Framen vuosi 2023

Frame Contemporary Art Finland on nykytaiteen asiantuntijaorganisaatio ja tiedotuskeskus, joka vahvistaa suomalaisen nykytaiteen asemaa sekä edistää kotimaisten ja ulkomaisten nykytaiteen ammattilaisten yhteistyötä. Suurin kansainvälinen hankkeemme on Suomen paviljongin näyttely Venetsian taidebiennaalissa.

Teemme työtä koko suomalaisen nykytaidekentän eteen. Strategiassa määritellyt päämäärämme ovat: 

• Suomalainen nykytaide on elinvoimainen osa kansainvälistä taidekenttää.
• Frame on lisännyt toimintansa vaikuttavuutta yhteistyökumppaneidensa tuella.
• Frame on löytänyt eettisesti kestävämmän tavan toteuttaa tehtäväänsä.
• Frame on arvostettu yhteyksien luoja kansainvälisellä nykytaiteen kentällä.
• Frame on kasvattanut resurssejaan ja toimintaympäristönsä rahoitusta.

Vaikutukset ja avainluvut -luvussa summaamme, miten edistimme näitä asioita toiminnassamme vuonna 2023. Avainlukujen avulla kerromme eri toimintamuotojemme volyymista ja vaikuttavuudesta.

Kohdeyleisöjämme ovat nykytaiteen ammattilaiset Suomessa ja ulkomailla, suomalaiset ja Suomessa asuvat taiteilijat, päättäjät ja media. Teemme yhteistyötä vuosittain lukuisten kotimaisten ja kansainvälisten kumppaneiden kanssa. Kansainvälisestä ohjelmastamme, asiantuntijavieraistamme, apurahoistamme ja tiedotuskeskustoiminnastamme kerromme luvussa Mitä teimme.

nabbteeri-taiteilijaduon Whatever lives bends down -yksityisnäyttely Färgfabriken Contemporary Art Centressä Tukholmassa syksyllä 2023. Frame tuki näyttelyä apurahalla. Kuva: Johan Österholm

Toimintamme lähtökohtia ovat yhdenvertaisuus, ilmaisunvapauden kunnioittaminen sekä taiteen toimijoiden moniäänisyyden tunnistaminen. Otamme ekologisen ja sosiaalisen kestävyyden huomioon kaikessa toiminnassa. Miten onnistuimme tässä vuonna 2023, voit lukea luvusta Kestävyys ja vastuullisuus.

Mikä oli Framen apurahansaajille antoisinsa heidän kansainvälisissä hankkeissaan? Miten liikkuvuusohjelmamme tukivat suomalaisten nykytaiteen ammattilaisia  kansainvälisten verkostojen rakentamisessa? Kohokohdat-luvussa ääneen pääsevät yhteistyökumppanimme, nykytaiteen asiantuntijat ja apurahansaajamme.

Framen toiminnan pohjana on tiivis yhteistyö kymmenien kuvataidetoimijoiden ja kentän ammattilaisten kanssa, mikä jatkui antoisana myös kuluneena vuonna. Lista kumppaneistamme, ohjelmaamme osallistuneista taiteilijoista, apurahansaajista ja asiantuntijavieraista löytyy vuosikertomuksen lopusta. Valtava kiitos teille!

Taiteilija Maija Tammi esitteli työskentelyään kansainvälisille kuraattoreille Framen ja AV-arkin järjestämässä screeningissä kesäkuussa 2023. Kuva: Stella Sironen.

Vuonna 2023 pääsimme Framessa toteuttamaan täysipainoisesti kansainvälistä toimintaa, toimialan vaikuttamistyötä ja vastuullisuusohjelmaa.

Frame nykytaiteen kansainvälistäjänä

Kuvataiteen kansainvälinen toiminta ja verkostoituminen palasivat viimeistään nyt pandemiaa edeltäneeseen “normaaliin”. Vaikka etätapaamiset ovat tulleet jäädäkseen, ne eivät korvaa kasvotusten tapahtuvia kohtaamisia ja verkostoitumista taiteen ympärillä. Niinpä siirsimme kansainvälisen toiminnan painopistettä ulos Suomesta ja järjestimme useita tapahtumia ulkomailla. 41 ulkomaista nykytaiteen asiantuntijaa suuntasi puolestaan Suomeen Framen vieraina tapaamaan taiteilijoita suunnitellessaan tulevia hankkeita.

Viisivuotisen Rehearsing Hospitalities -ohjelman loppuhuipennus toteutettiin kolmen yhteistyökumppanin kanssa: The Showroom Lontoossa, UKS Oslossa ja Vera List Center for Art and Politics New Yorkissa. Suomalaiset ja paikalliset taiteilijat ja kuraattorit toteuttivat näissä kaupungeissa näyttelyitä ja keskustelutilaisuuksia. Marraskuussa toteutimme yhteistyössä Suomen New Yorkin kulttuuri-instituutin, Suomen New Yorkin pääkonsulaatin ja HIAPin kanssa Finnish Pavilion Without Walls -maakokonaisuuden Performa-biennaaliin. Sen ohessa järjestimme suomalaisille performanssi- ja esitystaiteen kuraattoreille opintomatkan New Yorkiin. Molemmissa hankkeissa pääsimme innostavasti toteuttamaan ydintoimintaamme: mahdollistamaan taiteen ammattilaisten kohtaamisia ja suomalaisen taiteen esittämistä yhdessä kansainvälisten kumppaneiden kanssa.

Vuoden aikana jatkui verkostoitumiseen ja tiedonvaihtoon perustuva EU-hanke Islands of Kinship – A Collective Manual for Sustainable and Inclusive Art Institutions. Marraskuussa hankekumppanit saapuivat Suomeen työstämään taideorganisaatioiden ekologista ja sosiaalista kestävyyttä vahvistavia tekoja. Samalla järjestettiin myös yleisöohjelmaa. 

 

Frame kuvataiteen toimialan vahvistajana

Vuonna 2023 työskentelimme edelleen aktiivisesti kuvataiteen rahoituksen kasvattamiseksi ja koko toimialan vahvistamiseksi. Vaikuttamistyömme keskiössä olivat kotimaisten kuvataideorganisaatioiden resurssien kasvattaminen sekä taiteen kansainväliseen toimintaan satsaaminen. Kuvataide on rahoituskuopassa huolimatta siitä, että sen kävijä- ja katsojamäärät ovat Suomessa huippuluokkaa. Keväällä Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cuporen julkaisema VISMA – Selvitys visuaalisten taiteiden rahoituksesta, rakenteista ja kehittämistarpeista vahvisti jälleen tiedon kuvataiteen heikosta julkisesta rahoituksesta suhteessa muihin taiteenaloihin. Se myös tarjosi konkreettisia eväitä alan kehittämiseksi.

Vuoden aikana toteutimme kevään eduskuntavaaleihin liittyvän Kuvataiteen vuoro -kampanjan sekä Night at the Museum -illallisen kansanedustajille yhdessä Suomen Taiteilijaseuran ja Kuvaston kanssa. Järjestimme myös keskustelutilaisuuden Suomi-Areena -tapahtumassa yhdessä Suomen Kirjailijaliiton ja Music x Median kanssa.

Kehitimme kuvataiteen toimialaa tiiviissä yhteistyössä kuvataiteen pienten ja keskisuurten toimijoiden – paikallisten gallerioiden, taiteilijaseurojen ja kuvataideyhteisöjen – kanssa: säännöllisten verkkotapaamisten lisäksi keväällä julkaistiin hallinto-opas pienille taidetoimijoille.

 

Framen vastuullisuusohjelma

Framessa työ yhteiskuntavastuumme vaalimiseksi on jatkuvaa ja tavoitteellista. Alkuvuodesta uudistimme Framen verkkosivuja siten, että kaikki sosiaaliseen, ekologiseen ja taloudelliseen vastuullisuuteen liittyvät eettiset ohjeistuksemme ja säännöt ovat avoimesti ja helposti löydettävissä ja julkisia. Esittelimme niitä myös Kiasmassa järjestetyssä taideorganisaatioiden vastuullistyötä käsittelevässä seminaarissa. Jatkoimme sisäisten työpajojen totettamista henkikunnan vastuullisuuspäivissä. Edellisvuonna Islands of Kinship -hankkeeseen palkattu vastuullisuuskoordinaattorimme jatkoi työtään koko vuoden ajan.

Vuoden alussa käynnistyi vetämämme Vihreä taide -hanke, joka luo työkaluja nykytaiteen alan tuotanto- ja toimintatapojen ekologisesti kestävään uudistamiseen. Vuoden aikana hankkeessa on kehitetty digitaalista alustaa, joka sisältää nykytaiteen ammattilaisten käyttöön räätälöityjä työkaluja ympäristövaikutusten arviointiin ja pienentämiseen. Kaksivuotinen hanke on saanut opetus- ja kulttuuriministeriön jakamaa Kulttuurin ja luovien alojen uudistumisen rakennetukea ja on Euroopan unionin NextGenerationEU:n rahoittama. Framella on myös Ekokompassi-sertifikaatti.

 

Mitä seuraavaksi?

Suomalainen kuvataide on rakasta kotimaiselle yleisölle. Vuonna 2023 kuvataiteen käyntimäärät kasvoivat jälleen 4 miljoonaan. Useat taidemuseot rikkoivat vuoden aikana kävijäennätyksiään, ja vuosi toisensa jälkeen nimenomaan taidemuseot ovat kaikista museokohteista suosituimpia.

Harmillisesti kuvataiteen rahoitus ei lainkaan heijasta tätä valtavaa kävijäkuntaa, vaan on merkittävästi jäljessä muiden taiteenalojen rahoituksesta. Nykytaiteen julkinen rahoitusrakenne ylläpitää taiteilijoiden ammattimaisen työskentelyn kannalta haitallisia ja vanhentuneita toimintatapoja, kuten ilmaistyön teettämistä ja vaillinaisia korvauskäytäntöjä. Se hidastaa myös taiteen myynnin, viennin ja välitystoiminnan kasvua. Nykytaiteen rahoitusta ja toimijakenttää on vahvistettava, jotta alan valtava potentiaali saadaan käyttöön. Tätä haastetta Frame ratkoo edelleen vuonna 2024.

Framessa näemme päivittäin, miten valtava kiinnostus ja potentiaali suomalaiseen nykytaiteeseen ulkomailla kohdistuu. Pienillä kotimarkkinoilla taiteen vienti kansainvälisiin näyttelyihin, messuille ja festivaaleille tarjoaa mahdollisuuksia, joihin on tartuttava. Tämä edellyttää kuitenkin myös panostusta taiteen kansainväliseen toimintaan. Niinpä nykyisen hallitusohjelman, Taiteen edistämiskeskuksen ja ulkoministeriön kiinnostus taiteen kansainväliseen toimintaan tuo meille  ilonaihetta. 

Kulttuurialan rahoitukseen ja kulttuuripoliittisiin linjauksiin kohdistuu tällä hetkellä paljon huolta ja epävarmuutta. Nyt odotammekin kiinnostuksella, minkälaisia konkreettisia toimenpiteitä vuonna 2024 valmistuva, hallituksen tilaama Kulttuuripoliittinen selonteko sisältää. Toivottavasti selonteosta seuraa myös tekoja, eikä vain sanoja. Niitä tekoja olemme enemmän kuin valmiita toteuttamaan yhdessä koko alan kanssa.

Raija Koli, Toimitusjohtaja

Raija Koli. Kuva: Kira Björklund

Vuonna 2023

 • 41 kansainvälistä asiantuntijavierasta, joilla yhteensä 513 eri tapaamista Suomessa paikallisten taiteilijoiden ja organisaatioiden kanssa.
 • 157 tuettua apurahahanketta, jotka koskettivat 215 taiteilijaa ja 31 taiteen asiantuntijaa.
 • 18 taiteilijaa ja yhteistyökumppania mukana suomalaisen nykytaiteen kokonaisuudessa Performa-biennaalissa New Yorkissa.
 • 43 valmistuvaa taiteilijaa ja 22 kuraattoria eri puolilta Suomea osallistuivat portfoliotapaamisiin.
 • 7 eurooppalaista taideorganisaatiota kumppanina Islands of Kinship -verkostohankkeessa.
 • 13 yhteistyökumppania mukana Vihreä taide -hankkeessa, joka edistää kuvataiteen ekologisesti kestävämpiä käytäntöjä.
 • 60 000  kävijää Framen verkkosivuilla  ja 9 550 Instagram-seuraajaa.

 

Anna Maria Häkkisen teos ’Afterglow, long lingering slips of light’ ensiesitettiin Performa-biennaalissa New Yorkissa osana Finnish Pavilion Without Walls -kokonaisuutta. Kuva: Maria Baranova


Poimintoja vuoden varrelta


Keväällä Frame järjesti kolme tapahtumakokonaisuutta ulkomailla, kun viisivuotisen
Rehearsing Hospitalities -ohjelman loppuhuipennukset toteutettiin Lontoossa, Oslossa ja New Yorkissa. 9 taiteilijaa ja kuraattoria Suomesta osallistui tapahtumiin ja näyttelyihin 19 ulkomaisen kollegansa kanssa. Viisivuotinen ohjelmakokonaisuus päättyi kesäkuussa, ja sen aikana järjestetyt 40 tapahtumaa tavoittivat kaikkiaan 10 000 osallistujaa.

Marraskuussa Frame toteutti yhteistyössä Suomen New Yorkin instituutin, Suomen New Yorkin pääkonsulaatin ja HIAPin kanssa Finnish Pavilion Without Walls -hankkeen Performa-biennaaliin. Biennaalissa  nähtiin yhteensä 11 suomalaisesitystä tai muuta tapahtumaa, joihin osallistui 10 taiteilijaa työryhmineen. Frame järjesti samalla myös opintomatkan New Yorkiin suomalaisille kuraattoreille.

Vuoden päätteeksi vuonna 2022 alkanut eurooppalainen verkostoitumiseen ja tiedonvaihtoon perustuva hanke Islands of Kinship – A Collective Manual for Sustainable and Inclusive Art Institutions sai jatkoa, kun seitsemän kumppaniorganisaatiota saapuivat Suomeen työstämään taideorganisaatioiden ekologista ja sosiaalista kestävyyttä vahvistavia tekoja. Samalla toteutettiin avoin yleisötapahtuma.

Frame julkaisi alkuvuodesta vuoden 2024 Venetsian biennaalin taiteilijat ja kuraattorit ja näyttelyn teostuotanto käynnistyi. Näyttelyn työryhmän muodostavat taiteilijat Pia Lindman, Vidha Saumya, Jenni-Juulia Wallinheimo-Heimonen, kuraattorit Yvonne Billimore ja Jussi Koitela sekä näyttelyarkkitehti Kaisa Sööt. Vuoden 2022 biennaalinäyttely, Pilvi Takalan Close Watch, oli esillä Suomessa taidemuseo EMMAssa vuoden 2023 alkupuolella.

Vieraanvaraisuusharjoituksia-ohjelmaan sisältynyt Editorial Tables -näyttely oli esillä The Showroom -taidetilassa Lontoossa. Kuvassa Minna Haukan ja Kristin Luken Mobile Feminist Library. Kuva: Dan Weill

Framen tärkein tehtävä on suomalaisen nykytaiteen kansainvälistäminen. Vahvistamme nykytaiteen toimijoiden työskentelyedellytyksiä rakentamalla verkostoja ja tukemalla ammattilaisten kohtaamisia, edistämällä taiteen vientiä sekä kasvattamalla suomalaisten taiteilijoiden läsnäoloa ja näkyvyyttä maailmalla. Frame on myös suomalaisen nykytaiteen tiedotuskeskus. Vahvistamme nykytaiteen toimintaympäristöä viestimällä nykytaiteen alasta sekä käymällä jatkuvaa dialogia alan toimijoiden kanssa. Kokoamme ja tuotamme tietoa nykytaiteen toimialasta alan ammattilaisten, päättäjien ja median käyttöön. Seuraavassa kolmessa osiossa kerromme, mitä teimme vuonna 2023.

Conflicting Relations -keskustelutilaisuus New Yorkin Vera List Center for Art and Politicsissa maaliskuussa oli osa Rehearsing Hospitalities -ohjelmaa. Kuva: Argenis Apolinario

Vieraanvaraisuusharjoituksia matkasi maailmalle

Framen viisivuotinen kansainvälinen ohjelma Vieraanvaraisuusharjoituksia (Rehearsing Hospitalities) toi yhteen taiteilijoita, kuraattoreita ja organisaatioita harjoittelemaan vieraanvaraisuuden muuttuvia muotoja. Samalla kun synnytti pitkäjänteisiä suhteita heidän välilleen, Helsingistä  luotiin merkittävämpää kansainvälisen nykytaiteen toimintaympäristöä. 

 Vuonna 2023 Vieraanvaraisuusharjoituksia-ohjelma sisälsi näyttelyitä, teoskomissioita, keskusteluita, esityksiä ja työpajoja Lontoossa, New Yorkissa ja Oslossa.  Tapahtumien yhteistyökumppaneita olivat The Showroom, Vera List Center for Art and Politics, Young Artists Society (UKS), Suomen kulttuuri-instituutti New Yorkissa, Suomen Britannian- ja Irlannin-instituutti, Bedside Productions, Kunstnernes Hus ja Suomalais-norjalainen kulttuuri-instituutti.

Vieraanvaraisuusharjoituksia kytki Suomessa toimivien ja suomalaisten taiteilijoiden työtä ajankohtaisiin kansainvälisiin keskusteluihin ja toimintatapoihin ja loi pitkäjänteisiä verkostoja. Vuoden 2023 kevään ohjelmassa keskusteltiin ohjelman avainkysymyksistä liittyen tietämisen tapoihin, saamelaisen kulttuurin ja taiteen tukemiseen, saavutettavuuteen ja resurssien jakamiseen taidekentällä. Vuonna 2023 ohjelman näyttelyihin ja tapahtumiin osallistui yhteensä  1 500  ihmistä. Kohokohdat-luvussa kerromme koko viisivuotisen ohjelman volyymista ja vaikuttavuudesta.

Frame toi 12 kansainvälistä kuraattoria Suomeen Helsinki Biennaalin avajaisviikolla kesäkuussa. Biennaaliin tutustumisen lisäksi heille järjestettiin viikon aikana yli 100 tapaamista paikallisten taiteilijoiden ja organisaatioiden kanssa. Kuvassa Luleån biennaalin kuraattorit Aude Christel Mgba ja Bruno Alves de Almeida tutustuvat PHOSfate-ryhmän (Mohamed Sleiman Labat ja Pekka Niskanen) teokseen. PHOSfate kutsuttiin sittemmin osallistumaan myös Luleån biennaaliin keväällä 2024. Kuva: Stella Sironen

 

Kansainvälinen asiantuntijavierasohjelma toi kuraattorivieraita Suomeen

Framen tärkeimpiä tehtäviä on tutustuttaa kansainvälisiä nykytaiteen asiantuntijoita suomalaiseen taiteeseen. Tätä teemme kutsumalla asiantuntijoita ja tukemalla kansainvälisten kuraattoreiden liikkuvuutta Suomeen, toteuttamalla kansainvälisiä yhteistyöhankkeita ja osallistumalla muiden organisaatioiden liikkuvuushankkeisiin. 

Framen ydintoimintaa on nykytaiteen asiantuntijoiden kutsuvierasohjelma, jonka osallistujille räätälöidään ohjelma taiteilijoiden ja muiden nykytaiteen ammattilaisten tapaamiseksi. Vuonna 2023 asiantuntijavierasohjelma toteutettiin sekä vierailuina Suomessa että verkkotapaamisina. Vuoden aikana ohjelmaan osallistui  41  kansainvälistä kuraattoria tai muuta nykytaiteen ammattilaista, joille järjestettiin yhteensä yli 500 tapaamista paikallisten taiteilijoiden ja organisaatioiden kanssa. Heistä 17 vieraili Suomessa Framen matka-apurahan tukemana – löydät heidät apurahansaajien listasta vuosikertomuksen lopusta.

 

Vuoden 2023 asiantuntijavieraat:


Kasia Redzisz
Taiteellinen johtaja, Kanal – Centre Pompidou, Belgia

Oliva Aherne
Kuraattori, Chisenhale Gallery, Iso-Britannia

Johan Gustavsson
Kuraattori, 1646, Alankomaat

Farzaneh Soleimani
Kuraattori, johtaja, Hoorshid Artist residency, Iran

Storm Janse van Rensburg
Johtava kuraattori, Zeitz MOCAA, Etelä-Afrikka

Lívia Nolasco-Rózsás
Kuraattori ja taidehistorioitsija, Saksa

Miguel A. López
Kuraattori, Toronto Biennial of Art 2024, Kanada

Dominique Fontaine
Kuraattori, Toronto Biennial of Art 2024, Kanada

Renan Laru-an
Johtaja, SAVVY Contemporary, Saksa

Adam Kleinman
Johtaja, Kunsthall Trondheim, Norja

Hitomi Iwasaki
Näyttelypäällikkö, Queens Museum, USA

Aude Christel Mgba
Taiteellinen johtaja, Luleåbiennial, Ruotsi

Bruno Alves de Almeida
Taiteellinen johtaja, Luleåbiennial, Ruotsi

Beth Bate
Johtaja, Dundee Contemporary Arts, Iso-Britannia

Isabella Rjeille
Kuraattori, the New Museum Triennial, USA

Amanda Carneiro
Avustava kuraattori, 60. Venetsian taidebiennaali, Brasilia

Viktória Popovics
Kuraattori, Ludwig Museum, Unkari

Ama Josephine Budge
Kuraattori, Research Fellow, Frame Curatorial Research Fellowship

Mika Yoshitake
Kuraattori, Japani/USA

Karima Boudou
Kuraattori, S.M.A.K. Ghent, Belgia


Curatorial Program for Research -ohjelma, New York
:

Caimin Walsh
Kuraattori, Ormston House, Irlanti

Emiliano Valdés
Pääkuraattori, Medellín Museum of Modern Art, Kolumbia

Magdalena Testoni
Kuraattori, Argentiina

Jasa McKenzie
Tuottaja, The Great Northern, USA

Natasha Marie Llorens
Kuraattori ja professori, Royal Institute Stockholm, Ruotsi

Choi Sin-yi, Emilie
Tutkija ja kuraattori, Videotage, Hong Kong

Myriam Amroun
Kuraattori, Algeria

 

Kuraattoriohjelmat kasvattavat verkostoja ja edistävät tutkimusta

Vuonna 2023 Frame järjesti jälleen HIAP – Helsinki International Artist Programmen kanssa avoin haun Helsinki International Curatorial Programme (HICP)-kuraattoriresidensseihin. Ohjelman tavoitteena on antaa kansainvälisesti toimiville kuraattoreille mahdollisuus tutustua suomalaiseen nykytaiteeseen ja tehdä tutkimusta tulevia näyttely- tai julkaisuhankkeita varten. Vuodesta 2014 lähtien järjestetyissä residensseissä on tähän mennessä työskennellyt 30 kansainvälistä kuraattoria. Vuonna 2023 ohjelmaan haki 67 kuraattoria, joista vuoden 2024 residensseihin valittiin neljä: Gantuya Badamgarav (Ulan Bator, Mongolia), Kevin Bellò (Milano, Italia), Evelyn Simons (Brysseli, Belgia) ja Malena Souto Arena (Buenos Aires, Argentiina).

Vuoden 2023 aikana jatkoimme Frame Curatorial Research Fellowship (FCRF) -ohjelmaa, joka tukee uusia kuratoriaalisen tutkimuksen muotoja. Vuonna 2022 ohjelmaa toteutettiin EVA International biennaalin (Limerick, Irlannin tasavalta) ja Casco Art Institute -taideorganisaation (Utrecht,  Alankomaat) kanssa, ja siihen osallistui kaksi kuraattoria. Vuoden 2023 aikana sovimme uusista yhteistyökumppanuuksista Van Abbemuseumin ja Queens Museumin kanssa, sekä järjestimme avoimen haun uusiin tutkimusjaksoihin. Hakuun tuli yhteensä 211 hakemusta, joista ohjelmaan valittiin kuraattorit Soph Boobyer ja Laura Genes & Kiyoto Koseki.

Frame Curatorial Research Fellow Nikolai Smirnov puhumassa ohjelman kumppaniorganisaation Casco Art Instituten tilaisuudessa kesäkuussa 2023. Kuva: Go-eun Im


Asiantuntijavierailujen tunnusluvut 2023:

Asiantuntijavieraat yhteensä:  41 (2022.:46; 2021: 29, 2020: 9)
Joista matka-apurahan saaneita 17 (2022: 12; 2021: 7, 2020: )
Asiantuntijavieraiden tapaamiset:
Taiteilija- ja organisaatiotapaamiset   513 (2022: 280; 2021, 196, 2020: 50)
Joista taiteilijatapaamiset   382 (2022: 195; 2021: 126, 2020: 46)
joihin osallistui eri taiteilijoita   141 (2022: 124; 2021: 99, 2020: 41)
Asiantuntija- ja organisaatiotapaamiset 131 (2022: 95; 2021: 70, 2020: 4)
Näistä online-tapaamisia     2 (2022: 26; 2021; 59, 2020: 29)
Asiantuntijavieraille tehdyt ehdotukset:
Ehdotetut taiteilijat   540 (2022: 480; 2021: 399, 2020: 113)
joista Frame ehdottanut   525 (2022: 463; 2021: 392, 2020: 110) 
joista ehdotettu eri taiteilijoita 249 (2022: 274; 2021: 185, 2020: 93)
ja asiantuntijavieraat itse ehdottaneet 15 (2022: 17; 2021: 7, 2020: 3)
Ehdotetut asiantuntijat ja organisaatiot   61 (2022: 89; 2021: 55, 2020: 5)

 

Jenna Sutelan esitys ’Midden (LIVE)’ esitettiin Swiss Institutessa New Yorkissa osana Performa Biennaalin ohjelmistoa. Kuva: Walter Wlodarczyk

Suomalainen nykytaide näyttävästi esillä New Yorkin Performa Biennaalissa

Frame, Suomen New Yorkin kulttuuri-instituutti, Suomen pääkonsulaatti New Yorkissa ja HIAP – Helsinki International Artist Programme toteuttivat yhteistyössä Performa -taideorganisaation kanssa suomalaisen nykytaiteen kokonaisuuden Performa Biennaaliin. New Yorkissa marraskuussa 2023 esitetyssä Finnish Pavilion Without Walls -kokonaisuudessa nähtiin teoksia suomalaisilta nykytaiteilijoilta esitystaiteen, tanssin ja äänitaiteen aloilta.

Joka toinen vuosi järjestettävä Performa Biennaali on arvostettu esitys- ja nykytaiteen kansainvälinen tapahtuma. Se sisältää poikkitaiteellisia esityksiä, tilausteoksia, työpajoja, keskustelutilaisuuksia ja verkostoitumistilaisuuksia.

Finnish Pavilion Without Walls -maakokonaisuudessa olivat mukana taiteilijat Teo Ala-Ruona, Anna Maria Häkkinen ja Niko Hallikainen työryhmineen; taiteilija Jenna Sutela, jonka teos toteutui yhteistyössä newyorkilaisen Swiss Instituten kanssa; kokki Antto Melasniemen ja taiteilija Rirkrit Tiravanijan Performa Hub -tapahtuma; kaksiosainen äänisarja SONIC TONIC ASSEMBLY, jossa esiintyvät äänitaiteilijat AGF, Bhavisha Panchia, Chris Williams x Lester St. Louis, DeForrest Brown (Speaker Music), Tony Cokes, Lamin Fofana, Islaja, KMRU, Lau Nau ja Cucina Povera; sekä taiteilija Pilvi Takala Performa HUB -residenssitaiteilijana.

“Pavilion Without Walls -ohjelma ei ainoastaan tuo New Yorkiin uusia taiteellisia ääniä ja tue uusien teosten luomista, vaan myös laajentaa käsitystä performanssitaiteesta luomalla yhteyksiä kulttuuritoimijoihin ympäri maailmaa. Suomen paviljonki on jatke tälle eetokselle, joka on ollut Performa-biennaalin ytimessä sen perustamisesta lähtien”, Performan perustaja, kuraattori RoseLee Goldberg sanoo.

Suomalaisen nykytaiteen ja taiteilijoiden saama näkyvyys New Yorkissa osana biennaalia oli merkittävää. Kokonaisuuden vaikuttavuus kohdistui suomalaisen nykytaiteen tunnettuuden, arvostuksen, kansainvälisten verkostojen ja työmahdollisuuksien kasvattamiseen. Hanke tuotti moninaisia hyötyjä niin järjestäneille organisaatioille kuin siihen osallistuneille taiteilijoille: yhteyksiä paikallisiin toimijoihin, tuotannollista tukea, jatkoesitysmahdollisuuksia sekä medianäkyvyyttä. Frame tuotti Suomen maakokonaisuudelle viestintäkampanjan, joka tuki hankkeelle asetettujen tavoitteiden toteutumista. Suomen paviljonki saikin syksyn aikana runsaasti myönteistä ammattilais- ja medianäkyvyyttä sekä Suomessa että Yhdysvalloissa.

Paviljonkia tukivat opetus- ja kulttuuriministeriö, Jane ja Aatos Erkon säätiö sekä Saastamoisen säätiö.

Finnish Pavilion Without Walls lukuina:

 • Esitettyjä teoksia: 7
 • Tapahtumia ja esityksiä: 13
 • Suomalaisia taiteilijoita ja yhteistyökumppaneita: 18
 • Yleisömäärä: 2 088
 • Mediaosumia: 14

To catch Anna Maria Häkkinen’s dizzyingly beautiful Afterglow, low lingering slips of light, commissioned for the Finnish Pavilion, attendees shuffled aboard a ferry to Governors Island just before sunset, where composer Keliel filled the Arts Center with an immersive score that fused the elegance of a harp with the undulating soundscape of electronic dance music. In the foreground, Häkkinen’s group of emerging, New York-based dance artists put on an entrancing show, an effortless balance of synchronicity and surprise. Justin Duyao, The Financial Times, 8.11.2023:

Yleisöä on saapunut noin kolmesataa, mikä on reilusti enemmän kuin paikkoja on alun perin varattu. Voi vetää päätelmän, että suomalainen kulttuurivienti on ainakin tänään onnistunut kirkkaasti tavoitteessaan. Tämän kaltaista yleisöä voi tuskin houkutella paikalle pelkällä ilmaisella kuohuviinillä, joten ollaan selvästi kansainvälisen tason taidejännän äärellä. ENTER EXUDE on vain yksi marraskuussa pitkin New Yorkia levittäytyvän Performa-biennaalin suomalaistapauksista. Aleksi Kinnunen, Helsingin Sanomat, 20.11.2023

Teo Ala-Ruonan esitys ’Enter Exude’ esitettiin kahtena iltana yleisölle brooklynilaisessa teollisuushallissa. Kuva: Walter Wlodarczyk

Ryhmänäyttelyyn Finsk Fokus Baerum Kunsthallessa Norjassa osallistui 8 taiteilijaa Suomesta. Kuvassa Juliana Hyrrin, Anna-Stiina Korhosen ja Harri Monnin teoksia. Kuva: Tor S. Ulstein

Apurahoilla tuetaan suomalaisen nykytaiteen kansainvälisiä hankkeita.

Framen jakamilla apurahoilla kasvatamme suomalaisen taiteen kansainvälisiä esittämismahdollisuuksia, tuemme taiteilijoiden kansainvälistä uraa, parannamme taiteilijoiden toimeentulon edellytyksiä ja lisäämme taiteen ammattilaisten kansainvälisiä verkostoja ja vuorovaikutusta.

Säätiön apurahamyönnöt perustuvat vertaisarviointiin. Apurahaesitykset tekee apurahatoimikunta, johon vuonna 2023 kuuluivat taiteilijat Ramina Habibollah, Hannaleena Heiska ja Sandra Kantanen sekä kuraattori Pontus Kyander. Päätökset myönnöistä tekee säätiön hallitus. Huhtikuussa järjestimme avoimen haun toimikuntaan kaudelle 2024–2025.  Hakuun tuli 38 hakemusta. Joulukuussa 2023 toimikautensa aloittivat taiteilijat Benjamin Orlow ja Liisa Roberts, kuraattori Maaretta Jaukkuri ja amanuenssi Taina Myllyharju.  

Frame sai vuodelle 2023 jaettavaksi yhteensä 270 000 euroa opetus- ja kulttuuriministeriön sille myöntämää tukea suomalaisten nykytaiteen ammattilaisten kansainväliseen toimintaan. Projektiapurahahakuja oli kaksi (marraskuussa 2022 ja maaliskuussa 2023) ja matka-apurahahakuja kuusi aikavälillä 1.11.2022–31.10.2023.

Apurahaneuvontaa annettiin päivittäin puhelimitse ja sähköpostitse. Apurahainfoja ja -klinikoita toteutettiin vuoden aikana kahdesti. Apurahansaajien aamiainen järjestettiin kesäkuun alussa Pohjoismaisen kulttuuripisteen tiloissa. 

Keväällä 2023 Framen verkkosivuilla julkaistiin apurahan käyttöön liittyvät sosiaalisen, ekologisen ja taloudellisen vastuullisuuden ohjeet apurahansaajille.

Tiedot tuen saajista ovat vuosikertomuksen lopussa ja säätiön verkkosivuilla.

Hans Rosenströmin ääniteos ”Unfolding Silence” oli osa Frieze Sculpture -näyttelyä Lontoossa syys-lokakuussa 2023. Kuva: Linda Nylind / Frieze

Apurahatoiminnan tunnusluvut 2023:

Haut 8 kpl (2022: 8; 2021: 8; 2020: 8)
Hakemukset 727 kpl (2022: 607; 2021: 361; 2020: 405)
Myönnöt 157 kpl (2022: 163; 2021: 118; 2020: 117)
Myöntöprosentti 22 % (2022: 27%; 2021: 33%; 2020: 29%)
Keskimääräinen apuraha 1922 € (2022: 2040 €; 2021: 2764 €; 2020: 2 259 €)
Apuraha koskettanut taiteilijoita 215 hlöä (2022: 275; 2021: 198; 2020: 204)
Apuraha koskettanut asiantuntijoita 31  hlöä (2022: 37; 2021: 11; 2020: 11)

 

Vuonna 2023 Frame-säätiö myönsi apurahoja nykytaiteen kansainvälisiin hankkeisiin 290 798 euroa. Lisäksi vuonna 2023 myönnettiin uudelleen vuoden 2022 palautuneita apurahoja 10 900 euroa. Framen apurahoja haettiin yhteensä 2 194 998 eurolla. Vuodelta 2023 siirtyy apurahoja uudelleen jaettavaksi vuodelle 2024 13 177 euroa.

Installaatiokuva Das Land spricht. Sámi Horizonte. -näyttelystä. MARKK, Hampuri. Näyttelyyn osallistuivat Suomesta Annika Dahlsten & Markku Laakso, Marja Helander, Outi Pieski ja Anniina Turunen. Kuva: Markku Laakso.

Taiteilijat Annika Dahlsten ja Markku Laakso osallistuivat ryhmänäyttelyyn Das Land spricht. Sámi Horizonte. MARKK-museossa Hampurissa 8.9.2023–10.5.2024. Frame tuki taiteilijoiden matkaa näyttelyn pressitilaisuuteen ja avajaisiin.

”Työskentelimme kolmen meille ennestään tuntemattoman kuraattorin kanssa ja koimme vuorovaikutuksen hyvänä. Seuraukset yhteistyöstä eivät välttämättä näy heti, mutta uskomme, että näyttelyhankkeella on pidempikestoisia vaikutuksia.”

Kuva: Installaatiokuva Das Land spricht. Sámi Horizonte. -näyttelystä. MARKK, Hampuri. Näyttelyyn osallistuivat Suomesta Annika Dahlsten & Markku Laakso, Marja Helander, Outi Pieski ja Anniina Turunen.  Kuva: Markku Laakso.

Näyttelynäkymä Iiu Susirajan näyttelystä A style called dead fish MoMA PS1:ssa (20.4.2023–4.9.2023). Kuva: Steven Paneccasio, MoMA PS1:n luvalla.


Iiu Susirajan
yksityisnäyttely A style called a dead fish New Yorkin MoMA PS1:ssa oli yksi vuoden kuvataidetapauksista. Näyttely keräsi 45 000 kävijää ja sai laajaa huomiota kaupungin eturivin kultturitoimittajilta.

Frame tuki näyttelyn ripustusta projektiapurahalla, jonka avulla MoMA PS1 rakensi laajan katsauksen Susirajan tuotantoon: 49 valokuvaa ja 13 lyhyttä videotyötä vuodesta 2007 nykypäivään. Järjestäjien mukaan apurahalla oli tärkeä rooli näyttelyn onnistumisen kannalta.

Näyttely oli Susirajan ensimmäinen museonäyttely Yhdysvalloissa ja siksi sillä oli merkittävä rooli taiteilijan tunnettavuuden lisäämisessä Pohjois-Amerikassa. Lisäksi näyttely tutustutti uutta newyorkilaisyleisöä suomalaiseen nykytaiteeseen. Näyttelyn yhteydessä julkaistiin myös katalogi. Museon striimamassa keskustelutilaisuudessa taiteilija ja näyttelyn kuraattori Jody Graf keskustelivat Susirajan omakuvataiteen kehityksestä.

Viestimme suomalaisesta nykytaiteesta kotimaassa ja kansainvälisesti

Framen viestinnän tavoitteet nojaavat strategiseen tehtäväämme – sen avulla edistetään suomalaisen nykytaiteen asemaa ja näkyvyyttä Suomessa ja ulkomailla. Viestintä tukee Framen ja sen kumppaneiden työn vaikuttavuutta sekä suomalaisten taiteilijoiden ja taideorganisaatioiden kansainvälistä verkottumista. Se myös välittää tietoa Framen toiminnasta ja rakentaa Framen mainetta asiantuntijaorganisaationa.

Avoimuus ja läpinäkyvyys ovat Framen viestintää ohjaavia tekijöitä. Viestintää tehdään aktiivisesti, tavoitteellisesti ja pitkäjänteisesti. Säännöllistä sisältöä viestinnässämme ovat Framen tukemat suomalaisen nykytaiteen hankkeet ulkomailla, Suomessa vierailevat kansainväliset asiantuntijavieraat ja tuottamamme tapahtumasisällöt.  Tärkeimmät viestintäkanavamme ovat verkkosivut, uutiskirjeet ja sosiaalisen median kanavat, jotka tavoittavat tuhansia nykytaiteen ammattilaisia ja muita sidosryhmiä Suomessa ja ulkomailla. Lisäksi viestimme ajankohtaisista uutisista tiedotteilla.

Keväällä 2023 Framen viestinnässä näkyivät erityisesti Rehearsing Hospitalities -ohjelman kansainväliset tapahtumat sekä Suomessa käytyjen eduskuntavaalien myötä Kuvataiteen vuoro -kampanja. Syksyllä viestimme laajasti Performa Biennaalin Finnish Pavilion Without Walls -kokonaisuudesta. Hankkeelle laadittu viestintäkampanja johti runsaaseen ammattilais- ja medianäkyvyyteen muun muassa Financial Timesissa, ArtReview’ssa ja Helsingin Sanomissa.

Finnish Pavilion Without Walls -kokonaisuus oli esillä Financial Timesin kulttuurisivuilla.

 

Viestinnän tunnusluvut 2023:

Kävijät verkkosivuilla 60 000 (2022: 59 000; 2021: 58 000; 2020: 61 000)
Facebook-seuraajat 7 950 (2022: 7 850; 2021: 7 650; 2020: 7 000)
Twitter-seuraajat 3 609 (2022: 3 700; 2021: 3 700; 2020: 3 500)
Instagram-seuraajat 9 545 (2022: 8250; 2021: 7 309; 2020: 6 300)
Suomenkielisen uutiskirjeen tilaajat 2 618 (2022: 2 600; 2021: 2560; 2020: 2 500)
Englanninkielisen uutiskirjeen tilaajat 4 806 (2022: 4 100; 2021: 3 870; 2020: 3 700)
YouTube-videoiden katselut yhteensä 850 (2022: 4 800; 2021: 2 500; 2020: 850)
Podcast-lähetysten kuuntelut yhteensä 117 (2022: 428; 2021: 246; 2020: 496)

 

Frame edistää  kestävää kehitystä, tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta kaikessa toiminnassaan. Meille vastuullisuus tarkoittaa sitä, että toiminnassa otetaan huomioon ihmisoikeudet, sananvapaus, tasa-arvo, yhdenvertaisuus, monimuotoisuus, inkluusio ja työhyvinvointi sekä ekologinen kestävyys ja vastuullinen taloudenhoito ja sijoittaminen. 

Vuonna 2023 jatkoimme Framen vastuullisuuden kehittämistä. Alkuvuodesta uudistimme verkkosivujamme siten, että kaikki sosiaaliseen, ekologiseen ja taloudelliseen vastuullisuuteen liittyvät eettiset ohjeistukset ja säännöt ovat helposti löydettävissä ja julkisia. Niitä esiteltiin myös Kiasmassa järjestetyssä taideorganisaatioiden vastuullistyötä käsittelevässä seminaarissa. Järjestimme jälleen kaksi kertaa vuodessa henkilökunnan vastuullisuuspäivän. Framella on myös Ekokompassi-sertifikaatti.

Framen johtaja Raija Koli esitteli Framen taloudelliseen vastuullisuuteen liittyviä ohjeistuksia Muuttuva maailma ja taiteen rahoituksen etiikka -tilaisuudessa Kiasmassa helmikuussa 2023. Kuva: Antti Ahonen


Vihreä taide -verkkosivusto tukee kuvataiteen alan ekologista kestävyyttä

Vuoden alussa käynnistynyt Framen vetämä Vihreätaide.fi -hanke luo työkaluja nykytaiteen alan tuotanto- ja toimintatapojen ekologisesti kestävään uudistamiseen. Vuoden aikana hankkeessa on kehitetty  digitaalista alustaa, joka sisältää nykytaiteen ammattilaisten käyttöön räätälöityjä työkaluja ympäristövaikutusten arviointiin ja pienentämiseen. Helppokäyttöisen ja saavutettavan alustan tarkoituksena on kasvattaa nykytaidetoimijoiden ymmärrystä taiteen alan ja oman organisaation ympäristövaikutuksista. Alustalla julkaistaan näyttely- ja teostuotantojen hiili- ja materiaalijalanjälkilaskuri ja annetaan kestävyysvinkkejä esimerkiksi näyttelytuotannon toteutusta ja viestintää varten. Hankkeen aikana kuullaan taidealan toimijoiden tarpeita ja toiveita ympäristöasioiden edistämiseksi. Kaksivuotinen hanke on saanut opetus- ja kulttuuriministeriön jakamaa Kulttuurin ja luovien alojen uudistumisen rakennetukea ja on Euroopan unionin NextGenerationEU:n rahoittama.

Joulukuussa Frame osallistui kahdentoista muun maan kanssa Venetsian kansallisia biennaalinäyttelyitä koskevaan Towards a Green Lion -ekoseminaariin, jonka tarkoituksena oli synnyttää yhdessä kestävämpiä tapoja toteuttaa kansainvälisiä näyttelyitä.

Islands of Kinship -hankekumppanit kokoontuivat Helsinkiin marraskuussa 2023. Kuva: Katri Naukkarinen

 

Islands of Kinship juurruttaa kestävämpiä toimintatapoja taideorganisaatioihin

Seitsemän eurooppalaisen taideorganisaation  EU-hankkeessa Islands of Kinship: A Collective Manual for Sustainable and Inclusive Art Institutions (2022–2024)  juurrutetaan ekologisempia ja sosiaalisesti kestävämpiä toimintamalleja nykytaideorganisaatioihin. Tavoitteena on syventää taideorganisaatioiden osaamista inklusiivisuutta ja yhdenvertaisuutta edistävistä käytännöistä, ja luoda keinoja ekologisen kestävyyden ja ilmasto-oikeudenmukaisuuden huomioimiseen toiminnassa. 

Hanketta rahoittaa Euroopan Unionin Creative Europe -ohjelma. Muut hankkeessa mukana olevat organisaatiot ovat Jindřich Chalupecký Society (Praha, Tsekin tasavalta) Faculty of things that can’t be learned (Bitola/ Skopje, Makedonia), Julius Koller Society (Bratislava, Slovakia), Latvian Centre for Contemporary Art – LCCA (Riika, Latvia) and Temporary Gallery (Köln, Saksa) ja Stroom Den Haag (Haag, Hollanti).

Vuonna 2022 rekrytoitu vastuullisuuskoordinaattori jatkoi työssään koko vuoden ja rakentaa kanssamme tiekarttaa kohti vastuullisempia toimintatapoja, samalla kehittäen niitä yhdessä Islands of Kinship -hankepartnerien kanssa. Marraskuussa 2023 järjestimme Helsingissä kumppaneille verkostotapaamisen, joka sisälsi työpajoja sekä julkista ohjelmaa, joka avasi ohjelman sisältöjä paikalliselle yleisölle. Koneen Säätiön Lauttasaaren kartanossa järjestetty Transformative Actions for Contemporary Arts -tapahtuma tuotettiin yhdessä IHME Helsingin ja Wauhausin kanssa.

Frame toimii nykytaiteen tiedotuskeskuksena. Tiedotuskeskuksena säätiön tärkeimpiä tehtäviä ovat nykytaiteen toimialan edistäminen, toimialatiedon kasvattaminen sekä alan tilastojen kokoaminen ja levittäminen.

Night at the Museum -tapahtumassa kansanedustajat tutustuivat Ars Fennica -näyttelyyn. Kuvassa Tuomas A. Laitisen teoksia. Kuva: Rosa Kuosmanen

Vaikuttamistyöllä vahvistetaan kuvataiteen toimialaa

Vuonna  2023 Frame työskenteli edelleen aktiivisesti kuvataiteen rahoituksen kasvattamiseksi ja koko toimialan vahvistamiseksi. Kuvataide on rahoituskuopassa huolimatta siitä, että sen kävijä- ja katsojamäärät ovat Suomessa huippuluokkaa. Erityisenä fokuksena vaikuttamistyössämme oli kuvataideorganisaatioiden resurssien vahvistaminen sekä taiteen kansainvälisen toiminnan edistäminen. Yhteistä koko kulttuurialan vaikuttamistyötä ja tiedonvaihtoa teimme yhteistyössä Kulta ry:n sekä kulttuuri-instituuttien ja taiteen tiedotuskeskusten kanssa. 

Kevään eduskuntavaalien alla viestimme yhdessä Suomen Taiteilijaseuran ja Kuvaston kanssa Kuvataiteen vuoro -kampanjasta ja kuvataiteen hallitusohjelmatavoitteista aktiivisesti. Keväällä välitimme tietoa myös Cuporen julkaisemasta selvityksestä Visuaaliset taiteet Suomessa – Selvitys toimialan rahoituksesta, rakenteista ja kehittämistarpeista ja pidimme kommenttipuheenvuoron sen julkistustilaisuudessa.

Kesäkuun lopussa Frame järjesti yhteistyössä Music x Median ja Suomen Kirjailijaliiton kanssa Porin SuomiAreenassa keskustelun Taide kuuluu kaikille, kuuleeko kukaan? taiteen yhteiskunnallisesta merkityksestä ja asemasta. 

Vuoden aikana tapasimme tiede- ja kulttuuriministeri Sari Multalaa yhteisessä tapaamisessa  Suomen Taiteilijaseuran ja Kuvaston kanssa sekä ministerin osallistuessa Performa-biennaalin avajaisviikolle New Yorkissa. Marraskuussa järjestimme Suomen Taiteilijaseuran, Kuvaston ja Kansallisgallerian kanssa toistamiseen Night at the Museum -illallisen joukolle kansanedustajia Nykytaiteen museo Kiasmassa. Tilaisuudessa kansanedustajille kerrottiin kuvataiteen ajankohtaisista asioista ja hallitusohjelmatavoitteista sekä tutustuttiin taiteeseen näyttelykierroksen merkeissä.

Kaksi isoa värikästä abstraktia maalausta on asetettu harmaalle seinälle. Sumea ihmisen hahmo kävelee maalausten ohi, sijoitettuna kahden kyseisen maalauksen väliin.
Tampereella sijaitseva Sara Hildénin taidemuseo oli yli 77 000 kävijällään yksi suosituimmista taidemuseokohteista pääkaupunkiseudun ulkopuolella. Kuvassa Anna Retulaisen teos Kutsun sinut kotiini (2021, öljy kankaalle) Anna Retulainen: Hiljaisuus -näyttelyssä vuonna 2022. Kuva: Tibor András Kovács. Taiteilijan ja Helsinki Contemporaryn luvalla.


Tiedontuotanto

Yhteiskunnallisen vaikuttamisen tärkeä väline on asiatieto kuvataiteen toimialasta, jotta alan puolesta voidaan argumentoida entistä paremmin. 

Kuvataiteen vuositilasto: kävijämäärät ja taidemyynti kasvoivat huomattavasti

Järjestyksessään seitsemäs, vuoden 2022 kuvataiteen vuositilasto julkaistiin syyskuussa 2023. Vuonna 2022 suomalaisiin kuvataidekohteisiin tehtiin kaikkiaan noin 4 miljoonaa käyntiä. Määrä oli 44 prosenttia suurempi kuin edellisvuonna.  Myös gallerioiden teosmyynti oli suurempaa kuin vuosiin: tilastokyselyyn vastanneiden gallerioiden teosmyynti oli noin 9,8 miljoonaa euroa (noin 9 milj. euroa vuonna 2021). Gallerioihin tehtiin vuoden aikana 1,2 miljoonaa käyntiä ja taidemuseoihin 2,2 miljoonaa käyntiä. Vuositilastossa selvitettiin toista kertaa myös taidelainaamojen toimintaa. Taidelainaamojen lainat ja suoramyynti olivat vuoden aikana yhteensä yli 2 miljoonaa euroa. Tilastokyselyyn vastasi 53 galleriaa (43 prosenttia kaikista gallerioista).

Sidosryhmäkyselystä eväitä toiminnan arviointiin ja kehittämiseen

Keväällä 2023 Frame toteutti sidosryhmilleen kyselyn, jolla kerättiin palautetta  Framen tunnettuudesta, toiminnan vaikuttavuudesta ja toiveista sen kehittämiseksi. Kyselyyn vastasi yhteensä 191 henkilöä – taiteilijoita ja kuraattoreita, taidemuseoiden ja gallerioiden edustajia sekä päättäjiä ja rahoittajia.

Kyselyn tulokset olivat pääosin positiivisia. Tuloksista ilmeni muun muassa, että Framen sidosryhmistä enemmistö (72 %) tuntee Framen toimintaa vähintään melko hyvin. Kansainvälisyyden edistäminen oli sidosryhmille tutuin ja tärkein Framen tehtävistä. 48 prosentille vastaajista mielikuva Framesta oli positiivinen. Myös Framen yhteydenpidon ja viestinnän asiantuntevuuteen sekä tiedon selkeyteen oltiin tyytyväisiä.

Sidosryhmiemme mielestä Framen tulisi tulevaisuudessa erityisesti keskittyä suomalaisen nykytaiteen kansainvälisen toiminnan tukemiseen apurahoin (69 %) ja suomalaisen nykytaiteen kansainvälisen toiminnan edistämiseen asiantuntijavierasohjelman avulla (63 %). 

Kysely osoitti myös, että Framen vastuullisuustyö on kantanut hedelmää: sidosryhmät näkevät, että Frame toteuttaa tehtäväänsä eettisesti kestävällä tavalla ja että vastuullisuuden arvopohja toteutuu Framen toiminnassa.

“Sidosryhmäkysely tarjosi arvokasta tietoa siitä, millainen mielikuva Framesta ja työmme vaikuttavuudesta eri sidosryhmillämme on”, viestintäpäällikkö Rosa Kuosmanen sanoo.

“Olimme erityisen iloisia, että Framen toiminnan merkitys tunnistetaan ja mielikuva Framesta on useimmilla sidosryhmillä positiivinen. Parantamisen varaa oli edelleen läpinäkyvyyden lisäämisessä, mihin olemme viime vuosina kiinnittäneetkin erityistä huomiota. Kyselyvastauksissa tuotiin esiin huoli, että Framella on paljon tehtäviä käytettäviin resursseihin nähden, minkä tunnistamme itsekin. Onkin tärkeää säännöllisesti arvioida, mikä toiminnassamme palvelee päätehtäväämme eli suomalaisen nykytaiteen kansainvälisen toiminnan edistämistä parhaiten. Sen avulla pystymme perustelemaan toiminnan painopisteitä ja resurssien kohdentamista.”

Valmistuvien kuvataiteilijoiden portfoliotapaamiset

Frame on järjestänyt portfoliotapaamisia valmistuville taiteen maisteriopiskelijoille vuodesta 2017. Tapaamisissa on opiskelijoita Taideyliopiston Kuvataideakatemiasta, Aalto-yliopiston  valokuvataiteen, ViCCA – Visual Cultures, Curating and Contemporary Art -maisteriohjelmista ja Teatterikorkeakoulun LAPS -Live Art and  Performance Studies -ohjelmasta.  Portfoliotapaamisissa opiskelijat esittelivät työtään nykytaiteen kentän kuraattoreille ja Framen henkilökunnalle. Vuonna 2023 tapaamisiin osallistui  43 opiskelijaa ja 22  kuraattoria.

Kuvataiteen yhteisöverkosto

Frame jatkoi vuonna 2023 yhteistyötä alueellisten kuvataiteen yhteisöjen, kuten taiteilijaseurojen, gallerioiden ja yhdistysten kanssa. Tapaamisia järjestettiin vuoden aikana neljä. Tapaamisten tarkoituksena on vahvistaa organisaatioiden välistä vertaisoppimista ja -tukea: jakaa ajankohtaista tietoa ja osaamista sekä miettiä yhdessä keinoja kuvataiteen alan vahvistamiseksi ja rahoituksen kasvattamiseksi. Vuoden aikana erityisenä painopisteenä oli toimijoiden hyvän hallinnon kehittäminen, ja keväällä julkaistiin toimijoiden avulla koottu hallinto-opas pienille taidetoimijoille.

Commissioning and Curating within the Ecology of Artistic Practice -seminaari

Vuonna 2023 järjestimme yhdessä Kuvataideakatemian Praxis -maisteriohjelman, Helsingin kaupungin taidemuseon HAMin ja Suomen Taiteilijaseuran kanssa seminaarin kuratoinnista ja teosten tilaamisesta osana taideinstituutioiden toimintaa taiteilijoiden kanssa. Seminaari järjestettiin osana Nuorten näyttelyn ohjelmaa. Siihen osallistui kansainvälisiä kuraattoreita ja nuorten näyttelyyn osallistuneita taiteilijoita sekä Praxis -ohjelman kuraattoriopiskelijoita.

Kuraattori Olivia Aherne Chisenhale Gallerysta puhui Commissioning and Curating within the Ecology of Artistic Practice -seminaarissa HAMissa. Kuva: Viljami Annanolli / HAM Helsinki.


Yhteistyö ja pysyvät verkostot

Framen toimintastrategia perustuu tiiviiseen yhteistyöhön nykytaiteen alan toimijoiden kanssa. Vahvat kotimaiset ja kansainväliset verkostot ovat edellytys nykytaiteen kansainväliselle toiminnalle. Säätiön kotimaisia yhteistyökumppaneita ovat kaikki keskeiset kuvataidetoimijat Suomessa. Vuonna 2023 teimme yhteistyötä 58 eri organisaation ja lisäksi 48 kuvataiteen yhteisöverkostoon kuuluvan toimijan kanssa.

 Frame-säätiö on Kulta ry:n ja Kuvataiteen talo -yhdistyksen jäsen ja kuuluu Suomen taiteenalojen tiedotuskeskusten muodostamaan TAIVE-verkostoon. Vuonna 2023 osallistuimme myös opetus- ja kulttuuriministeriön kokoamaan, kulttuurialan tilasto- ja tietoperustaa kehittävään verkostoon. Frame on mukana kehittämässä kuvataiteen ekologista kestävyyttä Kestävän kuvataiteen verkostossa. Kansainvälisiä verkostojamme ovat eurooppalaisista kumppaniorganisaatioista koostuva verkosto VAP – Visual Art Platform ja ICOM – the International Council of Museums.

Nyt kerromme vuoden 2023 kohokohdista – ääneen pääsevät apurahansaajamme ja yhteistyökumppanimme.

Emma Sarpaniemen teoksia esillä Søsterskap-näyttelyssä Rencontres d’Arles -valokuvafestivaalilla.


Arlesin tarjoama näkyvyys ja uudet ystävyyssuhteet kantavat pitkälle

Søsterskap (Sisaruus) -näyttelyhanke esitteli 17 pohjoismaista valokuva- ja taiteilijaa Euroopan vanhimmalla ja merkittävimmällä valokuvafestivaalilla Rencontres d’Arlesilla Arlesissa Ranskassa 3.7.–24.9.2023. Suomesta mukana olivat Raakel Kuukka (1955–2022) & Yeboyah (1996), Emma Sarpaniemi (1993) ja Lada Suomenrinne (1995). Frame tuki taiteilijoiden osallistumista festivaalille projektiapurahalla.

Suomen valokuvataiteen museon johtajan Anna-Kaisa Rastenbergerin ja Moderna Museetin kuraattorin Anna Tellgrenin kuratoiman näyttelyn lähtökohtana oli pohjoismaisen hyvinvointivaltion malli ja intersektionaalinen feminismi kolmen eri sukupolven näkökulmasta. Søsterskap -näyttelyn menestys ylitti odotukset. Avajaisviikolla heinäkuussa 2023 kävijöitä oli ennätykselliset 19 500 henkeä. Kokonaiskävijämäärä Rencontres’ d’Arles -festivaalin aikana oli yhteensä noin 145 000. Näyttelystä kirjoitettiin mm. Teleramassa, Liberationissa ja Le Figarossa ja Le Mondessa.

Emma Sarpaniemen valokuva Self-portrait as Cindy (2022) valittiin koko festivaalin pääkuvaksi ja oli ehdolla Prix Madame Figaro -palkinnonsaajiksi. Sarpaniemelle palkintoehdokkuus ja festivaalin tuoma laaja näkyvyys tuntui upealta ja häkellyttävältä.

”Se, että valokuvani valittiin festivaalin pääkuvaksi, on urani yksi merkittävimmistä tapahtumista. Ymmärsin näkyvyyden laajuuden vasta Arlesissa; kuva oli joka kadunkulmassa eri kokoisina julisteina ja myyntituotteina. Juliste oli esillä myös ympäri Ranskaa muun muassa Pariisin metroissa. On mieletöntä ja harvinaista, että oma työ saavuttaa näin suuren näkyvyyden ulkomailla”, hän kertoo.

Sarpaniemelle festivaaliosallistumisella ja näkyvyydellä on jo ollut konkreettisia seurauksia; uusia kontakteja, näyttelyitä, teosmyyntejä ja haastattelupyyntöjä. 

”Uskon, että osallistuminen ja näkyvyys kantaa pitkälle urallani”, Sarpaniemi sanoo. ”Merkittävintä osallistumisessa oli kuitenkin uusien ystävyyssuhteiden luominen ja kollegoiden tapaaminen. Se tuki, jonka sain työryhmältä ja muilta taiteilijoilta sekä kokemus näyttelyn jakamisesta yhdessä heidän kanssaan.”

Sarpaniemi koki ehdottoman tärkeäksi myös olla paikalla festivaalin avajaisviikolla, jolloin oli luontevaa tutustua alan ihmisiin ja taiteilijoihin ympäri maailmaa.

”Avajaiset tarjoavat mahdollisuuden kertoa omasta työstä, tutustua uusiin taiteilijoihin ja heidän praktiikkaansa, syventää olemassa olevia kontakteja ja luoda uusia. Tärkeintä oli kokemus, että on osa yhteisöä ja parhaimmillaan loi merkittäviä ystävyyssuhteita, jotka rikastuttavat ja kantavat läpi elämän.”


Merkityksellisiä kohtaamisia ja uusia työmahdollisuuksia Liverpoolin biennaalissa

Sepideh Rahaan teos Song to Earth, Song to Seeds (2022) oli esillä vuoden 2023 Liverpoolin biennaalissa ’uMoya- The Sacred Return of Lost Things’.


Sepideh Rahaan
videoinstallaatio ”Song to Earth, Song to Seeds” (2022) oli esillä vuoden 2023 Liverpoolin biennaalissa “uMoya: The Sacred Return of Lost Things”. Teos seuraa riisinviljelyn vuoden mittaisella ajanjaksolla Pohjois-Iranin viljelymailla. Liverpoolin biennaali oli avoinna 10. kesäkuuta – 17. syyskuuta 2023 eri puolilla kaupunkia.

Rahaa tutustui vuoden 2023 biennaalin pääkuraattoriin Khanyisile Mbongwaan ensimmäisen kerran Framen kansainvälisen asiantuntijavierasohjelman kautta kesällä 2022.

”Meillä oli lyhyt mutta todella merkityksellinen tapaaminen. Toisin kuin monissa muissa kuraattoritapaamisissa joita minulla on ollut, hän halusi portfolioni sijaan kuulla kuka olen ihmisenä ja millainen näkökulma minulla taiteilijana on maailmaan. Kutsu biennaaliin tuli muutamaa kuukautta myöhemmin.”

Liverpoolin biennaali on yksi Iso-Britannian merkittävimmistä nykytaiteen näyttelyistä, ja vuoden 2023 näyttelyssä vieraili yli 100 000 kävijää. Rahaalle merkityksellisintä osallistumisessa oli kohtaamiset kuraattoreiden, biennaalin henkilökunnan, yleisön sekä muiden taiteilijoiden kanssa.

”Vaikka yhteistyö kesti varsin lyhyen aikaa, sen vaikutus on ollut kiistatta tärkeä työlleni ja uralleni. Oli kunnia osallistua näyttelyyn eri puolilta maailmaa tulevien kollegoiden kanssa. Täytyy sanoa, että näyttely oli kaikkien aikojen paras kokemukseni viimeisten kymmenen vuoden aikana nykytaiteen alalla. Biennaali oli erinomaisesti suunniteltu ja työskentelyprosessi oli sujuva – se täytti kaikki odotukseni.”

Rahaalle vieraileminen biennaalissa oli erittäin tärkeää myös yhteyksien luomisen kannalta. Hän tapasi yli kaksikymmentä kansainvälistä ja Iso-Britanniassa toimivaa kuraattoria sekä taiteilijakollegoita biennaaliohjelmaan sisältyneessä UK Sector Networking Day -tapahtumassa. Rahaa osallistui myös keskustelutilaisuuteen ja näyttelykierrokselle British Councilin edustajien kanssa Aasiasta ja Afrikasta.

”Myös useat biennaalikävijät ottivat minuun yhteyttä sosiaalisessa mediassa ja paikan päällä ja jakoivat ajatuksiaan teoksestani. Moni kertoi, miten se muutti heidän suhteensa riisiin lopullisesti.”

Näyttelyosallistumisesta on seurannut Rahaalle jo useita yhteistyöehdotuksia. Useampi kansainvälinen kuraattori on ottanut yhteyttä mahdollista yhteistyötä tai näyttelyä varten nähtyään hänen työnsä Liverpoolissa. Myös kuraattori Khanyisile Mbongwa on ollut avoin keskustelemaan Rahaan kanssa hänen työskentelystään.

”Biennaali on ollut mieletön tilaisuus saada työni näkyviin ja tulla näkyväksi. Minut on virallisesti kutsuttu osallistumaan kahteen tulevaan taidebiennaaliin Etelä-Aasiassa ja taidefestivaalille Etelä-Afrikassa.”

”Olen koko sydämestäni kiitollinen tästä tilaisuudesta, sillä verkostojen lisäksi biennaalin tarjoamat kohtaamiset ovat todella vaikuttaneet työskentelyyni tarjoamalla uusia näkemyksiä.”

 

Niko Hallikaisen esitys ’Lavender deal’ oli osa Performa Biennaalin suomalaiskokonaisuutta. Lavastus ja veistos: Man Yau. Kuva: Maria Baranova

 

Opintomatka Performa-biennaaliin tutustutti suomalaiskuraattorit New Yorkin esitystaiteen kenttään

Frame järjesti marraskuussa 2023 opintomatkan New Yorkiin osana Performa-biennaalissa nähtävää Finnish Pavilion Without Walls -kokonaisuutta. Osallistujat matkalle valittiin avoimella haulla, joka oli suunnattu performanssi- ja esitystaiteeseen erikoistuneille kuraattoreille ja nykytaiteen ammattilaisille.

Opintomatkalle osallistuivat ANTI – Contemporary Art Festivalin toiminnanjohtaja Elisa Itkonen, taiteilija ja New Performance Turku Biennalen taiteellinen johtaja Leena Kela, kuraattori ja taiteilija Maija Mustonen, PALO Art Productions -tuotantoyhtiön johtaja, kuraattori Stéphane Querrec sekä Kiasman kuraattori Satu Oksanen. Lisäksi ryhmään liittyi mukaan muita nykytaiteen ammattilaisia Suomesta.

Matkan tarkoituksena oli mahdollistaa osallistujille tutustuminen Performa-biennaalin tapahtumiin ja esityksiin sekä rakentaa verkostoja paikallisiin nykytaidetoimijoihin. Frame laati matkalle vierailuohjelman, jonka puitteissa vierailtiin yhteensä yhdeksässä paikallisessa nyky- ja esitystaiteen organisaatiossa – esimerkiksi The Kitchen, Performance Space, ISCP ja Guggenheim-museo – tapaamassa paikallisia toimijoita. Matkalla osallistujat saivat katsauksen ajankohtaiseen performanssi- ja esitystaiteeseen sekä mahdollisuuden kartoittaa yhteistyömahdollisuuksia paikallisten ammattilaisten ja organisaatioiden kanssa.

”Kiinnostavinta Framen opintomatkan yhteydessä oli todistaa taideorganisaatioiden toimintaa hyvin erilaisessa rahoitusjärjestelmässä kun Suomessa. Olin vaikuttunut monien organisaatioiden edustajien integriteetistä ja valoisasta tavasta puhua työstään ja taiteesta. Olin New Yorkissa kokonaisuudessaan kolme viikkoa ja ensimmäistä kertaa elämässäni USA:ssa. Matka oli minulle hyvin avartava ja kirkasti monia asioita kotimaan pään taiteilijoiden ja taidetoimijoiden suhteesta apurahasysteemissä toimimiseen sekä hyvin pienten piirien merkityksen näkymisestä suomalaisessa nykyesityksessä. Opintomatka avasi ja syvensi itselle suhteita myös kotimaisiin toimijoihin ja kollegoihin.”

– Maija Mustonen, kuraattori ja tanssitaiteilija

 

Vieraanvaraisuusharjoituksia (2019–2023) päättyi – ohjelman 40 tapahtumaa keräsivät yli 10 000 osallistujaa

Moon in Your Mouth -näyttelyn avajaiset UKS-näyttelytilassa Oslossa toukokuussa 2023. Taustalla Inari Sandellin teoksia. Kuva: Jan Khür / Studio Abrakadabra.

 

Vieraanvaraisuusharjoituksia (Rehearsing Hospitalities), Framen viisivuotinen julkinen ohjelma, päättyi vuonna 2023. Viiden vuoden aikana ohjelma toi yhteen taiteilijoita, kuraattoreita sekä muita nykytaiteen toimijoita Suomesta ja ulkomailta. Kansainvälisen ohjelmakokonaisuuden ytimessä on ollut vieraanvaraisuuden käytäntöjen tutkiminen ja rakentaminen nykytaidekentällä. ​​Ohjelman tavoitteena on ollut lisäksi tarjota foorumi nykytaiteen ajankohtaisten, kansainvälisten keskustelujen ja kehityskulkujen esiintuomiseen suomalaisella taidekentällä.

Vieraanvaraisuusharjoituksia on toiminut alustana merkityksellisten ja pitkäaikaisten suhteiden rakentamiselle ja kuratoriaalisen vallan jakamiselle. Ohjelmassa on ollut tärkeää nostaa esiin taiteellisen työskentelyn muotoja, jotka heijastavat erilaisia taustoja ja tapoja ajatella ja työskennellä nykytaiteen kentällä”, sanovat ohjelman kuraattorit Yvonne Billimore ja Jussi Koitela. “Näemme vieraanvaraisuuden taitona, jota täytyy jatkuvasti harjoittaa myös taideorganisaatioissa.”

Vuosien 2019–2023 aikana ohjelmassa toteutettiin yli 40 tapahtumaa ja näyttelyä, tehtiin yhteistyötä 240 taiteilijan ja muun ammattilaisen kanssa ja tavoitettiin yli 10 000 osallistujaa. Laajaan ohjelmaan on kuulunut keskustelutilaisuuksia, näyttelyitä, performansseja, kokoontumisia, työpajoja, julkaisuja ja podcasteja, joiden tavoitteena on ollut mahdollistaa ohjelmaan osallistuminen saavutettavasti ja monin eri tavoin. Tapahtumat ja näyttelyt on järjestetty ja kuratoitu lukuisten yhteistyökumppaneiden kanssa taideinstituutioista yksittäisiin taiteilijoihin ja kuraattoreihin. Viiden vuoden aikana Vieraanvaraisuusharjoituksia-ohjelman sisältöjen tuottamiseen on osallistunut 38 taideorganisaatiota sekä 185 taiteilijaa, kuraattoria ja muuta toimijaa Suomesta ja ulkomailta.

Vieraanvaraisuusharjoituksia lukuina:

Taiteilijat, kuraattorit ja muut ohjelmasisältöjen tuottajat: 185
Yhteistyökumppanit: 38
Tapahtumat: 35
Näyttelyt: 6
Tapahtumiin osallistuneet: 3 100
Kävijöitä näyttelyissä: 6 000 +
Osallistujat ja katselukerrat verkossa: 10 200
Julkaisut: 4, joissa yhteensä 53 kirjoittajaa

Valoisa toimistotila, jossa neljä ihmistä työskentelee tietokoneella pöytiensä ääressä. Ihmiset näkyvät epäselvästi tai takaapäin. Heidän taustallaan on kirjahylly, jossa on paljon värikkäitä kirjoja.
Frame muutti kesällä 2023 uusiin toimitiloihin Helsingin Töölöön. Uusi toimistotila jaetaan yhdessä AV-arkin ja Baltic Circlen kanssa. Kuva: Kira Björklund

Frame-säätiön perustoiminta rahoitettiin opetus- ja kulttuuriministeriöltä saatavilla toiminta- ja erityisavustuksilla. Säätiön valtionavustus vuodelle 2023 oli 1 249 800  euroa. Valtionavustus koostui toimintaan kohdistuvasta yleisavustuksesta, apurahoihin kohdistuvasta erityisavustuksesta, Venetsian biennaalin paviljonkivuokriin kohdistuvasta avustuksesta ja Venetsia-projektin tuotantoon kohdistuvista erityisavustuksista.

 

Toiminta

Vuonna 2023 säätiö sai opetus- ja kulttuuriministeriöltä yleisavustusta 720 000 euroa. Yleisavustuksesta ohjelmatoimintaan (Vieraanvaraisuusharjoituksia-ohjelma ja Kansainvälinen liikkuvuusohjelma), Venetsian biennaalin Suomen näyttelyihin, viestintään ja hallinnon yleiskuluihin käytettiin 417 814 euroa (2022: 421 574 €). Henkilöstökuluihin kohdistui 511 491 euroa (2022: 479 250 €). Hallinnon yleiskuluihin ja henkilöstökuluihin sisältyvät apurahahakujen- ja selvitysten hallinnointikulut (apurahakoordinaattorin palkka, hallintokulut ja apurahatoimikunnan palkkiot); yhteensä 63 478  euroa.


Apurahat

Säätiö sai opetus- ja kulttuuriministeriöltä erityisavustuksena vuodelle 2023 apurahoina jaettavaksi nykytaiteen kansainvälisiin hankkeisiin 270 000 euroa. Vuonna 2023 Frame-säätiö myönsi apurahoja 290 798  euroa.  Lisäksi vuonna 2023 myönnettiin uudelleen vuoden 2022 palautuneita apurahoja 10 900 euroa. Vuodelta 2023 siirtyy apurahoja vuodelle 2024 uudelleen jaettavaksi 13 177 euroa.  Framen apurahoja haettiin yhteensä 2 194 998 eurolla. Vuonna 2023 ministeriölle palautettiin vuoden 2020 apurahoja 3 847 euroa ja vuoden 2021 apurahoja 2 598,50 euroa. 


Venetsian taidebiennaali 2024

Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi säätiölle erityisavustuksina Venetsian paviljonkivuokriin 39 800 euroa, sekä näyttelyn toteuttamiseen 30 000 euroa,  joka toteutui kokonaisuudessaan ja 190 000 euroa joka siirtyi käytettäväksi 2024.

Säätiö hankki lisärahoitusta vuoden 2024 Venetsian biennaalin Suomen näyttelylle. Koneen säätiön myöntämästä tuesta 120 000 euroa toteutui 14 700 euroa. Svenska Kulturfondenin  myöntämä tuki 30 000 euroa toteutui kokonaisuudessaan. Näkövammaisten liiton myöntämä tuki 2 500 euroa sekä Koneen säätiön toteutumaton tuki siirtyivät käytettäväksi 2024.


Frame Curatorial Research Fellowship

Koneen Säätiö myönsi säätiölle 120 000 euroa vuosina 2020–2023 toteutettavaan Curatorial Research Fellowship -ohjelmaan. Tukeen sisältyy 44 800 euroa henkilökohtaisia apurahoja, jotka Koneen säätiö maksaa suoraan taiteilijoille, ja 75 200 euroa, jotka maksetaan Framelle hankkeen toteutukseen. Vuodelta 2022 tukea siirtyi  vuonna 2023  käytettäväksi 21 883 euroa ja tukea maksettiin Framelle 16 800 euroa. Tuesta toteutui 22 555 euroa. Hanke sai jatkoa vuodelle 2024, ja toteutumaton tuki siirtyi käytettäväksi 2024.


Re-practising Hospitalities

Nordic Culture Point (Pohjoismainen kulttuuripiste) myönsi säätiölle 84 600 euroa vuosina 2020–2022 toteutuvalle Re-practising Hospitalities -hankkeelle. Hanke sai jatkoa vuoden 2023 loppuun asti.  Vuodelta 2022 tukea siirtyi vuonna 2023  käytettäväksi 21 718 euroa. Tuesta toteutui 15 972 euroa. 


Islands of Kinship

Creative Europe Programme myönsi säätiölle 151 829  euroa vuosina 2022–2024 toteutettavalle Islands of Kinship -hankkeelle.  Lisäksi Opetushallitus/Luova Eurooppa -ohjelma myönsi hankkeelle kansallista vastinrahaa 19 300 euroa. Vuodelta 2022 tukia siirtyi vuonna 2023  käytettäväksi 21 565 euroa, ja EU-tukea maksettiin Framelle 75 915 euroa. Tuet toteutuivat kokonaisuudessaan.


Hallitukselle ja toimitusjohtajalle maksetut palkat ja palkkiot

Opetus- ja kulttuuriministeriö on vahvistanut säätiön hallituksen jäsenten kokouspalkkiot. Hallitukselle ja toimitusjohtajalle maksetut palkat ja palkkiot olivat 94 784 euroa.


Sijoitusomaisuus

Säätiön peruspääoma ja vapaa oma pääoma sijoitettiin sääntöjen mukaan ja säätiön varainhoito perustuu hallituksen hyväksymään suunnitelmaan. Varainhoitaja Aktia vastaa säätiön pääoman sijoittamisesta täyden valtakirjan omaisuudenhoidolla. Säätiön oma pääoma on 31.12.2023  77 384 euroa. (2022: 69 974 €). Säätiön sijoitusomaisuuden markkina-arvo on 31.12.2023 189 692,68 euroa (2022: 184 979,96 €).


Tulos

Säätiön vuoden 2023 tuotot olivat 1 684 194,75 euroa (2022: 1 425 152,60 €) ja toteutuneet kulut olivat yhteensä 1 676 784,15 euroa (2022: 1 440 704,54 €). Toteutuma sisältää seuraavalle vuodelle siirtyvän osuuden 353 163,30 euroa (2022: 65 166,38 €). Toiminnan tulos oli  7 410,60 euroa ylijäämäinen (2022: 15 551,94 € alijäämäinen). Säätiön omavaraisuusaste oli 12 %  (2022: 25%). 


Tilintarkastajat

Säätiön tilintarkastajana toimi Hannele Stenmark KHT (BDO Oy) ja varatilintarkastajana BDO Oy. Säätiön kirjanpito hoidettiin Rantalainen Oy:ssä.


Oleelliset tapahtumat tilikauden jälkeen

Tilikauden päättymisen jälkeen ja tilinpäätöksen laatimisen välillä ei ollut oleellisia säätiön taloudelliseen tilanteeseen vaikuttavia tapahtumia, joilla olisi ollut vaikutusta vuoden 2023 tilinpäätökseen.

  

Hallitus ja henkilöstö

Framen hallituksen jäsenet kolmivuotiskaudella 2021–2024

 • asianajaja Jaakko Lindgren (puheenjohtaja)
 • johtaja Esa Alanne
 • taiteilija Ahmed Al-Nawas (25.9.2023 alkaen)
 • taiteilija Tellervo Kalleinen
 • taidemuseonjohtaja Anni Venäläinen
 • dekaani Hanna Johansson
 • toiminnanjohtaja Oskari Nokso-Koivisto

Hallitus päättää säätiön strategiasta, vahvistaa vuosittaisen toimintasuunnitelman ja talousarvion sekä säätiön tilinpäätöksen.

  

Valtuuskunta

Framen valtuuskunnan jäsenet 21.9.2021 alkaen: 

 • puheenjohtaja Margarita Rosselló Ramón, Suomen taiteilijaseura
 • Joonas Ahlava, Suomen Taiteilijaseura
 • Antti Brunni, Espoon kaupunki
 • Pauliina Kaasalainen, Vantaan kaupunki
 • Juha Huuskonen, Helsinki International Artist Programme HIAP
 • Satu Miettinen, Lapin yliopisto
 • Selma Green, Tampereen kaupunki
 • Asko Mäkelä, Suomen Taideyhdistys
 • Erica Nyholm, Suomen Taideakatemia
 • Satu Pajarre, Turun kaupunki
 • Seela Petra, Suomen Taiteilijaseura
 • Piritta Puhto, Bioart Society
 • Viivi Seirala, Taiteen perusopetusliitto
 • Jaana Simula, GlobeArtPoint
 • Taru Tappola, Helsingin kaupunki
 • Nina Toppila, Pro Artibus
 • Tuula Tuomi, Lahden kaupunki
 • Selina Väliheikki, Oulun kaupunki.

Valtuuskunnan tehtävänä on ylläpitää, luoda ja kehittää säätiön tarkoitusta tukevia yhteiskuntasuhteita ja antaa hallitukselle lausuntoja toiminnan kehittämistä koskevissa laajakantoisissa asioissa.


Henkilöstö

Säätiön henkilökuntaan kuuluivat toimitusjohtaja Raija Koli, viestintäpäällikkö Rosa Kuosmanen, ohjelmapäällikkö Jussi Koitela, apurahakoordinaattori Jaakko Uoti (31.7.2023  saakka), apurahakoordinaattori Veera Lizé (vanhempainvapaalla 27.6.2023  saakka), hallintopäällikkö Sari Väänänen ja projektipäällikkö Ellinor Zetterberg (1.2.2023  alkaen).

Säätiössä työskenteli lisäksi määräaikaisissa työsuhteissa tiedottaja Stella Sironen, avustava ohjelmakuraattori Yvonne Billimore, tiedottaja Reishabh Kailey, ohjelma-assistentti Annabelle Antas (Svenska Kulturfondenin Lärling-apuraha), ohjelma-assistentti Mariliis Rebane, ohjelma-assistentti Arvid van der Rijt (Svenska Kulturfondenin Lärling-apuraha), projektipäällikkö Saara Korpela, projektikoordinaattori Francesco Raccanelli, tuottaja Lebohang Tlali, vastuullisuuskoordinaattori Francisco Trento ja viestinnän harjoittelija Katri Kuisma.

Palkkaa, palkkioita ja työkorvauksia maksettiin yhteensä 55 henkilölle.

Framen henkilökuntaa kesällä 2023: Reishabh Kailey, Jussi Koitela, Ellinor Zetterberg, Rosa Kuosmanen, Fran Trento, Jaakko Uoti, Stella Sironen ja Raija Koli. Kuva: Kira Björklund

Rehearsing Hospitalities:

 • UKS, Oslo
 • Bedside Productions, Copenhagen
 • Vera List Center for Art and Politics, New York
 • Finnish Cultural Institute in New York
 • The Showroom, London
 • Finnish Institute in the UK and Ireland
 • FINNO – Suomalais-norjalainen kulttuuri-instituutti

Ohjelmasisältöihin osallistuneet taiteilijat ja kuraattorit

Max Hannus, Inari Sandell, Thora Dolven Balke, Tarek Lakhrissi, Matti Aikio, Emily Johnson, Elina Waage Mikalsen, Wanda Nanibush, S.J Norman, Ali Rosa-Salas, Ana Beatriz Sepúlveda, Karoline Trollvik, Eriola Pira, Ruth Beale, Sezgin Boynik (Rab-Rab Press), Minna Haukka & Kristin Luke (The Mobile Feminist Library), Minna Henriksson, Rose Nordin, Elham Rahmati & Vidha Saumya (NO NIIN magazine), Lily Hall

Islands of Kinship:

 • Jindřich Chalupecký Society (Praha, Tsekin tasavalta)
 • Faculty of things that can’t be learned (Bitola/ Skopje, Makedonia)
 • Julius Koller Society (Bratislava, Slovakia)
 • Latvian Centre for Contemporary Art – LCCA (Riika, Latvia)
 • Temporary Gallery (Köln, Saksa)
 • Stroom Den Haag (Haag, Hollanti)
 • Kone Foundation
 • IHME Helsinki

Ohjelmasisältöihin osallistuneet taiteilijat ja asiantuntijat: W A U H A U S Collective ja Aliisa Talja, Kay Han, Isa Hukka, Amy Gelera & Sofia Guridi (S.U.R. Colectivo), Inari Sandell, Lada Suomenrinne

Asiantuntijavierasohjelma

 • Taidemaalariliitto
 • Suomen Benelux-instituutti
 • Kuvataideakatemia
 • HAM Helsingin taidemuseo
 • Suomen Taiteilijaseura
 • FINNO – Suomalais-norjalainen kulttuuri-instituutti
 • Suomen Saksan kulttuuri-instituutti
 • Suomen Iso-Britannian ja Irlannin instituutti
 • Goethe-instituutti
 • CPR Curatorial Program for Research, New York
 • Finnagora
 • Amos Rex
 • Danish Arts Foundation
 • IASPIS
 • Office for Contemporary Art Norway

Performa Biennaali / Finnish Pavilion Without Walls -ohjelma

 • Performa
 • Suomen New Yorkin kulttuuri-instituutti
 • Suomen New Yorkin pääkonsulaatti
 • HIAP – Helsinki International Artist Programme
 • Saastamoisen säätiö
 • Jane ja Aatos Erkon säätiö
 • Opetus- ja kulttuuriministeriö

Opintomatka New Yorkiin

Juha Huuskonen, Elisa Itkonen, Outi Järvinen, Leena Kela, Maija Mustonen, Tero Nauha, Meiju Niskala, Satu Oksanen, Stephane Querrec, Jonna Strandberg

Portfolio-tapaamiset:

Aalto-yliopisto – ViCCA-maisteriohjelma ja Valokuvauksen maisteriohjelma
Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu – LAPS-maisteriohjelma
Taideyliopiston Kuvataideakatemia

Frame Curatorial Research Fellowship

EVA International
Casco Art Institute
Van Abbemuseum
Queens Museum

HICP

HIAP – Helsinki International Artist Programme

Commissioning and Curating within the Ecology of Artistic Practice -keskustelutilaisuus

Yhteistyössä Taideyliopiston Kuvataideakatemia, Suomen Taiteilijaseura ja HAM Helsingin taidemuseo. Tilaisuuden puhujat: kuraattori Olivia Aherne, Chisenhale Gallery; kuraattori ja johtaja Johan Gustavsson, 1646; johtaja Silja Lehtonen, Lönnströmin taidemuseo, Praxis-maisteriohjelman opiskelijat Krister Gråhn ja Joonas Pulkkinen; taiteilijat Oskari Ruuska, Hanna Hyy ja Iida Pii.

Apuraha-aamiainen
Pohjoismainen kulttuuripiste

Vaikuttaminen

Suomen Taiteilijaseura
Kuvasto
Kansallisgalleria
Kiasma
Kulta ry ja sen jäsenistö
Taiteen tiedotuskeskukset
Music X Media
Suomen Kirjailjaliitto
Kuvataiteen talo ry
Taiteen edistämiskeskus
Cupore
Kuvataideyhteisöt, taiteilijaseurat ja galleriat

Viestintä ja tilastointi

Museovirasto
Opetus- ja kulttuuriministeriö / Tilasto- ja tietoperusta -verkosto
Katri Salmenoja
Aula Research
Marina Veziko
Red & Blue

Toimisto

AV-arkki
Baltic Circle

Asiantuntijavieraat ja seminaarit

Aarniosuo Athanasía
Suomen sarjakuvaseuran toiminnanjohtajan verkostoitumismatka Fumetto Comic Festival -tapahtumaan Luzerniin. Sveitsi, 920 €

Burakas Paulius ja työryhmä
Neljän liettualaisen Kirtimai-kulttuurikeskuksen asiantuntijan verkostoitumismatka Helsinkiin. Suomi, 1 400 €

de Mol Lin
Arvika Ljus! -valotaidefestivaalin kuraattorin vierailu Helsingissä Suomen Valotaiteen Seuran kutsusta. Suomi, 430 €

Friis Ellen
Tanskalaisen performanssikuraattorin vierailu New Performance Turku Biennalessa. Suomi, 300 €

Griniuk Marija
Performanssisarjan esittäminen Supermarket -messuilla Tukholmassa. Ruotsi, 1 400 €

Karp Merle
Osallistuminen pohjoismaisten audiovisuaalisen taiteen festivaalien verkostoitumismatkalle Berliiniin. Saksa, 172 €

Lippett Samantha
Lontoossa ja Vilnassa toimivan kuraattorin verkostoitumismatka ääni- ja radiotaiteen ympärillä Helsingissä. Suomi, 1 328 €

Osuuskunta Forum Box
Oslolaisen Baerum Kunsthallin ja tarttolaisen Kogo Galleriin taideasiantuntijoiden tutustumis- ja verkostoitumisvierailu Helsinkiin. Suomi, 1 500 €

Paenhuysen An
Berliiniläisen kuraattorin ja julkaisijan esiintyminen ja työpaja Museum of Impossible Formsissa ja verkostoitumismatka Suomeen. Suomi, 1 150 €

Paterson Andrew Gryf
Esiintymismatka uuden mediataiteen arkistoinnista mediataiteen ISEA2023-tapahtumassa Pariisissa. Ranska, 800 €

Pixelache Helsinki
Taiteilija ja kuraattori Zhenhua Lin matka pääkaupunkiseudulle tapaamaan suomalaisia taiteilijoita ja yhteistyötahoja. Suomi, 1 300 €

Pohjoinen Mediakulttuuriyhdistys Magneetti ry
Hollantilaisen mediataiteen tuottajan Corine Meijersin vierailu Rovaniemellä työpajavetäjänä Pohjoisen mediakulttuuriyhdistys Magneetin ja Flatlightin kutsumana. Suomi, 1 012 €.

Seinäjoen kaupunki
Tanskasta, Romaniasta, Islannista ja Virosta kutsuttujen asiantuntijavieraiden osallistuminen Seinäjoen taidehallin AARG 2023 tapahtumaan. Suomi, 2 100 €

Seu Malinda “Mindy”
Yhdysvaltalaisen asiantuntijan kirjanjulkistamistilaisuus yhteistyössä PUBLICSin kanssa ja tutkimusvierailu Helsingissä. Suomi, 350 €

Vuorinen Jane
Suomalaisen asiantuntijan osallistuminen kuvataidekriitikoiden kansainvälisen järjestön AICA-kongressiin Krakovassa. Puola, 210 €

Zaitsev Darja ja työryhmä
Pohjoisen valokuvakeskuksen asiantijoiden osallistuminen Nordic Photography Network -verkoston tapaamisiin Tanskassa ja Ruotsissa sekä verkostoitumismatka Landskrona Foto -tapahtuman yhteydessä. Tanska ja Ruotsi, 1 529 €

 

Biennaalit, triennaalit ja festivaalit

Aarniosuo Athanasía ja työryhmä
Seitsemän suomalaisen sarjakuvataiteilijan matka Lontooseen esittelemään Helsingin 38. Sarjakuvafestivaalit HCF GOES LONDON -tapahtumassa Space Station Sixty-Five -galleriassa. Iso-Britannia, 2 350 €

Ala-Ruona Teo ja työryhmä
Teo Ala-Ruonan ja Anni Puolakan performanssi Lontoossa The Placessa osana Fringe! Film Festivaalia. Iso-Britannia, 1 500 €

Ala-Ruona Teo ja työryhmä
Enter Exude -esityksen työryhmän esitysmatka New Yorkin Performa-biennaaliin. Yhdysvallat, 5 000 €

Autio Pasi
Osallistuminen näytökseen Bucharest International Experimental Film Festivaleilla. Romania, 500 €

Estonian Centre for Contemporary Art
Monika Czyzykin, Alma Heikkilän, Jussi Kiven, Antti Laitisen ja Anna Niskasen osallistuminen Sequences XI Real Time Art Festivaliin Reykjavikissa. Islanti, 7 000 €

Fundación Municipal Bienal de Cuenca
Pilvi Takalan osallistuminen 16 Bienal de Cuencaan. Ecuador, 8 000 €

Haaslahti Hanna
Osallistuminen NOVA Bienal de Arte e Tecnologia -biennaaliin teoksella Captured. Museum of Tomorrow, Rio de Janeiro. Brasilia, 800 €

Haili Jenni
Osallistuminen Revela’T Contemporary Analog Photography -festivaaleille Vilassar de Daltissa. Espanja, 500 €

Häkkinen Anna Maria ja työryhmä
Afterglow, long lingering slips of light -teoksen työryhmän esitysmatka New Yorkin Performa-biennaaliin. Yhdysvallat, 3 000 €

Iduozee Uwa
Osallistuminen PHotoESPAÑA-valokuvafestivaalille Madridissa. Espanja, 1 500 €

Itkonen Elisa
ANTI – Contemporary Art Festival toiminnanjohtajan osallistuminen New Yorkin Performa-biennaaliin ja The Finnish Pavilion Without Walls -ohjelmakokonaisuuteen osana Framen opintomatkaa. Yhdysvallat, 2 500 €

Kela Leena
Taiteilija ja New Performance Turku Biennalen taiteellinen johtajan osallistuminen New Yorkin Performa-biennaaliin ja The Finnish Pavilion Without Walls -ohjelmakokonaisuuteen osana Framen opintomatkaa. Yhdysvallat, 2 500 €

Konsti Veera
Osallistuminen Plat(t)form-portfoliokatselmukseen Fotomuseum Winterthurissa. Sveitsi, 250 €

Kopkina Natalia ja työryhmä
Natalia Kopkinan ja Katri Lassilan osallistuminen Analog Mania -festivaalin päänäyttelyyn Timişoarassa. Romania, 1 500 €

Mustonen Maija
Kuraattori ja taiteilija Maija Mustosen osallistuminen New Yorkin Performa-biennaaliin ja The Finnish Pavilion Without Walls -ohjelmakokonaisuuteen osana Framen opintomatkaa. Yhdysvallat, 2 500 €.

Niittyvirta Pekka ja työryhmä
Timo Ahon ja Pekka Niittyvirran osallistuminen OFF Biennale Cairo:on. Egypti, 1 500 €.

Niskanen Pekka
Luleåbiennaleniin osallistumista valmisteleva matka Havremagasinet länskonsthalliin Bodeniin. Ruotsi, 800 €. 

Oksanen Satu
Kiasman kuraattori Satu Oksasen osallistuminen New Yorkin Performa-biennaaliin ja The Finnish Pavilion Without Walls -ohjelmakokonaisuuteen osana Framen opintomatkaa. Yhdysvallat, 1 000 €.

Pennanen Emilia
Osallistuminen Encontros da Imagem International Photography & Visual Arts -festivaaleille Bragassa. Portugali, 1 300 €

Photo Festival Belfast
Aki ja Astrid Sinikosken New Ghosts -teossarja Belfast Photo Festivalilla. Iso-Britannia, 2 000 €

Pikene på Broen AS
Pauliina  Feodoroffin, Pia Lindmanin ja Hanna Parryn osallistuminen Barents Spektakel -festivaalille Kirkkoniemessä. Norja, 4 900 €.

Pokrywka Agnieszka
Agnieszka Pokrywkan osallistuminen mediataiteen ISEA2023-tapahtumaan Pariisissa. Ranska, 500 €.

Querrec Stéphane
PALO Art Productions -tuotantoyhtiön johtaja, kuraattori Stéphane Querrecin osallistuminen New Yorkin Performa-biennaaliin ja The Finnish Pavilion Without Walls -ohjelmakokonaisuuteen osana Framen opintomatkaa. Yhdysvallat, 2 500 €.

Räsänen Jarkko
Osallistuminen KULTAMA-lyhytelokuvan maailmanensi-iltaan Brooklyn Film Festivalilla New Yorkissa. Yhdysvallat, 800 €.

Röda Sten Kulturförening
Outi Pieskin ja Niko Hallikaisen osallistuminen GIBCA 2023 -biennaaliin Göteborgissa. Ruotsi, 6 000 €.

Skulpturen Triennale Bingen Gerda und Kuno Pieroth Stiftung
Emma Jääskeläisen osallistuminen Skulpturen Triennaleen Bingen am Rheinissa. Saksa, 7 000 €.

Soria Hernandez Diana
Esiintyminen 1st BiNational Congress of the North-South Frontiers of Performance and Live Arts -tapahtumassa Tijuanassa. Meksiko 1 500 €.

Szrama Tomasz
Esiintyminen Starptelpa-festivaalilla Latviassa ja Podwodny Wroclaw -festivaalilla Puolassa. Latvia ja Puola, 230 €.

Tani Satu ja työryhmä
Satu ja Maria Tanin osallistuminen Art Brut Biënnaleen Hengelossa. Hollanti, 800 €.

Vaara Roi
Esiintyminen, luennointi ja taiteilijoiden ohjaaminen erityisasiantuntijana IV Territori festivaaliin Ibizalla. Espanja 450 €

Virmakoski Inari
Esiintyminen Arka-taidetilassa Cagliaryssa, Sardiniassa. Italia, 500 €.

Yildiz Müge
Osallistuminen 36th Images Festivalille Torontossa. Kanada, 2 500 €. 

Yiu Sheung
Osallistuminen FORMAT23 -valokuvafestivaaleille Derbyssä. Iso-Britannia, 900 €.

Yli-Vakkuri Eero ja työryhmä
Tea Andreolettin ja Eero Yli-Vakkurin esiintyminen Institute for the City Culture:n tapahtumassa Gdanskissa. Puola, 800 €.

 

Julkaisut

Amir Einat
Einat Amirin and Yossi Hassonin Two Cases for Empathy -julkaisun kirjoittaja- ja käännöspalkkioihin. Suomi, 3 000 €.

Conlon Shia ja työryhmä
Transsukupuolista seksuaalisuutta käsittelevän julkaisun kirjoittaja- ja painatuskuluihin. Suomi, 5 000 €.

Huhta Aapo
Aapo Huhdan julkaisun Gravity painatuskulukuihin. Saksa, 5 000 €.

Kiiski Hertta
Hertta Kiisken valokuvataidekirjan Otherworld painatuskuluihin. Suomi, 5 000 €

Mehiläispesä ry
The Beginning: A New Abyss -taidejulkaisun kuluihin. Venäjä, 4 000 €

Rauhala Pasi ja työryhmä
Pasi ja Mammu Rauhalan Kaiken se kestää – ensimmäiset 10 vuotta -julkaisun  käännös- ja  painokuluihin. Saksa, 3 000 €.

Saksi Kustaa
Kustaa Saksin tuotantoa esittelevän kansainvälisen taidekirjan toteuttamiseen. Suomi, 4 000 €

Schroderus Noora
Noora Schroderuksen taiteellista tuotantoa esittelevän julkaisun kirjoittajapalkkioihin ja painatuskuluihin. Suomi, 4 000 €

Stiftelsen Kunstkritikk
Suomalaista taidekenttää käsittelevien Kunstkritikk-verkkolehdessä julkaistavien tekstien kirjoitus- ja käännöspalkkioihin. Suomi, 4 000 €.

Tate
Outi Pieskin tuotantoa esittelevän julkaisun kirjoittaja- ja painatuskuluihin. Iso-Britannia, 6 000 €

Turunen Aki
Aki Turusen maalauksia esittelevän Butterflies Courting Dragons -julkaisun kirjoittaja- ja painatuskuluihin. Saksa, 3 000 €.

Yiu Sheung
Sheung Yiun Ground Truth II -julkaisun painokuluihin. Suomi, 4 000 €.

 

Messut

Helsinki Contemporary Oy
Hans Rosenströmin monikanavaisen ääni-installaation esittäminen Regent’s Parkissa Lontoossa järjestettävässä Frieze Sculpture -näyttelyssä. Iso-Britannia, 7 000 €.

EGS
Matkakuluihin Enter-messuille osallistumiseen Kööpenhaminassa. Tanska, 500 €.

Emma Jääskeläinen ja työryhmä
Installointimatka Piran Coastal Galleries:n Sloveniaan sekä Pariisin Jardin des Tuileries:n Paris+Art Basel -messuille. Slovenia ja Ranska, 1 000 €.

Kaila Tuukka
Osallistuminen Rooftop Pressin edustajana Bergen Art Book Fair -messuille Bergen Kunsthallilla. Norja, 800 €.

Mattila, Jaakko
Matkakuluihin Enter-messuille osallistumiseen Kööpenhaminassa. Tanska, 500 €.

Moberg Camilla
Matkakuluihin Art Basel-messuille osallistumiseen Baselissa yhteistyössä Galleria Maria Wettergrenin kanssa. Sveitsi, 800 €. 

Oulun Taiteilijaseura -63 Ry
Christelle Masin, Daniel Nagyn ja Hannele Peltorinteen teosten esittämiseen Supermarket-messuilla Tukhomassa. Ruotsi, 6 000 €

Turunen Aki
Matkakuluihin Enter- ja Chart-messuille osallistumiseen Schwarz ja Helsinki Contemporaryn kanssa. Tanska, 300 €. 

Timo Vaittinen ja työryhmä
Timo Vaittisen ja Tuukka Kailan osallistuminen Rooftop Pressin edustajina Tokyo Art Book Fair – messuille Museum Of Contemporary Art Tokyossa. Japani, 1 000 €.

 

Ryhmänäyttelyt

Backman Nina
Silence Meal -performanssin toteuttaminen osana Nikolaj Kunsthallin ryhmänäyttelyä Copenhagen by Artists. Tanska, 800 €. 

Hawash Kholod
Osallistuminen Finsk Fokus -ryhmänäyttelyyn Bærum Kunsthallissa. Norja, 1 000 €.

Copenhagen Contemporary
Jenna Sutelan osallistuminen Yet, It Moves! -ryhmänäyttelyyn. Tanska, 4 000 €.

Creative Association of Curators TOK
Taideilijaduo SashaPashan osallituminen Colonial Endurance -ryhmänäyttelyyn Het Nieuwe Instituutissa Rotterdamissa. Hollanti, 2 300 €.

Fotografisk Center
Niina Vatasen osallistuminen Disappearances #1 -ryhmänäyttelyyn Kööpenhaminassa. Tanska, 3 000 €.

Fox Maija
Osallistuminen AN UPDATE ON CRANES -ryhmänäyttelyyn Frappant-galleriassa Hampurissa. Saksa, 2 150 €. 

Gerðarsafn
Sasha Huberin ja Abdullah Qureshin osallistuminen Tracing Fragments -ryhmänäyttelyyn Kópavogurissa. Islanti, 2 500 €.

Goman Jussi
Osallistuminen Fight Cage -ryhmänäyttelyyn Knipsu Gallerissa Bergenissä. Norja, 845 €.

Hakkarainen Milja ja työryhmä
Milja Hakkaraisen ja Liinu Laurilan yhteisnäyttely Berliinissä. Saksa, 1 000 €.

Honkanen Eeva
Osallistuminen Finsk Fokus-ryhmänäyttelyyn Bærum Kunsthallissa. Norja, 500 €

Huber Sasha
Osallistuminen Perceive sea, dunes, mountains in move -ryhmänäyttelyyn. 198 Contemporary Arts -galleriassa Lontoossa. Iso-Britannia, 1 000 €

Huber Sasha
Sorry, the Hardest Word -ryhmänäyttelyyn P74 Galleryssa Ljubljanassa. Slovakia, 350 €.

Hyrri Juliana
Osallistuminen Finsk Fokus-ryhmänäyttelyyn Bærum Kunsthallissa. Norja, 450 €.

Hyvönen Einari
Osallistuminen ryhmänäyttelyyn Plan X -galleriassa Milanossa. Italia, 1 200 €.

Irish Museum of Modern Art
Minna Henrikssonin osallistuminen Mobilise the Poets: Self-Determination, A Global Perspective -näyttelyyn IMMA:ssa Dublinissa. Irlanti, 4 000 €

Isomaa Eeva-Liisa
Osallistuminen The Artist Book – unique and diverse -ryhmänäyttelyyn ja seminaariin Kristiansandin Taidehallissa. Norja, 1 000 €.

Isorättyä Teija ja työryhmä
Petri Hytönen, Teija ja Pekka Isorättyä, Marika Kaarna, Mikko Paakkola, Aarno Rankka ja Jyrki Riekki yhteisnäyttelyssä Durden & Ray Galleriassa Los Angelesissa. Yhdysvallat, 1 500 €. 

Kahra Hilda
Hilda Kahra ja Sasha Rotts Kreenholm factoryssa, Narvassa. Viro, 670 €. 

Kalha Harri
Osallistuminen The Collager -ryhmänäyttelyyn Galerie Noord, Groningenissa. Hollanti, 500 €.

Kariranta Saara-Maria
Osallistuminen Natur-skape -ryhmänäyttelyyn Sixtyeight Art instituutissa Kööpenhaminassa. Tanska, 500 €.

Konstmuseet i Norr
Simo Kellokumpu ja taiteilijaduo nabbteeri Conflicts of Index -ryhmänäyttelyssä. Ruotsi, 5 000 €.

Korhonen Anna-Stiina
Osallistuminen Finsk Fokus-ryhmänäyttelyyn Bærum Kunsthallissa. Norja, 500 €.

Krage Annaliisa
Osallistuminen ryhmänäyttelyyn Jupiter -nykytaiteen tilassa Hampurissa. Saksa, 340 €.

Käyhkö Maija
Osallistuminen 18 nuoren kuvataiteilijan Malbo -ryhmänäyttelyyn galleria MARIE10:ssa Berliinin Charlottenburgissa. Saksa, 390 €.

Laakso Markku ja työryhmä
Annika Dahlstenin ja Markku Laakson osallistuminen SPEAKING BACK Decolonizing Nordic Narratives -näyttelyyn Kunsthaus Hamburgissa sekä The Land Has a Mind to Speak. Sámi Horizons -näyttelyyn MARKK-museossa Hampurissa. Saksa, 900 €

Liwata Liisa-Irmelen
Osallistuminen Perceive sea, dunes, mountains in move -ryhmänäyttelyyn. 198 Contemporary Arts -galleriassa Lontoossa. Iso-Britannia, 1 200 €

Mark Helena
Matkakuluihin ryhmänäyttelyyn ja kierrätyskorutapahtumaan osallistumiseen Lontoossa. Iso-Britannia, 500 €.

Natri Mika
Osallistuminen ryhmänäyttelyyn AOA;87 -galleriassa, Bambergissa. Saksa, 1 500 €.

Niemi Ilona
Osallistuminen Finsk Fokus-ryhmänäyttelyyn Bærum Kunsthallissa. Norja, 500 €.

Nieminen Helmi
Osallistuminen I saw a sun crawling on my bed, I saw a sun growing two wings -näyttelyyn Trixie-galleriassa Den Haagissa. Hollanti, 628 €.

Nurminen Tiina Elina
Osallistuminen ryhmänäyttelyyn Stalke Galleriassa Kirke Saabyssa. Tanska, 700 €. 

Ohiri Karl
Osallistuminen New Photography 2023 -näyttelyyn New Yorkin MoMA:ssa. Yhdysvallat, 1 096 €. 

Oinonen Hanna
Osallistuminen Various Artists: Rendez-Vous Berlin -näyttelyyn Galerie Pleikussa. Saksa 1 000 €. 

Ollikainen Tuomas
Osallistuminen Salon du Lapin -ryhmänäyttelyyn Ausstellungsraum Klingentalissa Baselissa. Sveitsi 1 500 €.

Pertin valinta (Daatso Oy)
Kalevi Helvetti, Satu Nekala, Riina Noro sekä Satu ja Maria Tani ryhmänäyttelyssä Suomen Ranskan instituutissa, Pariisissa. Ranska, 8 000 €.

Puolakka Anni
Osallistuminen The Floor is Lava -ryhmänäyttelyyn Bratislava Kunsthallessa. Slovakia 1 500 €.

Puolakka Anni
Penetralia II -duonäyttely Ellie Rae Hunterin (USA) kanssa Almanac Innissä, Torinossa. Italia, 800 €. 

Saarikoski Kristo
Osallistuminen ryhmänäyttelyyn Everything is Art Gallery & Atelier:ssa Herceg Novissa. Montenegro, 850 €.

Satir Deniz
Osallistuminen ryhmänäyttelyyn Metro Hanissa Istanbulissa. Turkki, 560 €.

Sedlerova Villanen Kristina
Osallistuminen Lavender Snow -ryhmänäyttelyyn  La Traverse -taidetilassa Marseillessa. Ranska, 646 €. 

Suomen valokuvataiteen museo
Emma Sarpaniemen ja Lada  Suomenrinteen osallistuminen pohjoismaisten valokuvaajien näyttelyyn Rencontres d’Arles valokuvafestivaalilla. Ranska, 2 500 €. 

Taiteilijat O ry
Anna Hackman, Paavo Halonen, Piia Lieste, Laura Pehkonen, Riikka Peltola, Veera Tamminen ja Virpi Vesanen-Laukkanen Länk – Link – Linkki II -yhteinäyttelyssä HV Gallerissa Tukholmassa. Ruotsi, 3 000 €.

Toivanen Meri
Osallistuminen Kunsthal Charlottenborgin kevätnäyttelyyn Kööpenhaminassa. Tanska, 303 €.

Turun Taidegraafikot ry
Anu Halmesmaa, Sanna Hovarth, Petra Kallio, Minna-Maija Lappalainen, Teija Lehto, Lotta Leka, Jone Mutka, Veronica Ringblom, Taru Salonen, Kirsi Suokas, Laura Tahvanainen, Aino Toivettula, Tiina Vainio, Hanna Varis ja Jirko Viljanen Tukholman Grafiska Sällskapetin galleriassa. Ruotsi, 6 000 €.

Tykkä Salla
Osallistuminen When they were kings -ryhmänäyttelyyn Artspace Boan 1, 2 & 3:ssa Seoulissa. Etelä-Korea, 800 €. 

www.kunstenlab.nl
Bita Razavin osallistuminen Earthbound-ryhmänäyttelyyn Deventerissä. Hollanti, 3 000 €. 

Väisänen Jonne ja työryhmä
Jonne Väisäsen ja Leevi Toijan duonäyttely Kunsthalle Bratislavassa. Slovakia, 450 €.

 

Yksityisnäyttelyt

Biedrība ”Savā vaļā”
Inga Melderen ja  Mikko Hintzin näyttely Grey Cube -paviljongissa. SAVVAĻA SEASON 4. Latvia, 2 000 €.

Fullersta Gård, Huddinge municipality
Jonna Kinan ja Petteri Kippon esitys Huddingen kirkossa. Ruotsi, 2 000 €. 

Färgfabriken
nabbteeri -taiteilijaduon Whatever lives bends down -näyttely Färgfabriken Contemporary Art Centressä Tukholmassa. Ruotsi, 4 000 €. 

Goldsmiths, University of London
Pilvi Takalan yksityisnäyttely Goldsmiths CCA:ssa. Iso-Britannia, 5 000 €. 

Gutierrez Ana
Ana Gutierrezin yksityisnäyttely Vita Kuben – Norrlansdoperan -galleriassa, Umeåssa. Ruotsi, 650 €. 

Huhta Aapo
Aapo Huhdan yksityisnäyttely Gravity -teoskokonaisuudesta Fotogalleri Vasli Souzassa Oslossa. Norja, 1 183 €.

Kreis Coesfeld Kolvenburg
Saara Ekströmin yksityisnäyttely Kolvenburgin linnassa Billerbeckissä. Saksa, 4 000 €. 

Laakso Anni
Anni Laakson teosten kuljettaminen La Nacelle -säätiön puistoon. Belgia, 800 €. 

Laitinen Tuomas A.
Tuomas A. Laitisen yksityisnäyttelyn suunnittelumatka. Yhdysvallat, 1 000 €. 

Mikkola Anna
Performanssin esittämiseen New Yorkissa ja San Franciscossa. Yhdysvallat, 2 380 €.

Moisander Juhana
Juhana Moisanderin yksityisnäyttely galleria Knipsussa Bergenissä. Norja, 800 €.

MoMA PS1
Iiu Susirajan yksityisnäyttely MoMA PS1:ssä New Yorkissa. Yhdysvallat, 10 000 €.

Nelimarkka Josefina
Josefina Nelimarkan yksityisnäyttely COP28-ilmastokokouksen yhteydessä Dubaissa. Yhdistyneet arabiemiraatit, 800 €. 

Niskanen Anna
Anna Niskasen yksityisnäyttely Centre de la photographie de Mougins:ssa Etelä-Ranskassa. Ranska, 850 €.

Paakkonen Mikko
Mikko Paakkosen yksityisnäyttely the artbooster -galleriassa, Klagenfurtissa. Itävalta, 600 €.

Jaakko Pallasvuo
Jaakko Pallasvuon yksityisnäyttely 427-galleriassa Riikassa. Latvia, 700 €. 

Purhonen Jani ja työryhmä
Bebettonin (Jani Anders Purhonen & Eeva Rönkä) yksityisnäyttely Galleri Torpetissa Tukholmassa. Ruotsi, 400 €.

Somervuori Kim
Kim Somervuoren yksityisnäyttely galleria Toolboxissa Berliinissä. Saksa, 900 €.

Suomen Madridin-instituutti
Sophia Ehrnroothin Unelmien kenttä -installaation matka-, ripustus- ja vakuutuskuluihin. Uruguay, 4 000 €.

Stichting Beeldende Kunst Middelburg (Vleeshal)
Emma Jääskeläisen yksityisnäyttely Vleeshal Center for Contemporary Artissa Middelburgissa. Hollanti, 5 000 €.

Straschnoy Axel
Axel Straschnoyn yksityisnäyttely Del Infinito -galleriassa Buenos Airesissa ja performanssi osana ryhmänäyttelyä Modern Art Museumissa. Argentina, 1 000 €.

Sysser Anna Sofia
Anna Sofia Sysserin luentoesitys keinotrooppisuudesta Bilbaossa. Espanja, 300 €. 

Villanueva Niina
Niina Villanuevan yksityisnäyttely Gallery Snow:ssa Berliinissä. Saksa, 600 €. 

Vuorenmaa Camilla
Camilla Vuorenmaan yksityisnäyttely Finlandia -galleriassa Michiganissa. Yhdysvallat, 3 000 €. 

Ziegler Sebastian ja työryhmä
Heini Aho, Jenny Mild, Sami Pikkarainen ja Sebastian Ziegler Videokaffe-kollektiivin yksityisnäyttelyssä MOM -taidetilassa Hampurissa. Saksa, 1 000 €.