12/12/2017

Uutiset

Apurahat vauhdittavat nykytaiteilijan kansainvälistä uraa

Frame Contemporary Art Finlandin teettämän kyselyn mukaan kansainväliseen toimintaan myönnettävät apurahat vauhdittavat taiteilijan urakehitystä. 93 prosenttia kyselyyn vastanneista taiteilijoista kertoi, että apurahoitetulla hankkeella oli myönteistä vaikutusta taiteilijan omalle kansainväliselle uralle.

Nykytaiteen tiedotuskeskus ja asiantuntijaorganisaatio Frame tutki apurahojensa vaikutusta apurahansaajille toteutetulla kyselyllä syksyllä 2017. Kysely lähetettiin vuosina 2013–2016 Framelta apurahaa saaneille suomalaisille tai Suomessa asuville nykytaiteilijoille. Framen apurahojen tavoitteena on edistää suomalaisten tai Suomessa työskentelevien taiteilijoiden kansainvälistä uraa lisäämällä taiteilijoiden verkostoja, esittämis- ja esiintymismahdollisuuksia ulkomailla.

Merkittävimpinä myönnetyn apurahan, ja sen myötä toteutuneen hankkeen vaikutuksina taiteilijat mainitsivat verkostojen laajenemisen (90% vastaajista) ja kansainvälisen medianäkyvyyden (73% vastaajista). 64 prosenttia vastaajista sai uusia näyttely- tai esiintymistilaisuuksia. Kaikkiaan 53 prosenttia vastaajista kertoi lisäksi saaneensa jotain tuloa ulkomailta; useimmiten teosmyyntiä, palkkaa tai näyttelykorvausta.

Kyselyllä kartoitettiin myös taiteilijan oman työskentelyn kehittymistä hankkeen aikana. 90 prosenttia vastaajista kertoi työskentelynsä, tietojensa tai taitojensa karttuneen apurahoitetun hankkeen aikana. Vastauksissa mainittiin muun muassa esiintymis- ja kielitaidon vahvistuminen, tiedon karttuminen tavattujen vertaisverkostojen avulla sekä käytännön näyttelyjärjestelyihin liittyvien taitojen lisääntyminen.

taulukko2_apurahat
Hankkeen seuraukset tai vaikutukset taiteilijan kansainväliselle uralle. % kaikista kyselyyn vastanneista.

Kansainvälisen näyttelyn taustalla useimmiten suora kutsu

Taiteilijat voivat hakea Framen apurahaa esiintyessään tai esittäessään taidettaan Suomen ulkopuolella esimerkiksi yksityis- tai ryhmänäyttelyssä, biennaalissa, triennaalissa, festivaaleilla tai muussa nykytaiteen tapahtumassa.

Kyselyyn vastanneista taiteilijoista 45 prosenttia kertoi apurahalla rahoitettujen näyttelyiden taustalla olleen suoran kutsun näyttelyn tai tapahtuman järjestäjältä. 17 prosenttia vastanneista ilmoitti näyttelyn tai tapahtuman olleen seurausta aiemmin järjestetystä kansainvälisestä näyttelystä tai tapahtumasta. Vastauksissa mainittiin muun muassa kuraattorin suora yhteydenotto, Framen järjestämä asiantuntijavierailu tai saman ulkomaisen tahon jo aiemmin järjestämä näyttely.

Framen apurahojen käyttötarkoitus perustuu opetus- ja kulttuuriministeriön strategiaan ja Frame-säätiön strategiaan. Kysely lähetettiin syyskuussa 2017 193 apurahansaajalle, joille on myönnetty apuraha vuosina 2013–2016. Kyselyyn vastasi yhteensä 122 taiteilijaa, eli 63 prosenttia kyselyn vastaanottajista.

 

 

 

Kuva: LaBeouf, Rönkkö & Turner: #takemeanywhere, 2016 järj. The Finnish Institute in London & BMoCA (Boulder Museum of Contemporary Art).