28/06/2023

Uutiset

Vieraanvaraisuusharjoituksia (2019–2023) päättyy – ohjelman 40 tapahtumaa keräsivät yli 10 000 osallistujaa

Vieraanvaraisuusharjoituksia (Rehearsing Hospitalities), Frame Contemporary Art Finlandin julkinen ohjelma vuosille 2019–2023, päättyy kesäkuussa. Viiden vuoden aikana ohjelma on tuonut yhteen taiteilijoita, kuraattoreita sekä muita nykytaiteen toimijoita Suomesta ja ulkomailta luomaan uusia vieraanvaraisuuden käytäntöjä.

Kansainvälisen ohjelmakokonaisuuden ytimessä on ollut uusien ja olemassa olevien vieraanvaraisuuden käytäntöjen tutkiminen ja rakentaminen nykytaidekentällä. ​​Viisivuotisen ohjelman tavoitteena on ollut lisäksi tarjota foorumi nykytaiteen ajankohtaisten, kansainvälisten keskustelujen ja kehityskulkujen esiintuomiseen suomalaisella taidekentällä.

Laajaan ohjelmaan on kuulunut keskustelutilaisuuksia, näyttelyitä, performansseja, kokoontumisia, työpajoja, julkaisuja ja podcasteja, joiden tavoitteena on ollut mahdollistaa ohjelmaan osallistuminen saavutettavasti ja monin eri tavoin. Tapahtumat ja näyttelyt on järjestetty ja kuratoitu lukuisten yhteistyökumppaneiden kanssa taideinstituutioista yksittäisiin taiteilijoihin ja kuraattoreihin.

Viiden vuoden aikana Vieraanvaraisuusharjoituksia-ohjelman sisältöjen tuottamiseen on osallistunut 38 taideorganisaatiota sekä 185 taiteilijaa, kuraattoria ja muuta toimijaa Suomesta ja ulkomailta. Ohjelman tapahtumissa ja näyttelyissä on vieraillut yhteensä lähes 10 000 henkilöä, ja myös verkkosisältöjä on katsottu yli 10 000 kertaa.

Vieraanvaraisuusharjoituksia on toiminut alustana merkityksellisten ja pitkäaikaisten suhteiden rakentamiselle ja kuratoriaalisen vallan jakamiselle. Ohjelmassa on ollut tärkeää nostaa esiin taiteellisen työskentelyn muotoja, jotka heijastavat erilaisia taustoja ja tapoja ajatella ja työskennellä nykytaiteen kentällä”, sanovat ohjelman kuraattorit Yvonne Billimore ja Jussi Koitela.

Vieraanvaraisuutta on tärkeää opetella, jotta taidekentällä voidaan huomioida paremmin erilaisista taustoista, ajattelutavoista ja lähtökohdista tulevia ihmisiä ja heidän taiteellista työskentelyään.

“Näemme vieraanvaraisuuden taitona, jota täytyy jatkuvasti harjoittaa myös taideorganisaatioissa.”

Kymmeniä ihmisiä aulatilassa. Osa istuu ja osa juttelee keskenään. Tilan takaosaan on nostettu suuri lakana, johon on printattu Rehearsing Hospitalities -logo.

Gathering for Rehearsing Hospitalities -ohjelmaviikko Taideyliopiston Teatterikorkeakoulussa lokakuussa 2022. Kuva: Sheung Yiu

Osallistujia kävelemässä Suomenlinnassa kuunnellen myriagonin teosta Wet Code osana Gathering for Rehearsing Hospitalities -tapahtumaa syyskuussa 2019. Kuva: Ida Enegren

Vieraanvaraisuusharjoituksia-ohjelma numeroina:

Taiteilijat, kuraattorit ja muut ohjelmasisältöjen tuottajat: 185
Yhteistyökumppanit: 38
Tapahtumat: 35
Näyttelyt: 6
Tapahtumiin osallistuneet: 3 100
Kävijöitä näyttelyissä: + 6 000
Osallistujat ja katselukerrat verkossa: 10 200
Julkaisut: 4, joissa yhteensä 53 kirjoittajaa

Rehearsing Hospitalities Companion 3 -kirjan julkaisutilaisuus Gathering for Rehearsing Hospitalities -tapahtumassa syyskuussa 2021. Kuva: Sheung Yiu

Vieraanvaraisuusharjoituksia-ohjelman materiaalit


Ohjelman aikana Frame on yhteistyössä eri toimijoiden kanssa julkaissut useita erilaisia materiaaleja, kuten videotallenteita, podcasteja ja kirjallisia julkaisuja. Avoimesti verkossa jaetuilla materiaaleilla on haluttu edistää ohjelmasisältöjen saavutettavuutta ja kannustaa monitasoiseen osallistumiseen. Kaikki materiaalit, mukaan lukien Rehearsing Hospitalities Companions -julkaisut 1–4, videotallenteet, podcastit ja esseet, ovat saatavilla verkkosivuillamme.

UKS:n kanssa yhteistyössä järjestetty I CONSENT – Summer School Oslossa toukokuussa 2023. Kuva: Jonni Korhonen