07/01/2015

Uutiset

Grosses Treffen: hae kuraattoritapaamiseen Berliiniin

grossestreffenBerliinissä järjestetään 26. huhtikuuta 2015 taiteilijoiden ja kuraattoreiden verkostoitumistapahtuma Großes Treffen | Stormöte | Suuri kokous | Stort møte | Listastefna | Stormøde.

Yksipäiväisen tapahtuman aikana pohjoismaisilla visuaalisten alojen taiteilijoilla on mahdollisuus esitellä portfolioitaan ja projektejaan kahdenkeskisissä tapaamisissa berliiniläisille ja frankfurtilaisille kuraattoreille ja luoda kontakteja Saksan taidemaailmaan. Tapahtuma järjestetään Berliinin pohjoismaisten suurlähetystöjen yhteistalossa Felleshusissa.

Tapahtuman osanottajamäärä on rajattu. Vuosina 2013 ja 2014 Großes Treffeniin osallistui yhteensä yli 100 taiteilijaa ja noin 50 kuraattoria. Myös aiemmin hakeneet ja osallistuneet ovat tervetulleita hakemaan uudestaan. Osallistujat valitsee raati, joka tekee päätöksensä sähköisesti määräaikaan mennessä lähetettyjen portfolioiden perusteella.

Tilaisuus on maksuton. Osallistujat vastaavat itse matka- ja majoituskustannuksistaan.

Hakuilmoitus ja lisätietoja (englanniksi): https://www.grossestreffen.org/about

Hakuaika: 7.–21.1.2015
Osallistujille ilmoitetaan valinnasta 1. helmikuuta 2015

Tiedustelut (englanniksi/saksaksi):
grossestreffen@nordischebotschaften.org