09/02/2017

Uutiset

Framella on uusi strategia

Framen tehtävänä on edistää suomalaisen nykytaiteen kansainvälistymistä, kehittää toimialan rakenteita ja vahvistaa sen vaikuttavuutta. Näin määritellään Framen missio vuosille 2017–2020 juuri valmistuneessa strategiassa.

Uudessa strategiassa korostuvat Framen hallituksen puheenjohtajan Jan Kailan mielestä käytännönläheiset asiat.

Frame Finland_Jan Kaila_kuva_Petri Summanen“Suomi on pieni maa, ja Frame melko pieni organisaatio kansainvälisessä mittakaavassa. Tästä huolimatta, ja osin juuri siksi, Frame saa paljon aikaan suomalaisen taiteen tunnetuksi tekemisessä ja kansainvälistämisessä. Erityisen kiinnostava on painopiste verkostoitumistyössä Aasiassa”, Kaila kertoo.

Framen arvoiksi strategiassa määritellään avoimuus, näkemyksellisyys ja vuorovaikutus. Kaila korostaa avoimuuden merkitystä. “Frame pyrkii edelleen mahdollisimman suureen avoimuuteen. Se tarkoittaa läpinäkyvyyttä suhteessa nykytaiteen kenttään, eli taiteilijoihin, kuraattoreihin ja muihin alan toimijoihin. Tätä arvoa tulee pitää yllä arjessa. Avoimuus tarkoittaa muun muassa matalaa hierakiaa – esmerkikisi sitä että alan toimijat voivat olla mutkattomassa yhteydessä Frameen kun ratkotaan vaikkapa rahoitukseen liittyviä käytännän asioita”.

Strategia syntyi Framen hallituksen ja henkilökunnan yhteistyönä. Prosessia vetivät Framen johtaja Raija Koli sekä asiantuntija Riitta Heinämaa.

“Raija Koli oli totta kai mukana keskeisesti, mutta myös Riitta Heinämaalla oli tärkeä rooli. Hänen kokemuksensa kulttuuriorganisaatioiden strategioiden rakentajana on kullanarvoinen. Keskustelimme strategian merkityksestä yleisemmin eri organisatioissa, kävimme tietysti läpi Framen aiempia strategioita sekä tarkastelimme Frameen kohdistuvia odotuksia suhteessa olemassaoleviin resursseihin. Päämääränä oli laatia mahdollisimman suoraviivainen ”paperi”, Kaila toteaa.

Framen strategiakausi päättyy vuonna 2020. Millaisena Jan Kaila näkee Framen tuolloin?
“Jos asiat menevät kuten haluamme, vuonna 2020 Frame on lisännyt entisestään vuorovaikutusta ja yhteyksiä toimijoiden kanssa niin Suomessa kuin eri puolilla maailmaa. Se on vaativa tehtävä, kun toimiala kasvaa ja laajenee vauhdilla. Framen keskeisin haaste onkin se, kuinka pystymme vastaamaan mahdollisimman hyvin uusiin kansallisiin ja kansainvälisiin muutoksiin.”

Lue Framen strategia