06/02/2017

Uutiset

Essi Kausalainen: Uteliaisuus avaa näkökulmia

Performanssitaiteilija Essi Kausalaisen mielestä utelias asenne on avain ulkomailla verkostoitumiseen.

 

Mitkä ovat mielestäsi tärkeimmät vinkit ulkomailla verkostoituessa ja oman työskentelyn esittelemisessä?

Ensimmäisenä tulee mieleen utelias asenne.

On tärkeää osoittaa olevansa kiinnostunut keskustelukumppanista tai kutsun lähettäjästä. Ennen tapaamisia kannattaa tehdä kevyt taustatutkimus: kenen kanssa on menossa keskustelemaan ja millaiset asiat omassa työskentelyssä häntä saattaisivat kiinnostaa. Tätä ei kuitenkaan pidä ottaa liian vakavasti vaan antaa keskustelulle tilaa polveilla. Ja kysyä kysymyksiä – olla kiinnostunut keskustelijan ajatuksista ja näkemyksistä eikä vain esitellä omiaan. Tapaamiset eivät ole ainoastaan väline saada näyttelykutsuja vaan mahdollisuus avata omaan työskentelyyn uusia näkökulmia. Ja tavata kiinnostavia ihmisiä!

 

Mitä tulisi mielestäsi ottaa erityisesti huomioon ulkomaille hanketta tai näyttelyä suunnitellessa?

Sama uteliaisuus pätee myös näyttely- ja festivaalikutsujen suhteen. Lähes yhtä tärkeää kuin on saada omalle työlle näkyvyyttä, on miettiä näkyvyyden tarjoamaa kontekstia. Kuka kutsuu ja mihin? Minkälaisilla resursseilla oma osallistuminen on mahdollista toteuttaa – ja onko tilaisuus oman teoksen kannalta edullinen? Onko tämä se kenttä ja toimija, johon haluan tulla assosioiduksi? Joskus pienen budjetit projekti, jossa sisällölliset kiinnostukset kohtaavat ja aukeaa paikka aidolle dialogille, muodostuukin oman työskentelyn kannalta merkittävimmäksi hankkeeksi.

Sopimuksien ja verotuksien suhteen en liene pätevä sanomaan yhtään mitään! Itse kysyn muilta neuvoa jos olo on yhtään epävarma. Ja sitten vaan rallattelen menemään.

 


Teksti: Rosa Kuosmanen
Kuva: Mark Searle. Kausalaisen performanssi Full Sequence Learning -tapahtumassa Wysing Arts Centressa, 2015.

 

Essi Kausalainen (s. 1979) on helsinkiläinen performanssitaiteilija. Hänen työskentelynsä taustalla on aina performanssi, mutta valmiissa teoksessa performanssi näyttäytyy katsojalle muun muassa elävän esityksen, videon, esineinstallaation ja tekstin muodossa. Kausalainen on kiinnostunut erityisesti ekologisista ja eksistentiaalisista kysymyksistä. Teosten temaattisena ja eettisenä perustana voi nähdä hänen kiinnostuksensa lajienväliseen sanattomaan kommunikaatioon: monimutkaisiin vuorovaikutussuhteisiin ihmisten, kasvien, eläinten, mineraalien ja esineiden välillä.

Kausalaisen teoksia on ollut esillä eri puolilla maailmaa ja hän on osallistunut lukuisille festivaaleille vuodesta 2000 lähtien – Euroopan ja Amerikan lisäksi myös Aasiassa ja Afrikassa. Hän on opiskellut performanssia ja esitysteoriaa Turun Taideakatemiassa ja Teatterikorkeakoulussa Helsingissä. Kausalainen osallistui Framen ja Suomen Lontoon Instituutin yhteistyöresidenssiin Wysing Arts Centressä Cambridgessa vuonna 2015.