Tutkimukset

 

Frame tekee selvityksiä, jotka tuottavat tietoa toimialasta kaikkien käyttöön. Tälle sivulle olemme koonneet nykytaiteen ja kulttuuriviennin alalla tehtyä tutkimusta viime vuosilta.

Taiteen ja kulttuurin barometri 2017. Nuoret taiteentekijät.

Maria Hirvi-Ijäs, Kaija Rensujeff, Sakarias Sokka, Eero Koski. Cupore, 2018.

Viennistä vuoropuheluun, vaikutteista verkostoihin. Selvitys suomalaisen nykytaiteen kansainvälistymisestä.

Jutta Virolainen – Sari Karttunen (Cupore).  Frame Contemporary Art Finland, 2016.

Taiteen ja kulttuurin barometri 2016. Taiteilijan työskentelyedellytykset muutoksessa.

Maria Hirvi-Ijäs, Kaija Rensujeff, Sakarias Sokka, Eero Kosk. Cupore 2016.

Taiteen ja kulttuurin barometri 2015. Taiteen toimintaympäristö ja rahoitus.

Pauli Rautiainen, Taija Roiha ja Kaija Rensujeff.  Cuporen verkkojulkaisuja 33, 2015.

 

Taiteilijan asema ja sukupuoli.

Taija Roiha, Pauli Rautiainen ja Kaija Rensujeff. Cuporen verkkojulkaisuja 31, 2015.

 

Taidealojen korkeakoulutus Suomessa.

Pauli Rautiainen ja Taija Roiha.  Cuporen verkkojulkaisuja 30, 2015.

 

Kuvataiteilijan kansainvälistyminen ja tuottajan rooli prosessissa

Niina Niemi. Opinnäytetyö. Humanistinen ammattikorkeakoulu, 2014.

Taiteilijan asema 2010 – Taiteilijakunnan rakenne, työ ja tulonmuodostus.

Kaija Rensujeff. Taiteen edistämiskeskus, Helsinki. 2014.

 

Framen sidosryhmien odotukset tiedotuskeskustoiminnalle 2013.

Elina Hankkio ja Outi Raatikainen, Pink Eminence. Frame Contemporary Art Finland, 2013. PDF

Taidetta yli rajojen. Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituuttien kuvataidetyö ja sen vaikuttavuus 2000-luvulla.

Vappu Renko – Leena-Maija Rossi. Suomen New Yorkin kulttuuri-instituutti, 2013.

Koordinaatteja tilassa ja ajassa. Kuvataide ja kulttuurivaihto 2008–2012.

Marko Karo. Näyttelyvaihtokeskus Frame, 2012. PDF

Kulttuurivienti murroksessa. Alan uudet ansaintalogiikat – case Suomen Pariisin instituutti.

Sandra Rantanen. Opinnäytetyö. Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2014.

Vientiä, vaihtoa, vaikuttavuutta. Selvitys kulttuuri- ja tiedeinstituuttien merkityksestä Suomelle.

Riina Kontkanen, Pasi Saukkonen ja Ritva Mitchell. Cuporen verkkojulkaisuja 12, 2012.

 

Luova vienti -projekti: Luovien alojen vienti- ja kansainvälisen toiminnan kartoitus

Toim. Ulla Lukkari, B105 Oy. Luova vienti -projektin loppuraportti. Työ- ja elinkeinoministeriö, 2011.

Onko kulttuurilla vientiä?

Hannele Koivunen. Opetusministeriön, ulkoasiainministeriön ja kauppa- ja teollisuusministeriön Kulttuurivienti-hanke. Selvitysmiehen raportti. Opetusministeriön julkaisuja 2004:22.

Strategiset linjaukset kulttuuri- ja tiedeinstituuttien tukemiselle

Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2005:26.