Apurahat yhteisöille

Frame myöntää nykytaiteen yhteisöille projektiapurahoja näyttely- ja messutoimintaan ulkomailla ja projektiapurahoja kansainväliseen taidejulkaisuun. Lisäksi suomalaiset nykytaiteen yhteisöt voivat hakea matka-apurahaa ulkomaisen asiantuntijavieraan kutsumiseksi Suomeen.

Lue hakuajat ja hakuohjeet alta.

Projektiapurahan hakuajat

 • Projektiapurahahaku vuoden 2024 hankkeisiin on käynnissä 1.–30.11.2023 ja 1.–31.3.2024.
 • Hakuaika päättyy apurahahaun viimeisenä päivänä kello 23.59 Suomen aikaa.
 • Marraskuun haun tulosten julkaisun ajankohta riippuu Opetus- ja kulttuuriministeriön valtionavustuspäätöksestä. Aiemmin päätös on saatu helmikuun lopulla.
 • Maaliskuun haun päätökset julkistetaan noin kahdeksan viikon kuluessa hakuajan päättymisestä.

Ulkomaisen asiantuntijan matka-apurahan hakuajat

 • Jatkuva haku vuoden 2024 asiantuntijan matkoihin on käynnissä 1.11.2023 – 31.8.2024.
 • Päätöksiä asiantuntijavierasmatkoista tehdään neljä kertaa vuodessa.
 • Deadlinet asiantuntijan matka-apurahahakemusten vuonna 2024 tapahtuville matkoille ovat:
  • 31.12.2023
  • 29.2.2024
  • 30.4.2024
  • 31.8.2024
 • Päätökset matka-apurahoista julkistetaan pääsääntöisesti neljän viikon kuluessa hakuajan päättymisestä. Vuoden alussa tulosten julkaisun ajankohta riippuu opetus- ja kulttuuriministeriön valtionavustuspäätöksestä. Aiemmin päätös on saatu helmikuun lopulla.

Apurahan tarkoituksena on vahvistaa suomalaisen nykytaiteen kansainvälistä asemaa tukemalla suomalaisen taiteen esittämistä ulkomailla. Framen apurahojen käyttötarkoitus perustuu opetus- ja kulttuuriministeriön strategiaan ja Framen strategiaan.

Kuka voi hakea?

 • suomalaiset tai ulkomaiset nykytaidetta esittävät yhteisöt, kuten esimerkiksi biennaalit, taidemuseot, galleriat ja kulttuuri-instituutit
 • taiteilijat tai työryhmät eivät voi hakea projektiapurahaa näyttelytoimintaan, vaan hakevat Framelta taiteilijan matka-apurahaa näyttelytoimintaan ulkomailla

Mihin haen?

 • Projektiapuraha voidaan myöntää näyttelytoimintaan ulkomailla, kun näyttelyyn osallistuu yksi tai useampi suomalainen tai Suomessa työskentelevä taiteilija.
 • Näyttelytoiminnaksi lasketaan mm.
  • taiteilijan esiintyminen tai hänen taiteensa esittäminen yksityis- tai ryhmänäyttelyssä
  • biennaalissa
  • triennaalissa
  • festivaaleilla
  • muussa nykytaiteen tapahtumassa.

Projektiapurahaa voidaan käyttää ainoastaan suomalaisten tai Suomessa työskentelevien taiteilijoiden

 • näyttelyn tai teosten ripustuskuluihin
 • taideteosten kuljetus- ja vakuutuskuluihin
 • matka- ja majoituskuluihin.

Projektiapurahaa ei voi käyttää

 • taiteelliseen työskentelyyn
 • residenssitoimintaan tai residenssimatkoihin
 • galleriavuokriin tai osallistumismaksuihin
 • taiteilijan tai kuraattorin palkkioihin
 • päivärahoihin tai elinkustannusten kattamiseen
 • opintoihin tai opinnäytteisiin
 • taideteosten tuotanto- ja materiaalikuluihin tai laitehankintoihin
 • ulkomaisen, ei Suomessa asuvan taiteilijan kuluihin
 • tapahtumiin Suomessa.

Milloin?

 • Projektiapurahahaku vuoden 2024 hankkeisiin on käynnissä 1.–30.11.2023 ja 1.–31.3.2024.
 • Apuraha on käytettävä samana vuonna kuin se on myönnetty.
 • Apurahaa ei voi hakea takautuvasti.

Hakemuksen liitteet

 • projektisuunnitelma
 • hankkeen kustannussuunnitelma
 • jokaiselta osallistuvalta suomalaistaiteilijalta CV tai biografia
 • jokaiselta osallistuvalta suomalaistaiteilijalta 3–5 teoskuvaa
 • lisää liitteet PDF- tai JPG-muodossa. Yhden tiedoston koko voi olla enimmillään 3 MT.

Miten haen?

Apurahan tarkoituksena on edistää taiteilijoiden kansainvälistä uraa. Framen apurahojen käyttötarkoitus perustuu opetus- ja kulttuuriministeriön strategiaan ja Framen strategiaan.

Kuka voi hakea?

 • suomalaiset tai ulkomaiset kustantajat
 • suomalaiset tai ulkomaiset nykytaiteen organisaatiot
 • projektiapurahaa kansainväliseen taidejulkaisuun voivat hakea myös suomalaiset tai Suomessa työskentelevät taiteilijat.

Mihin haen?

Projektiapurahaa voi hakea suomalaisten tai Suomessa työskentelevien taiteilijoiden tuotantoa tai suomalaista taidetta esitteleviin vieraskielisiin, kansainväliseen levitykseen tarkoitettuihin julkaisuihin.

Projektiapurahaa voidaan käyttää ainoastaan julkaisun

 • painokuluihin
 • käännöspalkkioihin
 • kirjoittajapalkkioihin
 • graafisen suunnittelun palkkioihin

Projektiapurahaa ei voi käyttää:

 • päivärahoihin tai elinkustannusten kattamiseen
 • opintoihin tai opinnäytteisiin.

Milloin?

 • Projektiapurahahaku vuoden 2024 hankkeisiin on käynnissä 1.–30.11.2023 ja 1.–31.3.2024.
 • Apuraha on käytettävä samana vuonna kuin se on myönnetty.
 • Apurahaa ei voi hakea takautuvasti.

Hakemuksen liitteet

 • julkaisusuunnitelma: julkaisun kuvaus ja merkitys kansainvälisen uran kannalta sekä kustantaja, laajuus, painosmäärä, ilmestymisajankohta, työryhmä (kuten kirjoittajat, kuvaaja, kääntäjä, taittaja).
 • kansainvälinen levityssuunnitelma: kuinka julkaisua on tarkoitus levittää maailmalle?
 • jokaiselta julkaisussa esitellyltä suomalaistaiteilijalta CV tai biografia
 • jokaiselta julkaisussa esitellyltä suomalaistaiteilijalta 3–5 teoskuvaa
 • lisää liitteet PDF- tai JPG-muodossa. Yhden tiedoston koko voi olla enimmillään 3 MT.

Miten haen?

Apurahan tarkoitus on vahvistaa suomalaisen nykytaiteen kansainvälistä asemaa tukemalla gallerioiden mahdollisuuksia osallistua tärkeimmille kansainvälisille taidemessuille. Framen apurahojen käyttötarkoitus perustuu opetus- ja kulttuuriministeriön strategiaan ja Framen strategiaan.

Kuka voi hakea?

 • galleriat
 • taiteilijavetoiset yhteisöt kuten yhdistykset ja osuuskunnat

Taiteilijat tai työryhmät eivät voi hakea projektiapurahaa messuille, vaan hakevat Framelta taiteilijan matka-apurahaa näyttelytoimintaan ulkomailla.

Mihin?

 • Apuraha voidaan myöntää suomalaisten tai Suomessa työskentelevien taiteilijoiden tuotannon esittämiseen taidemessuilla ulkomailla.

Projektiapurahaa voi käyttää ainoastaan:

 • messuosaston vuokraan tai osallistumismaksuun
 • matka- ja majoituskuluihin
 • taideteosten kuljetus- ja vakuutuskuluihin.

Projektiapurahaa ei voi käyttää:

 • palkkioihin
 • päivärahoihin tai elinkustannusten kattamiseen.

Milloin?

 • Projektiapurahahaku vuoden 2024 hankkeisiin on käynnissä 1.–30.11.2023 ja 1.–31.3.2024.
 • Apuraha on käytettävä samana vuonna kuin se on myönnetty.
 • Apurahaa ei voi hakea takautuvasti.

Hakemuksen liitteet

 • projektisuunnitelma: messujen kuvaus ja syy osallistua juuri näille messuille, perustelu taiteilijavalinnalle sekä merkitys taiteilijan kansainvälisen uran kannalta
 • hankkeen kustannussuunnitelma
 • jokaiselta osallistuvalta suomalaistaiteilijalta 3–5 kuvaa
 • jokaiselta osallistuvalta suomalaistaiteilijalta CV tai biografia
 • Lisää liitteet PDF- tai JPG-muodossa. Yhden tiedoston koko voi olla enimmillään 3 MT.

Miten haen?

Apurahan tarkoituksena on edistää nykytaiteen asiantuntijoiden kansainvälistä liikkuvuutta, verkostoitumista ja edesauttaa suomalaisen taiteen ja taiteilijoiden kansainvälisiä esittämis- ja esiintymismahdollisuuksia sekä vuorovaikutusta. Framen apurahojen käyttötarkoitus perustuu opetus- ja kulttuuriministeriön strategiaan ja Framen strategiaan.

Kuka voi hakea?

 • Suomalaiset nykytaiteen yhteisöt ulkomaisen asiantuntijavieraan kutsumiseksi Suomeen
 • Ulkomaisen asiantuntijan matka-apurahaa Suomeen voivat hakea myös ulkomaiset Suomeen matkustavat taiteen asiantuntijat henkilökohtaisesti.

Mihin haen?

 • Ulkomaiset taiteen asiantuntijoiden Suomeen suuntautuviin työmatkoihin.

Matka-apurahaa voi käyttää ainoastaan ulkomaisen asiantuntijan:

 • matkakuluihin
 • majoituskuluihin

Matka-apurahaa ei voi käyttää:

 • residenssimatkoihin
 • päivärahoihin tai elinkustannusten kattamiseen
 • osallistumismaksuihin
 • opintoihin tai opinnäytteisiin.

Milloin?

 • Jatkuva haku vuoden 2024 asiantuntijan matkoihin on käynnissä 1.11.2023 – 31.8.2024.
 • Päätöksiä asiantuntijavierasmatkoista tehdään neljä kertaa vuodessa.
 • Deadlinet asiantuntijan matka-apurahahakemusten vuonna 2024 tapahtuville matkoille ovat:
  • 31.12.2023
  • 29.2.2024
  • 30.4.2024
  • 31.8.2024
 • Päätökset matka-apurahoista julkistetaan pääsääntöisesti neljän viikon kuluessa hakuajan päättymisestä. Vuoden alussa tulosten julkaisun ajankohta riippuu opetus- ja kulttuuriministeriön valtionavustuspäätöksestä. Aiemmin päätös on saatu helmikuun lopulla.
 • Haku päättyy hakuajan viimeisenä päivänä klo 23.59 Suomen aikaa.
 • Hakuajan jälkeen jätetyt hakemukset käsitellään automaattisesti seuraavalla päätöskierroksella.
 • Apuraha on käytettävä samana vuonna kuin se on myönnetty.
 • Hakemus on jätettävä ennen matkalle lähtöä.

Hakemuksen liitteet

 • matkasuunnitelma: selvitys matkan ohjelmasta ja tavoitteista
 • ansioluettelo (1–2 sivua) tai biografia
 • Lisää liitteet PDF- tai JPG-muodossa. Yhden tiedoston koko voi olla enimmillään 3 MT.

Miten haen?

Voit hakea apurahaa suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Täytä hakemus verkossa Framen apurahapalvelussa. Apurahapalvelun kielet ovat suomi ja englanti.