Strategia

Frame asiantuntijaorganisaatio, joka edistää suomalaisen nykytaiteen kansainvälistymistä. Tuemme kuvataiteen ammattilaisten kansainvälistä toimintaa ja yhteistyötä sekä tuotamme tietoa nykytaiteesta.

Framen strategian voit lukea Issuusta.

 

Lataa tästä Framen strategia pdf:nä

Tehtävä

Frame asiantuntijaorganisaatio, joka edistää suomalaisen nykytaiteen kansainvälistymistä.

Frame tukee kuvataiteen ammattilaisten kansainvälistä toimintaa, yhteistyötä sekä tuottaa tietoa nykytaiteen toimintaympäristöstä.

Päämäärät

Suomalainen nykytaide on elinvoimainen osa kansainvälistä taidekenttää.

Frame on lisännyt toimintansa vaikuttavuutta yhteistyökumppaneidensa tuella.

Frame on löytänyt eettisesti kestävämmän tavan toteuttaa tehtäväänsä.

Frame on arvostettu yhteyksien luoja kansainvälisellä nykytaiteen kentällä.

Frame on kasvattanut resurssejaan ja toimintaympäristönsä rahoitusta.

Arvot

Näkemyksellisyys
Framen toiminta perustuu asiantuntijuuteen ja vuorovaikutukseen alan ammattilaisten kanssa.

Luotettavuus
Framen toiminta on suunnitelmallista ja läpinäkyvää.

Vastuullisuus
Frame pyrkii kohti kestävämpiä ja yhdenvertaisempia nykytaiteen toimintaympäristöjä.