Kiitos vuodesta 2022!

Frame Contemporary Art Finland on nykytaiteen asiantuntijaorganisaatio ja tiedotuskeskus, joka vahvistaa suomalaisen nykytaiteen asemaa sekä edistää kotimaisten ja ulkomaisten nykytaiteen ammattilaisten yhteistyötä. Suurin kansainvälinen hankkeemme on Suomen paviljongin näyttely Venetsian taidebiennaalissa.

Teemme työtä koko suomalaisen nykytaidekentän eteen. Strategiassa määritellyt päämäärämme ovat: 

• Suomalainen nykytaide on elinvoimainen osa kansainvälistä taidekenttää.
• Frame on lisännyt toimintansa vaikuttavuutta yhteistyökumppaneidensa tuella. 
• Frame on löytänyt eettisesti kestävämmän tavan toteuttaa tehtäväänsä.
• Frame on arvostettu yhteyksien luoja kansainvälisellä nykytaiteen kentällä.
• Frame on kasvattanut resurssejaan ja toimintaympäristönsä rahoitusta.

Vaikutukset-luvussa avaamme, miten edistimme näitä asioita toiminnassamme vuonna 2022. Avainlukujen avulla kerromme eri toimintamuotojemme volyymista ja vaikuttavuudesta.

Toimintamme lähtökohtia ovat yhdenvertaisuus, ilmaisunvapauden kunnioittaminen sekä taiteen toimijoiden moniäänisyyden tunnistaminen. Otamme ekologisen ja sosiaalisen kestävyyden huomioon kaikessa toiminnassa. Miten onnistuimme tässä vuonna 2022, voit lukea luvusta Kestävyys ja vastuullisuus.

Kohdeyleisömme ovat suomalaiset ja Suomessa asuvat taiteilijat, päättäjät ja media sekä nykytaiteen ammattilaiset Suomessa ja ulkomailla. Teemme yhteistyötä vuosittain lukuisien kotimaisten ja kansainvälisten kumppaneiden kanssa. Kansainvälisestä ohjelmastamme, Venetsian biennaalista, asiantuntijavieraistamme ja apurahoistamme kerromme luvussa Mitä teimme.

Mikä oli Framen apurahansaajille antoisinsa heidän kansainvälisissä hankkeissaan? Mitä kansainvälisille asiantuntijoille jäi päällimmäisenä mieleen kohtaamisistaan suomalaisten taiteilijoiden kanssa? Kohokohdat-luvussa ääneen pääsevät yhteistyökumppanimme, nykytaiteen asiantuntijat ja apurahansaajamme.

Framen toiminnan pohjana on tiivis yhteistyö kymmenien kuvataidetoimijoiden ja kentän ammattilaisten kanssa, mikä jatkui antoisana myös kuluneena vuonna.

Listat kumppaneistamme, ohjelmaan osallistuneista taiteilijoista ja tahoista, apurahansaajista ja asiantuntijavieraista löytyy vuosikertomuksen lopusta. Suuri kiitos teille!

Alma Heikkilä osallistui Framen apurahan tukemana ryhmänäyttelyyn 84 Steps Kunstinstituut Mellyssä Rotterdamissa kesä-joulukuussa 2022. Kuva: Aad Hoogendoorn

Vuosi 2022 jää historiaan ristiriitaisten tunteiden aikana. Koronapandemian vaikutukset lievenivät, mutta sen sijaan alkuvuosi toi mukanaan uutiset julmista sotatoimista naapurissamme. Toisaalta seuraavat yksitoista kuukautta toivat tullessaan useita kohokohtia ja Framen vaikuttamistyölle pieniä voittoja.

Huhtikuussa pääsimme Venetsiaan juhlimaan Pilvi Takalan Close Watch -näyttelyn avajaisia Suomen paviljongissa. Christina Lin kuratoima näyttely heijasteli monia huolia liittyen turvallisuuteen ja valvontaan tiloissa, joissa yksityisen ja julkisen rajat sekoittuvat ja  hämärtyvät. Biennaalissa olivat esillä myös taiteilijat Bita Razavi Viron paviljongissa ja Pauliina Feodoroff Pohjoismaisessa paviljongissa. Avajaistunnelmaa nostatti entisestään ihmisten läsnäolo pitkän etätyöskentelyn jälkeen: taiteilijoiden ja työryhmän lisäksi avajaisissa kohtasivat näyttelyn yhteistyökumppanit ja tukijat, laaja joukko ammattilaisia Suomesta, lukuisia kansainvälisiä kollegoja sekä ystäviä läheltä ja kaukaa.

Oli hienoa vierailla myös Ukrainan paviljongissa taiteilija Pavlo Makovin näyttelyssä, jonka kuratoivat Maria Lanko, Lizaveta German ja Borys Filonenko. Sodan seurauksena Frame keskeytti yhteistyön venäläisten organisaatioiden kanssa, mutta sen sijaan pystyimme opetus- ja kulttuuriministeriön pikaisella päätöksellä kohdentamaan tukea ukrainalaisille taiteilijoille, jotka olivat joutuneet pakenemaan maastaan. Joukko suomalaista residenssi- ja taideorganisaatioita sekä rahoittajia muodostivat pikaisesti verkoston, joka vuoden aikana tarjosi 20 ukrainalaiselle taiteen ammattilaiselle mahdollisuuden työskennellä turvassa. 

Vuonna 2022 kuvataiteen kansainvälinen liikkuvuus sai uutta, pitkään kaivattua vauhtia. Kansainväliset taidetapahtumat toteutuivat jälleen suunnitelmien mukaisesti ja yhä useammat taiteen ammattilaiset pääsivät tapaamaan toisiaan kasvokkain. Frame järjesti vuoden aikana yli 300 tapaamista, joissa suomalaiset nykytaiteilijat tutustuivat 46:een ulkomaiseen nykytaiteen asiantuntijaan.

Framen Vieraanvaraisuusharjoituksia-ohjelma jatkui sekä keväällä että syksyllä. Lokakuussa Taideyliopiston tiloissa toteutettiin Gathering for Rehearsing Hospitalities -tapahtumaviikko, jonka aikana Frame järjesti ulkomaisille kuraattoreille yhteensä yli 100 tapaamista Suomessa asuvien taiteilijoiden kanssa. Verkostoituminen oli keskiössä myös Benelux-instituutin kanssa järjestetyllä opintomatkalla: toukokuussa kahdeksan kuvataiteen yhteisötoimijaa matkusti Hollantiin tutustumaan paikallisiin toimintamuotoihin ja kartoittamaan yhteistyömahdollisuuksia.


Toimialan vahvistamista ja vaikuttamistyötä


Vuonna 2022 työskentelimme edelleen aktiivisesti kuvataiteen rahoituskuopan täyttämiseksi. Teimme vaikuttamistyötä muun muassa olemalla yhteydessä keskeisiin päättäjiin. Keskustelimme tiede- ja kulttuuriministeri
Antti Kurvisen kanssa Venetsian taidebiennaalissa hänen avatessaan Suomen paviljongin näyttelyn. Syksyllä vierailimme opetus- ja kulttuuriministeriössä tapaamassa tiede- ja kulttuuriministeri Petri Honkosta.

Julkaisimme kuvataiteen hallitusohjelmatavoitteet yhdessä Suomen Taiteilijaseuran ja Kuvaston kanssa, joiden kanssa vaikuttamistyö koko kuvataiteen alan puolesta on ollut tiivistä ja tehokasta. Muita vaikuttamistoimenpiteitämme olivat muun muassa Kuvataiteen vuoro -eduskuntavaalikampanjan lanseeraus päättäjille Nykytaiteen museo Kiasmassa sekä neuvottelut Business Finlandin kanssa nykytaidegallerioiden messuosallistumisten tukemisesta, mikä toteutuikin. Näistä voit lukea tarkemmin vuosikertomuksen luvusta 6.

Vaikuttamistyön myönteisiä vaikutuksia nähtiin myös, kun Taiteen edistämiskeskuksen rahoitus kuvataiteen yhteisöille kasvoi vuoden 2022 osalta noin 100 000 euroa. Vuoden lopussa opetus- ja kulttuuriministeriö nimesi kuvataiteen yhteisöjen rahoituksen vahvistamisen ja alan kehittämisen yhdeksi tavoitteekseen ensi hallituskaudella.

 

Framen vastuullisuustyö jatkui


Vuonna 2022 jatkoimme Framen vastuullisuuden kehittämistä. Vuonna 2022 alkoi myös uusi kansainvälinen verkostoitumiseen ja tiedonvaihtoon perustuva hanke.
Island of Kinship: A Collective Manual for Sustainable and Inclusive Art Institutions on seitsemän eurooppalaisen taideyhteisön yhteinen hanke, jonka tavoitteena on vahvistaa taideorganisaatioiden ekologista ja sosiaalista kestävyyttä.

Järjestämme kaksi kertaa vuodessa henkilökunnan vastuullisuuspäivän, jossa arvioidaan tehtyjä vastuullisuustoimia ja asetetaan uusia tavoitteita. Maaliskuussa saimme Ekokompassi-sertifikaatin ja aloitimme kolmevuotisen prosessin kohti ympäristön kannalta kestävämpää toimintaa. Syyskuussa rekrytoimme vastuullisuuskoordinaattorin, joka rakentaa kanssamme tietä kohti vastuullisempia toimintatapoja, samalla kehittäen niitä yhdessä Islands of Kinship -hankekumppanien kanssa.

Kuva: Kira Björklund

– Raija Koli

toimitusjohtaja, Frame Contemporary Art Finland

Kuvassa veistos, joka esittää vihreää sammalen peitossa olevaa tyttöhahmoa. Veistos on sijoitettu antiikinaikaisten ruukkujen ja kivipylväiden joukkoon.
Kim Simonsson, Fashionable Mossgirl (2022) 16. Lyonin biennaalissa 14.9.–31.12.2022. Frame tuki näyttelyosallistumista projektiapurahalla. Kuva: Amande Dionne

Vuonna 2022

 

163 apurahalla tuettua hanketta, jotka koskettivat 312 taiteilijaa tai taiteen muuta ammattilaista.

300 tapaamista, joissa suomalaiset taiteilijat tutustuivat 46 kansainväliseen nykytaiteen asiantuntijaan.

280 000 kävijää Venetsian taidebiennaalin Suomen näyttelyssä. 

60 000 kävijää Framen verkkosivuilla ja 8 250 Instagram-seuraajaa.

 

Asiantuntijavierailut Suomeen


Frame tukee suomalaisten taiteilijoiden ja muiden nykytaidekentän toimijoiden verkottumista kutsumalla Suomeen kansainvälisiä taiteen ammattilaisia tutustumis- ja tutkimusvierailuille.

2022 Vuoden aikana järjestimme 46 asiantuntijavierailua 21 eri maasta, joista osan digitaalisesti ja osan vierailuina Suomeen.

Näillä nykytaiteen asiantuntijoilla oli yhteensä 185 tapaamista taiteilijoiden kanssa ja 95 tapaamista taideorganisaatioiden edustajien kanssa.

Ehdotimme asiantuntijavieraille kaikkiaan 296 eri taiteilijaa tavattavaksi.

Näistä vierailuista on syntynyt tähän mennessä 13 taiteilijalle erilaisia yhteistyöprojekteja.

Asiantuntijavierailijen vaikutukset ulottuvat usealle eri vuodelle: edellisten vuosien vierailujen seurauksena suomalaisia taiteilijoita oli viime vuonna mukana näyttelyissä ja muissa nykytaidehankkeissa ympäri maailmaa.

 

Vierailijoita Venetsian biennaalin avajaisviikolla huhtikuussa 2022. Kuva: Reishabh Kailey

Venetsian biennaali

 

280 000 kävijää vieraili Venetsian taidebiennaalin Suomen näyttelyssä. 

Näyttely sai 72 kansainvälistä ja 30 kotimaista mediaosumaa, joilla tavoitettiin lähes 850 miljoonaa potentiaalista lukijaa, joista 1,3 miljoonaa printtimediassa tai radiossa.

 

Apurahat 2022

 

606 apurahahakemusta

163 apurahamyöntöä, joilla tuettiin 275 taiteilijaa ja 37 nykytaiteen asiantuntijaa.

 

Kaikki nämä näyttelyt, tapaamiset ja apurahahankkeet tekivät suomalaista nykytaidetta näkyväksi maailmalla!

 

Tilaisuudet ja ohjelma 2022

 

Järjestimme vuoden aikana Helsingissä ja digitaalisessa muodossa monipuolista ohjelmaa: toteutimme keskusteluita, julkaisimme tekstejä ja dokumentoimme ohjelmasisältöjä koettavaksi verkossa. Framen Rehearsing Hospitalities -ohjelma jatkui tapahtumilla keväällä ja syksyllä.

Syksyn Gathering for Rehearsing Hospitalities -tapahtumaviikkoon osallistui yhteensä 1170 henkilöä, mukaan lukien verkossa tapahtumia seuranneet.

Framen vuosittainen apurahansaajien aamiainen järjestettiin kesäkuussa Pohjoismaisen kulttuuripisteen tiloissa. Tilaisuuteen osallistui 24 Framen apurahansaajaa.

 

Viestinnän avainluvut 2022

 

Kävijät verkkosivuilla 59 000 (2021: 58 000; 2020: 61 000)
Facebook-seuraajat 7 850 (2021: 7 650; 2020: 7 000)
Twitter-seuraajat 3 700 (2021: 3 700; 2020: 3 500)
Instagram-seuraajat 8 250 (2021: 7 300; 2020: 6 300)
Suomenkielisen uutiskirjeen tilaajat 2 600 (2021: 2560; 2020: 2 500)
Englanninkielisen uutiskirjeen tilaajat 4 100 (2021: 3 870; 2020: 3 700)
YouTube-videoiden katselut yhteensä 4 800 (2021: 2 500; 2020: 850)
Podcast-lähetysten kuuntelut yhteensä 428 (2021: 246; 2020: 496)

 

Vuonna 2022 toteutimme laajan viestintäkampanjan Venetsian biennaalin Suomen paviljongin näyttelylle. Sosiaalisessa mediassa jatkoimme aktiivista viestimistä tukemistamme apurahahankkeista, suomalaisesta nykytaiteesta, näyttelysuosituksista ja muusta toiminnastamme. Suosituiksi aiheiksi Instagramissa nousivat Venetsian biennaali, Framen ohjelma, apurahahaut ja työpaikkailmoitukset. Laajin kattavuus saavutettiin julkaisuilla, joissa kerrottiin Venetsian biennaalin Suomen paviljongin näyttelystä sekä ukrainalaisille taiteilijoille tarjottavista residensseistä. Henkilöitä, kuten Framen henkilökuntaa, apurahansaajia, kuraattoreita sekä Venetsian biennaalin työryhmää käsitteleviin julkaisuihin sitouduttiin eniten.


Frame mediassa

 

Vuonna 2022 mediaosumia sai erityisesti Pilvi Takalan näyttely Close Watch Suomen paviljongissa Venetsian biennaalissa. Frame tuotti näyttelylle laajan viestintäkampanjan, joka tuki näyttelylle asetettujen tavoitteiden toteutumista. Kansainvälisestä viestinnästä vastasi viestintätoimisto Pelham Communications. Frame kertoi Suomen näyttelystä kaikissa viestintäkanavissaan aktiivisesti koko vuoden ajan. 

Suomen paviljongin näyttely menestyi loistavasti medianäkyvyyden osalta ja sai runsaasti myönteistä näkyvyyttä sekä kotimaisissa että kansainvälisissä medioissa. Suomen paviljonki keräsi yhteensä 72 kansainvälistä ja 30 kotimaista mediaosumaa. Niillä tavoitettiin lähes 850 miljoonaa potentiaalista lukijaa, joista 1,3 miljoonaa printtimediassa tai radiossa.

Arviot näyttelystä olivat hyvin myönteisiä. Näyttelyarvioiden lisäksi Pilvi Takalan henkilöhaastatteluita julkaistiin useissa medioissa, kuten OCULA, Elephant Magazine, Kunstforum, Helsingin Sanomat, Suomen Kuvalehti ja YLE. Pilvi Takala vieraili myös Monocle On Culture ja BBC Worldin The Cultural Frontline -radio-ohjelmissa.

“The conversations that emerge between Takala and her former colleagues bring up fundamental questions that resonate beyond this particular context: around accountability and hierarchies of power, laced with fears of exclusion, and the kinds of bonding behavior often performed at the expense of other groups.”

– Louise Darblay, ArtReview 22.4.2022

Islands of Kinship -hankekumppaneiden tapaaminen Bratislavassa lokakuussa 2022. Kuva: Natália Zajačiková

 

Frame huomioi sosiaalisen, ekologisen ja taloudellisen vastuullisuuden toiminnassaan. Pyrimme kohti kestävämpiä ja yhdenvertaisempia nykytaiteen toimintaympäristöjä.

Vuonna 2022 jatkoimme Framen vastuullisuustyön kehittämistä, jonka rungon muodostavat kaksi kertaa vuodessa järjestämämme henkilökunnan vastuullisuuspäivät. Niiden aikana katsomme taaksepäin toteutuneita vastuullisuustoimia ja asetamme tavoitteita eteenpäin.

Vastuullisuustoimien jalkauttamista päivittäiseen työhön vauhdittaa  syyskuussa rekrytoimamme vastuullisuuskoordinaattori, joka kehittää kanssamme sosiaalisen vastuullisuuden yhä paremmin huomioivia toimintatapoja. Verkostomainen kehitystyö tapahtuu vuorovaikutuksessa Islands of Kinship -hankekumppaneiden kanssa.

 

Ympäristö

Maaliskuussa vastaanottamamme Ekokompassi-sertifikaatti käynnisti kolmevuotisen prosessin kohti ympäristön kannalta kestävämpää toimintaa. Osallistuimme vuoden aikana myös kahteen kuvataiteen alan kestävän kehityksen valtakunnalliseen verkostoon.

Joulukuussa Frame osallistui kahdentoista muun maan kanssa Venetsian kansallisia biennaalinäyttelyitä koskevaan Towards a Green Lion -ekoseminaariin, jonka tarkoituksena oli synnyttää yhdessä kestävämpiä tapoja toteuttaa kansainvälisiä näyttelyitä.

 

Yhdenvertaisuus

Edistämme taidekentän ja yhteiskunnan yhdenvertaisuutta niin apuraha- ja ohjelmatoiminnassamme kuin työyhteisössämme.

Vuoden alussa työstimme Feminist Culture Housen järjestämässä työpajassa rekrytointikäytäntöjämme ja kehitimme koko prosessia rekrytoinnin suunnittelusta ja hakuilmoituksista viestintään ja haastatteluihin inklusiivisemmiksi ja avoimemmiksi.

 

Talous

Loppuvuodesta työstimme erityisesti organisaation taloudellisesta vastuullisuudesta viestimistä ja koko taidekentän kannustamista avoimeen ja läpinäkyvään taloudenpitoon.

Syksyllä 2022 Framen hallitus vahvisti säätiön sijoitusomaisuuden osalta sitoutumista vihreään kädenjälkeen, eli korostamaan impaktisijoittamista säätiön pääoman suhteen.

Framen tärkein tehtävä on suomalaisen nykytaiteen kansainvälistäminen. Vahvistamme nykytaiteen toimijoiden työskentelyedellytyksiä rakentamalla verkostoja ja tukemalla ammattilaisten kohtaamisia, edistämällä taiteen vientiä ja levitystä sekä kasvattamalla suomalaisten taiteilijoiden läsnäoloa ja näkyvyyttä maailmalla.

Frame on myös suomalaisen nykytaiteen tiedotuskeskus. Vahvistamme nykytaiteen toimintaympäristöä viestimällä nykytaiteen alasta sekä käymällä jatkuvaa dialogia alan ammattilaisten ja instituutioiden kanssa. Kokoamme ja tuotamme tietoa nykytaiteen toimialasta alan ammattilaisten, päättäjien ja median käyttöön. 

Seuraavassa kolmessa osiossa kerromme, mitä teimme vuonna 2022.

Kymmeniä ihmisiä aulatilassa. Osa istuu ja osa juttelee keskenään. Tilan takaosaan on nostettu suuri lakana, johon on printattu Rehearsing Hospitalities -logo.
Gathering for Rehearsing Hospitalities -ohjelmaviikko Taideyliopiston Teatterikorkeakoulussa lokakuussa 2022. Kuva: Sheung Yiu

Frame verkostojen rakentajana

 

Vuosi 2022 oli Framen viisivuotisen Vieraanvaraisuusharjoituksia (Rehearsing Hospitalities) -ohjelmakokonaisuuden neljäs vuosi. Ohjelmassa pohdimme yhdessä taiteilijoiden ja muiden nykytaidekentän toimijoiden kanssa miten taide ja taideorganisaatiot luovat uusia vieraanvaraisuuden muotoja ja toimintakulttuureja.

Nykytaidekentällä tehtävän yhteistyön käytännöt ja toimintatavat kaipaavat päivitystä. Taideorganisaatiot toimivat maailmassa, joka on yhä moninaisempi ja täynnä keskinäisriippuvuuksia. Yhteiskuntaan ja kulttuuritoimintaan osallistuu enenevässä määrin ihmisiä ja toimijoita, joiden kulttuuriset taustat ja toiminnan lähtökohdat poikkeavat toisistaan.

Vieraanvaraisuusharjoituksilla tuemme visuaalisen taiteen ja erityisesti nykytaiteen kannalta merkittävien ajankohtaisten kansainvälisten käytäntöjen, ilmiöiden ja kehityssuuntien esiintuloa Suomessa. Ohjelma luo monipuolisempaa taidekenttää sekä mahdollistaa erilaisista taustoista ja ryhmistä ponnistavien taiteilijoiden osallistumisen suomalaiseen ja kansainväliseen nykytaidekenttään.

Vuonna 2022 ohjelmassa keskusteltiin vieraanvaraisuuden, tiedon ja saavutettavuuden suhteesta sekä vallan ja resurssien uudelleenjakamisesta taidekentällä. Ohjelma toteutui keskusteluina, esityksinä ja työpajoina Helsingissä, joista osa toteutettiin myös verkossa. Vieraanvaraisuusharjoituksia -tapahtumiin osallistui vuoden aikana yhteensä 455 ihmistä ja verkkotallenteiden katselukertoja oli 715.

Ohjelman yhteistyökumppanit vuonna 2022 olivat Arkkitehtuurimuseo, Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun Esitystaiteen ja -teorian maisteriohjelma LAPS, Pikseliähky ja Ormston House (Limerick, Irlannin tasavalta), Publics sekä IHME Helsinki. Ohjelmaan suunnitteluun osallistuivat lisäksi taiteilija ja kuraattori Farbod Fakharzadeh sekä taiteilijat ja taidekasvattajat Iida Nissinen ja Kaura Raudaskoski.

Kaikki ohjelmasisältöjen tuottamiseen osallistuneet taiteilijat, asiantuntijat ja yhteistyökumppanit löydät listattuna vuosikertomuksen lopusta.

 

Islands of Kinship vahvistaa taideorganisaatioiden ekologista ja sosiaalista kestävyyttä

 

Vuonna 2022 aloitimme uuden, kansainväliseen verkostoitumiseen ja tiedonvaihtoon perustuvan hankkeen. Island of Kinship – A Collective Manual for Sustainable and Inclusive Art Institutions (ISLOKIN) on seitsemän eurooppalaisen taideyhteisön yhteinen hanke, jonka tavoitteena on vahvistaa nykytaideorganisaatioiden ekologista ja sosiaalista kestävyyttä. 

Hankkeen tavoitteena on syventää taideorganisaatioiden osaamista inklusiivisuutta ja yhdenvertaisuutta edistävistä käytännöistä, ja luoda keinoja ekologisen kestävyyden ja ilmasto-oikeudenmukaisuuden huomioimiseen toiminnassa. Kaksivuotinen projekti käynnistyy syyskuussa 2022 ja jatkuu kevääseen 2024 saakka. 

Muut hankkeessa mukana olevat organisaatiot ovat Jindřich Chalupecký Society (Praha, Tsekin tasavalta) Faculty of things that can’t be learned (Bitola/ Skopje, Makedonia), Julius Koller Society (Bratislava, Slovakia), Latvian Centre for Contemporary Art – LCCA (Riika, Latvia), Temporary Gallery (Köln, Saksa) ja Stroom Den Haag (Haag, Hollanti). Hanketta rahoittaa Euroopan Unionin Creative Europe -ohjelma.

Syyskuussa Frameen palkattiin vastuullisuuskoordinaattori, joka toimii myös Islands of Kinship -hankkeen koordinaattorina. Framen syksyn Vieraanvaraisuusharjoituksia –ohjelman tapahtumat olivat myös osa hanketta.

Neljä kuraattoria on kerääntynyt kuvan etualalle keskustelemaan. He ovat valkoisessa galleriatilassa, ja kahdella heistä on viinilasit käsissään.
Asiantuntijavieraita syksyn 2022 Vieraanvaraisuusharjoituksia-tapahtumassa. Kuva: Annabelle Antas.

Asiantuntijavierailut jatkuivat

 

Frame tukee suomalaisten taiteilijoiden ja muiden nykytaidekentän toimijoiden kansainvälistä vuorovaikutusta ja verkostoitumista kutsumalla Suomeen kansainvälisiä taiteen ammattilaisia tutustumis- ja tutkimusvierailuille. Asiantuntijavieraat ovat kuraattoreita, tutkijoita sekä taidemuseoiden, taidemessujen ja biennaalien edustajia. Asiantuntijavierailuja järjestetään tiiviisti yhteistyössä muiden paikallisten nykytaiteen toimijoiden kanssa. 

Vuoden aikana vastaanotimme 46 asiantuntijavierasta 21 eri maasta, joista osa toteutui verkossa ja osa matkoina paikan päälle Suomeen. Jokaiselle vieraalle rakennetaan ohjelmaa tämän toiveiden pohjalta. Näillä nykytaiteen asiantuntijoilla oli yhteensä 185 tapaamista taiteilijoiden kanssa ja 95 tapaamista taideorganisaatioiden edustajien kanssa.  

Asiantuntijavierailujen hyödyt kantavat useammalle vuodelle: osa tapaamisista syntyvistä yhteistyöhankkeista, kuten näyttelyistä ja muista projekteista toteutuu pian, mutta osa vasta useamman vuoden kuluttua vierailusta.

Vuonna 2022 Framen asiantuntijavieraat olivat:

Miriam Wistreich, johtaja, UKS
Camilla Fagerli, kuraattori
Leif Magne Tangen, kuraattori ja johtaja, Tromsø Kunstforening
Christina Gigliotti, kuraattori
Daría Sól Andrews, kuraattori ja taidekriitikko
Mary Conlon, kuraattori ja johtaja, Ormston House
Syaheedah Iskandar, kuraattori (HICP-residenssi)
Diana Campbell Betancourt, pääkuraattori, Dhaka Art Summit
Lily Hall, kuraattori, The Showroom
Khanyisile Mbongwa, kuraattori, Liverpoolin biennaali 2023
Stamatina Gregory, pääkuraattori ja ohjelmapäällikkö, Leslie-Lohman Museum of Art
Etienne Bernard, johtaja, Frac Bretagne
Sara Greavu, kuraattori, Project Arts Centre
Helga Christoffersen, kuraattori, Buffalo AKG Nordic Art and Culture Initiative
Triin Metsla, taidehistorioitsija ja luennoitsija, Estonian Academy of Arts
Karen Vestergaard Andersen, taidehistorioitsija ja kuraattori
Ioana Leca, taiteellinen johtaja, Göteborg International Biennial for Contemporary Art
Maria Helen Känd, kuraattori, Contemporary Art Museum of Estonia (EKKM)
Evelyn Raudsepp, kuraattori ja tuottaja, Contemporary Art Museum of Estonia (EKKM)
Asrin Haidari, kuraattori ja johtaja, Mint
Emily Fahlén, kuraattori, kirjoittaja ja johtaja, Mint
Christopher Sand-Iversen, johtaja, SixtyEight Art Institute
David Ashley Kerr, kuraattori, kirjoittaja ja johtaja, Low
Wei Ting-Tseng, muusikko ja taiteilija, Tenthaus collective
Edvinas Grinkevičius, kuraattori, Kaunas Artists House
Iben Elbström, kuraattori, Den Frie Centre for Contemporary Art
Amelie Klein, kuraattori
Canan Batur, ohjelmakuraattori, Nottingham Contemporary
Ilaria Gadenz, taide- ja radiotuottaja
Malve Lippmann, kuraattori ja kulttuurituottaja, Bi’bak ja Sinema Transtopia
Viktoria Draganova, kuraattori, Swimming Pool
Can Sungu, kuraattori ja taiteellinen johtaja, Bi’bak ja  Sinema Transtopia
Xenia Kalpaktsoglou, kuraattori ja perustaja, Laboratory for the Urban Commons
Alessandra Landre, taiteellinen johtaja, Stroom Den Haag
Tautvydas Urbelis, kuraattori, Rupert
Linas Cekanavicius, Leva Cerniauskaite ja Mindaugas Gavrilovas, Palanga Street Radio
Sarah Abdu Bushra, kuraattori (HICP-residenssi)
Enna Bae, kuraattori ja kirjoittaja
Itzel Esquivel, Office for Contemporary Art Norway, OCA
Tanya Kiang ja Trish Lambe, kuraattorit, Photo Museum Ireland
Rizki Lazuardi ja Dian Arumningtyas, Independent Research Centre Indeks
Harold Offeh, taiteilija ja taidekasvattaja
Cassie Normandy, Adjunct Professor of Art ja Ryan O’Malley, Associate Professor of Art, Texas A&M University Corpus Christi
Sophie J Williamson, kuraattori ja kirjoittaja
Raluca Voinea, kuraattori ja johtaja, tranzit.ro (HICP-residenssi)

 

I enjoyed the programme and the meetings, it was probably the most pleasant of all such events I have ever attended. It managed to be both relaxed and very useful at the same time.

– Christopher Sand-Iversen, SixtyEight Art Instituten (Kööpenhamina) johtaja. Vierailu toteutui osana Vieraanvaraisuusharjoituksia-ohjelmaviikkoa.

 

Ohjelmat luovat kansainvälisiä verkostoja


Yksittäisten asiantuntijavierailujen lisäksi Frame tekee yhteistyötä lukuisten eri toimijoiden kanssa luodakseen kansainvälisiä verkostoja suomalaiselle taiteilijoille ja taidekentän toimijoille. Samalla tuemme nykytaiteen kuraattoreiden ja taiteilijoiden mahdollisuuksia kehittää omaa työskentelyään ja ammattilaisverkostoja.   

 Vuonna 2022 Frame ylläpiti neljää eri verkostoitumista tukevaa ohjelmaa. Kolmevuotinen Frame Curatorial Research Fellowship -ohjelma tukee kansainvälistä kuratoriaalista tutkimusta. Framen ja HIAPin pitkäaikainen residenssiohjelma Helsinki International Curatorial Programme, joka tuo ulkomaisia kuraattoreita, jatkui jälleen koronapandemian aiheuttaman tauon jälkeen. Finland-Russia Curatorial Exchange -ohjelma käynnistettiin viivästyksen jälkeen, mutta keskeytettiin vuoden 2022 alussa Venäjän aloittaman Ukrainan sodan takia.

Vuonna 2022 jatkoimme osana Pohjoismaihin ja Baltiaan keskittyvää Re-Practicing Hospitalities -verkostoa, jossa kumppaneina ovat Kaunas Artists’ House (Kaunas), SixtyEight Art (Kööpenhamina, Tanska), Contemporary Art Museum of Estonia, EKKM (Tallinna, Viro) Tromsø Kunstforening (Tromso, Norja) ja Konsthall C (Tukholma, Ruotsi).

Kaikki neljä ohjelmaa vahvistavat nykytaiteen ammattimaisuutta sekä kansainvälisiä verkostoja: painopisteinä olivat kuratoriaalisen tutkimuksen tukeminen sekä nuorten kuraattorien ammatillisen osaamisen kasvu, mentorointi ja verkottuminen.

 

Toimijat järjestyivät residenssiverkostoksi ukrainalaistaiteilijoille

 

Frame oli vuoden aikana mukana yhteistyöverkostossa, joka käynnisti alkuvuodesta ukrainalaistaiteilijoille tarkoitetun residenssiohjelman Ukraine Solidarity Residencies. Ohjelman kumppaneina toimivat AARK-residenssi Korppoossa, Connecting Points -ohjelma, Fairres-residenssi Porvoossa, Goethe-Institut Finnland, HIAP – Helsinki International Artist Programme, Loviisan taiteen tukiyhdistys, Nelimarkka-museo, Pro Artibus, Suomen Taiteilijaseuran Ateljeesäätiö, Kuvittajat ry, Tohmajärven taiteilijaresidenssi ja Koneen Säätiön ylläpitämä Saaren kartano. Yhteistyö mahdollisti vuoden aikana Suomessa työskentelyresidenssin 20 ukrainalaiselle taiteilijalle, jotka olivat joutuneet pakenemaan maastaan Venäjän hyökkäyssodan vuoksi.

Pilvi Takalan näyttely Close Watch Venetsian 69. taidebiennaalissa. Kuva: Ugo Carmeni

Venetsian taidebiennaali keräsi ennätysyleisön

 

Venetsian taidebiennaali on yksi maailman merkittävimmistä joka toinen vuosi järjestettävä nykytaiteen kansainvälinen suurnäyttely. Frame tilaa ja tuottaa näyttelyn Suomen Aalto -paviljonkiin Giardinin biennaalipuistoon, Venetsian 59. taidebiennaali pidettiin 23.4.–27.11.2022.

Suomen paviljongissa 59. Venetsian biennaalissa esitettiin taiteilija Pilvi Takalan monikanavainen videoinstallaatio Close Watch. Monikanavainen videoteos pohjautuu Takalan kokemuksiin turvallisuusalalta, jossa hän työskenteli peiteroolissa Securitaksen järjestyksenvalvojana kauppakeskuksessa. Teos tarkastelee turvallisuusalan toimintamalleja ja järjestyksenvalvojan työn eettisiä haasteita, sekä Takalan työskentelylle tyypillisesti tietyn yhteisön sosiaalisia suhteita ja käyttäytymissääntöjä. Näyttelyn kuraattorina toimi Christina Li.

Venetsian 59. biennaalissa vieraili yhteensä yli 800 000 kävijää. Avajaisissa kävi 23 000 ammattilaista ja 4 200 toimittajaa. Suomen näyttelyssä Aalto-paviljongissa vieraili yhteensä 276 000 kävijää – enemmän kuin missään Framen tuottamassa biennaalinäyttelyssä. Framen ammattilaisviikolla järjestämissä tilaisuuksissa vieraili yhteensä yli tuhat kansainvälisen taidemaailman vaikuttajaa ja median edustajaa.

Suomen edustusnäyttely Venetsian 59. taidebiennaalissa oli erittäin onnistunut. Näyttely kiinnosti yleisöä ja mediaa laajasti ja sai paljon hyvää palautetta yleisöltä. Näyttelyn puhuttelevat teemat, kiinnostava toteutustapa ja oivaltava näyttelyarkkitehtuuri muodostivat korkeatasoisen taiteellisen kokonaisuuden. Näyttelyteoksen jatkoesittämiseen on ollut kiinnostusta, ja kolme kansainvälistä jatkoesityspaikkaa on jo varmistunut.

Näyttelyn aikana sen avoinnapidosta vastasi 9 korkeakouluharjoittelijaa Suomesta, jotka osallistuivat Framen järjestämään harjoitteluohjelmaan.

 

“Housed at the Alvar Aalto Pavilion of Finland at the 59th Venice Biennale, Close Watch extends Takala’s existing line of inquiry into invisible boundaries and the bodies found at its margins, and offers a timely address that prompts a re-thinking of privacy, power, and the ways we relate to others.”

– OCULA Magazine 13.4.2022

Hanna Tuulikki: Seals’kin (2022) esillä 23. Sydneyn biennaalissa. Kuva: Document Photography

Apurahoilla tuetaan suomalaisen nykytaiteen kansainvälisiä hankkeita

 

Framen jakamilla apurahoilla kasvatamme suomalaisen taiteen kansainvälisiä esittämismahdollisuuksia, tuemme taiteilijoiden kansainvälistä uraa, parannamme taiteilijoiden toimeentulon edellytyksiä ja lisäämme taiteen ammattilaisten kansainvälisiä verkostoja ja vuorovaikutusta.

Säätiön apurahamyönnöt perustuvat vertaisarviointiin. Apurahaesitykset tekee apurahatoimikunta, johon vuonna 2022 kuuluivat taiteilijat Ramina Habibollah, Hannaleena Heiska ja Sandra Kantanen sekä kuraattori Pontus Kyander. Apurahatoimikunnalla on kaksivuotinen toimikausi ja se on valittu avoimella haulla vuonna 2021. Toimikunnan puheenjohtajana toimii säätiön toimitusjohtaja. Päätökset myönnöistä tekee säätiön hallitus.

Apurahatoimikunnan jäsen Hannaleena Heiska: 

“On ollut innostavaa huomata, miten paljon erilaisia näyttelyitä ja projekteja suomalaisilla taiteilijoilla on ulkomailla. Samalla on harmittanut, että kaikkia hankkeita ei ole resurssien puitteissa mahdollista rahoittaa. Toivon, että yhä useammat taiteilijat saisivat apua verkostoitumiseen ja mahdollisuuksia tavata kansainvälisiä kuraattoreita ja taidekentän toimijoita henkilökohtaisesti. Kukaan ei pysty siihen yksin, vaan tarvitaan taiteen kentän ammattilaisia avuksi.”

 

Apurahojen avainluvut

 

Frame sai vuodelle 2022 opetus- ja kulttuuriministeriöltä jaettavaksi apurahoina yhteensä 270 000 euroa. Projektiapurahahakuja oli vuoden aikana kaksi ja matka-apurahahakuja kuusi.

Framelta apurahaa haki 606 taiteilijaa ja alan toimijaa, yhteensä lähes 2,1 miljoonan euron edestä. Apurahoilla tuettiin 163 hanketta ja 312 taiteilijaa ja nykytaiteen asiantuntijaa. Framen tuki kohdistui suomalaistaiteilijoiden näyttelyihin ulkomailla, kansainväliseen levitykseen tarkoitettuihin taidejulkaisuihin ja nykytaiteen ammattilaisten verkostoitumiseen. Lisäksi osa myönnetystä tuesta kohdistui messutoimintaan ulkomailla. 

Kaikki vuoden 2022 aikana toteutuneet apurahahankkeet löytyvät listattuna vuosikertomuksen lopusta.

Vuonna 2022 Frame myönsi joustoja apurahojen käyttöaikoihin ja muutoksia käyttötarkoituksiin hankkeiden loppuun saattamiseksi. Vuoden aikana myönnetyistä apurahahankkeista peruuntui seitsemän ja seitsemän hankkeen toteutus siirtyi vuodelle 2023. Lisäksi vuodelta 2021 vuodelle 2022 siirtyneestä kymmenestä hankkeesta peruuntui kolme.

Vuosina 2020 ja 2021 koronapandemiasta johtuvat matkustamiseen ja taiteen esittämiseen kohdistuneet globaalit rajoitukset vaikuttivat myös Framen saamien hakemusten määriin. Vuoden 2022 aikana kuitenkin hakemusten määrä nousi lähes pandemiaa edeltäneelle tasolle.

 

 

Hakijoiden neuvontaa ja yhteydenpitoa apurahansaajien kanssa

 

Apurahaneuvontaa annettiin hakijoille ja apurahansaajille päivittäin puhelimitse ja sähköpostitse suomeksi ja englanniksi. Lisäksi apurahainfoja ja -klinikoita toteutettiin apurahanhakijoille vuoden aikana kolmesti: maaliskuussa Framen toimistolla pidetyn info-tilaisuuden sekä toimistolla ja puhelimitse pidettyjen henkilökohtaisten apurahaklinikoiden muodossa, marraskuussa etäyhteydellä pidetyn info-tilaisuuden ja henkilökohtaisten etäyhteydellä toteutettujen apurahaklinikoiden muodossa, sekä marraskuussa Vaasassa Framen Sivukonttorin yhteydessä henkilökohtaisten apurahaklinikoiden muodossa. Apurahaklinikoilla ohjausta sai vuoden aikana yhteensä 16 hakijaa. Etäyhteysmahdollisuuden ansiosta klinikoille osallistui hakijoita myös ulkomailta.

Apurahansaajien aamiainen järjestettiin 3.6. Pohjoismaisen kulttuuripisteen tiloissa. Tilaisuudessa oli mahdollisuus tavata muita apurahansaajia, vaihtaa ajatuksia kollegoiden ja framelaisten kesken sekä kuulla toteutuneista hankkeista. Tilaisuuteen osallistui 24 Framen apurahansaajaa.

 

Apurahakysely kertoo taiteilijoiden kokemuksista

 

Joka toinen vuosi toteutettava apurahakysely lähetettiin keväällä 2022 196:lle taiteilijalle, joita on vuosina 2020–2021 tuettu Framen apurahalla. Kyselyn avulla keräämme tietoa apurahansaajien kokemuksista ja apurahahankkeiden vaikutuksista sekä palautetta Framen apurahaprosessista.

Kyselyyn vastasi 28 taiteilijaa (15 prosenttia vastaanottajista). Kaikki vastaajat kertoivat Framen tukemalla apurahahankkeella olleen vaikutusta heidän kansainväliseen uraansa (71 prosenttia kyllä-vastauksia, 29 prosenttia jonkin verran -vastauksia). Tärkeimmät vaikutukset olivat verkostojen laajeneminen (89 prosenttia kyllä-vastauksia ja 11 prosenttia jonkin verran -vastauksia). Vastaajista 65 prosenttia kertoi saaneensa hankkeen myötä uusia näyttely- tai esiintymismahdollisuuksia ja 64 prosenttia kertoi saaneensa kansainvälistä medianäkyvyyttä. Moni vastaaja oli tyytyväinen siihen, että Frame pystyi joustamaan koronapandemiasta johtuvien muutosten osalta, kun osa hankkeista lykkääntyi tai suunnitelmat yllättäen muuttuivat.

 

”Tämä oli omalla kohdallani esimerkkitapaus siitä kuinka Framen tuki mahdollisti näyttelyn pienen mutta kiinnostavan tahon kanssa, ja jonka seurauksena oli paljon kv-näkyvyyttä.”

“I just want to say thank you because you gave me much more than just money – some stability that allowed me to work with a calm mind.”

– Poimintoja Framen apurahakyselyn 2022 avoimista kommenteista.

Frame on myös suomalaisen nykytaiteen tiedotuskeskus. Vahvistamme nykytaiteen toimintaympäristöä järjestämällä keskusteluja, tilaamalla selvityksiä ja käymällä avointa ja aktiivista dialogia alan ammattilaisten ja instituutioiden kanssa. Kokoamme ja tuotamme tietoa nykytaiteen toimialasta alan ammattilaisten, päättäjien ja median käyttöön. Julkaisemme tilastotietoa taidegallerioista ja kuvataidetapahtumista sekä yhteistyössä Museoviraston kanssa taidemuseoiden kävijätilastot.

Vuonna 2022 Frame työskenteli edelleen aktiivisesti kuvataiteen rahoituksen kasvattamiseksi. Kuvataide on rahoituskuopassa huolimatta siitä, että sen kävijä- ja katsojamäärät ovat Suomessa huippuluokkaa.

Vuoden aikana teimme vaikuttamistyötä monin keinoin. Keskustelimme Venetsian taidebinnaalissa tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvisen kanssa, kun hän avasi Suomen paviljongin näyttelyn. Syksyllä vierailimme opetus- ja kulttuuriministeriössä tapaamassa tiede- ja kulttuuriministeri Petri Honkosta.

Teemme vaikuttamistyötä tiiviisti ja tehokkaasti koko kuvataidealan puolesta yhdessä Suomen Taiteilijaseuran ja Kuvaston kanssa, joiden kanssa julkaisimme ensi kertaa kuvataiteen hallitusohjelmatavoitteet. Lanseerasimme yhteisen Kuvataiteen vuoro -eduskuntavaalikampanjan marraskuussa Nykytaiteen museo Kiasmassa päättäjille järjestetyssä Night at the Museum -tapahtumassa. Yleistä kulttuurialan vaikuttamistyötä ja tiedonvaihtoa teimme yhteistyössä Kulta ry:n ja taiteen tiedotuskeskusten kanssa. Kävimme myös neuvotteluja Business Finlandin kanssa heidän tukiensa ulottamisesta koskemaan nykytaidegallerioiden messuosallistumisia, mikä toteutuikin.

Toimialan kehittämistyötä teimme Kuvataiteen yhteisöverkoston tapaamisissa sekä Sivukonttori-vierailujen aikana Seinäjoella ja Vaasassa. 

 

Tiedontuotanto

Kuvataiteen vuositilasto

Laadimme vuosittain kuvataiteen vuositilaston, joka sisältää tietoa suomalaisten taidegallerioiden toiminnasta sekä kuvataidetapahtumien ja taidemuseoiden kävijämääristä. Kuvataiteen kävijätilastot ja arviot kävijämäärien kehittymisestä toimitetaan vuosittain myös opetus- ja kulttuuriministeriöön talousarvioesityksen laatimisen tueksi.

Vuoden 2021 kuvataiteen vuositilasto julkaistiin syyskuussa 2022. Tilasto oli aikasarjassaan kuudes ja sen toimitti tilastoasiantuntija Katri Salmenoja. Vuositilaston mukaan vuonna 2021 suomalaisiin kuvataidekohteisiin tehtiin kaikkiaan noin 2,7 miljoonaa käyntiä. Määrä on 14 prosenttia pienempi kuin edellisvuonna. Gallerioiden teosmyynti oli suurempaa kuin vuosiin: tilastokyselyyn vastanneiden gallerioiden teosmyynti oli yhteensä lähes 9 miljoonaa euroa (noin 7 milj. euroa vuonna 2020). Gallerioihin tehtiin vuoden aikana noin 1,1 miljoonaa käyntiä, joka on 22 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Vuositilastossa selvitettiin ensi kertaa myös taidelainaamojen toimintaa. Taidelainaamojen lainat ja suoramyynti olivat vuoden aikana yhteensä 720 000 euroa.

 

Julkisen taiteen kyselytutkimus


Frame oli mukana toteuttamassa keväällä 2022 kyselytutkimusta, jolla kerättiin tietoa vuonna 2021 valmistuneista julkisen taiteen teoksista sekä niiden tilaajista, palkkioista, julkisen taiteen työskentelyprosesseista ja projektien vaikutuksista taiteilijoiden toimeentuloon ja uranäkymiin. Julkisen taiteen teokset, palkkiot ja prosessit 2021 -kysely on osa julkisen taiteen tietopohjan kehittämistä, jota ovat rahoittaneet Taiteen edistämiskeskus, Suomen Kuvanveistäjäliitto, Frame ja Suomen Taiteilijaseura.

 

Toimialan edistäminen

 

Framen toiminta perustuu tiiviiseen yhteistyöhön nykytaiteen alan toimijoiden kanssa. Vahvat kotimaiset ja kansainväliset verkostot ovat edellytys vaikuttavalle nykytaiteen kansainväliselle toiminnalle sekä toimialan pitkäjänteiselle vahvistamiselle kotimaassa. Säätiön kotimaisia yhteistyökumppaneita ovat kaikki keskeiset kuvataidetoimijat Suomessa.

Frame jatkoi vuonna 2022 yhteistyötä kuvataiteen yhteisöjen kanssa niiden julkisen rahoituksen kasvattamiseksi. Säännöllisiin verkkotapaamisiin on osallistunut kymmeniä kuvataideorganisaatioiden edustajia eri puolilta Suomea. Tapaamisten tarkoituksena on vahvistaa organisaatioiden välistä vertaisoppimista ja -tukea: jakaa tietoa ja osaamista sekä neuvoa yhteisöjä Taiteen edistämiskeskuksen toiminta-avustusten hakuprosessissa. Tapaamisiin on osallistunut kymmeniä kuvataideorganisaatioiden edustajia eri puolilta Suomea.

Työn tuloksia nähtiin, kun Taiteen edistämiskeskuksen tuki kuvataiteen yhteisöille kasvoi vuoden 2022 rahoituksen osalta noin 100 000 euroa. Opetus- ja kulttuuriministeriö nimesi kuvataiteen yhteisöjen rahoituksen vahvistamisen ja alan kehittämisen yhdeksi tavoitteekseen ensi hallituskaudella.

 

Sivukonttorit

Framen Sivukonttorit on hanke, jossa säätiön henkilökunta matkustaa kaupunkeihin eri puolille Suomea. Tapaamme laajasti paikallisia nykytaiteen toimijoita sekä keskustelemme museoiden, gallerioiden ja taiteilijayhteisöjen kanssa kansainvälisyydestä ja toimialan kehittämistarpeista. Sivukonttori-hanke on osa nykytaiteen toimialan valtakunnallista edistämistyötä.

Vuonna 2022 Sivukonttori järjestettiin Seinäjoella ja Vaasassa 16.–18.11.2022. Matkan aikana tavattiin yhteensä 8 kuvataideorganisaation edustajia sekä molemmissa kaupungeissa kulttuuritoimen edustajia. Lisäksi Vaasassa järjestettiin portfolio- ja apurahaklinikoita taiteilijoille.


Valmistuvien kuvataiteilijoiden portfoliotapaamiset

Frame on järjestänyt portfoliotapaamisia valmistuville taiteen maisteriopiskelijoille vuodesta 2017. Tapaamisissa on opiskelijoita Taideyliopiston Kuvataideakatemiasta, Aalto-yliopiston  valokuvataiteen ja ViCCA – Visual Cultures, Curating and Contemporary Art -maisteriohjelmista. Portfoliotapaamisissa opiskelijat esittelivät työtään nykytaiteen kentän kuraattoreille ja Framen henkilökunnalle. Vuonna 2022 tapaamisiin osallistui 58 opiskelijaa ja 17 kuraattoria.

 

Viestinnän kohokohdat

Vuosi 2022 oli aktiivinen myös Framen viestinnässä. Viestintämme tavoitteena on vahvistaa suomalaisen nykytaiteen asemaa ja näkyvyyttä Suomessa ja ulkomailla, tukea suomalaisten taiteilijoiden ja taideorganisaatioiden kansainvälistä verkottumista sekä kasvattaa Framen ja sen kumppaneiden työn vaikuttavuutta.

Vuonna 2022 viestinnässä näkyi erityisesti Venetsian biennaalin näyttelyhanke. Frame tuotti näyttelylle laajan viestintäkampanjan, joka tuki näyttelylle asetettujen tavoitteiden toteutumista. Suomen paviljongin näyttely menestyi loistavasti ammattilais- ja medianäkyvyyden osalta ja sai runsaasti myönteistä näkyvyyttä sekä kotimaisissa että kansainvälisissä medioissa. Kts. lisää s. 8.

Vuonna 2022 Framen viestinnässä poimittiin esiin lukuja ja kohokohtia Framen ensimmäisen vuosikymmenen varrelta. Lisäksi viestittiin muun maussa toteutuneista Framen tukemista apurahahankkeista ulkomailla, Suomessa vierailleista asiantuntijavieraista, Kuvataiteen vuoro -eduskuntavaalikampanjasta ja kuvataiteen hallitusohjelmatavoitteista. Syksyllä viestittiin aktiivisesti Rehearsing Hospitalities -tapahtumaviikon ohjelmasta.

 

“Kiinnostavista sisällöistä ei ollut vuoden aikana pulaa: Framen oman toiminnan lisäksi suomalaisen nykytaiteen kansainvälisiä hankkeita on enemmän kuin ehdimme viestiä, ja niiden esiin nostaminen on meille tärkeää. Haluamme saattaa viestintää ja myös ohjelmasisältöjä jatkuvasti yhä useamman ulottuville, monikanavaisesti ja monikielisesti. Somen lisäksi uutiskirje ja verkkosivut pitävät pintansa suosittujen kanavien joukossa. Ajattelen myös, että viestinnän aktiivisuus kertoo siitä, että kerromme toiminnastamme avoimesti ja läpinäkyvästi.”

– Viestintäpäällikkö Rosa Kuosmanen

Nyt kerromme vuoden 2022 kohokohdista – ääneen pääsevät kumppanimme ja verkostomme.

 

Sami Havian yksityisnäyttely ”Estranged” Massey Klein Galleryssa New Yorkissa. Kuva: Massey Klein

Yksityisnäyttely New Yorkissa toi lisää näkyvyyttä ja myyntiä

 

Syyskuussa 2022 avautunut kuvataiteilija Samia Havian yksityisnäyttely Estranged oli taiteilijan ensimmäinen oma näyttely Suomen ulkopuolella ja Yhdysvalloissa. Havia sai tukea yksityisnäyttelyn teoskuljetuksiin Framen matka-apurahan muodossa.

Yhteistyö New Yorkissa toimivan Massey Klein -gallerian kanssa alkoi vuoden 2020 alussa osallistumisella ryhmänäyttelyyn.

“Osallistuin Massey Klein -galleriassa ryhmänäyttelyyn Fluid Structure, mutta kun oli aika matkata avajaisiin, Yhdysvaltain presidentti päätti sulkea maan rajat ja matka jäi tekemättä. Alkoi maailmanlaajuinen koronapandemia. Näyttely pidettiin, mutta sen näki paikan päällä liikkumisrajoitusten takia vain muutamat keräilijät. Galleristit Ryan ja Garrett kuitenkin pitivät töistäni ja halusivat tarjota uuden mahdollisuuden ja tällä kertaa yksityisnäyttelyn muodossa”, Havia kertoo.

“Oli hienoa päästä vihdoin näkemään galleriatila ja tapaamaan galleristit useiden Zoom-palaverien jälkeen kasvotusten. Tuntui absurdilta ja hienolta kiertää näyttelyitä Manhattanilla Lower Eastsiden galleriakeskittymässä ja kokea olevansa osana sitä kokonaisuutta.”

Näyttely sai hyvää palautetta ja näkyvyyttä sekä syvensi suhdetta galleriaan.

“Vastaanotto oli hyvä. Mainintoja oli muun muassa maailman suurimman taiteen myyntiin erikoistuneen Artsyn virallisella Instagram-tilillä ja näyttelystä kirjoitettiin kritiikki Creative Boom -nimisessä verkkolehdessä. Ottaen huomioon New Yorkin kaltaisen miljoonakaupungin galleriatarjonnan, voin olla tyytyväinen saamaani näkyvyyteen ja myynteihin.”

“Vierailuni syvensi suhdettani galleriaan ja nyt he edustavat minua New Yorkissa ja koko Yhdysvalloissa. Tutustuin myös gallerian muihin taiteilijoihin ja minut esiteltiin muutamille merkittäville keräilijöille, jotka ovat hankkineet töitäni kokoelmiinsa. Koin myös tärkeäksi esitellä heille arvostamiani suomalaisia maalareita ja toivon että se poikisi yhteydenottoja jatkossa myös muille. Meillä on täällä tosi kova taso ja sen soisi näkyvän laajemminkin kansainvälisellä taidekentällä. Seuraava yksityisnäyttelyni Massey Klein -galleriassa on keväällä 2026.”

 

Eetu Huhtala: Pillow Fort (2020) OpenArt-biennaalissa Örebrossa. Kuva: Sofie Isaksson

Kolme suomalaistaiteilijaa julkisen taiteen biennaalissa Örebrossa

 

Ruotsin Örebrossa vuodesta 2008 järjestetty julkisen taiteen biennaali OpenArt esitteli kesällä 2022 kolmen suomalaistaiteilijan, Eetu Huhtalan, Katja Tukiaisen ja SIMKA:n (Simon Häggblom) teoksia. Viime vuonna Örebron kaupunkiympäristöön levittäytynyt suurnäyttely keräsi arviolta 200 000 kävijää ja esitti teoksia 65:ltä taiteilijalta 30 maasta ja kuudesta maanosasta. Näyttely on Skandinavian suurin taidebiennaali. Kolmen suomalaistaiteilijan osallistumista biennaaliin tuettiin Framen projektiapurahalla.

”Päädyin biennaaliin mukaan avoimen teoshaun kautta. Biennaali tuli tutuksi jo opiskeluaikoina, kun biennaalin silloinen taiteellinen johtaja vieraili Kuvataideakatemialla pitämässä luennon osana julkiseen taiteeseen keskittyvää kurssia. Vuonna 2020 itselläni oli työn alla yksityisnäyttelyyni tuleva teos, joka materiaalien puolelta olisi mahdollista sijoittaa ulkotilaan ja valmiina oli vanhempi teos, joka istuisi hyvin julkisiin sisätiloihin”, kertoo Huhtala.

Näyttelystä poiki näkyvyyttä ja uusia työmahdollisuuksia. ”Biennaalista ei ole vielä vuottakaan ja vaikeaa on tietenkin osoittaa, että mitkä asiat ovat suoraa seurausta tietystä näyttelystä. Kansainvälisen taiteilijakokoonpanon kautta biennaali on tuonut myös kansainvälistä näkyvyyttä ja yhteyksiä. Todistetusti ainakin Ruotsissa on ihmisiä, jotka ovat jääneet seuraamaan uraani. Nyt keväällä myös Virosta kysyttiin toisen biennaalissa olleen teoksen saatavuutta ryhmänäyttelyyn ja uskoisin että teoksen näkyvyys sinne suuntaan tuli nimenomaisesti OpenArt-biennaalin kautta”, Huhtala kertoo.

Sekä Katja Tukiainen että Eetu Huhtala pitivät biennaalia positiivisena kokemuksena, jonka kautta heidän työskentelynsä tuli tutuksi myös uusille yleisöille.

“Oli mahtavaa ripustaa I hear you -teosteni osia ulos kaupungille, kun ihmiset tulivat juttelemaan. Teokseni kertoo erilaisten viestien kuuntelemisesta, mutta en tiennyt etukäteen ollenkaan, että Örebro on myös Ruotsin kuulovammaisten keskus. Osa teoksestani jäikin pysyvästi esille Gamla Gatanille, jossa on myös kuurojen talo. Intuitio ja sattuma puuttuivat peliin!”, kertoo Tukiainen.

”Teokset otettiin innolla vastaan Ruotsissa, ja mahtavaa oli, että ne olivat jääneet myös ihmisten mieleen, jotka eivät työskentele kuvataiteen kentällä. Yleensä omista teoksistaan kuulee nimenomaisesti taiteen kentällä työskenteleviltä, mutta julkiseen kaupunkitilaan rakentuva biennaali tuo teokset suoraan myös kentän ulkopuolisten ihmisten eteen ja tietoisuuteen”, kertoo Huhtala.

Opintomatkalaiset vierailulla PAKT-nykytaidetilassa Amsterdamissa. Kuva: Sonja Koivisto

Opintomatka tutustutti yhteisötoimijat hollantilaiseen kuvataidekenttään

 

Frame ja Suomen Benelux-instituutti järjestivät toukokuussa 2022 suomalaisille kuvataidetoimijoille opintomatkan Hollantiin. Matka tutustutti osallistujat erilaisin nykytaideorganisaatioihin, gallerioihin ja näyttelytiloihin Haagissa, Rotterdamissa ja Amsterdamissa, tarkoituksena luoda uusia verkostoja paikalliseen taidekenttään. Keskeisenä tavoitteena oli lisäksi perehtyä hollantilaisten taideorganisaatioiden toiminta- ja rahoitusmalleihin, ja tuoda oppeja ja inspiraatiota takaisin Suomen kuvataidekentälle.

Opintomatka oli jatkoa Framen opintomatkojen sarjaan, ja osa Framen tekemää kuvataidekentän edistämistyötä, jonka tavoitteena on vahvistaa kentän rakenteita, osaamista ja rahoitusta. 

Organisaatiotoimijoille räätälöidyn nelipäiväisen matkaohjelman tavoitteena oli jakaa tietoa ja kasvattaa osaamista liittyen kuvataideorganisaatioiden toimintamuotoihin, ohjelma- ja kuratointityöhön, hyvään hallintoon ja rahoitusmahdollisuuksiin. Matkaohjelmaan sisältyi vierailuja hollantilaisissa taidehalleissa, taiteilijalähtöisissä tiloissa ja muissa taideorganisaatiossa.

Matkalle osallistui monipuolinen joukko kuvataiteen vapaan kentän yhteisötoimijoita: Oulun taiteilijaseuran toiminnanjohtaja Satu Alajoki, Seinäjoen taidehallin tuottaja Pii Anttila, Valokuvakeskus Nykyajan toiminnanjohtaja Terhi Asumaniemi, Valokuvataiteilijoiden liiton toiminnanjohtaja Henna Harri, Kuopion kuvataiteilijat ry:n toiminnanjohtaja Toni Ledentsa, SIC-gallerian Aino Lintunen, Museum of Impossible Formsin varapuheenjohtaja Vishnu Vardhani Rajan sekä Turun taiteilijaseuran puheenjohtaja Johanna Sinkkonen. Järjestäjäorganisaatioista matkalle osallistuivat Framen johtaja Raija Koli ja viestintäpäällikkö Rosa Kuosmanen sekä Benelux-instituutin johtaja Laura Boxberg, ohjelmapäällikkö Malin Bergström sekä ohjelma-assistentti Sonja Koivisto.

“Oli inspiroivaa ja opettavaista nähdä ja saada tietoa taiteellisesti kunnianhimoisista ja varsin hyvin rahoitetuista tiloista ja instituutioista. Oli myös hyvin antoisaa keskustella muiden kuraattoreiden, galleristien ja taiteilijoiden kanssa. Jos pitää määritellä antoisin asia, olisi se yleisesti kanssakäyminen ihmisten kanssa. Syntyi hyviä kontakteja, ajatuksia ja mahdollisuuksia erilaisille yhteistyöprojekteille.”

– Opintomatkalaisen palaute

 

Pixelache X Ormston House -tapahtuma Vieraanvaraisuusharjoituksia-tapahtumaviikolla. Kuva: Sheung Yiu

Kohtaamisia ja yhteistyön siemeniä syksyn ohjelmaviikolla

 

Frame tukee suomalaisten taiteilijoiden ja muiden nykytaidekentän toimijoiden kansainvälistä vuorovaikutusta ja verkostoitumista kutsumalla Suomeen kansainvälisiä taiteen ammattilaisia tutustumis- ja tutkimusvierailuille. 

Vuonna 2022 toteutimme suuren osan vierailuista Rehearsing Hospitalities -ohjelmaviikon aikana. Vieraat pääsivät osallistumaan sekä ohjelmaviikon keskusteluihin, esityksiin ja tapahtumiin, että tapaamaan taiteilijoita erillisissä, kahdenkeskisissä tapaamisissa. Frame järjesti tapahtumaviikon aikana yli 20:lle ammattilaiselle yhteensä yli 100 yksittäistä tapaamista suomalaisten nykytaiteilijoiden kanssa.

Vieraanvaraisuusharjoituksia-ohjelmalla tuemme nykytaiteen ammattilaisten kannalta kiinnostavia ja ajankohtaisten kansainvälisten käytäntöjen, ilmiöiden ja kehityssuuntien esiintuloa Suomessa. Se kytkee Suomessa toimivien ja suomalaisten taiteilijoiden työtä osaksi ajankohtaisia kansainvälisiä keskusteluita, luoden samalla pitkäjänteisiä verkostoja sekä uusia yhteistyön muotoja. Tapahtumaviikon ohjelman suunnittelussa on mukana joukko kansainvälisiä nykytaiteen ammattilaisia, joten on järkevää, että he samanaikaisesti tapaavat nykytaiteilijoita myös kahdenkeskisissä tapaamisissa”, Framen ohjelmapäällikkö Jussi Koitela sanoo.

Syksyn tapahtumaviikko toteutui Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun tiloissa, mikä osoittautui toimivaksi keskeisen sijainnin ja myös opiskelijoiden tavoittamisen vuoksi.

Yksi ohjelman yhteistyökumppaneista oli Irlannin Limerickissä toimiva Ormston House, jonka kanssa yhteistyö alkoi taiteellisen johtajan Mary Conlonin vieraillessa Suomessa osana Framen asiantuntijavierasohjelmaa vuonna 2020. Vieraanvaraisuusharjoituksia-ohjelmassa on korostettu kumppanuuksien ja verkostojen pitkäjänteisyyttä ja vastavuoroisuutta. 

Tapahtumaviikolla Ormston House järjesti yhteistyössä helsinkiläisen Pikseliähkyn kanssa musiikkia, runoutta ja paneelikeskustelun yhdistävän tilaisuuden. Mary Conlon koki yhteistyön hedelmällisenä, ja se on johtanut myös uusiin yhteistyön avauksiin.

“Tapahtumaviikko tarjosi mahdollisuuksia tavata uudelleen kollegoja, ja luoda uusia yhteyksiä suomalaisten ja irlantilaisten taiteilijoiden ja ajattelijoiden välille. Oma osallistumisemme keskittyi erityisesti transpositionaalisuuden ja luokkatietoisuuden kysymyksiin kansainvälisessä kontekstissa dialogin, kansanmusiikin, performanssin, runouden ja visuaalisen taiteen keinoin. Viikon aikana käynnistyneet keskustelut jatkavat kukoistamistaan, ja ne ovat johtaneet lisäksi myös uuteen kansainväliseen yhteistyöprojektiin, jota olemme suunnittelemassa.”

Säätiön perustoiminta rahoitettiin opetus- ja kulttuuriministeriöltä saatavilla toiminta- ja erityisavustuksilla.

Säätiön valtionavustus vuodelle 2022 oli 1 196 729 euroa. Valtionavustus koostui toimintaan kohdistuvasta yleisavustuksesta, apurahoihin kohdistuvasta erityisavustuksesta, Venetsian paviljonkivuokriin kohdistuvasta avustuksesta, Venetsia-projektin tuotantoon kohdistuvasta erityisavustuksesta, ja Finnish-Russian Curatorial Exchange -hankkeeseen (2020–2021) kohdistuvasta erityisavustuksesta. Finnish-Russian Curatorial Exchange -hankkeen toteuttamiselle myönnettiin jatkoaikaa ja käyttötarkoituksen muutos vuodeksi 2022, ja tuki siirrettiin kokonaisuudessaan käytettäväksi silloin.

Toiminta

Vuonna 2022 säätiö sai opetus- ja kulttuuriministeriöltä yleisavustusta 720 000 euroa (2021: 

720 000 €). Yleisavustuksesta ohjelmatoimintaan (Vieraanvaraisuusharjoituksia ja Kansainvälinen liikkuvuusohjelma), Venetsian biennaalin Suomen näyttelyihin, viestintään ja hallinnon yleiskuluihin käytettiin 421 574 euroa (2021: 324 437 €). Henkilöstökuluihin kohdistui 479 250 euroa (2021: 486 282 €).

Hallinnon yleiskuluihin ja henkilöstökuluihin sisältyvät apurahahakujen ja -selvitysten hallinnointikulut (apurahakoordinaattorin palkka, hallintokulut ja apurahatoimikunnan palkkiot); yhteensä 61 051 euroa.

 

Apurahat

Säätiö sai opetus- ja kulttuuriministeriöltä erityisavustuksena vuodelle 2022 apurahoina jaettavaksi nykytaiteen kansainvälisiin hankkeisiin 270 000 euroa (2021: 270 000 €). Vuonna 2022 Frame-säätiö myönsi apurahoja 279 308 euroa. Lisäksi vuonna 2022 myönnettiin uudelleen vuoden 2021 palautuneita apurahoja 17 565 euroa ja vuoden 2020 palautuneita apurahoja 35 685 euroa. Vuodelta 2022 siirtyi apurahoja vuodelle 2023 uudelleen jaettavaksi 10 399 euroa. Framen apurahoja haettiin yhteensä 2 099 256 eurolla.

Vuonna 2022 ministeriölle palautettiin vuoden 2018 apurahoja 1 329 euroa.

 

Venetsian taidebiennaali 2022

Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi säätiölle erityisavustuksina 36 729 euroa Venetsian paviljonkivuokriin ja 140 000 euroa näyttelyn tuotantoon. Säätiö hankki myös lisärahoitusta vuoden 2022 Venetsian biennaalin Suomen näyttelylle.

 

Frame Curatorial Research Fellowship

Koneen Säätiö myönsi säätiölle 120 000 euroa vuosina 2020–2023 toteutettavaan Curatorial Research Fellowship -ohjelmaan. Tukeen sisältyy 44 800 euroa henkilökohtaisia apurahoja, jotka Koneen säätiö maksaa suoraan taiteilijoille, ja 75 200 euroa, jotka maksetaan Framelle.

 

Re-practising Hospitalities

Nordic Culture Point (Pohjoismainen kulttuuripiste) myönsi säätiölle 84 600 euroa vuosina 2020–2022 toteutuvalle Re-practising Hospitalities -hankkeelle.

 

Finnish-Russian Curatorial Exchange / Ukraine Solidarity Residencies 

Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi säätiölle 30 000 euroa vuosina 2020–2021 toteutettavalle Finnish-Russian Curatorial Exchange -hankkeelle. Hanke voitiin käynnistää koronapandemian vuoksi vasta  vuonna 2021,  jolloin ensimmäiset toimenpiteet toteutettiin verkossa ilman kuluja. Hankkeelle myönnettiin jatkoaikaa ja käyttötarkoituksen muutos, ja OKM:n tuki käytettiin kokonaisuudessaan vuonna 2022.

 

Islands of Kinship

Creative Europe Programme myönsi säätiölle 151 829  euroa vuosina 2022–2024 toteutettavalle Islands of Kinship -hankkeelle.  Vuonna 2022 tukea maksettiin säätiölle 60 732 euroa,  ja sitä käytettiin 58 467 euroa. Lisäksi Opetushallitus/Luova Eurooppa ohjelma myönsi hankkeelle kansallista vastinrahaa 19 300 euroa joka siirrettiin käytettäväksi vuonna 2023.

 

Hallitukselle ja toimitusjohtajalle maksetut palkat ja palkkiot

Opetus- ja kulttuuriministeriö on vahvistanut säätiön hallituksen jäsenten kokouspalkkiot. Hallitukselle ja toimitusjohtajalle maksetut palkat ja palkkiot olivat 95 284 euroa.

 

Sijoitusomaisuus

Säätiön peruspääoma ja vapaa oma pääoma sijoitettiin sääntöjen mukaan ja säätiön varainhoito perustuu hallituksen hyväksymään suunnitelmaan. Varainhoitaja Aktia vastaa säätiön pääoman sijoittamisesta täyden valtakirjan omaisuudenhoidolla.  Säätiön oma pääoma on 31.12.2022 yhteensä 69 973,78 euroa.

 

Tulos

Säätiön vuoden 2022 tuotot olivat 1 145 152,60  euroa (2021: 1 163 844,79 €) ja toteutuneet kulut olivat yhteensä 1 440 704,54 euroa (2021: 1 159 324,62 €). Toiminnan tulos oli 15 551,94  euroa alijäämäinen (2021: 4 520,17  € ylijäämäinen). Säätiön omavaraisuusaste oli 25%  (2021: 17%).

 

Tilintarkastajat

Säätiön tilintarkastajana toimi Hannele Stenmark KHT (BDO Oy) ja varatilintarkastajana BDO Oy. Säätiön kirjanpito hoidettiin Rantalainen Oy:ssä.

 

Hallinto ja henkilöstö:

Framen hallituksen jäsenet kolmivuotiskaudelle 2021–2024 ovat 

 • asianajaja Jaakko Lindgren (puheenjohtaja)
 • johtaja Esa Alanne
 • taiteilija Tellervo Kalleinen
 • taidemuseonjohtaja Anni Venäläinen
 • taiteilija Ali Akbar Mehta (30.9.2022 saakka)
 • dekaani Hanna Johansson
 • toiminnanjohtaja Oskari Nokso-Koivisto.

Valtuuskunta

 Valtuuskunnan jäsenet 21.9.2021 alkaen ovat

 • puheenjohtaja Margarita Rosselló Ramón, Suomen taiteilijaseura
 • Joonas Ahlava, Suomen Taiteilijaseura
 • Antti Brunni, Espoon kaupunki
 • Anna Hjorth-Röntynen, Vantaan kaupunki
 • Juha Huuskonen, Helsinki International Artist Programme HIAP
 • Satu Miettinen, Lapin yliopisto
 • Taina Myllyharju, Tampereen kaupunki
 • Asko Mäkelä, Suomen Taideyhdistys
 • Erica Nyholm, Suomen Taideakatemia
 • Satu Pajarre, Turun kaupunki
 • Seela Petra, Suomen Taiteilijaseura
 • Piritta Puhto, Bioart Society
 • Viivi Seirala, Taiteen perusopetusliitto
 • Jaana Simula, GlobeArtPoint
 • Taru Tappola, Helsingin kaupunki
 • Nina Toppila, Pro Artibus
 • Tuula Tuomi, Lahden kaupunki
 • Selina Väliheikki, Oulun kaupunki
 • Katri Vataja, Sitra

Henkilöstö

Framen henkilökuntaan kuuluivat: toimitusjohtaja Raija Koli, viestintäpäällikkö Rosa Kuosmanen, ohjelmapäällikkö Jussi Koitela, apurahakoordinaattori Veera Lizé (vanhempainvapaalla 31.7.2022 lähtien), apurahakoordinaattori Jaakko Uoti (1.8.2022 alkaen), projektipäällikkö Maikki Lavikkala (31.10.2022 asti) ja hallintopäällikkö Sari Väänänen.

Säätiössä työskenteli lisäksi määräaikaisissa työsuhteissa tiedottaja Laura Jurmu, avustava ohjelmakuraattori Yvonne Billimore, tiedottaja Reishabh Kailey, ohjelma-assistentti Vilma Leminen (Svenska Kulturfondenin Lärling-apuraha), ohjelma-assistentti Annabelle Antas (Svenska Kulturfondenin Lärling-apuraha), projektikoordinaattori Francesco Raccanelli, tuottaja Lebohang Tlali, vastuullisuuskoordinaattori Francisco Trento ja viestinnän harjoittelija Stella Sironen

Palkkaa, palkkioita ja työkorvauksia maksettiin yhteensä 128 henkilölle.

Vuonna 2022 Frame-säätiö täytti 10 vuotta. Säätiön päätehtävä on pysynyt ennallaan läpi vuosien, mutta kymmenessä vuodessa on tapahtunut paljon muutoksia niin Framen ohjelmassa, kansainvälisen toiminnan muodoissa kuin nykytaidekentällä.

Suomalainen kuvataide on rakasta kotimaiselle yleisölle – ennen koronaa kuvataidekohteiden käyntimäärät olivat nousseet 4,8 miljoonaan. Koronapandemia aiheutti merkittävän laskun tähän nousujohteisen kehitykseen. Framen tilastot osoittavat, että yleisömäärät putosivat pandemian aikana vuositasolla noin kolmanneksen. Vuonna 2022 yleisö kuitenkin palasi museoihin ja gallerioihin, joten vuosi 2023 näyttää kävijöiden kannalta hyvältä.

Suurista kävijämääristä huolimatta kuvataiteen rahoitus on merkittävästi jäljessä muiden taiteenalojen rahoituksesta. Alan institutionaaliset rakenteet ovat tästä syystä alikehittyneitä muihin taiteenaloihin verrattuna. Nykytaiteen julkinen rahoitusrakenne ylläpitää taiteilijoiden ammattimaisen työskentelyn kannalta haitallisia käytäntöjä. Nykytaiteen alalla taiteilijan oletetaan toimivan taiteellisen työskentelyn lisäksi itse teostensa ja näyttelyidensä tuottajana ja rahoittajana. Nykytaiteilijat eivät ole yhdenvertaisessa asemassa muiden taiteenalojen taiteilijoiden kanssa. Nykytaiteen rahoitukseen on saatava huomattava lisäys. Tätä haastetta Frame ratkoo edelleen vuonna 2023.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on tilannut kulttuuripolitiikan tutkimuslaitos Cuporelta selvityksen kuvataiteen rahoituspohjasta, joka julkaistaan vuonna 2023. Kuvataiteen rahoituskuoppaa voidaan lähteä täyttämään tietopohjaa vahvistamalla.

Veikkausvoittovarojen käytäntöjen uudistaminen ja taiteen ja kulttuurin julkisen rahoituksen epävarmuus ja leikkauspaineet varjostavat edelleen koko toimialan tulevaisuudennäkymiä. Viestit julkiseen rahoitukseen liittyen ovat opetus- ja kulttuuriministeriöstä synkkiä. Tämä vaikuttaa koko kuvataiteen kenttään ja siten myös Framen toimintaan.

Raija Koli, toimitusjohtaja

Vieraanvaraisuusharjoituksia

Vieraanvaraisuusharjoituksia-ohjelmamme toteutui seuraavien puhujien, kirjoittajien, taiteilijoiden, tutkijoiden ja yhteistyökumppaneiden avulla ja ansiosta.

 

Vieraanvaraisuusharjoituksia-ohjelmassa yhteistyössä:

Arkkitehtuurimuseo
Archive Books
LAPS Maisteriohjelma
Pikseliähky
Ormston House
Farbod Fakharzadeh
Iida Nissinen ja Kaura Raudaskoski

 

Redistributions -tapahtumassa olivat mukana: 

Alemanji Aminkeng Atabong, Noah Fischer, Karolina Kucia ja Milla Kallio/FEMMA Planning

 

Gathering for Rehearsing Hospitalities syksyn 2022 ohjelmassa olivat mukana:

Marwa Arsanios, Anastasia Artemeva & Arlene Tucker (Prison Outside / Free Translation), Federica Bueti, Birgit Ærenlund Bundesen, Dahlia El Broul, Ida Enegren, Sigrid Holmwood, K-oh-llective (Nada Elkalaawy, Engy Mohsen, Mohamed Al Bakeri, Soukaina Joual, Rania Atef), Pilvi Kalhama, Xenia Kalpaktsoglou, Kaisa Karvinen, William Keohane, Raija Koli, Eva Koťátková, Anissa R. Lewis, Gemma Medina Estupiñán & Alessandra Saviotti (Arte Útil Archive), Massimiliano Mollona, Eoin O’Dowd, Paul O’Neill, Vishnu Vardhani Rajan, Farid Rakun (ruangrupa), El Reid-Buckley, Anna Rieder, Station of Commons (Grégoire Rousseau, Minerva Juolahti & Eddie Choo Wen Yi), Anna Talasniemi ja Minna Tarkka

 

Rehearsing Hospitalities Companion 3 -julkaisun kirjoittajat: 

Florian Carl, Johanna Hedva, Isa Hukka, K-oh-llective (Nada Elkalaawy, Engy Mohsen, Mohamed Al Bakeri, Soukaina Joual, Rania Atef), Jenni Laiti, Jemina Lindholm, Meenakshi Thirukode, Sandra Ruiz, Ailie Rutherford, Hypatia Vourloumis ja Mike Watson

 

Suomen paviljongin yhteistyökumppanit Venetsian biennaalissa

Saastamoisen säätiö
Opetus- ja kulttuuriministeriö
EMMA – Espoon modernin taiteen museo
Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEK
Suomen kulttuurirahasto
Taiteen edistämiskeskus
Suomen suurlähetystö Roomassa
Helsinki Contemporary
Carlos/Ishikawa
Stigter van Doesburg

 

Asiantuntijavierailut

AV-arkki
Titanik-galleria
Taidemaalariliitto
Seinäjoen taidehalli
Saastamoisen säätiö
Consulate General of Finland in New York
ANTI-festivaali
Kohta-taidehalli
HIAP – Helsinki International Artist Programme

 

Re-Practicing Hospitalities -verkosto

Kumppanit 2020–2022:

Sixty Eight Art Institute (Tanska)
Estonian Contemporary Art Museum EKKM (Viro)
Konsthall C (Ruotsi)
Kaunas Artist House (Liettua)
Tromso Kunsförening (Norja)

 

HICP – Helsinki International Curatorial programme

HIAP – Helsinki International Artist Programme
Kohta Taidehalli
Seinäjoen taidehalli 

 

Frame Curatorial Research Fellowship

Kumppanit:

EVA International
Casco Art Institute 

Ohjelmaan vuonna 2020 valitut kuraattorit:

Ama Josephine Budge
Nikolai Smirnov

 

Portfoliotapaamiset

Taideyliopisto
Aalto-yliopisto

 

Apurahansaajien aamiainen

Pohjoismainen kulttuuripiste

 

Hollannin opintomatka 

Suomen Benelux-instituutti

 

Seinäjoen ja Vaasan sivukonttori

Seinäjoen kaupunki
Seinäjoen taidehalli
Varikko Galleria
Seinäjoen taiteilijaseura ja taidelainaamo Parsi
Taiteen edistämiskeskus Vaasa
Vaasan taiteilijaseura ry / Black Wall Gallery
Vaasan kaupunki
Filmverkstaden
Maker’s Gallery
Kuntsin modernin taiteen museo

 

Gallerioiden kansainvälistymishanke


Galerie Anhava
Galerie Forsblom
Galleria Heino
Helsinki Contemporary

 

Vaikuttaminen

Suomen Taiteilijaseura
Kulta ry
Kuvasto
Kiasma
Kansallisgalleria
Taiteen tiedotuskeskukset
Cupore

 

Tilastointi

Museovirasto, Anu Niemelä & Anna Alavuotunki
Katri Salmenoja
Opetus- ja kulttuuriministeriö
Mira Kajantie

 

Viestintä

Marina Veziko
Red & Blue
Juliana Hyrri

Framen apurahoilla tuetut 2022 toteutuneet hankkeet


Asiantuntijavieraat ja seminaarit

 

Abdu Bushra Sarah

Etiopialaisen kuraattorin osallistuminen HICP-kuraattoriresidenssiohjelmaan yhteistyössä Kohta-taidehallin kanssa. Suomi 1 300 €.

Anagnostou Danai

Suomalaisen mediataiteen tuottajan osallistuminen Ji.hlava International Documentary Film Festivaliin. Tšekki 208 €.

Anttila Hanna Maria ja työryhmä

Kolmen suomalaisen asiantuntijan osallistuminen mediataiteen ammattilaistapahtumiin Ruotsissa (Nordisk Panorama) Tšekeissä (Ji.hlava International Documentary Film Festival), Virossa (Tallinn Pimedate Ööde), ja Alankomaissa (VR Days, Immersive Tech Week). Ruotsi, Tšekki, Viro, Alankomaat 1 580 €.

Borgström Rickard

Suomalaisen kuraattorin verkostoitumis- ja työmatka Venetsian biennaaliin. Italia 1 110 €.

Cekanavicius Linas ja työryhmä

Liettuassa toimivan Palanga Street Radio -työryhmän verkostoitumismatka Helsinkiin. Suomi 1 114 €.

Conlon Mary

Irlantilaisen kuraattorin osallistuminen HICP-kuraattoriresidenssiohjelmaan. Suomi 348 €.

Drifts Festival  

Korealaisen kuraattori Enna Baen osallistuminen Drifts Festivalin ohjelmaan Helsingissä ja verkostoitumismatka Suomeen. Suomi 1 900 €.

Esquivel Itzel

Norjalaisen kuraattorin tutkimusvierailu Helsinkiin Museum of Impossible Formsin kutsumana. Suomi 900 €.

Iskandar Syaheedah

Singaporelaisen kuraattorin osallistuminen HICP-kuraattoriresidenssiohjelmaan. Suomi 1 177 €.

Kiang Tanya ja työryhmä

Photo Museum Irelandin kahden kuraattorin matka Helsinkiin, Tampereelle ja Mänttään tapaamaan suomalaisia taiteilijoita ja yhteistyökumppaneita. Suomi 935 €.

Kivinen Mia

Suomalaisen kuraattorin osallistuminen valotaidetapahtumiin Arvika Ljus! ja Nobel Week Lights Ruotsissa. Ruotsi 730 €.

Lassila Maija

Osallistuminen Dances and Songs of the Earth -symposiumiin Havremagasinet-taidehallissa. Ruotsi 550 €.

Lazuardi Rizki ja työryhmä

Kahden indonesialaisen kuraattorin osallistuminen puhetilaisuuteen Helsingissä. Suomi 604 €.

Niskanen Pekka

Pekka Niskasen osallistuminen 13. SAR International Conference on Artistic Research -konferenssiin Bauhaus-Universitätissä Weimarissa. Saksa 600 €.

PUBLICS Checkpoint Helsinki

Englantilaisen taiteilija ja taidekasvattaja Harold Offehin osallistuminen PUBLICSin järjestämään performanssiluentoon, verkostoitumistapaamisiin Helsingissä ja yhteistyötapaamisiin Publics Youth Advisory Boardin kanssa. Suomi 1 104 €.

Suomen Benelux-instituutin säätiö

Kahdeksan gallerioita, kuvataideyhdistyksiä ja muita kuvataideorganisaatioita edustavan suomalaisen asiantuntijan opintomatka Alankomaihin. Alankomaat 8 000 €.

Suomen New Yorkin kulttuuri-instituutin säätiö

Neljän Suomessa toimivan kuraattorin opintomatka Chicagoon ja New Yorkiin. Yhdysvallat 16 000 €.

Turun Taidegraafikot ry

Kahden yhdysvaltalaisen taidegrafiikan asiantuntijan Cassie Normandyn ja Ryan O’Malleyn vierailu Suomessa. Suomi 1 650 €.

Vainio Emmi

Suomalaisen tuottajan osallistuminen Producers’ Academy -työpajaan Brysselissä. Belgia 600 €.

Voinea Raluca

Romanialaisen kuraattorin osallistuminen HICP-kuraattoriresidenssiohjelmaan Seinäjoella ja Helsingissä. Suomi 500 €.

Williamson Sophie J

Englantilaisen tutkijan ja kuraattorin työmatka Kilpisjärvelle ja Helsinkiin. Suomi 1 345 €.

 

Biennaalit, triennaalit ja festivaalit

 

Achilleos Alexia

Alexia Achilleosin osallistuminen Forking Room -festivaaliin Soulissa. Korean tasavalta 2 053 €.

Art Republic / Screen City Biennial

Jenna Sutelan osallistuminen Screen City Biennialiin Oslossa ja Berliinissä. Norja, Saksa 5 000 €.

Biennale of Sydney Ltd

Julia Lohmannin, Hanna Tuulikin ja Outi Pieskin osallistuminen Sydneyn biennaaliin. Australia 8 000 €.

Busan Biennale Organizing Committee

Alma Heikkilän osallistuminen Busanin biennaaliin. Korean tasavalta 6 000 €.

Cemin Laura

Laura Ceminin osallistuminen OpenArt-biennaaliin Örebrossa. Ruotsi 2 450 €.

Davis Lucy

Lucy Davisin osallistuminen Singaporen biennaaliin. Singapore 1 500 €.

Estonian Centre for Contemporary Art

Bita Razavin osallistuminen duonäyttelyyn Kristina Normanin kanssa Venetsian biennaalissa. Italia 9 000 €.

Feodoroff Pauliina ja työryhmä

Pauliina Feodoroffin ja työryhmän osallistuminen Matriarkaatti-esitykseen ja teokseen liittyvän videokatalogin täydentämiseen Venetsian biennaalissa. Italia 3 500 €.

Fonden CHART

Kaarina Kaikkosen paikkasidonnaisen installaation toteuttaminen CHART-taidemessuilla Kööpenhaminassa. Tanska 5 000 €.

Haili Jenni

Jenni Hailin osallistumiseen Rotlicht Festivalille Wienissä. Itävalta 467 €.

Himma Henriikka ja työryhmä

Henriikka Himman ja Kaisa Karvisen osallistuminen New Bauhaus -festivaalille performanssiesityksellä. Belgia 1 800 €.

Kuittinen Liina

Liina Kuittisen osallistuminen Interval-performanssitapahtumaan Essenissä. Saksa 360 €.

La Biennale de Lyon

Kim Simonssonin osallistuminen Lyonin biennaaliin. Ranska 4 000 €.

Lähdesmäki Mauri ja työryhmä

Mauri Lähdesmäen ja Suvi Aution osallistuminen Arran360-projektiin Venetsian biennaalissa. Italia 2 250 €.

Munoz Alcantara David

David Munoz Alcantaran osallistuminen Drifts Festivallle Soulissa. Korean tasavalta 1 500 €.

Museum House of Humour and Satire

Dafna Maimonin osallistuminen 25. Gabrovo-biennaaliin. Bulgaria 1 500 €.

Nieminen Arttu ja työryhmä

Arttu Niemisen ja työryhmän osallistuminen Arran360-projektiin Venetsian biennaalissa. Italia 4 872 €.

Oddo Egle

Egle Oddon osallistuminen BAM – Biennial of Mediterranean Archipelagoon Palermossa. Italia 2 600 €.

Orlow Benjamin

Benjamin Orlowin osallistuminen The Act of Breathing -ryhmänäyttelyyn Horst Arts and Music -festivaalin yhteydessä. Belgia 1 000 €.

Rantala Sallamari

Sallamari Rantalan näyttely Skandinavian päivillä osana Kaunasin kulttuuripääkaupungin ohjelmaa. Liettua 459 €.

ROARATORIO

Adel Abidinin ja Jonna Kinan osallistuminen Rencontres Internationales -festivaalille Pariisissa ja Berliinissä. Ranska, Saksa 5 000 €.

Rousseau Gregoire ja työryhmä

Station of Commons -työryhmän osallistuminen documenta 15:n Kasselissa. Saksa 2 650 €.

Råst Hanna

Hanna Råstin osallistuminen Supermarket-messuille Tukholmassa. Ruotsi 800 €.

Soria Hernandez Diana

Diana Soria Hernandezin esiintyminen S MOM. Overload – uncensorable performance art event -performanssitapahtumassa Wienissä. Itävalta 500 €.

Szrama Tomasz

Tomasz Szraman osallistuminen Overlapping Kassel – Performance Art Tour 7 -tapahtumaan Kasselissa. Saksa 620 €.

Szrama Tomasz

Tomasz Szraman osallistuminen International Performance Art Festival Malamut -tapahtumaan Ostravassa. Tšekki 220 €.

Tiainen Niko

Niko Tiaisen osallistuminen Live Performers Meeting -festivaaleille Roomassa. Italia 683 €.

Timlin Marko

Marko Timlinin kineettisen ääni-installaation esittäminen PIKSEL Festival 2022 -tapahtumassa Bergenissä. Norja 380 €.

Turun Taidegraafikot ry

Turun Taidegraafikot ry:n kahteen näyttelyyn Texasissa. Yhdysvallat 3 000 €.

Vaikla Stuudio OÜ

Shubhangi Singhin osallistuminen Artishok-biennaaliin Tallinnassa. Viro 1 000 €.

Yiu Sheung

Sheung Yiun osallistuminen Athens Photo Festival -festivaalille. Kreikka 600 €.

Örebro Kommun

Eetu Huhtalan, Simon Häggblomin (SIMKA) ja Katja Tukiaisen osallistuminen OpenArt-biennaaliin Örebrossa. Ruotsi 3 000 €.

 

Julkaisut

 

Häivekuva Oy

Taiteilija Maija Blåfieldin liikkuvan kuvan teoksia käsittelevän esseekokoelman kirjoittajapalkkioihin ja painokuluihin. Suomi 3 000 € *

Jyväskylän taidemuseo

Tiina Pyykkisen taiteellista työskentelyä ja tuotantoa esittelevän julkaisun painokuluihin. Suomi 4 000 €.

Kovanen Verna

Verna Kovasen julkaisun Broken Holiday Album käännös- ja painokuluihin. Saksa 2 800 €.

Köykkä Juha-Pekka

Juha-Pekka Köykän julkaisun Leafs kirjoitus-, käännös- ja painokuluihin. Suomi 1 000 €.

Prevett James

James Prevettin julkaisun Things for Homes – Homes for Things painokuluihin ja kirjoittajapalkkioihin. Iso-Britannia 3 000 € *

Puha Tero

Tero Puhan valokuvakirjan Intimate Light / Intiimi valo painokuluihin ja kirjoittajapalkkioihin. Suomi 4 000 € *

Reivilä Anna

Anna Reivilän Nomad-julkaisun painokuluihin. Saksa 2 000 €.

Singh Shambhavi

Shambhavi Singhin The Visitor -sarjakuvateoksen painokuluihin. Suomi 224 €.

Soininen Sari

Sari Soinisen valokuvakirjan Transcendent Country of the Mind painokuluihin. Saksa 1 500 €.

Stiftelsen Kunstkritikk

Suomalaista taidekenttää käsittelevien Kunstkritikk-verkkolehdessä julkaistavien tekstien kirjoitus- ja käännöspalkkioihin. Suomi 1 000 €.

 

Messut

 

Bredenberg Anna

Anna Bredenbergin osallistuminen IMPACT 12 -konferenssiin ja sen yhteydessä pidettävään yksityisnäyttelyyn Bristolissa. Iso-Britannia 600 €.

Kokkarinen Piia ja työryhmä

Piia Kokkarisen, Timo Tähkäsen ja Anu Haapasen osallistuminen Supermarket-messuille Tukholmassa. Ruotsi 700 €.

Kovanen Verna

Verna Kovasen osallistuminen Paris Photo -messuille. Ranska 832 €.

Laurila Milja

Milja Laurilan osallistuminen Paris Photo -messuille. Ranska 700 €.

Palomäki Nelli

Nelli Palomäen osallistuminen Paris Photo -messuille. Ranska 900 €.

Reivilä Anna

Anna Reivilän osallistuminen Paris Photo -messuille. Ranska 567 €.

Suomen Kuvanveistäjäliitto / Galleria Sculptor

Timo Heinon, Pekka ja Teija Isorättyän, Maija Tammin ja Charles Quevillonin osallistuminen Supermarket-messuille Tukholmassa. Ruotsi 2 500 €.

Taidemaalariliitto ry

Teemu Korpelan, Sirkku Rosin, Emma Luukkalan ja Taru Happosen osallistuminen Supermarket-messuille Tukholmassa. Ruotsi 4 400 €.

 

Ryhmänäyttelyt

 

Aho Heini 

Heini Ahon osallistuminen About Place -näyttelyyn La Vernessä Kaliforniassa. Yhdysvallat 2 000 €.

Arte ry

Titanik-gallerian ja tartolaisen Kogo-gallerian Tartossa toteutetun vaihtonäyttelyn suomalaisten taiteilijoiden kuluihin. Viro 1 700 €.

Aurinko Roy

Roy Auringon osallistuminen ryhmänäyttelyyn L21 Galleryssa Palma de Mallorcalla. Espanja 1 120 €.

Blind Carbon Copy

Inga Melderen osallistuminen Ruins-ryhmänäyttelyyn Trapanissa Italiassa. Italia 1 900 €.

Bogatcheva Svetlana 

Svetlana Bogatchevan osallistuminen Tsivrikos Shake Galleryssa (ent. Neon Art Gallery) Lontoossa pidettyyn ryhmänäyttelyyn. Iso-Britannia 2 000 € *

Borås City (Borås Konstmuseum)

Anna Estarriolan, Ida Koitilan, Antti Laitisen, Antti-Ville Reinikaisen, Heli Ryhäsen, Emma Rönnholmin ja Noora Schroderuksen osallistuminen ryhmänäyttelyyn Vidunderligheter – Finsk samtidskonst Boråsin taidemuseossa. Ruotsi 8 000 €.

Contemporary Art Museum of Estonia EKKM

Jonna Kinan osallistuminen Greatest Hits -ryhmänäyttelyyn EKKM:ssä Tallinnassa. Viro 2 700 €.

Contemporary Arts Center, Cincinnati, Ohio

Jaana Laakkosen osallistuminen ryhmänäyttelyyn Breaking Water: Liquidity as Method Contemporary Arts Centerissä (CAC) Cincinnatissa Ohiossa. Yhdysvallat 2 600 €.

De Onderstroom VZW

Benjamin Orlowin osallistuminen The Act of Breathing -ryhmänäyttelyyn Horst Arts and Music -festivaalin yhteydessä. Belgia 2 000 €.

Happonen Taru

Taru Happosen osallistuminen ryhmänäyttelyyn Saatchi Galleryssa Lontoossa. Iso-Britannia 1 000 €.

Hayward Gallery Touring

Pia Lindmanin osallistuminen Hayward Galleryn kiertävään ryhmänäyttelyyn Not Without My Ghosts. Iso-Britannia 4 000 € **

Heikkilä Alma

Alma Heikkilän osallistuminen ryhmänäyttelyyn Forest: Wake this Ground Arnolfini-taidekeskuksessa Bristolissa. Iso-Britannia 2 000 €.

Heikkilä Alma

Alma Heikkilän teoksen kuljetuskuluihin Art & Life in Critical Zones -näyttelystä. Venäjä 2 274 €.

Heiska Tiina

Tiina Heiskan osallistuminen UNCURATED-ryhmänäyttelyyn Galleria Stoerpunktissa Münchenissa. Saksa 1 000 €.

Hytönen Petri

Petri Hytösen osallistuminen ryhmänäyttelyyn Inside, I hide my Happiness AllArtNow Labissa Tukholmassa. Ruotsi 970 €.

Jyrkäs Taija ja työryhmä

Taija Jyrkäksen, Anni Kinnusen, Teija Soinin ja Antti Tenetzin osallistuminen ryhmänäyttelyyn osana The Icelandic Photo Festivalia (TIPF). Islanti 2 500 €.

Jussi TwoSeven

Jussi TwoSevenin osallistuminen Incursions sauvages -ryhmänäyttelyyn Musée de la Chasse et de la Naturessa Pariisissa. Ranska 600 €.

Kolea Elo ry

Pauliina Jokelan, Pia Lindmanin, Lauri Linnan, Anra Naw’n, Anu Osvan, Leena Valkeapään ja Oula Valkeapään (Chill Survive -työryhmä) ryhmänäyttely Chewing the Tundra Kunsthalle Exnergassessa Wienissä. Itävalta 4 000 €.

Komenda Alexander

Alexander Komendan osallistuminen Portraits Hellerau -ryhmänäyttelyyn Technische Sammlungenissa Dresdenissä. Saksa 390 €.

Komenda Alexander

Alexander Komendan osallistuminen Taylor Wessing Photographic Portrait Prize Exhibition 2022 -ryhmänäyttelyyn Lontoossa. Iso-Britannia 900 €.

Korhonen Anna-Stiina

Anna-Stiina Korhosen osallistuminen ryhmänäyttelyyn Shit Art Club -galleriassa Los Angelesissa. Yhdysvallat 2 581 €.

Kunstinstituut Melly

Alma Heikkilän uuden teoskomission esittäminen 84 Steps -näyttelyssä Kunstinstituut Mellyssä Rotterdamissa. Alankomaat 3 250 €.

Laine Miina

Miina Laineen osallistuminen Northern Light -ryhmänäyttelyn International Print Triennial in Krakow’n yhteydessä. Puola 1 120 €.

Lehtonen Braun Niina

Niina Lehtonen Braunin osallistuminen ryhmänäyttelyyn We Were Made in the Dark  ASC Galleryssa Lontoossa. Iso-Britannia 870 €.

Leinonen Ari-Pekka

Ari-Pekka Leinosen osallistumiseen ryhmänäyttelyyn fffriedrich-galleriassa Frankfurt am Mainissa. Saksa 500 €.

Linna Emi

Emi Linnan osallistumiseen ryhmänäyttelyyn To Wonder Ålgården Gallerissa  Boråsissa. Ruotsi 920 €.

Lithuanian National Museum of Art

Jaana Kokon osallistuminen ryhmänäyttelyyn Difficult Pasts, Connecting Futures Vilnassa. Liettua 2 160 €.

Luutonen Maija

Maija Luutosen osallistuminen Kevin Malcolmin kuratoimaan South of the Lighthouse -ryhmänäyttelyyn Vermilion Sands -galleriassa Kööpenhaminassa. Tanska 800 €.

Massachusetts Institute of Technology MIT / List Visual Arts Center

Jenna Sutelan osallistuminen Symbionts-ryhmänäyttelyyn. Yhdysvallat 4 000 €.

Mustonen Maarit

Maarit Mustosen työn esittämiseen Centre for the Less Good Ideassa Johannesburgissa. Etelä-Afrikka 1 915 €.

Mustonen Maarit

Maarit Mustosen osallistuminen Basak Senovan kuratoimaan Ivy-ryhmänäyttelyyn Istanbulissa. Turkki 600 €.

Nordman Mikki

Mikki Nordmanin osallistuminen ryhmänäyttelyyn Kupfer Project Spacessa Lontoossa. Iso-Britannia 1 000 €.

O’Neill Paul ja työryhmä

Coalescence-työryhmän (to kosie, Suzanne Mooney, Paul O’Neill ja Pilvi Takala) osallistuminen ryhmänäyttelyyn Barcelonassa. Espanja 2 500 €.

Olafsdottir Stefania

Stefania Olafsdottirin esiintyminen Performance Art Bergenin (PAB) PAB Local – The Queer Edition -tapahtumassa Oslossa. Norja 300 €.

Orlov Ilia

Shy Plumber, Anti-War Journal of Art and Anti-Art -taidejulkaisun esittely Panda Platforma -taidetilassa Berliinissä. Saksa 351 €.

Peltokangas Janne

Janne Peltokankaan osallistuminen Materials Hard+Soft -näyttelyyn Patterson-Appleton Arts Centerissa Dentonissa Texasissa. Yhdysvallat 1 500 €.

Puoskari Paula ja työryhmä

Galleria Huudon kahdentoista taiteilijan ryhmänäyttelyn Stoffwechsel – Aineenvaihdunta toteuttamiseen Plan.d. Produzentengaleriessa Düsseldorfissa. Saksa 11 500 € *

Pälviranta Harri ja työryhmä

Marja Pirilän, Harri Pälvirannan, Maija Savolaisen ja Maija Tammin yhteisnäyttelyihin ISFC – Instituto Superiore di Fotografian Galerie Materiassa Roomassa ja Kana Kawanishi -galleriassa Tokiossa. Italia, Japani 2 000 €.

RADIUS CCA

Alma Heikkilän, Tuomas A. Laitisen ja Riikka Tauriaisen osallistuminen ryhmänäyttelyyn RADIUS CCA:ssa Delftissä. Alankomaat 3 000 €.

Saali Kerttu

Kerttu Saalin osallistuminen Hidden Treasures -ryhmänäyttelyyn SCHWARZ CONTEMPORARY -galleriassa Berliinissä. Saksa 261 €.

Saharla Mia ja työryhmä

Anna Hyrkkäsen, Katri Monosen, Arto Nurron, Mia Saharlan, Juhani Tuomin ja Jarno  Vesalan osallistuminen ryhmänäyttelyyn Kulturbahnhof Ellerissä Düsseldorfissa. Saksa 2 000 €.

Sandgren Noora

Noora Sandgrenin osallistuminen ryhmänäyttelyyn ja taiteilijapresentaatio Meta Forte Cultural Centre Venetsiassa. Italia 1 000 €.

SCHWARZ CONTEMPORARY

Heidi Lampeniuksen, Iisa Maarasen, Anna Retulaisen, Kerttu Saalin, Hemmo Siposen ja Aki Turusen osallistuminen Hidden Treasures -ryhmänäyttelyyn SCHWARZ CONTEMPORARY -galleriassa Berliinissä. Saksa 3 000 €.

Sirén Pia

Pia Sirénin osallistuminen NordiSKulptur-ryhmänäyttelyyn Odensessa. Tanska 900 €.

Suomen Kuvanveistäjäliitto / Galleria Sculptor

Petri Eskelisen, Anna-Lea Kopperin, Anni Laakson ja Pia Sirénin osallistuminen NordiSKulptur-ryhmänäyttelyyn Kööpenhaminassa. Tanska 3 000 €.

The Power Plant Contemporary Art Gallery

Outi Pieskin osallistuminen Arctic/Amazon-ryhmänäyttelyyn The Power Plant Contemporary Art Galleryssa Torontossa. Kanada 10 000 €.

Vaittinen Timo

Timo Vaittisen osallistuminen Kevin Malcolmin kuratoimaan South of the Lighthouse -ryhmänäyttelyyn Vermilion Sands -galleriassa Kööpenhaminassa. Tanska 800 €.

Vatanen Niina

Niina Vatasen osallistuminen When the Wind Blows -näyttelyyn Wienissä. Itävalta 600 €.

 

Yksityisnäyttelyt

 

Aarniosuo Athanasía

Athanasía Aarniosuon yksityisnäyttely Ektós-galleriassa Ateenassa. Kreikka 1 000 €.

Airo Henri

Henri Airon yksityisnäyttely PHmuseum Labissa Bolognassa. Italia 865 €.

Ala-Ketola Kristoffer

Kristoffer Ala-Ketolan yksityisnäyttely 4th Ward Project Spacessa Chicagossa. Yhdysvallat 2 500 €.

Albrecht Kristoffer

Kristoffer Albrechtin yksityisnäyttely Galerie Camera Obscurassa Pariisissa. Ranska 664 €.

Association Alvar Aalto en France

Sanna Kanniston yksityisnäyttely Sense of Wonder Maison Louis Carréssa. Ranska 5 000 €.

Bonniers Konsthall

Outi Pieskin Bonniers-taidehallin yksityisnäyttelyn kuljetus- ja ripustuskuluihin. Ruotsi 10 000 € *

Burns Torsten Zenas

Torsten Zenas Burnsin näyttely Tack Room Galleryssa Pomona Collegessa Kaliforniassa. Yhdysvallat 600 €.

FACTORY2

Renata Schirmin Myriad-yksityisnäyttely FACTORY2-galleriassa Soulissa. Korean tasavalta 6 000 €.

Fellman Olavi

Olavi Fellmanin yksityisnäyttely Kondasen-keskuksessa Viljandissa. Viro 1 000 €.

Haikala Katriina

Katriina Haikalan Social Portrait -projektin näyttelykiertueen (A.I.R. Gallery, New York, ja San Sebastiano Contemporaneo, Rooma) kuljetus- ja matkakuluihin. Yhdysvallat, Italia 3 000 € *

Halonen Paavo

Paavo Halosen taiteilija- ja teosesittely Kulturhuset Kapsylenissa, Tukholmassa. Ruotsi 1 310 €.

Havia Sami

Sami Havian yksityisnäyttely Massey Klein -galleriassa New Yorkissa. Yhdysvallat 1 500 €.

Ingman Lotta

Lotta Ingmanin yksityisnäyttely ja kirjanjulkistustilaisuus Mz Balthazar’s -galleriassa Wienissä. Itävalta 799 €.

Kainulainen Katri ja työryhmä

Performanssitaideduo Kainulainen & Latvan näyttely ja performanssi Galerija Meno Parkasissa Kaunasissa. Liettua 1 400 €.

Kamehkhosh Parsa

Parsa Kamehkhoshin yksityisnäyttely Azad Galleryssa Teheranissa. Iran 874 €.

Kannisto Sanna

Sanna Kanniston yksityisnäyttelyt Pariisissa ja Bazoches-sur-Guyonnessa. Ranska 1 000 €.

Kannosto Sakari

Sakari Kannoston yksityisnäyttely Children of the Flood HB381-galleriassa New Yorkissa. Yhdysvallat 1 000 €.

Kiiski Hertta

Hertta Kiiskin yksityisnäyttely NOON Projects -galleriassa Los Angelesissa. Yhdysvallat 1 400 €.

Korolainen Hanna-Kaisa

Hanna-Kaisa Korolaisen yksityisnäyttely Snow-galleriassa Berliinissä. Saksa 850 €.

Kunstbanken Hedmark Kunstsenter

Taitelijaduo nabbteerin näyttely to lose juice Kunstbanken Hedmarkissa Hamarissa. Norja 1 400 €.

Laurila Milja

Milja Laurilan yksityisnäyttely Berliinissä, Gallery Weekend -tapahtumassa. Saksa 1 200 €.

Leinonen Ari-Pekka

Ari-Pekka Leinosen L=10-ääniteoksen esittäminen Magacin u Kraljevića Marka -kulttuuritilassa (Ostavinska-galleria) Belgradissa. Serbia 500 €.

Lütjohann Jan

Jan Lütjohannin yksityisnäyttely Galleri Boxissa Göteborgissa. Ruotsi 1 560 €.

Maijala Marika

Marika Maijalan yksityisnäyttely Snow-galleriassa Berliinissä. Saksa 1 000 €.

Manninen Tuomo

Tuomo Mannisen yksityisnäyttely Galería del Instituto Iberoamericano de Finlandiassa Madridissa. Espanja 600 €.

Monni Harri

Harri Monnin yksityisnäyttely Multimedijalni kulturni centarissa Splitissä. Kroatia 1 200 €.

Nabb Janne ja työryhmä

Taitelijaduo nabbteerin näyttely to lose juice Kunstbanken Hedmarkissa Hamarissa. Norja 2 500 €.

Nikkanen Aapo

Aapo Nikkasen yksityisnäyttely 427-galleriassa Riikassa. Latvia 1 000 €.

NOON Projects

Hertta Kiiskin yksityisnäyttely NOON Projects -galleriassa Los Angelesissa. Yhdysvallat 3 000 €.

Salonen Elsa

Elsa Salosen osallistuminen duonäyttelyyn Kunstpavillon Innsbruckissa. Itävalta 1 500 €.

Sedlerova Villanen Kristina

Kristina Sedlerova Villasen näyttely Extra City Kunsthal -taidetilassa Antwerpenissä. Belgia 630 €.

Susanne Johansson / Galleria Snow

Maisa Majakan yksityisnäyttely Snow-galleriassa Berliinissä. Saksa 1 000 €.

Szrama Tomasz ja työryhmä

Antti Ahosen ja Tomasz Szraman näyttely ja performanssi Galeria Entropiassa Wrocławissa. Puola 800 €.

The Power Plant Contemporary Art Gallery

Sasha Huberin You Name It -yksityisnäyttely The Power Plant Contemporary Art Galleryssa Torontossa. Kanada 4 000 €.

Tiainen Lauri

Lauri Tiaisen yksityisnäyttely Snow-galleriassa Berliinissä. Saksa 70 €.

Vatanen Niina

Niina Vatasen yksityisnäyttely Gravity Experiments and Cyclic Phenomena Persons Projects -galleriassa Berliinissä. Saksa 1 000 €.

* apuraha myönnetty vuonna 2021, hankkeen toteutus siirtynyt vuodelle 2022

** apuraha myönnetty vuonna 2020, hankkeen toteutus siirtynyt vuodelle 2022