Hiilijalanjäljen laskeminen 2019–2021

Framen hiilijalanjälki on laskettu vuosina 2019–2021 Hiilifiksu järjestö -hankkeen ilmaisella ja avoimella excel-pohjaisella laskurilla, jonka osa-alueet ovat energia, liikkuminen, hankinnat, jäte sekä palvelut. Palveluihin kuuluu muun muassa ruokatarjoiluista, siivouksesta sekä puhelimen ja verkkoyhteyksien käytöstä aiheutuneita päästöjä.

Ensimmäistä kertaa hiilijalanjälkeä laskiessa Framen jokaiselle osa-alueelle – apurahatoiminta, ohjelmatoiminta, Venetsian biennaali, viestintä sekä toimisto – luotiin oma laskurinsa, joita varten Framen työntekijät ovat keränneet tarvittavat tiedot. Yksityiskohtaiset lähtötiedot koottiin erilliseen tiedostoon, josta koontitiedot (esim. ohjelmatoiminnassa tehtyjen junamatkojen kilometrit) siirrettiin laskuriin. Laskelmat tehtiin “riittävän tarkkuuden” periaatteella: tavoitteena oli selvittää suurimmat päästölähteet käyttämättä siihen kohtuuttomasti aikaa.

Tietoja syötettiin laskuriin eri yksiköissä: energiankulutuksesta kilowattitunnit, matkustuksesta henkilökilometrit, tarjoiluista ruoka-annokset, jätteistä kilogrammat. Siivouksen sekä puhelimen ja internetin käytön päästöt perustuivat palveluista maksettuihin euroihin. Näiden eri tietojen rekonstruointi menneeltä vuodelta on ollut osin haastavaa. Osa tiedoista on ollut vaikea saada hyödynnettävään muotoon. Esimerkiksi kuljetuksiin ja näyttelyjen installointiin myönnetyistä apurahoista oli tiedossa vain kokonaissummat, eikä tätä tietoa voinut syöttää laskuriin.

Myös laskurin suppeus on ongelma, joka koskee kaikkea hiilijalanjälkilaskentaa: Vaikka halutaan selvittää toiminnan koko hiilijalanjälki, laskuriin voi syöttää vain rajallisen määrän tietoja ja niinpä laskelman antama tulos on aina pienempi kuin toiminnan todellinen ilmastovaikutus.

Framen kokonaispäästöt vuonna 2019 olivat noin 600 tonnia CO2e. Vuonna 2021 hiilijalanjälkemme oli yhteensä noin 370 000 kg CO2e, 270 000 vähemmän kuin vuonna 2019. Lähes 90 prosenttia päästöistä syntyi apurahahankkeista. Vuodesta 2022 alkaen hiilijalanjälkeä ei enää lasketa.

Vuonna 2021 kokonaispäästöt jakautuivat Framen toiminnan eri osa-alueiden välillä seuraavasti:

Apurahatoiminta 325 000 kg CO2e (88 %)

Muu toiminta yhteensä 42 000 kg CO2e:

  • Venetsian taidebiennaali 16 000 kg CO2e (38 %)
  • Ohjelmatoiminta 9 000 kg CO2e (22 %)
  • Henkilökunnan matkat 10 000 kg CO2e (24 %)
  • Toimisto 6 500 kg CO2e (16 %)
  • Viestintä 24 kg CO2e (0 %)

Kun samoja päästöjä tarkastellaan päästölähteiden mukaan, suurin osa Framen ilmastokuormituksesta syntyi matkustuksesta, kuljetuksista ja tapahtumien järjestämisestä.