01/04/2016

Uutiset

Frame jakoi 130 000 euroa apurahoja visuaalisen taiteen kansainvälistymiseen

Tiina Itkonen sai Framelta projektiapurahan kahta Grönlannissa järjestettävää näyttelyä varten. Kuva: Tiina Itkonen: Sermermiut I, 2007/2012.
Tiina Itkonen sai Framelta projektiapurahan kahta Grönlannissa järjestettävää näyttelyä varten. Kuva: Tiina Itkonen: Sermermiut I, 2007/2012.

 

Visuaalisen taiteen keskus Frame jakoi marraskuussa 2015 järjestetyssä projektiapurahahaussa 100 780 euroa vuoden 2016 aikana tehtäviin kansainvälisiin näyttelyihin, julkaisuihin ja asiantuntijavierailuihin. Hakemuksia tuli yhteensä 175 kappaletta. Apurahaa myönnettiin 53 hankkeelle yhteensä 100 780 euroa. Myönteisen päätöksen sai 30 prosenttia hakijoista. Kaikkiaan apurahoja haettiin noin 989 000 euroa.

Helmikuussa käynnistyneessä jatkuvassa matka-apurahahaussa jaettiin helmi-maaliskuun aikana yhteensä 29 490 euroa. Frame myöntää matka-apurahoja kuukausittain nykytaiteen kansainvälistä yhteistyötä edistäviin hankkeisiin.

 

Apurahoja myönnetään hankkeille, jotka edistävät suomalaisen visuaalisen taiteen kansainvälistymistä. Myönnöistä päättää Frame-säätiön hallitus. Apurahapäätökset hallitukselle esittää säätiön apurahatoimikunta, jonka jäsenet marraskuun haussa olivat amanuenssi Mikko Oranen, intendentti Anna-Kaisa Rastenberger sekä taiteilija Salla Tykkä. Toimikunnan puheenjohtajana toimii Framen johtaja Raija Koli. Kaudella 2016–2017 toimikunnan jäsenet ovat kuraattori Henna Paunu, taiteilija Antti Tanttu sekä Salla Tykkä. Henna Paunu edustaa Framen hallitusta apurahatoimikunnassa.

Framen apurahamenettely perustuu säätiön vuosittain opetus- ja kulttuuriministeriöltä saamaan valtionavustukseen. Kevään 2016 apurahahaku järjestettiin maaliskuussa, ja seuraava projektihaku järjestetään 1.–30. marraskuuta 2016. Marraskuun hakukierroksella haetaan apurahoja vuoden 2017 hankkeisiin.

Apurahansaajien nimet ovat luettavissa Framen verkkosivuilla. http://localhost:8888/frame_vanha/palvelut/apurahat/myonnetyt-apurahat/

 

 

Lisätietoja:

Johtaja Raija Koli, Visuaalisen taiteen keskus Frame
raija.koli@frame-finland.fi, puh. 044 728 9938

Koordinaattori Maikki Lavikkala, Visuaalisen taiteen keskus Frame,
maikki.lavikkala@frame-finland.fi, puh. 044 728 9914