Lämmin kiitos vuodesta 2021!

Frame Contemporary Art Finland on nykytaiteen asiantuntijaorganisaatio ja tiedotuskeskus, joka vahvistaa suomalaisen nykytaiteen asemaa sekä edistää yhteistyötä kotimaisten ja ulkomaisten nykytaiteen ammattilaisten välillä. Suurin kansainvälinen hankkeemme on Suomen paviljongin näyttely Venetsian taidebiennaalissa.

Toimintamme lähtökohtia ovat yhdenvertaisuusperiaate, ilmaisunvapauden kunnioittaminen sekä taiteen toimijoiden moniäänisyyden tunnistaminen. Huomioimme kestävän kehityksen kaikessa toiminnassamme. Vaikutukset-luvussa avaamme, miten edistimme näitä asioita toiminnassamme vuonna 2021.

Strategiassa olemme määritelleet päämäärämme näin: 

 • Suomalainen nykytaide on elinvoimainen osa kansainvälistä taidekenttää.
 • Frame on lisännyt toimintansa vaikuttavuutta yhteistyökumppaneidensa tuella. 
 • Frame on löytänyt eettisesti kestävämmän tavan toteuttaa tehtäväänsä.
 • Frame on arvostettu yhteyksien luoja kansainvälisellä nykytaiteen kentällä.
 • Frame on kasvattanut resurssejaan ja toimintaympäristönsä rahoitusta.

Miten onnistuimme näiden päämäärien tavoittelussa vuonna 2021, voit lukea luvuista “Mitä teimme”.

Framen toiminta rakentuu yhteistyölle ja vuorovaikutukselle. Kohdeyleisöjämme ovat suomalaiset ja Suomessa asuvat taiteilijat, päättäjät ja media sekä nykytaiteen ammattilaiset Suomessa ja ulkomailla. Teemme yhteistyötä useiden kumppaniorganisaatioiden kanssa. 

Millaisia verkostoja ja uusia yhteistyön muotoja vuoden aikana rakentui? Millaisia apurahahankkeita Frame tuki? Vuoden 2021 tarinat löydät luvusta “Kohokohdat”.

Suuri osa Framen toiminnasta perustuu yhteistyöhön lukuisten kuvataidetoimijoiden ja kentän ammattilaisten kanssa – ilman teitä emme voi toimia. Listat yhteistyökumppaneistamme, ohjelmaan osallistuneista taiteilijoista ja tahoista sekä apurahansaajistamme löytyy vuosikertomuksen lopusta. Kiitos jokaiselle! 

Roberta Liman installaatio Queer Way esillä Kunstverein das weisse hausessa Wienissä. Frame tuki hanketta apurahalla. Kuva: Joanna Pianka

Kuluneen kahden vuoden aikana Framessa on tapahtunut useita muutoksia, jotka vakiintuvat käytännöiksi myös koronapandemian jälkeiseen aikaan. Vuonna 2021 lisäsimme Framen vastuullisuuskäytäntöjä, vahvistimme rooliamme edunvalvojana ja kehitimme kansainvälisen toimintamme etäkäytäntöjä.

Frame kansainvälisten verkostojen luojana


Framen kansainvälistä ydintoimintaa ovat fyysiset kohtaamiset: ihmiset tapaavat, keskustelevat ja tutustuvat toisiinsa, päättävät yhteistyöstä ja rakentavat näyttelyitä museoihin, gallerioihin ja tapahtumiin eri puolilla maailmaa. Näyttelyihin saapuvat sekä muut alan ammattilaiset että paikalliset yleisöt. Paikan päällä tutustutaan uusiin ihmisiin ja kylvetään siemeniä tuleviin yhteisiin hankkeisiin.

Juuri tätä koronapandemia horjutti. Kaikkea toimintaa alkoi värittää jatkuva epävarmuus: tapahtumia siirrettiin, näyttelytiloja suljettiin ja avattiin eri maissa eri perustein ja eri tahtiin. Tämä on näkynyt erityisesti Framen apurahatoiminnassa: avustuksia on saatu, aikatauluja muutettu, hankkeita on peruttu, rahoja palautettu ja haettu uudestaan.

Huolimatta kaikista aiheutuneista uudelleenjärjestelyistä Framen toiminta kansainvälisten verkostojen luojana jatkui ja ja hakeutui uusiin toimintatapoihin. Olemme järjestäneet ydintoimintaamme kuuluvia kuraattorivierailuja sekä fyysisten että digitaalisten kohtaamisten muodossa. Vuonna 2021 Framen eri liikkuvuusohjelmissa yli 20 ulkomaista asiantuntijaa tapasi lähes 200 taiteilijaa.

Frame toimialan edistäjänä


Kuvataide on rahoituskuopassa huolimatta siitä, että sen kävijä- ja katsojamäärät ovat Suomessa huippuluokkaa. Kuvataiteen rahoituskuoppa, veikkausvoittovarojen tulevaisuuden epävarmuus ja koronapandemia vauhdittivat kaikki Framen työtä kuvataiteen edunvalvonnan parissa. Tiivistimme yhteistyötä kuvataiteen rahoitustilanteen edistämiseksi Suomen Taiteilijaseuran ja Kuvaston kanssa ja kulttuurin rahoituksen puolesta Kulta ry:n ja muiden taiteen tiedotuskeskusten kanssa. Kulttuurisektori välttyi valtionavustusten leikkauksilta vuodelle 2022, mutta leikkausuhka leijuu alan yllä edelleen.

Kuvataiteen rahoituskuopan täyttämiseksi toimme yhteen niin sanotun vapaan kentän toimijat: kokosimme yli 60 kuvataiteen yhteisöä kaikkialta Suomesta yhteisiin tapaamisiin ja keskusteluihin. Kehitystyön tarkoituksena oli tuottaa kestäviä toimintasuunnitelmia ja -budjetteja, joilla kuvataidetoimijat pystyisivät tekemään tärkeää työtään – tuottamaan näyttelyitä alueensa asukkaille ja maksamaan henkilökunnalle ja taiteilijoille palkkaa. Kuvataiteen yhteisöjen julkinen rahoitus on surkealla tasolla verrattuna vaikkapa esittäviin taiteisiin. Yhteisen ponnistuksen tarkoituksena on osoittaa rahoitustarpeen suuruusluokka tälle kuvataiteen ekosysteemin osalle.

Keväällä 2021 Frame toteutti valmistuvien kuvataiteilijoiden portfoliotapaamiset kokonaan verkossa. 38 opiskelijaa ja 23 kuraattoria osallistuivat tähän vuodesta 2017 asti järjestettyyn verkostoitumistapahtumaan. Syksyllä matkasimme Sivukonttori-hankkeessa Jyväskylään tapaamaan taiteilijoita ja alan muita toimijoita ja tutustumaan taideyhteisöjen tiloihin ja toiminnan edellytyksiin ympäri kaupunkia.

Framen vastuullisuusohjelma


Vuonna 2018 Frame käänsi katseensa omaan organisaatioonsa ja ryhtyi rakentamaan vastuullisuusohjelmaa erityisesti ekologisen kestävän kehityksen ja yhdenvertaisuuden osalta. Vuosina 2019 ja 2020 laskimme hiilijalanjälkeämme ja kouluttauduimme tunnistaaksemme esimerkiksi organisaatiomme valkoisuuden ja muita yhdenvertaisuutta jarruttavia rakenteita. 

Vuonna 2021 laskeminen ja kouluttautuminen saivat rinnalleen tekoja. Framen ympäristöohjelmassa haimme Ekokompassi-sertifiointia ja teimme siihen liittyviä toimenpiteitä. Ekokompassiin liittyvä auditointi tapahtui kevällä 2022, jolloin saimme Ekokompassi-sertifikaatin vuosille 2022–2024.

Framen oman yhdenvertaisuuden kasvattamiseksi teimme neljä toimenpidettä, jotka kohdistuivat Frame-säätiön kaikkiin osa-alueisiin. Teimme ehdotuksen opetus- ja kulttuuriministeriölle säätiön hallituksen kokoonpanosta, joka paremmin vastaisi kulttuuritoimijoiden moninaista joukkoa Suomessa. Uuden hallituksen myötä hallituksen työskentelykieli vaihtui englanniksi.

Avasimme Framen apurahatoimikunnan jäsenille ensimmäistä kertaa avoimen haun. Apurahatoimikunnan jäsenvalintoja tehdessämme huomioimme kokoonpanon edustuksen monipuolisuuden. Kolmas toimenpide keväällä oli, että tilasimme koulutusta rekrytointeihin ja avoimiin hakuihin liittyvien tekstien työstämiseksi ja tosiasiallisen yhdenvertaisuuden edistämiseksi teimme positiiviseen syrjintään perustuvan rekrytoinnin, jossa suomen kielen taito ei ollut edellytyksenä. Keväällä toteutimme lisäksi nettisivu-uudistuksen, joka perustui saavutettavuuden esteiden poistamiselle.

Vuonna 2022 Frame täyttää kymmenen vuotta. Juhlavuoden kynnyksellä on hyvä katsoa sekä arvioiden taaksepäin että innolla eteenpäin. Vuoteen 2021 sisältyi haasteita, mutta se oli myös monella tapaa innostava. Näemme, miten kansainvälinen taidetoiminta vähitellen virkoaa, apurahahankkeet jälleen käynnistyvät ja kaivattuja muutoksia tapahtuu yhdenvertaisemman ja ekologisemman taidekentän puolesta. Tätä työtä jatkamme myös juhlavuonna ja siitä eteenpäin.

Kuva: Kira Björklund

Raija Koli
toimitusjohtaja

Asiantuntijavierailut Suomeen

Neljä asiantuntijavierasta aurinkoisessa syys-säässä ulkona.
Syksyn 2021 asiantuntijavierailijoita: Andra Silapētere, Mechu Rapela, Ann Mirjam Vaikla ja Lilian Hiob. Kuva: Kira Björklund.


Frame tukee suomalaisten taiteilijoiden ja muiden nykytaidekentän toimijoiden verkottumista kutsumalla Suomeen kansainvälisiä taiteen ammattilaisia tutustumis- ja tutkimusvierailuille. 

2021 Vuoden aikana järjestimme 29 asiantuntijavierailua 15 eri maasta, joista osan digitaalisesti ja osan vierailuina Suomeen.

Näillä asiantuntijoilla oli yhteensä 126 tapaamista taiteilijoiden kanssa ja 70 tapaamista organisaation edustajien kanssa.  

Ehdotimme asiantuntijavieraille kaikkiaan 185 eri taiteilijaa tavattavaksi.

Näistä vierailuista on syntynyt tähän mennessä kuudelle eri taiteilijalle erilaisia yhteistyöprojekteja. 

Asiantuntijavierailijen vaikutukset ulottuvat usealle eri vuodelle: edellisten vuosien vierailujen seurauksena suomalaisia taiteilijoita oli näyttelyissä ja muissa hankkeissa ympäri maailmaa. 

Apurahojen tunnusluvut 2021


118
apurahamyöntöä

198 taiteilijaa

11 asiantuntijaa

361 apurahahakemusta 

35 hakijaa apurahatoimikuntaan, joista valittiin 4 uutta vertaisarvioijaa

– kaikki nämä taiteilijat ja asiantuntijat sekä hankkeet tekivät suomalaista nykytaidetta tunnetuksi.

 

Teemu Salosen Fantasy Flower 3 matkasi Framen apurahalla Todd Merrill Studio -galleriaan New Yorkiin. Kuljetusdokumentaatio.

Tilaisuudet ja ohjelma 2021


Koronapandemian jatkuessa järjestimme monipuolista ohjelmaa digitaalisessa muodossa. Järjestimme keskusteluita, julkaisimme tekstejä ja tuotimme dokumentaatiota ohjelmastamme verkossa. Syksyllä järjestimme Rehearsing Hospitalities -ohjelmaviikon.

Rehearsing Hospitalities -tapahtumaviikkoon osallistui yhteensä 2 022 henkilöä, mukaanlukien verkossa tapahtumia seuranneet. Yhteensä 3 229 henkilöä vieraili näyttelyissä, jotka järjestettiin Vantaan taidemuseo Artissa ja Arkkitehtuurimuseossa.

Turvattu – Kehojen ja tilojen politiikkaa -näyttely Vantaan taidemuseo Artsissa oli osa Vieraanvaraisuusharjoituksia-ohjelmaviikkoa. Kuva: Sheung Yiu

Peer-to-Peer -mentorointiohjelmaan saapui 138 hakemusta, joista valittiin 8 osallistujaa mukaan hankkeeseen.

Finland-Russia Curatorial Exchange -kuraattoriohjelmaan saapui 12 hakemusta Suomesta ja 25 Venäjältä, joista valittiin 10 osallistujaa.

Valmistuville taiteen maisteriopiskelijoille järjestettyihin portfoliotapaamisiin osallistui 38 opiskelijaa ja 23 kuraattoria.

Julkaisemamme podcastit keräsivät Acastissa 157 kuuntelua.

 

Viestinnän avainlukuja

 

Käynnit verkkosivuilla 77 400 (2020: 61 000)
Facebook-seuraajat 7 650 (2020: 7 000)
Twitter-seuraajat 3 700 (2020: 3 500)
Instagram-seuraajat 7 300 (2020: 6 300)
Youtube-tilaajat 87 (2020: 39)
Youtube-videoiden katselut yhteensä 2 500 (2020: 850)
suomenkielisen uutiskirjeen tilaajat 2 560 (2020: 2 500)
englanninkielisen uutiskirjeen tilaajat 3870 (2020: 3 700)


Vuonna 2021 uudistimme visuaalisen ilmeemme ja verkkosivumme saavutettavuusvaatimusten mukaisesti. Sosiaalisessa mediassa jatkoimme aktiivista viestimistä tukemistamme apurahahankkeista, suomalaisesta nykytaiteesta, näyttelysuosituksista ja muusta toiminnastamme. Kiinnitimme erityistä huomiota saavutettavuuteen myös sosiaalisen median viestinnässä. Suosituiksi aiheiksi Instagramissa nousivat ajankohtaiset apurahauutiset sekä näyttelytoimintaa koskevat julkaisut. Myös Framen henkilökunnan jäsenten esittelyt herättivät positiivista huomiota. Laajin kattavuus saavutettiin julkaisuilla, jotka valaisivat Framen apurahahakuja sekä ohjelmatoimintaa. Näyttelyvinkkeihin puolestaan sitouduttiin eniten.

 

Frame mediassa


Vuonna 2021 mediaosumia sai osana syksyn Rehearsing Hospitalities -ohjelmaa tuotettu näyttely
Turvattu – kehojen ja tilojen politiikkaa Vantaan taidemuseo Artsissa. Julkaisimme Helsingin Sanomissa mielipidekirjoituksen yhdessä Suomen Taiteilijaseuran ja Kuvaston kanssa kuvataiteen alan rahoituksesta. Myös Pilvi Takalan tuleva näyttely Venetsian taidebiennaalissa sai mainintoja mediassa.

Hufvudstadsbladet (16.10.2021): Säg mig vem som tryggast i (konst)världen är?

Helsingin Sanomat (8.10.2021): Olet turvassa – Artsin ryhmänäyttelyssä karnevalisoidaan turvallisuuden varmistelua

Helsingin Sanomat (4.9.2021): Putoaako kuvataide yhä syvemmälle rahoituskuoppaan?

 

Frame edistää ekologista, sosiaalista ja taloudellista kestävyyttä toiminnassaan. Vastuullisuus taiteen ja kulttuurin alalla tarkoittaa meille, että toiminnassa otetaan huomioon ihmisoikeudet, sananvapaus, tasa-arvo, yhdenvertaisuus, monimuotoisuus, inkluusio ja työhyvinvointi sekä ekologinen kestävyys ja vastuullinen taloudenhoito ja sijoittaminen.

 

Vihreitä kukintoja puun oksissa taivasta vasten.
Kuva: Vilma Leminen

Taide ja yhdenvertaisuus


Vuonna 2021 Framen hallituksen, apurahatoimikunnan ja henkilökunnan kokoonpanossa tapahtui muutoksia. Opetus- ja kulttuuriministeriö nimitti Framen ehdotuksen pohjalta säätiölle uuden hallituksen. Samalla hallituksen työkieli vaihtui englantiin, kun jäseneksi nimitettiin ensimmäistä kertaa Suomeen ulkomailta muuttanut taidealan ammattilainen. Järjestimme ensimmäistä kertaa avoimen haun apurahatoimikuntaan ja nimitimme kokoonpanoon neljä uutta jäsentä
. Vuoden aikana Frame järjesti ensimmäinen positiivista syrjintää noudattavan rekrytoinnin.

Frame ei hyväksy minkäänlaista epäasiallista kohtelua, syrjintää tai häirintää työyhteisössään tai toiminnassaan. Vuonna 2021 Frame laati koko organisaatioon jalkautetun yhdenvertaisuusohjeistuksen, josta tuli osa kaikkia työ- ja toimeksiantosopimuksia. Laadimme myös turvallisemman tilan ohjeistuksen, joka on käytössä kaikissa tapahtumissamme. Framen henkilökunta sai myös ulkopuolista koulutusta inklusiivisista rekrytointi- ja sopimuskäytännöistä.Nykytaiteen hiilijalanjälki


Ekologinen kestävyys on ratkaisevan tärkeää maailman ja sen ekosysteemien säilymisen kannalta, ja Frame haluaa omalta osaltaan edistää ekologisesti kestävämpiä toimintatapoja. Vuonna 2021 uusi avaus oli Ekokompassi-sertifiointiin tähtäävän prosessin käynnistäminen Framessa. Ekokompassi on Luonnonsuojeluliiton toimialariippumaton ympäristöjärjestelmä, joka pohjautuu ISO 14001 -standardiin.

Jatkoimme myös Framen hiilijalanjäljen laskemista. Laskurissa toimintamme on jaettu viiteen kokonaisuuteen: toimiston ylläpito, apurahatoiminta, ohjelmatoiminta, tiedotustoiminta sekä Venetsian biennaali. Vuoden 2021 hiilijalanjälkemme oli yhteensä lähes 370 000 kg CO2e, 270 000 vähemmän kuin vuonna 2019. Lähes 90 prosenttia päästöistä syntyi apurahahankkeista.

Framen hiilijalanjälki vuonna 2021.

Framen tärkein tehtävä on suomalaisen nykytaiteen kansainvälistäminen. Vahvistamme nykytaiteen toimijoiden työskentelyedellytyksiä rakentamalla verkostoja ja tukemalla ammattilaisten kohtaamisia, edistämällä taiteen vientiä ja levitystä sekä kasvattamalla suomalaisten taiteilijoiden läsnäoloa ja näkyvyyttä maailmalla.

Kansainvälinen ohjelma: Frame verkostojen rakentajana


Vuonna 2021 Framen
Vieraanvaraisuusharjoituksia-ohjelmakokonaisuus käsitteli vieraanvaraisuuden, tiedon, saavutettavuuden ja turvallisuuden suhteita. Vuosi 2021 oli viisivuotisen ohjelman kolmas vuosi. Ohjelmassa pohdimme, miten taide ja taideorganisaatiot luovat uusia vieraanvaraisuuden muotoja ja toimintakulttuureja.

Nykytaidekentän vieraanvaraisuuden ja yhteistyön käytännöt ja toimintatavat kaipaavat päivitystä. Taideorganisaatiot toimivat maailmassa, joka on yhä moninaisempi ja täynnä keskinäisriippuvuuksia. Yhteiskuntaan ja kulttuuritoimintaan osallistuu enenevässä määrin ihmisiä ja toimijoita, joiden kulttuuriset taustat ja toiminnan lähtökohdat poikkeavat toisistaan.

Taiteilija Eero Yli-Vakkurin performatiivinen työpaja Vieraanvaraisuusharjoituksia-ohjelmaviikolla. Kuva: Kira Björklund

Vieraanvaraisuusharjoituksilla tuemme visuaalisen taiteen ja erityisesti nykytaiteen kannalta merkittävien ajankohtaisten kansainvälisten käytäntöjen, ilmiöiden ja kehityssuuntien esiintuloa Suomessa. Ohjelma luo monipuolisempaa taidekenttää sekä mahdollistaa erilaisista taustoista ja ryhmistä ponnistavien taiteilijoiden osallistumisen suomalaiseen ja kansainväliseen nykytaidekenttään. Samalla se luo pitkäjänteisiä kansainvälisiä verkostoja sekä uusia yhteistyön muotoja niin Suomessa kuin kansainvälisestikin.

Ohjelman puitteissa järjestetään keskusteluja, esityksiä ja työpajoja sekä komissioidaan uusia teoksia. Vuonna 2021 jatkoimme digitaalisen ohjelman järjestämistä, mutta järjestimme myös ohjelmaa Helsingissä. Ohjelmassa järjestettiin kaksi ohjelmakonaisuutta: keväällä Gathering for Rehearsing Hospitalities 2021 Spring ja syksyllä Gathering for Rehearsing Hospitalities 2021 Autumn.

Kevään tapahtuma järjestettiin huhti-toukokuussa yhteistyössä mediakulttuuriyhdistys m-cultin ja antirasistisen ja feministisen kulttuurikeskuksen Museum of Impossible Formsin kanssa kolmena eri verkkotapahtumana, joihin sisältyi keskusteluja, videonäytöksiä ja performansseja. Lisäksi Museum of Impossible Forms esitti Merpersons-projektin näyttelytiloissaan Kontulassa. Osana kevään ohjelmaa julkistettiin taiteilijoiden Jessie Bullivantin ja Jemina Lindholmin yhteistyöhanke ja julkaisu Access Riders, joka auttaa hahmottamaan henkilön tarpeita saavutettavuusnäkökulmasta. Listan kaikista kevään ohjelmaan osallistuneista löydät vuosikertomuksen lopusta.

Kuva: Sheung Yiu

Syksyllä järjestetty tapahtuma keskittyi vieraanvaraisuuden ja turvallisuuden pohtimiseen, ja toteutettiin yhteistyössä Vantaan taidemuseo Artsin, Arkkitehtuurimuseon, Suomen New Yorkin kulttuuri-instituutin ja IHME Helsingin kanssa. Ohjelma sisälsi näyttelyitä, performansseja, verkkokeskusteluja ja työpajoja. Syksyn ohjelman yhteydessä  julkaisimme Archive Booksin kanssa kolmannen osan Rehearsing Hospitalities Companion -kirjasarjasta. Listan kaikista ohjelmaan ja kirjaan osallistuneista löydät vuosikertomuksen lopusta.

Joulukuussa 2021 järjestimme Framen toimistolle komissioidun Laura Soisalon-Soinisen Seven Recipients -teoksen päätöstilaisuuden. Tilaisuudessa taiteilijan kanssa keskustelivat taiteilija Teemu Lehmusruusu, kuraattori Saara Karhunen sekä Framen ohjelmapäällikkö Jussi Koitela.

 

Venetsian taidebiennaalin teostuotanto jatkui


Venetsian taidebiennaali on yksi merkittävimmistä joka toinen vuosi järjestettävistä nykytaiteen kansainvälisistä suurnäyttelyistä, jossa vierailee yli puoli miljoonaa kävijää. Frame tilaa ja tuottaa näyttelyn Suomen Aalto -paviljonkiin Giardinin biennaalipuistoon.

Vuodelle 2022 koronapandemian vuoksi siirtyneen biennaalinäyttelyn tuotanto jatkui vuonna 2021. Suomen paviljongin taiteilija on Pilvi Takala ja näyttelyn kuraattori on Hong Kongissa ja Amsterdamissa työskentelevä Christina Li. Vuoden aikana näyttelytuotanto eteni teoksen taustatutkimuksen työstämisellä sekä videoteoksen kuvaamisella. Myös näyttelyn viestintämateriaaleja ja yhteistyökumppanuuksia valmisteltiin syksyllä 2021, jolloin myös aloitettiin yhteistyö kansainvälisen mediatoimisto Pelham Communications kanssa. 

Vuonna 2021 toteutettiin korkeakouluopiskelijoille suunnattu haku paviljongin aukipitoon ja näyttelyn valvontaan liittyvään harjoitteluohjelmaan.

Venetsian biennaali pidetään huhtikuusta marraskuuhun 2022.

 

Asiantuntijavierailuista kauaskantoisia hyötyjä


Frame tukee suomalaisten taiteilijoiden ja muiden nykytaidekentän toimijoiden kansainvälistä vuorovaikutusta ja verkostoitumista kutsumalla Suomeen kansainvälisiä taiteen ammattilaisia tutustumis- ja tutkimusvierailuille. Vuonna 2021 toteutimme vierailuja sekä verkossa että matkoina paikan päälle Suomeen.

Asiantuntijavieraat ovat kuraattoreita, tutkijoita sekä taidemuseoiden, taidemessujen ja biennaalien edustajia. Jokaiselle vieraalle rakennetaan ohjelma tämän toiveiden pohjalta. Asiantuntijavierastoimintaa järjestetään tiiviisti yhteistyössä muiden paikallisten nykytaiteen toimijoiden kanssa. Vieraat tapaavat taiteilijoita, kuraattoreita ja taideorganisaatioita.

Kutsumme joka vuosi 20–30 vierasta, jotka matkustavat Suomeen tai osallistuvat digitaalisiin tapaamisiin. Vieraat kutsutaan pitäen silmällä taidekentän eri lähestymistapoja ja taiteen tekemisen tapoja. Asiantuntijavierailujen hyödyt kantavat useammalle vuodelle: usein näyttelyt ja projektit toteutuvat muutaman vuoden kuluttua vierailusta.

 

Ryhma henkiloita ulkona rakennuksen ja portaikon edessä.
Framen vuoden 2021 asiantuntijavieraita: taiteilijakollektiivi ruangrupa. Kuva: Jin Panji.

Vuonna 2021 Framen asiantuntijavieraat olivat:

Lucia Pietroiusti, Curator, Serpentine Galleries
Ruangrupa, Artist collective (Documenta 15)
José Roca, Director, Biennale of Sydney
Daria Khan, Curator, Mimosa House
Caterina Avataneo, Independent Curator, DEMO Moving Image
Kate Brehme, Independent Curator, Contemporary Art Exchange
Gemma Medina Estupiñán, Independent Curator, Van Abbemuseum
Eglė Nedzinskaitė, Curator of educational programmes, National Gallery of Art (Vilnius)
Eva Rowson, Managing Director, Bergen Kjøtt
Lilian Hiob, Managing Director, Temnikova & Kasela gallery
Alen Ksoll, Independent Curator
Abir Boukhari, Director, curator and co-founder, AllArtNow
Andra Silapētere, Curator and researcher, Latvian Centre for Contemporary Art
Francisco Martinez, Independent curator. Associate Professor, Tallinn University
Ann Mirjam Vaikla, Independent curator
Kaarin Kivirähk, Project manager, Estonian Centre for Contemporary Art
Airi Triisberg, Independent curator, writer and educator
Edvinas Grinkevičius, Curator, artist, cultural manager, Kaunas Artists’ House
Marten Esko, Curator, Contemporary Art Museum of Estonia (EKKM)
Joanna Hoffmann, Curator, Tartu Art Museum
Mechu Rapela, Curator and director, Tenthaus
Jaime DeSimona, Curator of Contemporary Art at Portland Museum of Art
René Block, Art dealer, collector and curator of Riga Biennale 2023
Simona Dvorakova, Independent curator
Ariane Koek, Independent curator
Samantha Lippett, Curator and lecturer
Javier Rodriguez, Independent curator
Peter Holmgård, Chief Curator of Holmgård’s Galleria

 

Ohjelmat luovat kansainvälisiä verkostoja


Yksittäisten asiantuntijavierailujen lisäksi Frame tekee yhteistyötä lukuisten eri toimijoiden kanssa luodakseen kansainvälisiä verkostoja suomalaiselle taiteilijoille ja taidekentän toimijoille. Samalla tuemme nykytaiteen kuraattoreiden ja taiteilijoiden mahdollisuuksia kehittää omaa työskentelyään ja ammattilaisverkostoja.   

Vuonna 2021 Frame ylläpiti kuutta eri verkostoitumista tukevaa ohjelmaa: Frame Curatorial Research Fellowship -kuraattoriohjelmaa, Peer-to-Peer-ohjelmaa sekä Re-Practicing Hospitalities -verkostoa. Lisäksi Nordic-Baltic Curatorial Research -ohjelmassa toteutettiin viimeiset tutkimusmatkat. Framen pitkäaikainen residenssiohjelma Helsinki International Curatorial Programme, joka tuo ulkomaisia kuraattoreita Suomeen, käynnistyi jälleen koronapandemian aiheuttaman tauon jälkeen. Finland-Russia Curatorial Exchange -ohjelma käynnistettiin viivästyksen jälkeen, mutta keskeytettiin vuoden 2022 alussa Venäjän aloittaman Ukrainan sodan takia. 

Kaikki kuusi ohjelmaa vahvistavat nykytaiteen ammattimaisuutta sekä kansainvälisiä verkostoja: painopisteinä olivat kuratoriaalisen tutkimuksen tukeminen sekä nuorten kuraattorien ammatillisen osaamisen kasvu, mentorointi ja verkottuminen.

 

Framen jakamilla apurahoilla kasvatamme suomalaisen taiteen kansainvälisiä esittämismahdollisuuksia, tuemme taiteilijoiden kansainvälistä uraa, parannamme taiteilijoiden toimeentulon edellytyksiä ja lisäämme taiteen ammattilaisten kansainvälisiä verkostoja ja vuorovaikutusta.

Sasha Huberin yksityisnäyttely ”You name it” Kunstinstituut Mellyssä Rotterdamissa keväällä 2021. Frame tuki näyttelyä apurahalla.

Vuonna 2021 Frame sai opetus- ja kulttuuriministeriöltä jaettavaksi apurahoina yhteensä 270 000 euroa. Projektiapurahahakuja oli vuoden aikana kaksi ja matka-apurahahakuja kuusi. Framelta apurahaa haki 361 taiteilijaa ja alan toimijaa, yhteensä 1,4 miljoonan euron edestä. Apurahoilla tuettiin 118 hanketta ja 209 taiteilijaa ja nykytaiteen asiantuntijaa. Framen tuki kohdistui suomalaistaiteilijoiden näyttelyihin ulkomailla, kansainväliseen levitykseen tarkoitettuihin taidejulkaisuihin ja nykytaiteen ammattilaisten verkostoitumiseen. Lisäksi osa myönnetystä tuesta kohdistuu gallerioiden messutoimintaan ulkomailla. Kaikki vuoden aikana toteutuneet apurahahankkeet löytyvät vuosikertomuksen lopusta.

Säätiön apurahamyönnöt perustuvat vertaisarviointiin. Apurahaesitykset tekee apurahatoimikunta, johon vuonna 2021 kuuluivat taiteilijat Kalle Hamm ja Johanna Lecklin sekä kuraattori Orlan Ohtonen. Esitykset asiantuntijavierasapuarahoista teki kuraattori Anna Vihma. Toimikunnan puheenjohtajana toimii säätiön toimitusjohtaja ja päätökset myönnöistä tekee säätiön hallitus.

Vuonna 2021 säätiö järjesti ensimmäistä kertaa apurahatoimikuntaan avoimen haun, johon tuli 35 hakemusta. Joulukuussa 2021 kaksivuotiskautensa aloittivat uuden toimikunnan jäsenet, taiteilijat Ramina Habibollah, Hannaleena Heiska ja Sandra Kantanen sekä kuraattori Pontus Kyander.

Apurahaneuvontaa annettiin päivittäin, ja apurahainfoja ja -klinikoita toteutettiin vuoden aikana kolme. Etäyhteyden ansiosta klinikoille osallistui hakijoita myös ulkomailta. Apurahakysely vuosina 2020–2021 rahoitetuille taiteilijoille toteutetaan vuonna 2022.

Vuonna 2021 Frame myönsi joustoja apurahojen käyttöaikoihin ja muutoksia käyttötarkoituksiin koronapandemian vuoksi viivästyneiden hankkeiden loppuun saattamiseksi. Vuoden aikana myönnetyistä apurahahankkeista peruuntui 2 ja 10 hankkeen toteutus siirtyi vuodelle 2022. Lisäksi vuodelta 2020 vuodelle 2021 siirtyneistä 43:stä hankkeesta peruuntui 12.

 

Essi Kausalainen ja työryhmä: Thousand Times Yes Inkonst-taidetilassa Malmössä vuonna 2021. Kuva: Henrik Hellström

Apurahatoimikunnan jäsen Johanna Lecklin: Apurahatoimikunnassa pohdimme, mitkä taidehankkeet, millaiset näyttelypaikat ja taidetapahtumat parhaiten edistävät uransa eri vaiheissa olevien hakijoiden kansainvälistä uraa. Myöntöperusteista tärkein on hankkeen korkea taiteellinen taso. Toimikunnan jäsenten eri osaamisalueet ja kiinnostuksen kohteet aikaansaivat hedelmällistä keskustelua ja toivat esiin erilaisia näkökantoja. Korona-aikana tuli suuri määrä hakemuksia etenkin taiteilijoiden taidejulkaisuihin. Koin työskentelyn apurahatoimikunnassa opettavaiseksi ja silmiä avaavaksi. Oli ilo saada työskennellä asiantuntijaryhmässä ja tukea lukuisia kiinnostavia kansainvälisiä taidehankkeita.

Frame tiedotuskeskuksena: toimialan edistäminen, tiedon tuotanto ja vahvat verkostot


Frame on myös
suomalaisen nykytaiteen tiedotuskeskus. Vahvistamme nykytaiteen toimintaympäristöä järjestämällä keskusteluja, tilaamalla selvityksiä ja käymällä jatkuvaa dialogia alan ammattilaisten ja instituutioiden kanssa. Kokoamme ja tuotamme tietoa nykytaiteen toimialasta alan ammattilaisten, päättäjien ja median käyttöön. Tuotamme tilastotietoa gallerioista ja nykytaiteen tapahtumista sekä kokoamme yhteistyössä Museoviraston kanssa taidemuseoiden kävijätilaston.

Kuvassa näkyy taiteilijan käsi, joka pitelee hiiltä. Hiilellä piirretään viivaa valkoiselle kankaalle.
Kuva: Iris Suomi.

Vuonna 2021 vaikuttamistyömme keskittyi edelleen koronakriisiin, mutta kohdistui ennen kaikkea rakenteelliseen, pitkäaikaiseen ongelmaan: kuvataiteen rahoituskuopan täyttämiseen.

 

Vaikuttamistyö: Kuoppa umpeen


Vuonna 2021 jatkoimme vaikuttamistyötä kuvataiteen rahoituskuopan täyttämiseksi. Yksi vaikuttamisen tärkeä väline on asiatieto kuvataiteen toimialasta, jotta alan puolesta voidaan argumentoida entistä paremmin. Kirjoitimme yhdessä Suomen Taiteilijaseuran ja Kuvaston kanssa mielipidekirjoituksen Helsingin Sanomiin. Syksyllä julkaisimme yhteisen kannanoton kulttuurin rahoitusleikkauksia vastaan.

Toimitusjohtaja Raija Koli: “Vuonna 2021 vahvistimme rooliamme kuvataiteen vaikuttajana. Tapasimme tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvisen kaksi kertaa vuoden aikana ja osallistuimme sivistysvaliokunnan kuulemiseen. Kävimme aktiivisesti keskusteluja Taiteen edistämiskeskuksen kanssa ja käynnistimme kuvataiteen yhteisötoimijoiden kesken säännölliset tapaamiset, jotka toimivat tiedonjakamisen ja vaikuttamistyön koordinoinnin paikkana.”

Vaikuttamistyötä tehtiin myös kesäkuun 2021 kuntavaalien alla. Frame laati kuvataiteen kuntavaalitavoitteet kannustaakseen kuntia huomioimaan kuvataiteen ja kulttuurin potentiaalin sekä turvaamaan alan toimintaedellytykset kunnissa. Tavoitteet olivat myös osa Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö Kulta ry:n kuntavaaliohjelmaa.

 

Tiedontuotanto


Vuoden aikana jatkoimme nykytaiteen kenttään kohdistuvien koronapandemian vaikutusten seuraamista olemalla aktiivisesti yhteydessä kentän eri toimijoihin ja organisaatioihin ja raportoimalla tilanteesta säännöllisesti päättäjille ja rahoittajille. Laadimme yhteistyössä Suomen Taiteilijaseuran ja Kuvaston kanssa opetus- ja kulttuuriministeriön pyynnöstä arvion koronaviruksen vaikutuksista kuvataiteen toimialaan ja julkaisimme toimenpide-ehdotukset kuvataiteen toimialan jälleenrakennukseen.

Lisäksi alan tiedotuskeskuksena Frame analysoi ja toimitti opetus- ja kulttuuriministeriön alkuvuodesta 2021 toteuttaman kyselyn perusteella selvityksen poikkeustilanteen vaikutuksista visuaalisen taiteen kenttään.

Kuva: Kira Björklund

Kuvataiteen vuositilasto

Vuoden 2020 kuvataiteen vuositilasto julkaistiin syyskuussa 2021. Tilasto oli aikasarjassaan viides ja sen toimitti tietoasiantuntija Katri Salmenoja. Vuonna 2020 suomalaisiin kuvataidekohteisiin – taidemuseoihin, gallerioihin ja kuvataidetapahtumiin –  tehtiin kaikkiaan noin 3,2 miljoonaa käyntiä. Laskua vuoteen 2019 verrattuna oli noin 1,6 miljoonaa käyntiä.

“Taidegallerioille lähetetyssä kyselyssä paneuduimme aikaisempia vuosia tarkemmin gallerioiden talouslukuihin, ja selvitimme ensimmäistä kertaa myös verkkokaupan volyymia. Kyselyssä tiedusteltiin myös gallerioiden lisärahoitustarpeita, mikä tuotti entistä tarkemman näkymän taidegallerioiden taloudesta.” Katri Salmenoja

 

Toimialan edistäminen: Vahvat verkostot

Framen toiminta perustuu tiiviiseen yhteistyöhön nykytaiteen alan toimijoiden kanssa. Vahvat kotimaiset ja kansainväliset verkostot ovat edellytys nykytaiteen kansainväliselle toiminnalle sekä toimialan pitkäjänteiselle vahvistamiselle kotimaassa. Säätiön kotimaisia yhteistyökumppaneita ovat kaikki keskeiset kuvataidetoimijat Suomessa. 

 

Kuvataiteen yhteisöverkosto

Toukokuussa 2021 Frame aloitti kuvataiteen yhteisöjen kanssa yhteistyön niiden julkisen rahoituksen kasvattamiseksi. Verkostotapaamisia yhteisöjen kanssa järjestettiin syksyllä neljä, ja ne jatkuvat edelleen. Tapaamisten tarkoituksena on vahvistaa organisaatioiden välistä vertaisoppimista ja -tukea: jakaa tietoa ja osaamista sekä neuvoa yhteisöjä Taiteen edistämiskeskuksen toiminta-avustusten hakuprosessissa. Tapaamisiin on osallistunut kymmeniä kuvataideorganisaatioiden edustajia eri puolilta Suomea.

 

Sivukonttorit

Framen sivukonttorit on hanke, jossa perustamme parin päivän ajaksi sivukonttoreita eri puolille Suomea. Tapaamme vierailujen aikana laajasti paikallisia nykytaiteen toimijoita sekä keskustelemme museoiden, gallerioiden ja taiteilijayhteisöjen kanssa kansainvälisyydestä ja toimialan kehittämistarpeista. Sivukonttori-hanke on osa nykytaiteen toimialan valtakunnallista edistämistyötä.

Framen Sivukonttori vieraili Jyväskylässä. Kuvassa Jyväskylän taidemuseon intendentit Leena Lokka ja Teija Lammi sekä Framen ohjelmapäällikkö Jussi Koitela.

Kussakin kaupungissa järjestetään yhteistyössä paikallisen taidemuseon ja taiteilijaseuran kanssa Framen infotilaisuus sekä apurahaneuvontaa ja portfoliotapaamisia. Vuonna 2021 Framen sivukonttori järjestettiin Jyväskylässä 9.–10.12.2021.

Apurahakoordinaattori Veera Lizé: ”Sivukonttorin aikana vierailimme Jyväskylän taidemuseossa, Jyväskylän taiteilijaseuran vieraana Galleria Beckerissä, Luovan valokuvauksen keskuksessa sekä taiteilijoiden Anna Ruthin ja Jonna Suurhaskon työhuoneella. Tapasimme myös Taiteen edistämiskeskuksen Sari Ilmolan ja Hans-Petter Schuttin sekä Jyväskylän kaupungin kulttuuripäällikkö Mari Aholainen. Portfoliotapaamisiin osallistui kahdeksan ja apurahaklinikalle 4 taiteilijaa. Infotilaisuuteen osallistui 18 taiteilijaa.”

 

 

Verkkosivusto ja visuaalinen ilme uudistuivat


Vuosi 2021 oli merkittävä myös Framen viestinnässä. Organisaation uusi visuaalinen ilme ja uudistunut, saavutettavuusvaatimusten mukainen verkkosivusto julkistettiin keväällä 2021.
Uutta sisältöä verkkosivuilla on esimerkiksi blogi, jossa Framen henkilökunnan jäsenet kertovat työstään suomalaisen nykytaiteen edistämisen parissa.

Viestintämme tavoitteena on vahvistaa suomalaisen nykytaiteen asemaa ja näkyvyyttä Suomessa ja ulkomailla, tukea suomalaisten taiteilijoiden ja taideorganisaatioiden kansainvälistä verkottumista sekä kasvattaa Framen ja sen kumppaneiden työn vaikuttavuutta.

Vuoden aikana ohjelmasisältöjä tuotettiin edelleen monipuolisesti myös verkkoon, ja esimerkiksi syksyn Rehearsing Hospitalities -ohjelmassa erilaiset verkkosisällöt olivat suosittuja. Vuoden aikana Framen tuottamien videosisältöjen katseluluvut nousivat edellisvuodesta 194,12 %.

Viestintäpäällikkö Rosa Kuosmanen: “Framen sosiaalisen median kanavat tavoittavat jatkuvasti laajemman joukon kotimaisia ja kansainvälisiä taiteen ammattilaisia. Siksi haluamme panostaa aktiivisesti viestintään sosiaalisessa mediassa ja kehittää uusia tapoja tuottaa myös ohjelmasisältöjä verkkoon. Uudella verkkosivustollamme käynnistynyt blogi on kanava Framen henkilökunnan asiantuntijuuksien hyödyntämiseen ja esiintuomiseen.”

Nyt kerromme vuoden 2021 kohokohdista – ääneen pääsevät kumppanimme ja verkostomme. 

 

Kahdeksan suomalaista lasitaiteilijaa Venetsian lasiviikoilla


FRESH Finland
on nykylasin ryhmähanke, johon kuuluvat taiteilijat Marja Hepo-aho, Anna-Kaisa Kukkonen-Madi, Sini Majuri, Camilla Moberg, Paula Pääkkönen, Anu Penttinen, Helmi Remes ja Anna Schroderus. Työryhmän näyttely pidettiin Bel Air Fine Art -galleriassa Venetsian lasiviikoilla syyskuussa 2021. Frame tuki apurahalla taidelasin kuljetusta Venetsiaan ja ryhmän majoittumista.

“Kansainvälisen nykytaiteen gallerian valitseminen tilaksi oli tietoinen valinta, kannanotto lasin ja nykytaiteen välisestä suhteesta”, taiteilija Sini Majuri kertoo. ”FRESH-hankkeen painopiste on tulevaisuudessa ja tavoitteena oli luoda alalle kestävää yhteistyötä ja siinä myös onnistuttiin yli odotusten. Aluillaan on kolme suurta kansainvälistä nykylasin hanketta sekä useita pienempiä projekteja. Lasiviikkojen puhallusnäytökset Muranossa olivat erityisen merkityksellisiä, koska niiden kautta meillä oli tavoitteena päästä sisään alan yhdelle arvostetuimmista studioista, Berengo Studiolle. Studion omistaja Adriano Berengo on tehnyt pitkän uran nykytaiteen ja lasin suhdetta nykyaikaistavana toimijana. Puhallusnäytöksen kautta saimme näytösesineet Berengon arvostettuun kokoelmaan.”

Sini Majuri ja seitsemän muuta suomalaista lasitaiteilijaa vierailivat Venetsian lasiviikoilla. Kuva: Sini Majuri

Sini Majuri oli lisäksi kutsuttu omalla Cassiopeia-lasi-installaatiollaan mukaan Venetsian lasiviikkojen päänäyttelyyn. Vuosittain järjestettävässä arvostetussa näyttelyssä esitellään kuratoitu joukko kansainvälisiä nykylasitaiteilijoita. The Venice Glass Week HUB -kokonaisuus esitteli 8 merkittävää kansainvälistä lasimuotoilijaa Palazzo Loredan renessanssipalatsissa.

Pandemia siirsi Majurin osallistumista näyttelyyn vuodella, mutta hän löytää sattuneesta myös positiivista: ”Venetsiassa oli selvästi vähemmän matkailijoita kuin tavanomaisena aikana. Tämä toisaalta vaikutti siihen, että näyttelyssä vierailleiden ihmisten kanssa oli enemmän rauhaa keskustella – ja kävijät olivat hyvin valikoituneita ammattilaisia. HUB-näyttelyn kautta minulle tuli esimerkiksi kutsu Japanissa järjestettävään Design Art Tokyo-tapahtumaan. Ammatillisen uran kannalta on tärkeää, että näyttelyistä seuraa konkreettista jatkoa.”

 

 

Nuoret taiteilijat saivat arvokasta tukea verkostoitumiseen Belgiasta


Valokuvataiteilija
Santtu Laine ja mediataiteilija Iiri Poteri osallistuivat Framen matka-apurahalla vastavalmistuneiden taiteilijoiden lopputöitä esittelevään Opus One ‘21 -näyttelyyn Belgian Bryggessä. Näyttelyn takana on Belgialainen kulttuuriorganisaatio BREEDBEELD, joka tukee uransa alussa olevia valokuvaajia, elokuvantekijöitä ja mediataiteilijoita. Vuonna 2021 BREEDBEELD avasi näyttelyhaun hankkeeseensa ensimmäistä kertaa myös Belgian ulkopuolelle. Marraskuusta tammikuuhun esillä ollut näyttely oli osa Brugge photo -valokuvafestivaalia.

Iiri Poteri, Monumentit 1–4 teossarjan videoteokset Monumentti 1 (2019) ja Monumentti 4 (2020), HD-video, jatkuva luuppi, väri, ei ääntä. Kesto: vaihtelee 11–28 min. Kuva: Taiteilija

Laineen ja Poterin vierailu Belgiassa piti sisällään tapaamisia belgialaisten ja suomalaisten valokuvaajien kanssa, portfolion esittelytilaisuuden, näyttelyn avajaiset, vierailun Die Keure -painotalossa sekä “How to pitch” -työpajan. Taiteilijat pitivät näyttelyn installointia ja julkaisua todella hyvin toteutettuna ja järjestetty ohjelma toteutui suunnitellusti.

“Vierailu ja järjestetty ohjelma toimivat erinomaisesti suhdeverkostojen rakentamisessa ja keskustelualustana. Myös oman työskentelyn esittelemistä käsittelevä “How to pitch” -työpaja oli todella antoisa ja opettavainen kokemus. Uskomme, että suomalaisen valokuvan ja mediataiteen esittämisestä kansainvälisillä alustoilla on kauaskantoista hyötyä koko Suomen taidekentälle”, he kertovat.

 

 

Peer-to-Peer-verkkotapaamiset vuoropuhelun alustana


Peer-to-Peer on vuonna 2020 pilotoitu kansainvälinen mentorointi- ja verkottamisihanke. Hanke sai alkunsa eurooppalaisten nykytaiteen tukiorganisaatioiden välisistä keskusteluista siitä, millaisin yhteistyön muodoin kentän kansainvälistä vuorovaikutusta voitaisiin tukea matkustusrajoitusten aikana, ja millaisia taiteilijoiden ammatillista kehittymistä tukevia toimintoja kentältä puuttuu. 

Verkkoympäristössä tapahtuvien tapaamisten tarkoituksena on mahdollistaa taidealan ammattilaisten kansainvälistä vuoropuhelua, tukea heidän työskentelyään ja verkottumista ekologisesti kestävällä ja saavutettavalla tavalla sekä vastata nykytaidealan ammattilaisten keskinäisen palautteen puutteeseen.

Kollaasi Zoom-keskustelussa olevista ihmisisistä. Ylärivillä vaalea ihoinen ja hymyilevä, lippalaakki päässä oleva Mathias Kryger sekä vaaleaihoinen, mustat pitkät hiukset ja leveän hymyn omaava Inma Herrera. Keskellä peer-to-peer -ohjelman grafinen ilme (vihreitä lehtiä mustalla pohjalla), sekä Yassine Khaled, jolla ruskea iho, tummat hiukset ja silmälasit, lyhyet hiukset sekä iloinen olemus. Alarivissä hymyilevä Joel Karppanen. Joelilla on valkoinen iho, olkapäille ulottuvat vaaleat hiukset ja iloinen olemus. Hänen vieressään Arlene Tucker ja Andra Silapetre. Arlenella on valkoinen iho, mustat otsahiukset ja naurava olemus. Arlene nauraa myös. Hänellä on vaalea otsatukka ja valkoinen iho.
Vasemmalta oikealle, ylhäällä: Mathias Kryger ja Inma Herrera, keskellä: Yassine Khaled, alhaalla: Joel Karppanen, Arlene Tucker ja Andra Silapētere.

Syksyn aikana viikottain tapahtuneissa verkkotapaamisissa taiteilijat esittelivät työn alla olevia teoksiaan ja projektejaan ja saivat palautetta kansainväliseltä mentoriryhmältä. Kussakin tunnin mittaisessa tapaamisessa oli läsnä yksi työtään esittelevä taiteilija  ja kolme mentoria. 

Taiteilija Elina Juopperi tapasi kuraattorit Manon Braatin ja Sibylle Omlinin:

”Nautin keskustelustani Sibylle Omlinin kanssa erittäin paljon. Vaikka keskustelu tapahtui virtuaalisesti, tunsin pääseväni pois kotoani ja ulos oikeaan maailmaan. Hänellä oli loistava kyky kysyä suoria ja perustavanlaatuisia kysymyksiä työstäni. Vaikka minulla ei aina ollut vastausta, sain mahdollisuuden tarkastella työtäni uudesta näkökulmasta. Ilahduin kuullessani, että hän on työskennellyt  muistitiedon parissa, sillä tämä aihe kiinnostaa minua paljon. Toivon, että Frame jatkaa näitä tapaamisia, jotta useampi taiteilija saa kyseisen mahdollisuuden ja pääsee säännöllisesti kohtaamaan muita taiteen ammattilaisia. Tämä tarve korostuu, kun ei asu taide-elämän keskuksessa tai pääse osallistumaan taidetapahtumiin, joissa voi kasvattaa verkostoaan.”

 

Portfoliotapaamisten suosio kasvoi


Järjestimme portfoliotapaamiset jo viidettä kertaa valmistuville taiteen maisteriopiskelijoille kesäkuussa. Mukana tapaamisissa oli opiskeijoita sekä Taideyliopiston Kuvataideakatemiasta, että Aalto-yliopiston ViCCA – Visual Cultures, Curating and Contemporary Art, ja valokuvataiteen maisteriohjelmista. Portfoliotapaamisissa opiskelijat pääsivät esittelemään työtään nykytaiteen kentän kuraattoreille ja Framen henkilökunnalle.
Vuonna 2021 tapaamisiin osallistui 38 opiskelijaa ja 23 kuraattoria.

Talous


Framen perustoiminta rahoitettiin opetus- ja kulttuuriministeriöltä saatavilla toiminta- ja erityisavustuksella.

Framen valtionavustus vuodelle 2021 oli 1 195 620 euroa. Valtionavustus koostui toimintaan kohdistuvasta yleisavustuksesta, apurahoihin kohdistuvasta erityisavustuksesta, Venetsian paviljonkivuokriin kohdistuvasta yleisavustuksesta, Venetsia-projektin tuotantoon kohdistuvasta erityisavustuksesta, ja Finnish-Russian Curatorial Exchange hankkeeseen (2020–2021) kohdistuvasta erityisavustuksesta. Curatorial Exchange -hankkeen toteuttamiselle myönnettiin jatkoaikaa vuodeksi 2022, ja tuki siirrettiin kokonaisuudessaan käytettäväksi silloin.

Toiminta 

Vuonna 2021 säätiö sai opetus- ja kulttuuriministeriöltä yleisavustusta 720 000 euroa (2020: 720 000 €). Yleisavustuksesta ohjelmatoimintaan, Venetsian biennaalin Suomen näyttelyihin, viestintään ja hallinnon yleiskuluihin käytettiin 324 437 euroa (2020: 249 529 €). Henkilöstökuluihin kohdistui 486 282 euroa (2020: 463 105 €).

Hallinnon yleiskuluihin ja henkilöstökuluihin sisältyvät apurahahakujen- ja selvitysten hallinnointikulut (apurahakoordinaattorin palkka, hallintokulut ja apurahatoimikunnan palkkiot); yhteensä 67 700 euroa.

Apurahat 

Säätiö sai opetus- ja kulttuuriministeriöltä erityisavustuksena vuodelle 2021 apurahojen jaettavaksi nykytaiteen kansainvälisiin hankkeisiin 270 000 euroa (2020: 270 000 €). Vuonna 2021 Frame-säätiö myönsi apurahoja 277 263 euroa. Framen apurahoja haettiin yhteensä 1 400 589 eurolla. Vuodelta 2021 siirtyy apurahoja vuodelle 2022 jaettavaksi 1 965 euroa.

Vuonna 2021 myönnettiin uudelleen myös vuoden 2020 palautuneita apurahoja 48 835 euroa. Vuodelta 2020 siirtyy apurahoja vuodelle 2022 jaettavaksi 35 692 euroa. Ministeriölle palautettiin vuoden 2019 apurahoja 2 542 euroa.

Venetsian taidebiennaali

Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi säätiölle erityisavustuksina 35 620 euroa Venetsian paviljonkivuokriin ja 140 000 euroa näyttelyn tuotantoon. Näyttelyn tuotantoon saatu tuki siirrettiin käytettäväksi vuonna 2022. Säätiö hankki myös lisärahoitusta vuoden 2022 Venetsian biennaalin Suomen näyttelylle vuonna 2021.

Frame Curatorial Research Fellowship

Koneen säätiö on myöntänyt säätiölle 120 000 euroa vuosina 2020–2022 toteutettavaan Curatorial Research Fellowship ohjelmaan. Tukeen sisältyy 44 800 euroa henkilökohtaisia apurahoja, jotka Koneen säätiö maksaa suoraan taiteilijoille, ja 75 200 euroa, jotka maksetaan Framelle.

Re-practising Hospitalities

Nordic Culture Point (Pohjoismainen kulttuuripiste) on myöntänyt säätiölle 84 600 euroa vuosina 2020–2022 toteutettavalle Re-practising Hospitalities -hankkeelle. 

Finnish-Russian Curatorial Exchange

Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi säätiölle 30 000 euroa vuosina 2020–2021 toteutettavalle Finnish-Russian Curatorial Exhange hankkeelle. Hankkeen aloitus siirtyi koronapandemian vuoksi ja tuki käytetään vuoden 2022 aikana.

Hallitukselle ja toimitusjohtajalle maksetut palkat ja palkkiot

Opetus- ja kulttuuriministeriö on vahvistanut säätiön hallituksen jäsenten kokouspalkkiot. Hallitukselle ja toimitusjohtajalle maksetut palkat ja palkkiot olivat 94 141,10 euroa.

Tulos ja taloudellinen asema

Säätiön vuoden 2021 tuotot olivat 1 163 844,79 euroa (2020: 1 102 824 €) ja toteutuneet kulut olivat yhteensä 1 159 324,62 euroa (2020: 1 113 465,70 €). Toiminnan tulos oli 4 520,17 euroa ylijäämäinen (2020: 10 640,84 € alijäämäinen). Säätiön omavaraisuusaste oli 17% (2020: 18%).

Tilintarkastajat

Säätiön tilintarkastajana toimi Risto Ekholm KHT (BDO Oy) ja varatilintarkastajana Hannele Stenmark KHT (BDO Oy). Säätiön kirjanpito hoidettiin Rantalainen Oy:ssä.

 

Hallinto ja henkilöstö 


Hallitus 

Hallituksen jäsenet 18.4.2021 saakka olivat 

 • intendentti Henna Paunu (puheenjohtaja)
 • asianajaja Jaakko Lindgren (varapuheenjohtaja)
 • johtaja Esa Alanne
 • toiminnanjohtaja Hanna Maria Anttila
 • johtaja Jan Förster
 • professori Anna-Kaisa Rastenberger
 • kuvataiteilija Jyrki Siukonen

Hallituksen jäsenet 19.4.2921 alkaen kolmivuotiskaudella 2021–2024 ovat: 

 • asianajaja Jaakko Lindgren (puheenjohtaja)
 • johtaja Esa Alanne
 • taiteilija Tellervo Kalleinen
 • taidemuseonjohtaja Anni Venäläinen
 • taiteilija Ali Akbar Mehta
 • dekaani Hanna Johansson
 • toiminnanjohtaja Oskari Nokso-Koivisto

Valtuuskunta

Valtuuskunnan jäsenet 12.9.2021 saakka olivat:

 • puheenjohtaja Lauri Savisaari, Tampereen kaupunki
 • Ilkka Pitkänen, Suomen Taiteilijaseura (varapuheenjohtaja)
 • Joonas Ahlava, Suomen Taiteilijaseura
 • Antti Brunni, Espoon kaupunki
 • Olli Immonen, Turun kaupunki
 • Jyrki Nieminen, Vantaan kaupunki
 • Asko Mäkelä, Suomen Taideyhdistys
 • Timo Simanainen, Lahden kaupunki
 • Maija Tanninen-Mattila, Helsingin kaupunki
 • Seela Petra, Suomen Taiteilijaseura
 • Sabina Westerholm, Pro Artibus
 • Johanna Kiivaskoski, Suomen Taideakatemian säätiö ja Elina Vieru, Oulun kaupunki

Valtuuskunnan jäsenet 21.9.2021 alkaen ovat:

 • puheenjohtaja Margarita Rosselló Ramón, Suomen taiteilijaseura
 • Joonas Ahlava, Suomen Taiteilijaseura
 • Antti Brunni, Espoon kaupunki
 • Anna Hjorth-Röntynen, Vantaan kaupunki
 • Juha Huuskonen, Helsinki International Artist Programme HIAP
 • Satu Miettinen, Lapin yliopisto
 • Taina Myllyharju, Tampereen kaupunki
 • Asko Mäkelä, Suomen Taideyhdistys, 
 • Erica Nyholm, Suomen Taideakatemia
 • Satu Pajarre, Turun kaupunki
 • Seela Petra, Suomen Taiteilijaseura
 • Piritta Puhto, Bioart Society
 • Viivi Seirala, Taiteen perusopetusliitto
 • Jaana Simula, GlobeArtPoint
 • Taru Tappola, Helsingin kaupunki
 • Nina Toppila, Pro Artibus
 • Tuula Tuomi, Lahden kaupunki
 • Selina Väliheikki, Oulun kaupunki
 • Katri Vataja, Sitra

Framen henkilökuntaan kuuluivat: toimitusjohtaja Raija Koli, viestintäpäällikkö Laura Boxberg 30.9. asti ja viestintäpäällikkö Rosa Kuosmanen 1.10.2021 alkaen, ohjelmapäällikkö Jussi Koitela, apurahakoordinaattori Veera Lizé, projektipäällikkö Maikki Lavikkala (16.1.2021 saakka, sen jälkeen työvapaalla) ja hallintopäällikkö Sari Väänänen.

Framessa työskenteli lisäksi määräaikaisissa työsuhteissa viestintäassistentti Iris Suomi, avustava ohjelmakuraattori Yvonne Billimore, ohjelmakoordinaattori Dahlia Broul, ohjelma-assistentti Kira Björklund (Svenska Kulturfondenin Lärling-apuraha), viestintäkoordinaattori Reishabh Kailey, ohjelma-assistentti Vilma Leminen (Svenska Kulturfondenin Lärling-apuraha), viestinnän harjoittelija Laura Jurmu, projektikoordinaattori Francesco Raccanelli ja tilastoasiantuntija Katri Salmenoja. Palkkaa, palkkioita ja työkorvauksia maksettiin yhteensä 88 henkilölle.

Vuonna 2022 Frame-säätiö täyttää 10 vuotta. Säätiön päätehtävä on pysynyt ennallaan läpi vuosien, mutta kymmenessä vuodessa on tapahtunut paljon muutoksia niin Framen ohjelmassa, kansainvälisen toiminnan muodoissa kuin nykytaidekentällä. Juhlavuoden kynnyksellä katsomme innolla tulevaan.

Framen juhlavuoden päähankkeita ovat huhtikuussa avautuva 59. Venetsian taidebiennaalin Suomen näyttely sekä keväällä järjestettävät kaksi kansainvälistä opintomatkaa nykytaiteen ammattilaisille. Jälleen syksyllä toteutuva mittava Vieraanvaraisuusharjoituksia-ohjelmaviikko tarjoaa alustan nykytaiteen kotimaisten ja kansainvälisten ammattilaisten kohtaamisille ja keskusteluille. Juhlavuoden aikana Framen viestinnässä poimitaan esiin kohokohtia ja edistysaskeleita vuosien varrelta.

Suomalainen kuvataide on rakasta kotimaiselle yleisölle – ennen koronaa kuvataidekohteiden käyntimäärät olivat nousseet 4,8 miljoonaan. Koronapandemia aiheutti merkittävän laskun tähän nousujohteisen kehitykseen. Suurista kävijämääristä huolimatta kuvataiteen rahoitus on merkittävästi jäljessä muiden taiteenalojen rahoituksesta. Tästä johtuen alan toiminta- ja rahoitusrakenteet ovat alikehittyneitä muihin taiteenaloihin verrattuna, mikä ylläpitää myös taiteilijoiden ammattimaisen työskentelyn kannalta haitallisia käytäntöjä. Nykytaiteen rahoitukseen on saatava huomattava lisäys. Samalla taiteen ja kulttuurin julkisen rahoituksen epävarmuus ja leikkauspaineet varjostavat koko toimialan tulevaisuudennäkymiä. Tätä haastetta Frame ratkoo edelleen vuonna 2022.

Raija Koli

Vieraanvaraisuusharjoituksia


Vieraanvaraisuusharjoituksia-ohjelmamme toteutui seuraavien puhujien, kirjoittajien, taiteilijoiden, tutkijoiden ja yhteistyökumppaneiden avulla ja ansiosta: 

Kevään 2021 Vieraanvaraisuusharjoituksia-ohjelma

Gathering for Rehearsing Hospitalities 2021 kevään ohjelmassa olivat mukana Danai Anagnostou, Burnout Mermaids (Iida Nissinen & Melanie Orenius), Jessie Bullivant & Jemina Lindholm, Biitsi (Kaino Wennerstrand and Heidi M. Wee), Annet Dekker, Rag Elnyg, Nora Heidorn, Flis Holland, Pekka Koskinen, Tuuli Malla, Gemma Medina, Ali Akbar Mehta, Reetta Mietola, Marianne Savallampi, Minna Tarkka, Jenni-Juulia Wallinheimo-Heimonen ja Susanna Ånäs.

Rehearsing Hospitalities Companion 3 -julkaisu ja syksyn ohjelmaviikko

Julkaisuun kirjoittivat Karen Barad, Ama Josephine Budge, Yolande Zola Zoli van der Heide, Aslak Holmberg, Milla Kallio/FEMMA planning, Christine Langinauer, Yates Norton, Nataša Petrešin-Bachelez & Elena Sorokina, Nat Raha, Shubhangi Singh, Elina Suoyrjö, Rosario Talevi, Jenni-Juulia Wallinheimo-Heimonen, Eero Yli-Vakkuri, Yvonne Billimore, Jussi Koitela.

Gathering for Rehearsing Hospitalities -ohjelmaviikko 8.–11.9.2021

Gathering for Rehearsing Hospitalities-ohjelmaviikko järjestettiin paikan päällä Suomen Arkkitehtuurimuseolla ja Vantaan taidemuseo Artsilla ja verkossa. Syksyn 2021 ohjelmassa olivat mukava Panos Balomenos, Karen Barad, Bassam el Baroni, Chloë Bass, Ama Josephine Budge, Forensic Architecture, Elis Hannikainen & Vappu Jalonen, Yolande Zola Zoli van der Heide, Áslat Kallio / FEMMA Planning, Flo Kasearu, Mari Keski-Korsu, Alen Ksoll, Nataša Petrešin- Bachelez & Elena Sorokina / Initiative of Practices and Visiions of Radical Care, Kristina Norman, Yates Norton, Nat Raha, Sepideh Rahaa, Annika Rauhala, Shubhangi Singh, Hito Steyerl, Rosario Talevi, Jenni-Juulia Wallinheimo-Heimonen, Eyal Weizman ja Eero Yli-Vakkuri.

Yhteistyökumppanit:

M-cult
Museum of Impossible Forms
Vantaan taidemuseo Artsi
Arkkitehtuurimuseo
Suomen New Yorkin kulttuuri-instituutti
IHME Helsinki

Re-Practicing Hospitalities -verkosto

Kumppanit 2020–2022:
Sixty Eight Art Institute (Tanska)
Estonian Comtemporary Art Museum EKKM (Viro)
Konsthall C (Ruotsi)
Kaunas Artist House (Liettua)
Tromso Kunsförening (Norja)

Finnish-Russian Curatorial Exchange -hanke

Suomen Pietarin Kulttuuri-Instituutti
Venäjän kansallisen nykytaiteen keskuksen Pietarin-toimisto (The National Center for Contemporary Arts in St. Petersburg)
Pohjoismainen kulttuuripiste

Osallistuneet kuraattorit Suomesta:
Jetta Huttunen
Pauliina Kaasalainen
Christine Langinauer
Mirjami Schuppert
Sakari Tervo

Osallistuneet taiteilijat Suomesta:

Jaakko Autio
Sara Blosseville
Honkasalo-Niemi-Virtanen
Pia Männikkö
Jaakko Pietiläinen
Niina Vatanen

HICP – Helsinki International Curatorial programme

Kumppanina HIAP – Helsinki International Artist Programme

Peer-to-Peer Programme

Verkostossa:
Estonian Centre for Contemporary Art (Viro)
OCA Norway (Norja)
Mondriaan Fund (Alankomaat)
Danish Art Foundation (Tanska)
IASPIS (Ruotsi)
Flanders Arts Institute (Belgia)
Latvian Centre for Contemporary Art (Latvia)
Swiss Arts Council Pro Helvetia (Sveitsi)

Osallistujat Suomesta: 
Inma Herrera
Anneli Holmstrom
Elina Juopperi
Joel Karppanen
Yassine Khaled
Ninni Korkalo
Anne Tompuri
Arlene Tucker

Frame Curatorial Research Fellowship

EVA International
Casco Art Institute 

Ohjelmaan vuonna 2020 valitut kuraattorit:
Ama Josephine Budge
Nikolai Smirnov

Nordic-Baltic Curatorial Research Programme

Kumppanit:
CCA Estonia
Curatorial Residency in Stockholm (CRIS)

Osallistujat:
Alan Ksol (Frame), siirtyi vuodelta 2020

Portfoliotapaamiset

Taideyliopisto
Aalto-yliopisto

Jyväskylän Sivukonttori

Grafiikka- ja valokuvakeskus Ratamo
Jyväskylän taidemuseo
Jyväskylän kaupunki
Jyväskylän taiteilijaseura
Keski-Suomen Museo
Luovan valokuvauksen keskus
Taiteen edistämiskeskus

Vaikuttaminen

Suomen Taiteilijaseura
Kulta ry
Kuvasto
Taiteen tiedotuskeskukset

Tilastointi

Museovirasto, Anu Niemelä
Katri Salmenoja

Viestintä

Marina Veziko
Red & Blue
Kaskas Media

Framen apurahoilla tuetut 2021 toteutuneet hankkeet

 

Asiantuntijavieraat ja seminaarit


Block René

Vuoden 2022 Riga International Biennial of Contemporary Art -biennaalin kuraattori René Blockin vierailu Helsinkiin ja osallistuminen Helsinki Biennaaliin. Suomi 660 €

Borgström Rickard
Kuraattori ja dramaturgi Rickard Borgströmin matkakulut Tukholmaan ja Bodeniin Symbiosis—Erotics -projektin toteuttamiseen. Ruotsi 1080 €

Brehme Kate
Australialaisen kuraattorin vierailu Suomessa ja osallistuminen HICP-kuraattoriresidenssiohjelmaan. Suomi 300 € *

DeSimone Jaime
Portland Museum of Artin kuraattorin matka Helsinki Biennaaliin. Suomi 1 900 € *

Dvorakova Simona
Kuraattori Simona Dvorakovan vierailu Helsingissä. Suomi 600 €

Kivinen Mia ja työryhmä
Kuraattori Mia Kivisen ja Anu Raatikaisen osallistuminen TAVA Light Art festivaaleille Tarttoon sekä LUCI Lighting Urban Community International -konferenssiin ja valotaiteen kuraattoreiden Light Swap -verkostoitumishankkeen kokoontumiseen. Viro 1180 €

Koek Ariane
Asiantuntija Ariane Koekin verkostoitumisvierailu Helsingissä. Suomi 1400 €

Lippett Samantha
Kuvataidekasvattaja Samantha Lippettin vierailu Helsinki Biennaalissa ja paikallisten taiteilijoiden työhuoneilla. Suomi 752 €

Rodriguez Javier
Taiteilija-tutkija ja kuraattori Javier Rodriguezin vierailu suomalaisten taiteilijoiden ja kulttuuritoimijoiden luokse Rovaniemelle. Suomi 1750 €

Seinäjoen kaupunki / Seinäjoen taidehalli
Kuraattori Sanna Karimäki-Nuutisen ja taidetuottaja Pii Anttilan osallistuminen Juxtapose Art Fair -tapahtuman Nordic Curator -ohjelmaan Aarhusissa. Tanska 1000 €

Suomen Kuvanveistäjäliitto
Kuraattori Peter Holmgårdin verkostoitumisvierailu Helsingissä. Suomi 1000 €

 

Jaakko Pallasvuon The Endless Frontier 14. Baltic Triennaalissa CAC:ssa Vilnassa. Frame tuki osallistumista apurahalla.

Biennaalit, triennaalit ja festivaalit


Backman Nina
Nina Backmanin osallistuminen Bolognan City Space Architecture -ohjelmaan. Italia 880 €

Bucharest Biennale
Laura Gustafssonin ja Terike Haapojan osallistuminen Bucharest Biennaleen. Romania 4 000 € *

CEC ArtsLink
Anu Pennasen osallistuminen julkisen taiteen tapahtumaan 7th Art Prospect Festival: Treasure Hunt Pietarissa. Venäjä 800 € *

Contemporary Art Center
Jaakko Pallasvuon ja Anni Puolakan osallistuminen Baltic Triennialiin CAC-nykytaidekeskuksessa Vilnassa. Liettua 8000 €

Copenhagen Photo Festival
Essi Maria Orpanan osallistuminen Future Nordic Talents -ohjelmaan Copenhagen Photo Festivaaleille Kööpenhaminassa. Tanska 3500 €

Daatso Oy. / Pertin Valinta
Greger Grönholmin, Milla Göösin, Kalevi Helvetin, Katja Kanervan, Markus Metsälän, Jaana Miettisen, Satu Nekalan ja Riina Noron ryhmänäyttely Outsider Art -festivaaleilla, Berlin Art Week -tapahtumassa Berliinissä. Saksa 5900 €

EVA International Biennial of Visual Art CLG
Diego Brunon ja Minna Henrikssonin osallistuminen 39:een EVA Internationaliin. Irlanti 4 000 € *

FRACTO e.V
Saara Ekströmin, Seppo Renvallin Mika Taanilan, Sami van Ingenin ja Kari Yli-Annalan osallistuminen FRACTO 5th edition -festivaaleille ACUD Kunsthausissa Berliinissä. Saksa 6000 €

Gwangju Biennale Foundation
Outi Pieskin osallistuminen 13:een Gwangjun taidebiennaaliin. Etelä-Korea 9 000 € *

Honkasalo Felicia ja työryhmä
Felicia Honkasalon, Akuliina Niemen, Ernest Protasiewiczin ja Masi Tiittan osallistuminen London Film Festival Extended -festivaaleille. Iso-Britannia 3250 €

Jakowleff Renata
Osallistuminen The European Glass Context 2021 Biennaleen Bornholmin taidemuseossa. Tanska 2000 €

Kallio Jade ja työryhmä
Jade Kallion ja Remi Vesalan lyhytelokuvan esittäminen The Palace International Film Festival -tapahtumassa Iso-Britanniassa. Iso-Britannia 1000 €

Kausalainen Essi
Performanssiteoksen vieminen esitysmatkalle Chicagoon. Yhdysvallat 2000 €

Kela Leena
Osallistuminen Performance Crossing -festivaaleille Prahassa. Tšekki 450 €

Kulttuuriyhdistys Kulttuuribingo ry
Art Vehicles -taidebussin matka Oulusta Piteå Performing Arts Biennial ja Luleå Art Biennial -taidetapahtumiin Ruotsiin. Ruotsi 3000 € *

L.A.M.I.S.
Hanna-Maria Hammarin osallistuminen Sillon Biennaaliin Drômessa. Ranska 3000 €

Latvian Center For Contemporary Art
Jenna Sutelan osallistuminen Survival kit 12 -taidefestivaaleille. Latvia 3300 €

Liverpool Biennial of Contemporary Art Ltd.
Jenna Sutelan osallistuminen tilausteoksella Liverpoolin biennaaliin. Iso-Britannia 5 000 € *

Majuri Sini
Osallistuminen Venetsian lasiviikkojen päänäyttelyyn Palazzo Loredassa. Italia 3100 € *

Mäkelä Mia
Osallistuminen Live Cinema festivaaleille Casa dell’Architettura -kulttuuritilassa  Roomassa. Italia 850 €

Nieminen Arttu
Osallistuminen Insomnia-festivaaleille Norjassa. Norja 1300 €

Nieminen Heini
Osallistuminen Land Art Andorra Biennaaliin. Andorra 450 €

Photo Ireland Festival Ltd.
Hertta Kiisken osallistuminen Photo Ireland Festival -tapahtumaan Project Arts Centressä Dublinissa. Irlanti 4500 €

Pikene På Broen
Matti Aikion, Puolangan pessimistit ry:n ja Pohjoisen kulttuurilehti Kaltion osallistuminen Barents Spektakel -festivaaleille Kirkenessä. Norja 3200 €

Saarinen Sanni
Osallistuminen Viron visuaalisen kulttuurin Tallinn Photo Month -biennaaliin. Viro 450 €

Seoul Museum of Art
Pilvi Takalan osallistuminen 11. Seoul Mediacity Biennaleen Seoulissa. Korean tasavalta 4 000 € *

Törönen Kirsimaria
Osallistuminen Di Carta -biennaaliin Schiossa. Italia 1500 €

Viitahuhta Marja
Osallistuminen Casa de Lava elokuva- ja videotaiteen festivaaleille. Espanja 450 €

WRO Center for Media Art Foundation / WRO Art Center
Kaisu Koiviston ja Anna Nykyrin osallistuminen Media Art WRO 2021 REVERSO -biennaaliin. Puola 6500 €

Yiu Sheung
Osallistuminen Noorderlicht Photo Festival -tapahtumaan Groningenissa, Frieslandissa ja Haagissa. Alankomaat 500 €

Outi Pieskin installaatio ’Beavvit II/ Rising Together II’ (2020) 13. Gwangjun biennaalissa Etelä-Koreassa. Frame tuki biennaaliosallistumista apurahalla. Kuva: Sang Tae Kim

Julkaisut


Kuikka Anikó

Julkaisun ’Other’ painatuskuluihin ja kirjoittajapalkkiohin. Iso-Britannia 3 000 € *

Kärki Laura
Laura Kärjen Her-taitelijakirjan käännös- ja kirjoituspalkkioihin. Saksa 2800 €

Lehtonen Braun Niina
Niina Lehtonen Braun Let Go Girl / Mädchen lass los -taidekirjan toteutukseen. Saksa 5000 €

Jalili Paola ja työryhmä
Saara Mahbouban ja Gladys Camilon Performing a Lifetime -kirjan julkaisukuluihin. Suomi 4400 €

Kahilaniemi Jaakko
100 Hectares of Understanding -valokuvataidekirjan julkaisuun. Saksa 4 000 € *

Kenno Filmi OSK
Esseekokoelman julkaisuun. Suomi 4 500 € *

Kulju Veera
Taiteilijakirjan käännös- ja painokuluihin. Suomi 6000 €

Malmö Art Museum
Mustarinda-kollektiivin ja Minna Henrikssonin esittely ’Sustainable Societies for the Future’ -julkaisussa Chicagossa ja Malmössä kiertävän näyttelyn yhteydessä. Yhdysvallat 4 000 € *

Moreno Aranguren Eriz
Berlin (America) -valokuvakirjan julkaisukuluihin. Suomi 7000€

Musturi Tommi
Cracking-taiteilijakirjan julkaisuun. Suomi 1000 €

Myymälä2 osk.
Egle Oddon tutkimusta käsittelevän Performative Habitats -monografian julkaisuun. Italia 4000 €

Niskanen Mark ja työryhmä
Open access -julkaisuun. Suomi 4500 €

Yiu Sheung
Ground Truth -valokuvakirjan julkaisukuluihin. Suomi 4500 €

 

Messut


Galerie Anhava
Antti Laitisen ja Noora Schroderuksen esittely Market Art Fair -taidemessuilla Tukholmassa. Ruotsi 6 000 € *

Galleria Heino Oy
Galleria Heinon osallistuminen  Market Art Fair -messuille Tukholmassa. Ruotsi 6000 €

Galleria Sculptor
Antti Kytömäen ja Kimmo Schroderuksen esittely Supermarket-taidemessuilla Tukholmassa. Ruotsi 800 € *

Helsinki Contemporary
Ville Anderssonin, Hannaleena Heiskan, Rauha Mäkilän ja Camilla Vuorenmaan esittely Chart Art Fair -messuilla Kunsthal Charlottenborgissa Kööpenhaminassa. Tanska 6 000 € *

Hinkula Kaija ja työryhmä
Kaija Hinkulan osallistuminen  Supermarket-messuille Tukholmassa. Ruotsi 900 € Messut *

Ka Josef
Osallistuminen Supermarket Art Fair -messuille Tukholmassa. Ruotsi 600 €

Kaila Tuukka ja työryhmä
Kailan ja Timo Vaittisen Rooftop Press taiteilijakustantamon osallistuminen CHART Book Fair -messuille. Tanska 1000 €

Korutaideyhdistys ry
12 suomalaisen korutaiteilijan näyttely Design Shanghai 2020 -tapahtumassa. Kiina 6 000 € *

Laurila Milja
Osallistuminen Paris Photo -taidemessuille. Ranska 700 €

Lin Chih-Tung
Osallistuminen Supermarket Art Fair -messuille Tukholmassa. Ruotsi 1000 €

Mäkilä Rauha
Osallistuminen CHART Art Fair -messuille Kööpenhaminassa. Tanska 785 €

Oest ry
Monitoimitila O:n osallistuminen CHART Art Fair -messuille Kööpenhaminassa. Tanska 4300 €

Okkonen Sofia ja työryhmä
Sofia Okkosen, Maija-Annikki Savolaisen ja Sheung Yiun osallistuminen Foto Tallinn Art Fair -messuille. Viro 1350 €

Pöppönen Anna ja työryhmä
Antti Kytömäen ja Kimmo Schroderuksen osallistuminen Tukholman Supermarket Art Fair -messuille. Ruotsi 1200 €

s diaz celine
celine s diazin osallistuminen Foto Tallinn Art Fair -messuille. Viro 450 €

Taidemaalariliitto ry
Matilda Enegrenin, Arto Korhosen, Kaija Hinkulan ja Joel Slotten osallistuminen Tukholman Supermarket Art Fair -messuille. Ruotsi 2 000 € *

Toivonen Jenni
Jenni Toivosen osallistuminen Foto Tallinn Art Fair -messuille. Viro 450 €

Ziegler Sebastian
Videokaffe-kollektiivin osallistuminen Torrance Art Museumin NOMAD-messuille. Yhdysvallat 1500 €

Océane Bruel osallistui ryhmänäyttelyyn ’And yes I said yes I will yes’ Salon am Morizplatzissa Berliinissä. Frame tuki osallistumista apurahalla.


Ryhmänäyttelyt


Alajoki Tuula ja työryhmä
Tuula Alajoen kuratoiman, Johannes Romppasen, Aki-Pekka Sinikosken ja Juuso Westerlundin teoksista koostuvan In Between the Ends of a Rainbow -näyttelyn toteuttamiseen Latvian valokuvataiteen museossa. Latvia 1500 €

basis e.V.
Pilvi Takalan osallistuminen State of High Performance -ryhmänäyttelyyn basis e.V. Frankfurtissa. Saksa 2900 €

Bruel Océane
Océane Bruelin osallistuminen and yes I said yes I will Yes -ryhmänäyttelyyn Salon am Moritzplatz -taidetilassa Berliinissä. Saksa 490 €

Cemin Laura
Laura Ceminin osallistuminen IMPAKT-mediakulttuurikeskuksen järjestämään ryhmänäyttelyyn Modern Love (or Love in the Age of Cold Intimacies) Utrechtissa. Alankomaat 1250 €

Chydenius Isabella
Isabella Chydeniuksen osallistuminen Dunkers Kulturhusin ja Helsingborgs konstföreningenin Nordisk Salong -näyttelyyn Helsingborgissa. Ruotsi 1698 €

Eesti Kunstiakadeemia Sihtasutus
Vera Anttilan, Felipe de Ávila Francon, Alma Heikkilän, Saara-Maria Karirannan ja Hans Rosenströmin osallistuminen kansainväliseen ryhmänäyttelyyn Point of No Return Narva Art Residencyssä. Viro 4 000 € *

FACTORY
Sasha Huberin, Aimo Katajamäen, Veera Kuljun, Kristina Riskan ja Jenni Ropen osallistuminen FACTORY2:n ja LOKAL:n tuottamaan Coming Home to Seoul -näyttelyyn Seoulissa. Korean tasavalta 6000€

Fox Maija
Maija Foxin osallistuminen Inverleith House Galleryn The Cordis Tapestry Prize Shortlist -näyttelyyn Edinburghissa. Iso-Britannia 1800 €

GDS CONTEMPORARY, LDA
Jenna Sutelan osallistuminen Blistering Tongues -ryhmänäyttelyyn Galeria Duarte Sequeirassa osana Semibreve -festivaalia Bragassa. Portugali 2800 €

Gorniak Kasia
Kasia Gorniakin osallistuminen Goods and Services -näyttelyyn 1. Märtsi Galerii -galleriassa Tallinnassa. Viro 700 €

Haanaho Anna-Kaisa
Osallistumiseen ryhmänäyttelyyn Galateea Contemporary Art Galleriassa Bukarestissa. Romania 2 000 € *

Hinkula Kaija
Osallistuminen Dunkers Kulturhusin ja Helsingborgs konstföreningenin Nordisk Salong -näyttelyyn Helsingborgissa. Ruotsi 300 €

Holmström Gun ja työryhmä
Gun Holmströmin, Päivi  Allosen, Terhi Heinon, Salla Järvisen, Aleksi  Martikaisen  ja Kaarina Ormion osallistuminen ryhmänäyttelyn Galleria 54:ssä Göteborgissa. Ruotsi 2 000 € *

Jalili Paola
Paola Jalilin luentoperformanssin vieminen Belgradiin Art Weekend Belgrade -tapahtumaan. Serbia 500 €

Kuorinki Mikko
Osallistuminen ryhmänäyttelyyn Künstlerhaus Bregenzissä. Itävalta 1400 €

Koivisto Kaisu
Duo-näyttelyyn osallistuminen Plan D -tilassa Düsseldorfissa. Saksa 680 € *

LABOR
Anu Pennasen osallistuminen Bivouac-tapahtumaan Lausannessa. Sveitsi 1700 €

Långström Minna
Minna Långströmin osallistuminen Together, noting -ryhmänäyttelyyn Moskovan modernin taiteen museossa. Venäjä 1000 €

Luiro Markus
Markus Luiron osallistuminen Together, noting -ryhmänäyttelyyn Moskovan modernin taiteen museossa. Venäjä 500 €

Majuri Sini ja työryhmä
Marja Hepo-Aho, Anna-Kaisa Kukkonen-Madin, Sini Majurin, Camilla Mobergin, Anu Penttisen, Paula Pääkkösen, Helmi Remeksen ja Anna Schroderuksen osallistuminen Venetsian lasiviikoille ryhmänäyttelyyn Fresh – Contemporary Finnish Glass. Italia 8000 €

Marno Hanna
Hanna Marnon osallistuminen Together, noting -ryhmänäyttelyyn Moskovan modernin taiteen museossa. Venäjä 700 €

Museum of Contemporary Art, Belgrade
Tea Mäkipään, Minna Rainion ja Mark Robertsin sekä IC-98:n osallistuminen kansainväliseen ryhmänäyttelyyn. Serbia 4 000 € *

Mustonen Maarit
Maarit Mustosen osallistuminen Together, noting -ryhmänäyttelyyn Moskovan modernin taiteen museossa. Venäjä 870 €

North Norwegian Art Center
Matti Aikion, Outi Pieskin, Jenna Sutelan ja Antti Tenetzin osallistuminen I am a Multitude / Jeg er mangfoldig -ryhmänäyttelyyn Galleria Nord-Norgessa, osana Arctic Arts -festivaalia Harstadissa. Norja 4800 €

Nyberg Sandra
Sandra Nybergin osallistuminen ympäristötaiteen näyttelyyn Armelandissa. Suomi 1000 €

Orpana Essi Maaria
Osallistuminen Dunkers Kulturhusin ja Helsingborgs konstföreningenin Nordisk Salong  -näyttelyyn Helsingborgissa.Ruotsi 2495 €

Pohjolan talo Reykjavikissa
Taiteilijaryhmä nabbteerin osallistuminen ryhmänäyttelyyn Time Matter Remains osana Nordic House -näyttelyä Reykjavikissa, Hvelfing-näyttelytilassa. Islanti 6000 €

Pop-Up Contemporary
Renata Jakowleffin, Minna Kangasmaan ja Sari  Koski-Vähälän osallistuminen kansainväliseen ryhmänäyttelyyn Pop Up Contemporary #10. Tanska 5 000 € *

Poteri Iiri ja työryhmä
Iiri Poterin ja Santtu Laineen osallistuminen BREEDBEELD, Opus One’21 -näyttelyyn Bruggessä. Belgia 900 €

Rosenlund Kukka-Maria
Kukka-Maria Rosenlundin osallistuminen The Censored-ryhmänäyttelyyn Copenhagen Photo -festivaaleilla Kööpenhaminassa. Tanska 400 €

Rousseau Gregoire
Osallistuminen ryhmänäyttelyyn Pariisin Ecole des Beaux Art’ssa. Ranska 800 € *

Rytkölä Johanna ja työryhmä
Erna Aaltonen, Jasmin Anoschkin, Pekka Paikkari ja Heikki Viinikainen ryhmänäyttelyssä Heidelbergissa. Saksa 2500 €

Salonen Teemu
Teemu Salosen yksityisnäyttely Todd Merill Studion galleriassa New Yorkissa. Yhdysvallat 1800 €

Sedlerova-Villanen Kristina
Kristina Sedlerova-Villasen osallistuminen Questionmark-ryhmänäyttelyyn PARK-taidetilassa Tilburgissa. Alankomaat 700 €

The Creative Association of Curators TOK
Ahmed Al Nawasin osallistuminen ryhmänäyttelyyn Luda Galleryssa Pietarissa. Venäjä 3300 €

van Ingen Juha
Osallistuminen Open Window -kaupunkitaideprojetiin Spoletossa. Italia 1108 €

Öhrnberg Katja
Osallistuminen ryhmänäyttelyihin Galerie Starbergerssa Münchenissa, sekä Sakala Keskuksessa, Viljandi City Galleryssa Tallinnassa. Saksa, Viro 900 €

Östlund Charlotta
Osallistuminen ryhmänäyttelyyn Earth, Wind, Fire, Water part II, Gustavsbergs-taidehallissa. Ruotsi 950 €

Hanna Råstin yksityisnäyttely ’Travelers’ Altan Klamovkassa Prahassa syksyllä 2021.

Yksityisnäyttelyt


artasfoundation
Tellervo Kalleisen ja  Oliver Kochta-Kalleisen videoteoksen esittäminen Chambarakissa, Yerevanissa ja Dilijanissa. Armenia 3000 €

Belfast Photo Festival
Maija Tammin yksityisnäyttely Golden Thread Galleryssa. Iso-Britannia 700 € *

Beogradski Mesec Fotografije
Karoliina Paatoksen yksityisnäyttely Muzej Grad Beogradissa. Serbia 1350 €

Cizmic Mirza
Mirza Cizmicin yksityisnäyttely Exodus Galleria Brodacissa Sarajevossa. Bosnia ja Hertsegovina 1400 €

Die raum
Cia Rinteen Talking to a Wall yksityisnäyttely Die raum -galleriassa Berliinissä. Saksa 2100 €

Yeh Art Gallery, St. John’s University
Tuomas A. Laitisen yksityisnäyttely Sporewave Yeh Art Galleryssa New Yorkissa. Yhdysvallat 4000 €

Fight Ops Oy
EGSin yksityisnäyttely Concrete Reflections Urban Spree Galleryssa, Berliinissä. Saksa 3000 €

Kunstinstituut Melly (formerly known as Witte de With Center for Contemporary Art)
Sasha Huberin yksityisnäyttely Kunstinstituut Melly -taidetilassa, Rotterdamissa. Alankomaat 8500 €

Impuls Hradec Králové, centrum podpory umeleckých aktivit
Sasha Huberin ja Petri Saarikon Black lives matter -näyttely Impuls Hradec Králové -taideorganisaation galleriassa, Hradec Královéssa. Tšekki 1000 €

Juva Johannes ja työryhmä
Marja Ahdin, Essi Kausalainen ja Yuko Takedan monitaiteisen performanssin Ruotsin ensi-illan toteuttamiseen. Ruotsi 3000 €

Kehrer Verlag / Design Heidelberg e. K.
Niina Vatasen Time Atlas -yksityisnäyttely osana Rencontres d’Arles -valokuvafestivaalia. Ranska 2000 € *

Ka Josef
Josef Kan performanssi Edith Södergranista Wienissä, Moedlingissa ja Villachissa. Itävalta 650 €

Kopperi Anna-Lea
Anna-Lea Kopperin osallistuminen taideprojektiin Yerevanissa. Armenia 2000 €

Kunstverein das weisse haus
Roberta Liman interaktiivisen Queer Way -installaation toteuttamiseen Kunstverein das weisse hausessa Wienissä. Itävalta 2600 €

Kuorinki Mikko
Mikko Kuoringin osallistuminen Sleepy Servant -yhteisnäyttelyyn Jenni Kalliokuljun kanssa Alta Art Spacessa Malmössa. Ruotsi 1600 €

Live Art Denmark
Essi Kausalaisen teosten esittäminen Live Art Denmark ja Aarhus Festuge -festivaaleilla. Tanska 4000 €

Nikkanen Aapo
Aapo Nikkanen OPEN project spacessa, Reykjavikissa. Islanti 1850 € *

Nybergh Felix ja työryhmä
Taiteilijaduo Nana & Felixin yksityisnäyttely SEL2020HEL Daecheongdon taidemuseossa. Korean tasavalta 3000 €

Pimenoff Vilma
Vilma Pimenoffin yksityisnäyttely Images of Women Galleri Vaslisouzassa, Oslossa. Norja 750 €

PSM
Emma Jääskeläisen yksityisnäyttely Running Up That Hill PSM-Galleryssa osana Berlin Art Week -ohjelmaa. Saksa 10 000 €

Råst Hanna
Hanna Råstin yksityisnäyttely The mind seemed to grow giddy by looking so far into the abyss of time Gallery Altan Klamovkassa Prahassa. Tšekki 800 €

Schuppert Mirjami ja työryhmä
Jarkko Räsäsen näyttely Tilt [at Windmills] Londerryssä, CCA Derry-Londonderry galleriassa. Iso-Britannia 1300 €

Project Space 1646
Jani Ruscican yksityisnäyttely Stichting Project Space 1646 -taidetilassa Haagissa. Alankomaat 3500 €

Symbio(s)cene
Riitta Ikosen osallistuminen Eyes as Big as Plates Volume 2-näyttelyyn Symbio(s)cenessa Münchenissa. Saksa 2100 €

Teater Nu
May Yaun yksityisnäyttely Boy Konsthallissa, näyttely on osa Borås Art Biennalin ohjelmaa Bollebygdissa. Ruotsi 4000 €

The Lithuanian National Museum of Art
Eija-Liisa Ahtilan yksityisnäyttely Potentiality for Love Lithuanian National Museum of Art -museossa sekä Love is a Treasure -videoteoksen esittäminen Vilnassa, Kaunasissa, Šiauliaissa sekä Alytuksessa. Liettua 8000 €

Vartiainen Otso ja työryhmä
Tuomas Norvion, Joonas Tikkasen ja Otso Vartiaisen teos Landskrona Konsthallissa osana kaupungin LIGHT ART 2021 –tapahtumaa. Ruotsi 5000 €

Viirros Maria
Yksityisnäyttelyyn Oslon Brewgata-kulttuuritilassa. Norja 500 € *

* apuraha myönnetty vuonna 2020, hankkeen toteutus siirtynyt vuodelle 2021