07/10/2019

Uutiset

Residenssimahdollisuuksia Sveitsissä ja Hollannissa

Avoin haku kansainvälisiin residenssiohjelmiin käynnissä sekä Sveitsiin että Hollantiin.

Accelerate Suomi -ohjelma etsii taiteilijoita ja taiteilijaryhmiä, jotka ovat kiinnostuneita työskentelemään taiteen ja tieteen vuorovaikutuksessa. Residenssi sijaitsee CERNissä, Euroopan hiukkasfysiikan tutkimuslaitoiksessa Genevessä, Sveitsissä.

SEA Foundation hakee hakijoita kuvataiteilijoille, kuraattoreille sekä kirjoittajille suunnattuun AiR Tilburg Netherlands-residenssiohjelmaan Tilburgiin, Hollantiin.

 

Työskentelyä taiteen ja fysiikan rajapinnalla CERNissä

Arts at CERN ja Capsula-taideorganisaatio kutsuvat suomalaisia tai Suomessa vakituisesti asuvia taiteilijoita hakemaan kuukauden mittaiseen tutkimusresidenssiin CERNin hiukkasfysiikan tutkimuslaitokseen Geneveen vuodelle 2020.

Accelerate Suomi on suomalaisille tai Suomessa asuville taiteilijoille kohdistettu taide ja tiede -residenssiohjelma, joka tukee taiteilijoita yhdistämään työssään taiteen ja fysiikan tutkimuksen. Residenssi tarjoaa taiteilijoille ainutlaatuisen mahdollisuuden tehdä omaa taiteellista tutkimusta fysiikan huippututkimuksen sydämessä yhdessä CERNin tutkijoiden, insinöörien sekä muun henkilökunnan kanssa.

Haussa painotetaan projekteja, jotka ovat vuorovaikutteisia CERNissä tehtävän tutkimuksen ja nykytieteen kulttuuristen merkitysten kanssa.

Hae englanniksi 4. marraskuuta 2019 mennessä. Lue lisää residenssistä.

 

Mahdollisuus kuvataiteilijoille, kuraattoteille ja kirjoittajille työskentelyyn kansainvälisessä residenssissä

SEA Foundation hakee kuvataiteilijoita, kuraattoreita sekä kirjoittajia hakemaan AiR Tilburg Netherlands -residenssiohjelmaan Tilburgiin, Hollantiin vuosille 2020–2021. Maksimissaan kolmen kuukauden pituinen residenssiohjelma sisältää henkilökohtaisen mentoroinnin, joka suunnitellaan erikseen jokaisen valitun osallistujan tarpeiden mukaan.

Residenssiin haetaan kuutta osallistujaa ja ohjelma yhdistää taiteen tekijöitä ja tutkijoita tekemään yhteistyötä kansainvälisessä kontekstissa.

Hae englanniksi 15. marraskuuta 2019 klo 12.00 (CEST) mennessä. Lue lisää residenssistä.

 

Kuva: SEA Foundationin haku AiR Tilburg Netherlands-residenssiohjelmaan.