Apurahan hakijalle

Framen apurahoja myönnetään seuraaville nykytaiteen aloille: kuvataide, valokuvataide, mediataide, taidekäsityö, sarjakuvataide, performanssi ja äänitaide.

Apurahoja on kahdenlaisia: jatkuvasti haettava matka-apuraha ja kaksi kertaa vuodessa haettava projektiapuraha. Matka-apuraha on suunnattu taiteilijoille, taiteen asiantuntijoille ja työryhmille. Projektiapurahaa voivat hakea yhteisöt kansainväliseen näyttely- ja messutoimintaan. Lisäksi taiteilijat ja yhteisöt voivat hakea projektiapurahaa kansainväliseen taidejulkaisuun.

Voit hakea apurahaa suomeksi tai englanniksi. Täytä hakemus verkossa Framen apurahapalvelussa.

 

 

Hakuajat

Matka-apurahan hakuajat

 • Haku vuoden 2018 matkoihin on auki 1.11.2017–31.10.2018. Asiantuntijahaku on auki 31.8.2018 asti
 • Päätöksiä tehdään joka toinen kuukausi. Asiantuntijavierashakemuksista päätöksiä tehdään neljä kertaa vuodessa (*). Matka-apurahahakemusten deadlinet:
  joulukuu 31.12.2017
  helmikuu 28.2.2018*
  huhtikuu 30.4.2018*
  kesäkuu 20.6.2018
  elokuu 31.8.2018*
  lokakuu 31.10.2018
 • Päätökset matka-apurahoista julkistetaan noin kolmen viikon kuluessa hakuajan päättymisestä.

Projektiapurahan hakuajat

 • Apurahahaku vuoden 2018 hankkeisiin on käynnissä 1.–30.11.2017  ja 1.–31.3.2018.
 • Päätökset apurahoista julkistetaan noin 8 viikon kuluessa hakuajan päättymisestä.

Taiteilijan matka-apuraha näyttelytoimintaan ulkomailla

Apurahan tarkoituksena on edistää suomalaisten tai Suomessa työskentelevien taiteilijoiden kansainvälistä uraa lisäämällä taiteilijoiden verkostoja, esittämis- ja esiintymismahdollisuuksia ulkomailla. Framen apurahojen käyttötarkoitus perustuu opetus- ja kulttuuriministeriön strategiaan ja Framen strategiaan.

Kuka voi hakea?

 • suomalaiset tai Suomessa työskentelevät kuvataiteilijat
 • suomalaisten tai Suomessa työskentelevien kuvataiteilijoiden muodostamat työryhmät

Matka-apurahaa ei voi hakea toisen puolesta. Työryhmän yhteyshenkilön tulee olla yksi matkalle lähtijöistä. Yhteisöhakijat kuten yhdistykset, osuuskunnat tai yritykset, eivät voi hakea matka-apurahaa, vaan hakevat Framelta yhteisön projektiapurahaa näyttelytoimintaan ulkomailla.

Mihin haen?

 • Taiteilijat voivat hakea matka-apurahaa esiintyessään tai esittäessään taidettaan Suomen ulkopuolella esimerkiksi yksityis- tai ryhmänäyttelyssä, biennaalissa, triennaalissa, festivaaleilla tai muussa nykytaiteen tapahtumassa.

Matka-apurahaa voi käyttää ainoastaan henkilökohtaisiin tai työryhmän

 • matkakuluihin
 • majoituskuluihin
 • taideteosten kuljetuskuluihin
 • taideteosten vakuutuskuluihin kuljetuksen aikana

Matka-apurahaa ei voi käyttää

 • residenssitoimintaan tai residenssimatkoihin
 • päivärahoihin tai elinkustannusten kattamiseen
 • galleriavuokriin tai osallistumismaksuihin
 • taideteosten tuotanto- ja materiaalikuluihin, ripustuskuluihin tai laitehankintoihin
 • taiteelliseen työskentelyyn
 • opintoihin tai opinnäytteisiin
 • ulkomaisen, ei Suomessa asuvan taiteilijan kuluihin
 • tapahtumiin Suomessa

Milloin?

 • Haku vuoden 2018 matkoihin on auki 1.11.2017–31.10.2018
 • Päätöksiä tehdään joka toinen kuukausi. Matka-apurahahakemusten deadlinet:
  joulukuu 31.12.2017
  helmikuu 28.2.2018
  huhtikuu 30.4.2018
  kesäkuu 20.6.2018
  elokuu 31.8.2018
  lokakuu 31.10.2018
 • Päätökset matka-apurahoista julkistetaan kolmen viikon kuluessa hakuajan päättymisestä.
 • Haku päättyy hakuajan viimeisenä päivänä klo 23.59 Suomen aikaa.
 • Hakuajan jälkeen jätetyt hakemukset käsitellään automaattisesti seuraavalla päätöskierroksella.
 • Apuraha on käytettävä samana vuonna kuin se on myönnetty.
 • Hakemus on jätettävä ennen matkalle lähtöä.

Hakemuksen liitteet

 • matkasuunnitelma: matkan tarkoitus, ajankohta ja ohjelma, näyttely- tai esiintymispaikan kuvaus sekä merkitys kansainvälisen uran kannalta.
 • ansioluettelo (1–2 sivua) tai biografia
 • työryhmiltä lyhyet ansioluettelot tai biografiat
 • jokaiselta osallistuvalta suomalaistaiteilijalta 3–5 teoskuvaa
 • Lisää liitteet PDF- tai JPG-muodossa. Yhden tiedoston koko voi olla enimmillään 3 MT.

Asiantuntijan matka-apuraha ulkomaille

Apurahan tarkoituksena on edistää suomalaisten tai Suomessa työskentelevien nykytaiteen asiantuntijoiden kansainvälistä liikkuvuutta, verkostoitumista ja edesauttaa suomalaisen taiteen ja taiteilijoiden kansainvälisiä esittämis- ja esiintymismahdollisuuksia sekä vuorovaikutusta.  Framen apurahojen käyttötarkoitus perustuu opetus- ja kulttuuriministeriön strategiaan ja Framen strategiaan.

Kuka voi hakea?

 • suomalaiset tai Suomessa työskentelevät taiteen asiantuntijat

Mihin haen?

 • Suomalaiset taiteen asiantuntijat voivat hakea matka-apurahaa Suomen ulkopuolelle suuntautuviin työmatkoihin.

Matka-apurahaa voi käyttää ainoastaan henkilökohtaisiin

 • matkakuluihin
 • majoituskuluihin

Matka-apurahaa ei voi hakea toisen puolesta.

Matka-apurahaa ei voi käyttää

 • residenssimatkoihin
 • päivärahoihin tai elinkustannusten kattamiseen
 • osallistumismaksuihin
 • opintoihin tai opinnäytteisiin

Milloin?

 • Haku vuoden 2018 asiantuntijavierasmatkoihin on auki 1.11.2017–31.8.2018
 • Päätöksiä tehdään neljä kertaa vuodessa.
 • Matka-apurahahakemusten deadlinet:
  joulukuu 31.12.2017
  helmikuu 28.2.2018
  huhtikuu 30.4.2018
  elokuu 31.8.2018
 • Päätökset asiantuntija-apurahoista julkistetaan kolmen viikon kuluessa hakuajan päättymisestä.
 • Haku päättyy hakuajan viimeisenä päivänä klo 23.59 Suomen aikaa.
 • Hakuajan jälkeen jätetyt hakemukset käsitellään automaattisesti seuraavalla päätöskierroksella.
 • Apuraha on käytettävä samana vuonna kuin se on myönnetty.
 • Hakemus on jätettävä ennen matkalle lähtöä.

Hakemuksen liitteet

 • matkasuunnitelma: selvitys matkan ohjelmasta ja tavoitteista
 • ansioluettelo (1–2 sivua) tai biografia

Lisää liitteet PDF- tai JPG-muodossa. Yhden tiedoston koko voi olla enimmillään 3 MT.

Ulkomaisen asiantuntijan matka-apuraha Suomeen

Apurahan tarkoituksena on edistää nykytaiteen asiantuntijoiden kansainvälistä liikkuvuutta, verkostoitumista ja edesauttaa suomalaisen taiteen ja taiteilijoiden kansainvälisiä esittämis- ja esiintymismahdollisuuksia sekä vuorovaikutusta. Framen apurahojen käyttötarkoitus perustuu opetus- ja kulttuuriministeriön strategiaan ja Framen strategiaan.

Kuka voi hakea?

 • ulkomaiset Suomeen matkustavat taiteen asiantuntijat

Mihin haen?

 • Ulkomaiset taiteen asiantuntijat voivat hakea matka-apurahaa Suomeen suuntautuviin työmatkoihin.

Matka-apurahaa voi käyttää ainoastaan henkilökohtaisiin

 • matkakuluihin
 • majoituskuluihin

Matka-apurahaa ei voi käyttää

 • residenssimatkoihin
 • päivärahoihin tai elinkustannusten kattamiseen
 • osallistumismaksuihin
 • opintoihin tai opinnäytteisiin

Milloin?

 • Haku vuoden 2018 matkoihin on auki 1.11.2017–31.10.2018
 • Päätöksiä tehdään neljä kertaa vuodessa.
 • Päätökset matka-apurahoista julkistetaan kolmen viikon kuluessa hakuajan päättymisestä.
 • Haku päättyy hakuajan viimeisenä päivänä klo 23.59 Suomen aikaa.
 • Hakuajan jälkeen jätetyt hakemukset käsitellään automaattisesti seuraavalla päätöskierroksella.
 • Apuraha on käytettävä samana vuonna kuin se on myönnetty.
 • Hakemus on jätettävä ennen matkalle lähtöä.

Hakemuksen liitteet

 • matkasuunnitelma: selvitys matkan ohjelmasta ja tavoitteista
 • ansioluettelo (1–2 sivua) tai biografia

Lisää liitteet PDF- tai JPG-muodossa. Yhden tiedoston koko voi olla enimmillään 3 MT.

Projektiapuraha kansainväliseen taidejulkaisuun

Apurahan tarkoituksena on edistää taiteilijoiden kansainvälistä uraa. Framen apurahojen käyttötarkoitus perustuu opetus- ja kulttuuriministeriön strategiaan ja Framen strategiaan.

Kuka voi hakea?

 • suomalaiset tai Suomessa työskentelevät kuvataiteilijat
 • suomalaiset tai ulkomaiset kustantajat
 • suomalaiset tai ulkomaiset nykytaiteen organisaatiot

Mihin haen?

 • Projektiapurahaa voi hakea suomalaisten tai Suomessa työskentelevien taiteilijoiden tuotantoa tai suomalaista taidetta esitteleviin vieraskielisiin, kansainväliseen levitykseen tarkoitettuihin julkaisuihin.

Projektiapurahaa voidaan käyttää ainoastaan julkaisun

 • painokuluihin
 • käännöspalkkioihin
 • kirjoittajapalkkioihin

Milloin?

 • Projektiapurahahaku vuoden 2018 hankkeisiin on käynnissä 1.–30.11.2017 ja 1.–31.3.2018 .
 • Haku päättyy hakuajan viimeisenä päivänä klo 23.59 Suomen aikaa.
 • Päätökset apurahoista julkistetaan 8 viikon kuluessa hakuajan päättymisestä.
 • Apuraha on käytettävä samana vuonna kuin se on myönnetty.
 • Apurahaa ei voi hakea takautuvasti.

Hakemuksen liitteet

 • julkaisusuunnitelma: julkaisun kuvaus ja merkitys kansainvälisen uran kannalta sekä kustantaja, laajuus, painosmäärä, ilmestymisajankohta, työryhmä (kuten kirjoittajat, kuvaaja, kääntäjä, taittaja).
 • kansainvälinen levityssuunnitelma: kuinka julkaisua on tarkoitus levittää maailmalle?
 • jokaiselta julkaisussa esitellyltä suomalaistaiteilijalta CV tai biografia
 • jokaiselta julkaisussa esitellyltä suomalaistaiteilijalta 3–5 teoskuvaa

Lisää liitteet PDF- tai JPG-muodossa. Yhden tiedoston koko voi olla enimmillään 3 MT.

 

Yhteisön projektiapuraha näyttelytoimintaan ulkomailla

Apurahan tarkoituksena on vahvistaa suomalaisen nykytaiteen kansainvälistä asemaa tukemalla suomalaisen taiteen esittämistä ulkomailla. Framen apurahojen käyttötarkoitus perustuu opetus- ja kulttuuriministeriön strategiaan ja Framen strategiaan.

Kuka voi hakea?

 • suomalaiset tai ulkomaiset nykytaidetta esittävät yhteisöt, kuten esimerkiksi biennaalit, taidemuseot, galleriat ja kulttuuri-instituutit

Taiteilijat tai työryhmät eivät voi hakea projektiapurahaa näyttelytoimintaan, vaan hakevat Framelta taiteilijan matka-apurahaa näyttelytoimintaan ulkomailla.

Mihin haen?

 • Projektiapuraha voidaan myöntää näyttelytoimintaan ulkomailla, kun näyttelyyn osallistuu yksi tai useampi suomalainen tai Suomessa työskentelevä taiteilija.
 • Näyttelytoiminnaksi lasketaan mm. taiteilijan esiintyminen tai hänen taiteensa esittäminen yksityis- tai ryhmänäyttelyssä, biennaalissa, triennaalissa, festivaaleilla tai muussa nykytaiteen tapahtumassa.

Projektiapurahaa voidaan käyttää ainoastaan suomalaisten tai Suomessa työskentelevien taiteilijoiden

 • näyttelyn tai teosten ripustuskuluihin
 • taideteosten kuljetus- ja vakuutuskuluihin
 • matka- ja majoituskuluihin

Projektiapurahaa ei voi käyttää

 • taiteelliseen työskentelyyn
 • residenssitoimintaan tai residenssimatkoihin
 • galleriavuokriin tai osallistumismaksuihin
 • palkkioihin
 • päivärahoihin tai elinkustannusten kattamiseen
 • opintoihin tai opinnäytteisiin
 • taideteosten tuotanto- ja materiaalikuluihin tai laitehankintoihin
 • ulkomaisen, ei Suomessa asuvan taiteilijan kuluihin
 • tapahtumiin Suomessa

Milloin?

 • Projektiapurahahaku vuoden 2018 hankkeisiin on käynnissä 1.–30.11.2017 ja 1.–31.3.2018.
 • Haku päättyy hakuajan viimeisenä päivänä klo 23.59 Suomen aikaa.
 • Päätökset apurahoista julkistetaan 8 viikon kuluessa hakuajan päättymisestä.
 • Apuraha on käytettävä samana vuonna kuin se on myönnetty.
 • Apurahaa ei voi hakea takautuvasti.

Hakemuksen liitteet

 • projektisuunnitelma
 • hankkeen kustannussuunnitelma
 • jokaiselta osallistuvalta suomalaistaiteilijalta CV tai biografia
 • jokaiselta osallistuvalta suomalaistaiteilijalta 3–5 teoskuvaa

Lisää liitteet PDF- tai JPG-muodossa. Yhden tiedoston koko voi olla enimmillään 3 MT.

 

Yhteisön projektiapuraha messutoimintaan ulkomailla

Apurahan tarkoitus on vahvistaa suomalaisen nykytaiteen kansainvälistä asemaa tukemalla gallerioiden mahdollisuuksia osallistua tärkeimmille kansainvälisille taidemessuille. Framen apurahojen käyttötarkoitus perustuu opetus- ja kulttuuriministeriön strategiaan ja Framen strategiaan.

Kuka voi hakea?

 • galleriat
 • taiteilijavetoiset yhteisöt kuten yhdistykset ja osuuskunnat

Taiteilijat tai työryhmät eivät voi hakea projektiapurahaa messuille, vaan hakevat Framelta taiteilijan matka-apurahaa näyttelytoimintaan ulkomailla.

Mihin?

 • Apuraha voidaan myöntää suomalaisten tai Suomessa työskentelevien taiteilijoiden tuotannon esittämiseen taidemessuilla ulkomailla.

Projektiapurahaa voi käyttää ainoastaan

 • messuosaston vuokraan tai osallistumismaksuun
 • matka- ja majoituskuluihin
 • taideteosten kuljetus- ja vakuutuskuluihin

Projektiapurahaa ei voi käyttää:

 • palkkioihin, päivärahoihin tai elinkustannusten kattamiseen

Milloin?

 • Projektiapurahahaku vuoden 2018 hankkeisiin on käynnissä 1.–30.11.2017 ja 1.–31.3.2018.
 • Haku päättyy hakuajan viimeisenä päivänä klo 23.59 Suomen aikaa.
 • Päätökset apurahoista julkistetaan 8 viikon kuluessa hakuajan päättymisestä.
 • Apuraha on käytettävä samana vuonna kuin se on myönnetty.
 • Apurahaa ei voi hakea takautuvasti.

Hakemuksen liitteet

 • projektisuunnitelma: messujen kuvaus ja syy osallistua juuri näille messuille, perustelu taiteilijavalinnalle sekä merkitys taiteilijan kansainvälisen uran kannalta
 • hankkeen kustannussuunnitelma
 • jokaiselta osallistuvalta suomalaistaiteilijalta 3–5 kuvaa
 • jokaiselta osallistuvalta suomalaistaiteilijalta CV tai biografia

Lisää liitteet PDF- tai JPG-muodossa. Yhden tiedoston koko voi olla enimmillään 3 MT.

 


Kuva: Nanna Hänninen: Now is now / taubert contemporary, Berlin 14.11.–9.1.2016.
Frame tuki näyttelyä projektiapurahalla.