Tutkimukset

 

Frame tekee selvityksiä, jotka tuottavat tietoa toimialasta kaikkien käyttöön. Tälle sivulle olemme koonneet nykytaiteen ja kulttuuriviennin alalla tehtyä tutkimusta viime vuosilta.

Viennistä vuoropuheluun, vaikutteista verkostoihin. Selvitys suomalaisen nykytaiteen kansainvälistymisestä.

Jutta Virolainen – Sari Karttunen (Cupore).  Frame Contemporary Art Finland, 2016.

Taiteen ja kulttuurin barometri 2015. Taiteen toimintaympäristö ja rahoitus.

Pauli Rautiainen, Taija Roiha ja Kaija Rensujeff.  Cuporen verkkojulkaisuja 33, 2015.

 

Taiteilijan asema ja sukupuoli.

Taija Roiha, Pauli Rautiainen ja Kaija Rensujeff. Cuporen verkkojulkaisuja 31, 2015.

 

Taidealojen korkeakoulutus Suomessa.

Pauli Rautiainen ja Taija Roiha.  Cuporen verkkojulkaisuja 30, 2015.

 

Kuvataiteilijan kansainvälistyminen ja tuottajan rooli prosessissa

Niina Niemi. Opinnäytetyö. Humanistinen ammattikorkeakoulu, 2014.

Taiteilijan asema 2010 – Taiteilijakunnan rakenne, työ ja tulonmuodostus.

Kaija Rensujeff. Taiteen edistämiskeskus, Helsinki. 2014.

 

Framen sidosryhmien odotukset tiedotuskeskustoiminnalle 2013.

Elina Hankkio ja Outi Raatikainen, Pink Eminence. Frame Contemporary Art Finland, 2013. PDF

Taidetta yli rajojen. Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituuttien kuvataidetyö ja sen vaikuttavuus 2000-luvulla.

Vappu Renko – Leena-Maija Rossi. Suomen New Yorkin kulttuuri-instituutti, 2013.

Koordinaatteja tilassa ja ajassa. Kuvataide ja kulttuurivaihto 2008–2012.

Marko Karo. Näyttelyvaihtokeskus Frame, 2012. PDF

Kuvataidealan osaamistarpeet tulevaisuudessa.

Cupore, Opetushallitus. Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle 15.6.2012

Nykytaiteen markkinarakenne, ansaintalogiikka ja uudet liiketoimintamallit.

Kira Sjöberg.

Luovan Suomen julkaisuja 2.  Luova Suomi / Cupore, 2010.

Päin näköä! Visuaalisten alojen taidepoliittinen ohjelma.

Opetusministeriön julkaisuja 2009:53.

 

Kulttuurivienti murroksessa. Alan uudet ansaintalogiikat – case Suomen Pariisin instituutti.

Sandra Rantanen. Opinnäytetyö. Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2014.

Vientiä, vaihtoa, vaikuttavuutta. Selvitys kulttuuri- ja tiedeinstituuttien merkityksestä Suomelle.

Riina Kontkanen, Pasi Saukkonen ja Ritva Mitchell. Cuporen verkkojulkaisuja 12, 2012.

 

Luova vienti -projekti: Luovien alojen vienti- ja kansainvälisen toiminnan kartoitus

Toim. Ulla Lukkari, B105 Oy. Luova vienti -projektin loppuraportti. Työ- ja elinkeinoministeriö, 2011.

Kulttuuriviennin liiketoimintamallit

Markus Leikola – Päivikki Leroux, Delicate Services Oy. Tekes, 2006.

Onko kulttuurilla vientiä?

Hannele Koivunen. Opetusministeriön, ulkoasiainministeriön ja kauppa- ja teollisuusministeriön Kulttuurivienti-hanke. Selvitysmiehen raportti. Opetusministeriön julkaisuja 2004:22.