain opetus- ja kulttuuriministeriöltä saamaan valtionavustukseen.

Apurahaa tapahtumiin, julkaisuihin tai asiantuntijavierailuihin

Tukea voi hakea ulkomailla järjestettävään visuaalisen taiteen tapahtumaan, johon osallistuu yksi tai useampi suomalainen tai Suomessa työskentelevä taiteilija, taiteilijaryhmä tai muu taidekentän toimija. Tapahtuma voi olla esimerkiksi yksityisnäyttely, kansainvälinen ryhmänäyttely, biennaali, festivaali, taidemessut, seminaari tai workshop. Apuraha voidaan myöntää esimerkiksi teosten kuljetuskustannuksiin tai matka- ja majoituskulujen kattamiseen.

Apurahaa voi hakea myös vieraskielisen, visuaaliseen taiteeseen liittyvän painotuotteen tai muun julkaisun valmistamiseen. Tukea voi hakea, jos painotuotteen voidaan katsoa edistävän suomalaisen taiteilijan tuotannon esittelyä tai suomalaisen taiteen tunnettavuutta ulkomailla. Apurahan myöntäminen edellyttää painotuotteen tai julkaisun levityssuunnitelmaa. Apuraha voidaan myöntää esimerkiksi painotuotteesta tai julkaisusta aiheutuvien kulujen kattamiseen sekä käännöskuluihin.

 Lisäksi apurahaa voi hakea visuaaliseen taiteeseen liittyvien asiantuntijavierailujen järjestämiseen Suomessa ja ulkomailla. Tällöin apurahalla voidaan kattaa matka- ja majoituskuluja tai osallistumismaksuja.

Framen apurahaa voivat hakea yksityiset henkilöt (suomalaiset kuvataiteilijat, Suomessa työskentelevät kuvataiteilijat sekä suomalaiset ja ulkomaalaiset kuraattorit ja tuottajat) tai suomalaiset työryhmät sekä suomalaiset ja ulkomaiset yhteisöt (yhdistykset, taidemuseot, galleriat ja kulttuuri-instituutit).

Edellisen hakukierroksen päätökset julkaistaan viikolla 43.

Lisätietoja:


 Karoliina Korpilahti
Visuaalisen taiteen keskus Frame
puh. 044 728 99 14
karoliina.korpilahti@frame-finland.fi
http://localhost:8888/frame_vanha