Apurahat taiteilijoille

Frame myöntää taiteilijoille matka-apurahoja näyttelytoimintaan ulkomailla sekä projektiapurahoja kansainvälisen taidejulkaisun tekemiseen. Lue alta hakuajat ja hakuohjeet.

Taiteilijan matka-apurahan hakuajat

 • Jatkuva haku vuoden 2024 matkoihin on käynnissä 1.11.2023 – 31.10.2024.
 • Hakemusten deadlinet vuoden 2024 matkoille ovat seuraavat:
  • 31.12.2023
  • 29.2.2024
  • 30.4.2024
  • 13.6.2024
  • 31.8.2024
  • 31.10.2024
 • Päätöksiä matka-apurahoista tehdään joka toinen kuukausi. Päätökset matka-apurahoista julkistetaan pääsääntöisesti neljän viikon kuluessa hakuajan päättymisestä. Vuoden alussa tulosten julkaisun ajankohta riippuu opetus- ja kulttuuriministeriön valtionavustuspäätöksestä. Aiemmin päätös on saatu helmikuun lopulla.

Kansainvälisen taidejulkaisun projektiapurahan hakuajat

 • Projektiapurahahaku 1 vuoden 2024 hankkeisiin on käynnissä 1.–30.11.2023.
 • Marraskuun haun tulosten julkaisun ajankohta riippuu opetus- ja kulttuuriministeriön valtionavustuspäätöksestä. Aiemmin päätös on saatu helmikuun lopulla.
 • Projektiapurahahaku 2 vuoden 2024 hankkeisiin on käynnissä 1.–31.3.2024.
 • Maaliskuun haun päätökset julkistetaan noin kahdeksan viikon kuluessa hakuajan päättymisestä.
 • Hakuaika päättyy apurahahaun viimeisenä päivänä kello 23.59 Suomen aikaa.

Apurahan tarkoituksena on edistää suomalaisten tai Suomessa työskentelevien taiteilijoiden kansainvälistä uraa lisäämällä taiteilijoiden verkostoja, esittämis- ja esiintymismahdollisuuksia ulkomailla. Framen apurahojen käyttötarkoitus perustuu opetus- ja kulttuuriministeriön strategiaan ja Framen strategiaan.

Kuka voi hakea?

 • suomalaiset tai Suomessa työskentelevät kuvataiteilijat
 • suomalaisten tai Suomessa työskentelevien kuvataiteilijoiden muodostamat työryhmät
 • matka-apurahaa ei voi hakea toisen puolesta. Työryhmän yhteyshenkilön tulee olla yksi matkalle lähtijöistä. Yhteisöhakijat kuten yhdistykset, osuuskunnat tai yritykset, eivät voi hakea matka-apurahaa, vaan hakevat Framelta yhteisön projektiapurahaa näyttelytoimintaan ulkomailla.

Mihin haen?

 • Taiteilijat voivat hakea matka-apurahaa esiintyessään tai esittäessään taidettaan Suomen ulkopuolella esimerkiksi
  • yksityis- tai ryhmänäyttelyssä
  • biennaalissa
  • triennaalissa
  • festivaaleilla
  • muussa nykytaiteen tapahtumassa.

Matka-apurahaa voi käyttää ainoastaan henkilökohtaisiin tai työryhmän

 • matkakuluihin
 • majoituskuluihin
 • taideteosten kuljetuskuluihin
 • taideteosten vakuutuskuluihin kuljetuksen aikana.

Matka-apurahaa ei voi käyttää

 • residenssitoimintaan tai residenssimatkoihin
 • päivärahoihin tai elinkustannusten kattamiseen
 • galleriavuokriin tai osallistumismaksuihin
 • taideteosten tuotanto- ja materiaalikuluihin, ripustuskuluihin tai laitehankintoihin
 • taiteelliseen työskentelyyn
 • opintoihin tai opinnäytteisiin
 • ulkomaisen, ei Suomessa asuvan taiteilijan kuluihin
 • tapahtumiin Suomessa.

Milloin?

 • Jatkuva haku vuoden 2024 matkoihin on käynnissä 1.11.2023 – 31.10.2024.
 • Hakemusten deadlinet vuoden 2024 matkoille ovat seuraavat:
  • 31.12.2023
  • 29.2.2024
  • 30.4.2024
  • 13.6.2024
  • 31.8.2024
  • 31.10.2024
 • Päätöksiä tehdään joka toinen kuukausi.
 • Päätökset matka-apurahoista julkistetaan pääsääntöisesti neljän viikon kuluessa hakuajan päättymisestä. Vuoden alussa tulosten julkaisun ajankohta riippuu opetus- ja kulttuuriministeriön valtionavustuspäätöksestä. Aiemmin päätös on saatu helmikuun lopulla.
 • Hakuaika päättyy haun viimeisenä päivänä kello 23.59 Suomen aikaa.
 • Hakuajan jälkeen jätetyt hakemukset käsitellään automaattisesti seuraavalla päätöskierroksella.
 • Apuraha on käytettävä samana vuonna kuin se on myönnetty.
 • Hakemus on jätettävä ennen matkalle lähtöä.

Hakemuksen liitteet

 • matkasuunnitelma: matkan tarkoitus, ajankohta ja ohjelma, näyttely- tai esiintymispaikan kuvaus sekä merkitys kansainvälisen uran kannalta.
 • ansioluettelo (1–2 sivua) tai biografia
 • työryhmiltä lyhyet ansioluettelot tai biografiat
 • jokaiselta osallistuvalta suomalaistaiteilijalta 3–5 teoskuvaa
 • Lisää liitteet PDF- tai JPG-muodossa. Yhden tiedoston koko voi olla enimmillään 3 MT.

Miten haen?

Apurahan tarkoituksena on edistää taiteilijoiden kansainvälistä uraa. Framen apurahojen käyttötarkoitus perustuu opetus- ja kulttuuriministeriön strategiaan ja Framen strategiaan.

Kuka voi hakea?

 • Suomalaiset tai Suomessa työskentelevät taiteilijat
 • Projektiapurahaa kansainväliseen taidejulkaisuun voivat hakea myös suomalaiset tai ulkomaiset kustantajat sekä suomalaiset tai ulkomaiset nykytaiteen organisaatiot.

Mihin haen?

Projektiapurahaa voi hakea suomalaisten tai Suomessa työskentelevien taiteilijoiden tuotantoa tai suomalaista taidetta esitteleviin vieraskielisiin, kansainväliseen levitykseen tarkoitettuihin julkaisuihin.

Projektiapurahaa voidaan käyttää ainoastaan julkaisun

 • painokuluihin
 • käännöspalkkioihin
 • kirjoittajapalkkioihin
 • graafisen suunnittelun palkkioihin

Projektiapurahaa ei voi käyttää

 • päivärahoihin tai elinkustannusten kattamiseen
 • opintoihin tai opinnäytteisiin.

Milloin?

 • Projektiapurahahaku vuoden 2024 hankkeisiin on käynnissä 1.–30.11.2023 ja 1.–31.3.2024.
 • Apuraha on käytettävä samana vuonna kuin se on myönnetty.
 • Apurahaa ei voi hakea takautuvasti.

Hakemuksen liitteet

 • julkaisusuunnitelma: julkaisun kuvaus ja merkitys kansainvälisen uran kannalta sekä kustantaja, laajuus, painosmäärä, ilmestymisajankohta, työryhmä (kuten kirjoittajat, kuvaaja, kääntäjä, taittaja).
 • kansainvälinen levityssuunnitelma: kuinka julkaisua on tarkoitus levittää maailmalle?
 • jokaiselta julkaisussa esitellyltä suomalaistaiteilijalta CV tai biografia
 • jokaiselta julkaisussa esitellyltä suomalaistaiteilijalta 3–5 teoskuvaa
 • lisää liitteet PDF- tai JPG-muodossa. Yhden tiedoston koko voi olla enimmillään 3 MT.

Miten haen?

Täytä projektiapurahahakemus verkossa Framen apurahapalvelussa.

Voit hakea apurahaa suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Täytä hakemus verkossa Framen apurahapalvelussa. Apurahapalvelun kielet ovat suomi ja englanti.