Apurahan hakijalle

Framen apurahoja myönnetään seuraaville nykytaiteen aloille: kuvataide, valokuvataide, mediataide, taidekäsityö, sarjakuvataide, performanssi ja äänitaide.

Apurahoja on kahdenlaisia: jatkuvasti haettava matka-apuraha ja kaksi kertaa vuodessa haettava projektiapuraha. Matka-apuraha on suunnattu taiteilijoille, taiteen asiantuntijoille ja työryhmille. Projektiapurahaa voivat hakea yhteisöt kansainväliseen näyttely- ja messutoimintaan. Lisäksi taiteilijat ja yhteisöt voivat hakea projektiapurahaa kansainväliseen taidejulkaisuun.

Voit hakea apurahaa suomeksi tai englanniksi. Täytä hakemus verkossa Framen apurahapalvelussa.

Hakemusten käsittely edellyttää henkilötietojen keräämistä ja käsittelyä. Tutustu Framen tietosuojakäytäntöön ja apuraharekisterin tietosuojaselosteeseen täällä.

Hakuajat

Matka-apurahan hakuajat

 • Jatkuva haku vuoden 2021 matkoihin on avoinna 31.10.2021 asti.
 • Päätöksiä tehdään joka toinen kuukausi. Huom: asiantuntijavierasmatkoista päätöksiä tehdään neljä kertaa vuodessa (*)
 • Seuraavat matka-apurahahakemusten deadlinet ovat:
  huhtikuu 30.4.2021*
  kesäkuu 15.6.2021
  elokuu 31.8.2021*
  lokakuu 31.10.2021
 • Päätökset matka-apurahoista julkistetaan pääsääntöisesti neljän viikon kuluessa hakuajan päättymisestä.

Projektiapurahan hakuajat

 • Projektiapurahahaku vuoden 2021 hankkeisiin on 1.–30.11.2020  ja 1.–31.3.2021.
 • Haku päättyy hakuajan viimeisenä päivänä klo 23.59 Suomen aikaa.
 • Päätökset apurahoista julkistetaan noin 8 viikon kuluessa hakuajan päättymisestä.

Taiteilijan matka-apuraha näyttelytoimintaan ulkomailla

Apurahan tarkoituksena on edistää suomalaisten tai Suomessa työskentelevien taiteilijoiden kansainvälistä uraa lisäämällä taiteilijoiden verkostoja, esittämis- ja esiintymismahdollisuuksia ulkomailla. Framen apurahojen käyttötarkoitus perustuu opetus- ja kulttuuriministeriön strategiaan ja Framen strategiaan.

Kuka voi hakea?

 • suomalaiset tai Suomessa työskentelevät kuvataiteilijat
 • suomalaisten tai Suomessa työskentelevien kuvataiteilijoiden muodostamat työryhmät

Matka-apurahaa ei voi hakea toisen puolesta. Työryhmän yhteyshenkilön tulee olla yksi matkalle lähtijöistä. Yhteisöhakijat kuten yhdistykset, osuuskunnat tai yritykset, eivät voi hakea matka-apurahaa, vaan hakevat Framelta yhteisön projektiapurahaa näyttelytoimintaan ulkomailla.

Mihin haen?

 • Taiteilijat voivat hakea matka-apurahaa esiintyessään tai esittäessään taidettaan Suomen ulkopuolella esimerkiksi yksityis- tai ryhmänäyttelyssä, biennaalissa, triennaalissa, festivaaleilla tai muussa nykytaiteen tapahtumassa.

Matka-apurahaa voi käyttää ainoastaan henkilökohtaisiin tai työryhmän

 • matkakuluihin
 • majoituskuluihin
 • taideteosten kuljetuskuluihin
 • taideteosten vakuutuskuluihin kuljetuksen aikana

Matka-apurahaa ei voi käyttää

 • residenssitoimintaan tai residenssimatkoihin
 • päivärahoihin tai elinkustannusten kattamiseen
 • galleriavuokriin tai osallistumismaksuihin
 • taideteosten tuotanto- ja materiaalikuluihin, ripustuskuluihin tai laitehankintoihin
 • taiteelliseen työskentelyyn
 • opintoihin tai opinnäytteisiin
 • ulkomaisen, ei Suomessa asuvan taiteilijan kuluihin
 • tapahtumiin Suomessa

Milloin?

 • Jatkuva haku vuoden 2021 matkoihin on avoinna 31.10.2021 asti.
 • Päätöksiä tehdään joka toinen kuukausi.
 • Marras-joulukuun apurahahaun päätösten ajankohta riippuu opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämän valtionavustuksen päätösaikataulusta. Aiempina vuosina olemme saaneet valtionavustuspäätökset aikaisintaan helmikuun lopussa.
 • Seuraavat päätökset matka-apurahoista julkistetaan neljän viikon kuluessa hakuajan päättymisestä.
 • Seuraavat matka-apurahahakemusten deadlinet ovat:
  helmikuu 28.2.2021*
  huhtikuu 30.4.2021*
  kesäkuu 15.6.2021
  elokuu 31.8.2021*
  lokakuu 31.10.2021
 • Haku päättyy hakuajan viimeisenä päivänä klo 23.59 Suomen aikaa.
 • Hakuajan jälkeen jätetyt hakemukset käsitellään automaattisesti seuraavalla päätöskierroksella.
 • Apuraha on käytettävä samana vuonna kuin se on myönnetty.
 • Hakemus on jätettävä ennen matkalle lähtöä.

Hakemuksen liitteet

 • matkasuunnitelma: matkan tarkoitus, ajankohta ja ohjelma, näyttely- tai esiintymispaikan kuvaus sekä merkitys kansainvälisen uran kannalta.
 • ansioluettelo (1–2 sivua) tai biografia
 • työryhmiltä lyhyet ansioluettelot tai biografiat
 • jokaiselta osallistuvalta suomalaistaiteilijalta 3–5 teoskuvaa
 • Lisää liitteet PDF- tai JPG-muodossa. Yhden tiedoston koko voi olla enimmillään 3 MT.

Asiantuntijan matka-apuraha ulkomaille

Apurahan tarkoituksena on edistää suomalaisten tai Suomessa työskentelevien nykytaiteen asiantuntijoiden kansainvälistä liikkuvuutta, verkostoitumista ja edesauttaa suomalaisen taiteen ja taiteilijoiden kansainvälisiä esittämis- ja esiintymismahdollisuuksia sekä vuorovaikutusta.  Framen apurahojen käyttötarkoitus perustuu opetus- ja kulttuuriministeriön strategiaan ja Framen strategiaan.

Kuka voi hakea?

 • suomalaiset tai Suomessa työskentelevät taiteen asiantuntijat

Matka-apurahaa ei voi hakea toisen puolesta.

Mihin haen?

 • Suomalaiset taiteen asiantuntijat voivat hakea matka-apurahaa Suomen ulkopuolelle suuntautuviin työmatkoihin.

Matka-apurahaa voi käyttää ainoastaan henkilökohtaisiin

 • matkakuluihin
 • majoituskuluihin

Matka-apurahaa ei voi käyttää

 • residenssimatkoihin
 • päivärahoihin tai elinkustannusten kattamiseen
 • osallistumismaksuihin
 • opintoihin tai opinnäytteisiin

Milloin?

 • Jatkuva haku vuoden 2021 asiantuntijavierasmatkoihin on auki 1.11.2020–31.8.2021
 • Päätöksiä tehdään neljä kertaa vuodessa.
 • Marras-joulukuun apurahahaun päätösten ajankohta riippuu opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämän valtionavustuksen päätösaikataulusta. Aiempina vuosina olemme saaneet valtionavustuspäätökset aikaisintaan helmikuun lopussa.
 • Seuraavat päätökset matka-apurahoista julkistetaan neljän viikon kuluessa hakuajan päättymisestä.
 • Seuraavat deadlinet ovat:
  helmikuu 28.2.2021
  huhtikuu 30.4.2021
  elokuu 31.8.2021
 • Haku päättyy hakuajan viimeisenä päivänä klo 23.59 Suomen aikaa.
 • Hakuajan jälkeen jätetyt hakemukset käsitellään automaattisesti seuraavalla päätöskierroksella.
 • Apuraha on käytettävä samana vuonna kuin se on myönnetty.
 • Hakemus on jätettävä ennen matkalle lähtöä.

Hakemuksen liitteet

 • matkasuunnitelma: selvitys matkan ohjelmasta ja tavoitteista
 • ansioluettelo (1–2 sivua) tai biografia

Lisää liitteet PDF- tai JPG-muodossa. Yhden tiedoston koko voi olla enimmillään 3 MT.

Ulkomaisen asiantuntijan matka-apuraha Suomeen

Apurahan tarkoituksena on edistää nykytaiteen asiantuntijoiden kansainvälistä liikkuvuutta, verkostoitumista ja edesauttaa suomalaisen taiteen ja taiteilijoiden kansainvälisiä esittämis- ja esiintymismahdollisuuksia sekä vuorovaikutusta. Framen apurahojen käyttötarkoitus perustuu opetus- ja kulttuuriministeriön strategiaan ja Framen strategiaan.

Kuka voi hakea?

 • ulkomaiset Suomeen matkustavat taiteen asiantuntijat
 • suomalaiset nykytaiteen yhteisöt ulkomaisen vieraan kutsumiseksi Suomeen

Mihin haen?

 • Ulkomaiset taiteen asiantuntijat voivat hakea matka-apurahaa Suomeen suuntautuviin työmatkoihin.

Matka-apurahaa voi käyttää ainoastaan henkilökohtaisiin

 • matkakuluihin
 • majoituskuluihin

Matka-apurahaa ei voi käyttää

 • residenssimatkoihin
 • päivärahoihin tai elinkustannusten kattamiseen
 • osallistumismaksuihin
 • opintoihin tai opinnäytteisiin

Milloin?

 • Jatkuva haku vuoden 2021 asiantuntijavierasmatkoihin on auki 1.11.2020–31.8.2021
 • Päätöksiä tehdään neljä kertaa vuodessa.
 • Marras-joulukuun apurahahaun päätösten ajankohta riippuu opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämän valtionavustuksen päätösaikataulusta. Aiempina vuosina olemme saaneet valtionavustuspäätökset aikaisintaan helmikuun lopussa.
 • Seuraavat päätökset matka-apurahoista julkistetaan neljän viikon kuluessa hakuajan päättymisestä.
 • Seuraavat deadlinet ovat:
  huhtikuu 30.4.2021
  elokuu 31.8.2021
 • Haku päättyy hakuajan viimeisenä päivänä klo 23.59 Suomen aikaa.
 • Hakuajan jälkeen jätetyt hakemukset käsitellään automaattisesti seuraavalla päätöskierroksella.
 • Apuraha on käytettävä samana vuonna kuin se on myönnetty.
 • Hakemus on jätettävä ennen matkalle lähtöä.

Hakemuksen liitteet

 • matkasuunnitelma: selvitys matkan ohjelmasta ja tavoitteista
 • ansioluettelo (1–2 sivua) tai biografia

Lisää liitteet PDF- tai JPG-muodossa. Yhden tiedoston koko voi olla enimmillään 3 MT.

Projektiapuraha kansainväliseen taidejulkaisuun

Apurahan tarkoituksena on edistää taiteilijoiden kansainvälistä uraa. Framen apurahojen käyttötarkoitus perustuu opetus- ja kulttuuriministeriön strategiaan ja Framen strategiaan.

Kuka voi hakea?

 • suomalaiset tai Suomessa työskentelevät taiteilijat
 • suomalaiset tai ulkomaiset kustantajat
 • suomalaiset tai ulkomaiset nykytaiteen organisaatiot

Mihin haen?

 • Projektiapurahaa voi hakea suomalaisten tai Suomessa työskentelevien taiteilijoiden tuotantoa tai suomalaista taidetta esitteleviin vieraskielisiin, kansainväliseen levitykseen tarkoitettuihin julkaisuihin.

Projektiapurahaa voidaan käyttää ainoastaan julkaisun

 • painokuluihin
 • käännöspalkkioihin
 • kirjoittajapalkkioihin

Projektiapurahaa ei voi käyttää:

 • päivärahoihin tai elinkustannusten kattamiseen
 • opintoihin tai opinnäytteisiin

Milloin?

 • Projektiapurahahaku vuoden 2021 hankkeisiin on 1.–30.11.2020  ja 1.–31.3.2021.
 • Haku päättyy hakuajan viimeisenä päivänä klo 23.59 Suomen aikaa.
 • Päätökset apurahoista julkistetaan noin kahdeksan viikon kuluessa hakuajan päättymisestä.
 • Apuraha on käytettävä samana vuonna kuin se on myönnetty.
 • Apurahaa ei voi hakea takautuvasti.

Hakemuksen liitteet

 • julkaisusuunnitelma: julkaisun kuvaus ja merkitys kansainvälisen uran kannalta sekä kustantaja, laajuus, painosmäärä, ilmestymisajankohta, työryhmä (kuten kirjoittajat, kuvaaja, kääntäjä, taittaja).
 • kansainvälinen levityssuunnitelma: kuinka julkaisua on tarkoitus levittää maailmalle?
 • jokaiselta julkaisussa esitellyltä suomalaistaiteilijalta CV tai biografia
 • jokaiselta julkaisussa esitellyltä suomalaistaiteilijalta 3–5 teoskuvaa

Lisää liitteet PDF- tai JPG-muodossa. Yhden tiedoston koko voi olla enimmillään 3 MT.

 

Yhteisön projektiapuraha näyttelytoimintaan ulkomailla

Apurahan tarkoituksena on vahvistaa suomalaisen nykytaiteen kansainvälistä asemaa tukemalla suomalaisen taiteen esittämistä ulkomailla. Framen apurahojen käyttötarkoitus perustuu opetus- ja kulttuuriministeriön strategiaan ja Framen strategiaan.

Kuka voi hakea?

 • suomalaiset tai ulkomaiset nykytaidetta esittävät yhteisöt, kuten esimerkiksi biennaalit, taidemuseot, galleriat ja kulttuuri-instituutit

Taiteilijat tai työryhmät eivät voi hakea projektiapurahaa näyttelytoimintaan, vaan hakevat Framelta taiteilijan matka-apurahaa näyttelytoimintaan ulkomailla.

Mihin haen?

 • Projektiapuraha voidaan myöntää näyttelytoimintaan ulkomailla, kun näyttelyyn osallistuu yksi tai useampi suomalainen tai Suomessa työskentelevä taiteilija.
 • Näyttelytoiminnaksi lasketaan mm. taiteilijan esiintyminen tai hänen taiteensa esittäminen yksityis- tai ryhmänäyttelyssä, biennaalissa, triennaalissa, festivaaleilla tai muussa nykytaiteen tapahtumassa.

Projektiapurahaa voidaan käyttää ainoastaan suomalaisten tai Suomessa työskentelevien taiteilijoiden

 • näyttelyn tai teosten ripustuskuluihin
 • taideteosten kuljetus- ja vakuutuskuluihin
 • matka- ja majoituskuluihin

Projektiapurahaa ei voi käyttää

 • taiteelliseen työskentelyyn
 • residenssitoimintaan tai residenssimatkoihin
 • galleriavuokriin tai osallistumismaksuihin
 • taiteilijan tai kuraattorin palkkioihin
 • päivärahoihin tai elinkustannusten kattamiseen
 • opintoihin tai opinnäytteisiin
 • taideteosten tuotanto- ja materiaalikuluihin tai laitehankintoihin
 • ulkomaisen, ei Suomessa asuvan taiteilijan kuluihin
 • tapahtumiin Suomessa

Milloin?

 • Projektiapurahahaku vuoden 2021 hankkeisiin on 1.–30.11.2020  ja 1.–31.3.2021.
 • Haku päättyy hakuajan viimeisenä päivänä klo 23.59 Suomen aikaa.
 • Päätökset apurahoista julkistetaan noin kahdeksan viikon kuluessa hakuajan päättymisestä.
 • Apuraha on käytettävä samana vuonna kuin se on myönnetty.
 • Apurahaa ei voi hakea takautuvasti.

Hakemuksen liitteet

 • projektisuunnitelma
 • hankkeen kustannussuunnitelma
 • jokaiselta osallistuvalta suomalaistaiteilijalta CV tai biografia
 • jokaiselta osallistuvalta suomalaistaiteilijalta 3–5 teoskuvaa

Lisää liitteet PDF- tai JPG-muodossa. Yhden tiedoston koko voi olla enimmillään 3 MT.

 

Yhteisön projektiapuraha messutoimintaan ulkomailla

Apurahan tarkoitus on vahvistaa suomalaisen nykytaiteen kansainvälistä asemaa tukemalla gallerioiden mahdollisuuksia osallistua tärkeimmille kansainvälisille taidemessuille. Framen apurahojen käyttötarkoitus perustuu opetus- ja kulttuuriministeriön strategiaan ja Framen strategiaan.

Kuka voi hakea?

 • galleriat
 • taiteilijavetoiset yhteisöt kuten yhdistykset ja osuuskunnat

Taiteilijat tai työryhmät eivät voi hakea projektiapurahaa messuille, vaan hakevat Framelta taiteilijan matka-apurahaa näyttelytoimintaan ulkomailla.

Mihin?

 • Apuraha voidaan myöntää suomalaisten tai Suomessa työskentelevien taiteilijoiden tuotannon esittämiseen taidemessuilla ulkomailla.

Projektiapurahaa voi käyttää ainoastaan

 • messuosaston vuokraan tai osallistumismaksuun
 • matka- ja majoituskuluihin
 • taideteosten kuljetus- ja vakuutuskuluihin

Projektiapurahaa ei voi käyttää:

 • palkkioihin, päivärahoihin tai elinkustannusten kattamiseen

Milloin?

 • Projektiapurahahaku vuoden 2021 hankkeisiin on 1.–30.11.2020  ja 1.–31.3.2021.
 • Haku päättyy hakuajan viimeisenä päivänä klo 23.59 Suomen aikaa.
 • Päätökset apurahoista julkistetaan noin kahdeksan viikon kuluessa hakuajan päättymisestä.
 • Apuraha on käytettävä samana vuonna kuin se on myönnetty.
 • Apurahaa ei voi hakea takautuvasti.

Hakemuksen liitteet

 • projektisuunnitelma: messujen kuvaus ja syy osallistua juuri näille messuille, perustelu taiteilijavalinnalle sekä merkitys taiteilijan kansainvälisen uran kannalta
 • hankkeen kustannussuunnitelma
 • jokaiselta osallistuvalta suomalaistaiteilijalta 3–5 kuvaa
 • jokaiselta osallistuvalta suomalaistaiteilijalta CV tai biografia

Lisää liitteet PDF- tai JPG-muodossa. Yhden tiedoston koko voi olla enimmillään 3 MT.

 

Apurahapalvelun saavutettavuus

Apurahapalvelun saavutettavuus

Apurahajärjestelmän saavutettavuusseloste on luettavissa verkkosivujemme Saavutettavuusselosteet-osiosta.

Teemme työtä saavutettavuuden parantamiseksi ja tarjoamme tukea käyttäjille joille digipalvelut eivät ole saavutettavissa. Voimme täyttää lomakkeita yhdessä. Varaa asiointiaika apurahakoordinaattorille puhelimitse numerosta 0447289914 tai sähköpostilla veera.lize@frame-finland.fi

Huomasitko saavutettavuuspuutteen palvelussamme?

Kerro se meille ja teemme parhaamme puutteen korjaamiseksi.

Sähköpostilla: veera.lize@frame-finland.fi

Palautetta voi antaa myös puhelimitse numeroon 0447289914.


Kuva: Nanna Hänninen: Now is now / taubert contemporary, Berlin 14.11.–9.1.2016.
Frame tuki näyttelyä projektiapurahalla.