För sökande

Frame delar årligen ut undervisnings- och kulturministeriets beviljade understöd för främjande av internationella projekt inom den finländska nutidskonsten.

Med våra bidrag stöder vi finländska konstnärers utställningar utomlands, publikationer ämnade för internationell distribuering, galleriors deltagande på konstmässor och nutidskonstexperters utlandsresor.

Frame tilldelar bidrag inom följande områden: bildkonst, fotokonst, mediekonst, konsthantverk, seriekonst, performancekonst och ljudkonst.

Det finns två slag av bidrag: projektbidrag som kan ansökas två gånger per år och resebidrag som kan ansökas kontinuerligt. Resebidragen är ämnade för konstnärer, konstexperter och arbetsgrupper. Projektbidrag kan ansökas av organisationer för internationell utställnings- eller mässverksamhet. Konstnärer och organisationer kan även ansöka om projektbidrag för konstpublikationer ämnade för internationell distribuering.

Bidrag för konstnärer
Bidrag för experter
Bidrag för organisationer

Du kan ansöka om bidrag på finska, svenska eller engelska. Språket på Frames bidragstjänst är finska och engelska, men ansökan och bilagorna kan skrivas på svenska. Vid behov kan du kontakta bidragskoordinator Veera Lizé.

Behandlingen av ansökningarna förutsätter samling och hantering av personuppgifter. Du kan bekanta dig med Frames datasekretess på engelska här.

Anikó Kuikkas utställning på Gao Galleri i London. Konstruktioner i trä som bildar ett hus är centrerat i bilden och inuti den finns gymnastikbollar. Rummet är belyst med rosa.

ANIKÓ KUIKKA UTSTÄLLNING PÅ GAO GALLERI, I LONDON 2019. BILD: JONATHAN BASSETT.