28/03/2019

Uutiset

Frame kulttuuri- ja taidealan etujärjestön KULTAn jäseneksi

Frame on liittyi maaliskuussa kulttuuri- ja taidealan etujärjestön KULTA ry:n jäseneksi. KULTA on lokakuussa 2018 toimintansa aloittanut kulttuurin ja taiteen edunvalvoja. Järjestön toiminnan tavoitteena on vahvistaa kulttuurialan yhteiskunnallista asemaa ja toimintaedellytyksiä.

“Taide tarvitsee vahvoja puolestapuhujia kun liikutaan tasoilla, joilla tehdään isoja päätöksiä. Taiteella on valtava konkreettinen merkitys yhteiskunnassamme, ja sen julkinen tuki on nostettava pysyvästi yhteen prosenttiin valtion budjetista. Tämä tarkoittaa vähintään 110 miljoonan euron lisäystä nykytilanteeseen”, sanoo Frame-säätiön toimitusjohtaja Raija Koli.

KULTAn puheenjohtajaksi valittiin maaliskuussa 2019 Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi. Järjestön pääsihteerinä toimii Rosa Meriläinen. Muita jäseniä ovat mm. Suomen museoliitto ry, Finland Festivals ja Suomen teatterit ry.

https://kulttuurijataide.fi