04/12/2013

Uutiset

Frame tuki yli 500:a suomalaista taiteilijaa vuonna 2012

Frame-säätiö tuki yli 500:a suomalaista tai Suomessa asuvaa taiteilijaa vuonna 2012 jaetuilla apurahoilla, selviää säätiön juuri julkaisemasta tilastosta. Frame myöntää apurahoja suomalaisen nykytaiteen kansainvälistymistä edistäviin hankkeisiin.

Frame jakaa apurahoja yksittäisille henkilöille, työryhmille ja yhteisöille, kuten taidemuseoille, gallerioille ja järjestöille. Säätiö myönsi apurahoja viime vuonna yhteensä 498 250 euroa 230 hankkeelle. Keskimääräinen tuen määrä oli noin 2 200 euroa hanketta kohden.

Apurahan saajista lähes 60 prosenttia oli yksittäisiä kuvataiteen ammattilaisia. Joka kolmas apurahan saanut oli taidealan yhteisö, ja noin joka kymmenes apuraha myönnettiin työryhmälle. Apurahaa saaneista 58 prosenttia oli naisia ja 42 prosenttia miehiä.

Frame myöntää apurahoja kansainvälisiin näyttelyihin, julkaisujen painokustannuksiin ja asiantuntijavierailuihin. Viime vuonna kansainväliseen näyttelytoimintaan kohdistui 82 prosenttia kaikista myönnöistä. Julkaisujen painokustannuksiin jaettiin 12 prosenttia ja asiantuntijavierailuihin 3 prosenttia myönnöistä.

Frame-säätiön tukemista kansainvälisistä näyttelyistä ja asiantuntijavierailuista valtaosa, 70 prosenttia, suuntautui Eurooppaan. Joka kolmas näyttely tai vierailu tehtiin Pohjoismaihin. Noin joka viides näyttely tai vierailu puolestaan suuntautui Aasiaan.

Frame arvioi jatkossa myös apurahojen pitkän aikavälin vaikuttavuutta.

Tilastoa vuoden 2012 apurahoista voit tarkastella Framen Apurahatilastot-sivulta. Vuoden 2012 myönnetyt apurahat löydät Apurahat 2012 -sivulta.