18/09/2018

Uutiset

Mediataiteen strategiapäivä 2.10. Kiasmassa

Frame julkaisi kesäkuussa selvityksen Uuden etsijä, rajojen rikkoja – Selvitys suomalaisen mediataiteen menestyksen edellytyksistä. Selvitys nostaa esiin lukuisia suomalaisen mediataiteen kehityskohteita, joista keskeisimmiksi nousevat tuotanto- ja välittäjäportaan kehittäminen sekä alan yhteisen vienti- ja kansainvälistymisstrategian luominen.

Nyt kutsumme alan toimijat koolle miettimään, miten selvitykseen liittyviä toimenpide-ehdotuksia ryhdytään toteuttamaan. Järjestämme tiistaina 2. lokakuuta klo 9–13 Kiasmassa Helsingissä mediataiteen strategiatyöpajan, jossa yhdessä työstämme ensimmäisiä askelia selvityksen pohjalta. Osallistumalla voit vaikuttaa siihen, miltä mediataiteen alan yhteinen kansainvälistymisstrategia näyttäisi.

Työpajassa käsitellään selvityksessä esitettyjä strategisia teemoja ja avaintoimenpiteitä ryhmälähtöisen työskentelyn avulla. Tilaisuuteen ja työpajatyöskentelyyn osallistuvien edellytetään tutustuvan etukäteen Uuden etsijä, rajojen rikkoja – Selvitys suomalaisen mediataiteen menestyksen edellytyksistä -selvitykseen. Tilaisuuden fasilitoi FM Riitta Heinämaa.

Tilaisuus on avoin kaikille mediataiteen alan toimijoille ja mediataiteen alan strategian kehittämisestä kiinnostuneille taiteilijoille. Ilmoittaudu mukaan torstaihin 27. syyskuuta mennessä osoitteessa https://goo.gl/forms/MaOrBPQA1BAU9bjJ2.

Lataa ja lue Uuden etsijä, rajojen rikkoja – Selvitys suomalaisen mediataiteen menestyksen edellytyksistä -selvitys: https://frame-finland.fi/wp-content/uploads/2018/06/frame_mediataideraportti.pdf

Ohjelma

Mediataiteen strategiatyöpaja
tiistaina 2. lokakuuta 2018, klo  9–13
Nykytaiteen museo Kiasma, seminaaritila

9.00 Aamukahvi

9.15 Tervetuloa! – Frame Contemporary Art Finlandin toimitusjohtaja Raija Koli ja mediataideselvityksen ohjausryhmän puheenjohtaja Marikki Hakola

9.30 Jari Muikku (Digital Media Finland Oy)  esittelee selvityksen tärkeimmät tulokset

9.50  Miten yhteinen strategia hyödyttäisi alaa? Kommentit selvitykseen

Kulttuuriasiainneuvos Petra Havu, opetus- ja kulttuuriministeriö
Erityisasiantuntija Henri Terho, Taiteen edistämiskeskus
Taiteilija Mika Taanila

10.20 Näin musiikkialan toimijat yhdistyivät – Case Music Finland, Heli Lampi, Tiimijohtaja, viestintä ja promootio

10.40 Kysymyksiä

11.00  Työpaja alkaa, Riitta Heinämaa fasilitoi

13.00 Kiitokset ja päivä päättyy

 

Lisätiedot

Laura Boxberg, viestintäpäällikkö
laura.boxberg@frame-finland.fi
044 739 60 79