20/05/2022

Uutiset

Frame on saanut Ekokompassi-sertifikaatin

Framelle on myönnetty Luonnonsuojeluliiton ylläpitämä Ekokompassi-sertifikaatti tunnustuksena ekologisesti kestävämpien toimintatapojen edistämisestä. Olemme sitoutuneet pitkäjänteiseen ympäristötyöhön ja vähentämään ympäristökuormitusta toiminnassamme.

Frame on työskennellyt keväästä 2021 lähtien Ekokompassi-ympäristöjärjestelmän kanssa kehittääkseen ympäristötyötään. Huhtikuussa 2022 päätökseen tulleen sertifiointiprosessin aikana Framessa on tarkasteltu kriittisesti toiminnan eri alueiden aiheuttamia ympäristövaikutuksia ja jalkautettu ympäristökuormitusta vähentäviä toimintatapoja.

“Framessa koko henkilökunta on sitoutettu ympäristötyöhön, joka läpäisee toiminnan eri osa-alueet toimistokäytännöistä ja viestinnästä kansainväliseen vierailijaohjelmaan ja Venetsian biennaalin näyttelytuotantoon. Meillä on edelleen paljon parannettavaa, mutta Ekokompassi-prosessi on auttanut sekä tavoitteiden määrittelyssä että niiden toteutumisen seurannassa”, kuvaa Framen toimitusjohtaja Raija Koli.

Framessa on laadittu vuosittain päivitettävä ympäristöohjelma, joka sisältää tavoitteet ja toimenpiteet ympäristövaikutusten vähentämiseksi. Sertifikaatin edellyttämässä ympäristölupauksessa Frame on määritellyt 5 tekoa, joilla se pyrkii edistämään ympäristön kannalta kestävämpiä toimintatapoja.

Olemme sitoutuneet:

1. Jatkuvasti jalkauttamaan ekologisesti kestävämpiä toimintatapoja päivittäiseen työhön ja työtapoihin.

2. Vähentämään fossiilisista polttoaineista johtuvia päästöjä ja tunnistamaan toiminnan osa-alueet, joissa voimme käyttää uusiutuvaa energiaa.

3. Valitsemaan vastuullisesti ja tiedostaen. Edellytämme käyttämiemme palveluntuottajien huomioivan ympäristöystävällisyyden tuotteissaan ja palveluissaan. Ympäristövaikutukset tiedostetaan jokaisessa hankinnassa ja kumppanuudessa.

4. Edistämään ympäristövastuuta kentän muiden toimijoiden ja kumppaneiden kanssa toimiessamme.

5. Viestimään ympäristötietoisuuden kasvattamiseksi nykytaiteen kentällä. Ajamme positiivista muutosta jakamalla työkaluja, vinkkejä ja hyviä esimerkkejä ympäristötyöstä taiteen kentällä. Ylläpidämme oman ympäristötyömme ja -vaikutustemme läpinäkyvyyttä tuottamalla ja jakamalla saavutettavaa tietoa.

Vihreitä kukintoja puun oksissa taivasta vasten.

Kuva: Vilma Leminen

Vastuullinen ympäristötoimintamme näkyy esimerkiksi seuraavissa teoissa:

 • Framen henkilökunnasta on nimetty vastuuhenkilöt, joiden tehtävänä on seurata ympäristötyön etenemistä.
 • Olemme laskeneet Framen hiilijalanjäljen. Laskurissa toimintamme on jaettu viiteen kokonaisuuteen: toimiston ylläpito, apurahatoiminta, ohjelmatoiminta, viestintä sekä Venetsian biennaali. Vuoden 2021 hiilijalanjälkemme oli yhteensä lähes 370 000 kg CO2e, 270 000 vähemmän kuin vuonna 2019. Lähes 90 prosenttia päästöistä syntyi apurahahankkeista. Vuodesta 2022 alkaen hiilijalanjälkeä ei enää lasketa.
 • Tulostamme kopiopaperia vain poikkeustapauksissa ja välttämättömään tarpeeseen. Julkaisujen ja muiden painotuotteiden kohdalla käytetään FSC-sertifioitua paperia.
 • Pyrimme materiaalien vähentämiseen, uudelleenkäyttöön ja kierrättämiseen kaikissa projekteissa ja näyttelyhankkeissa. Esimerkiksi Venetsian biennaalin Suomen paviljongin osalta tehdään jätesuunnitelma.
 • Emme lennä Suomen sisällä ja ulkomaille matkustamisen tarpeellisuutta harkitaan tapauskohtaisesti. Framen asiantuntijavieraille mahdollistetaan ympäristöystävällisemmät tavat matkustaa, esimerkiksi maata pitkin.
 • Olemme tehneet vuonna 2019 aloitteen valtion matkustussäännön muuttamisesta, jotta valtionavustuksella jaettavilla apurahoilla tehtäviä ja Framen henkilökunnan matkoja voitaisiin toteuttaa ympäristöystävällisemmin.
 • Tarjoamme Framen tilaisuuksissa ja kokoustarjoiluissa ainoastaan vegaanisia tuotteita harvinaisia poikkeuksia lukuun ottamatta.
 • Framen toimistolle on tehty jätehuoltosuunnitelma ja kaikki jätteet kierrätetään asianmukaisesti.
 • Lisäämme ympäristötietoisuutta viestimällä ekologisista toimintatavoista, työkaluista ja vaihtoehdoista myös ulospäin.
 • Järjestämme kaksi kertaa vuodessa koko henkilökunnan kesken vastuullisuuspäivän, jossa ympäristötavoitteiden toteutumista seurataan ja arvioidaan sekä asetetaan uusia tavoitteita.
 • Olemme pyrkineet selvittämään sähköisistä järjestelmistä ja verkon käytöstä johtuvaa ympäristökuormitusta ja hiilijalanjälkeä. Digitaalisen hiilijalanjäljen laskeminen on haastavaa, mutta jatkamme kartoitustyötä.

Ekokompassi on Luonnonsuojeluliiton toimialariippumaton ympäristöjärjestelmä, joka pohjautuu ISO 14001 -standardiin. Se sisältää yhteensä kymmenen kriteeriä, joita jokainen järjestelmään sitoutunut toimija noudattaa omassa toiminnassaan.