Apurahan saajalle

Olemme koonneet tälle sivulle apurahan käyttöön liittyviä ohjeita, tutustuthan niihin! Pidä meidät myös ajan tasalla hankkeesi etenemisestä, jotta voimme viestiä siitä Framen verkkosivuilla ja sosiaalisessa mediassa.

 

Vastaanottaminen

Maksusuunnitelma
 • Täytä Framen apurahapalvelussa maksusuunnitelmaan tilitiedot ja henkilötunnus tai Y-tunnus. Huomioithan, että voimme maksaa apurahan vain hakijan tilille.
 • Työryhmä: kaikkien työryhmän jäsenten on lisäksi allekirjoitettava valtuutusasiakirja, joka löytyy apurahajärjestelmän maksusuunnitelma-sivulta.
Sopimus
 • Kun olet täyttänyt maksusuunnitelman, Frame vahvistaa sen.
 • Allekirjoita apurahasopimus sähköisesti pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

Maksaminen

 • Apuraha maksetaan hakijan sopimuksessa ilmoitetulle tilille.
 • Maksupäivä on noin kerran kuukaudessa.
 • Huomioithan, että pääsääntöisesti maksamme apurahan hankkeen toteutusajankohdan mukaan.

Käyttö

 • Apuraha on käytettävä myöntövuoden aikana.
 • Framen apuraha on käytettävä siihen tarkoitukseen, johon se myönnetty eli hakemuksessa mainittuun hankkeeseen ja hakemuksessa ilmoitettuihin kuluihin.
 • Jos olet epävarma apurahan käyttöön liittyvissä asioissa, ota yhteyttä Frameen.
 • Muistathan, että apurahasta on tehtävä selvitys hankkeen päätyttyä. Selvitystä varten tarvitset hankkeeseen liittyviä tositteita, valokuvia ja muuta dokumentaatiomateriaalia. Katso tarkemmat ohjeet selvityksen tekemiseen (alla) ja käy tutustumassa selvityslomakkeeseen apurahapalvelussa.

Apurahaa ei voi käyttää

 • residenssitoimintaan tai residenssimatkoihin
 • päivärahoihin tai elinkustannusten kattamiseen
 • galleriavuokriin tai osallistumismaksuihin (poislukien apurahat messutoimintaan)
 • taideteosten tuotanto- ja materiaalikuluihin tai laitehankintoihin
 • taiteelliseen työskentelyyn
 • opintoihin tai opinnäytteisiin
 • ulkomaisen, ei Suomessa asuvan taiteilijan kuluihin
 • tapahtumiin Suomessa

Tarkemmat kuvaukset rajoituksista apurahalajikohtaisesti sivulla Apurahan hakijalle.

Framen mainitseminen

Apurahan saajan on mainittava Frame hankkeen tukijana hankkeeseen liittyvissä materiaaleissa (kutsu, esite, katalogi tai muu painettu materiaali ja verkkosivut) ja julkaisussa.

Maininta voidaan tehdä tekstimainintana tai käyttämällä Framen logoa.

Logo

Framen logosta on kaksi versiota: pitkä versio (”Frame Contemporary Art Finland”) ja lyhyt versio (”Frame Finland”). Ensisijaisesti tulee käyttää pitkää logoa. Lyhyttä logoa voi käyttää, jos materiaalissa on logolle vain vähän tilaa.

Molemmat versiot ovat saatavina mustavalkoisena ja värillisenä versiona.

Lataa logot Framen aineistopankista.

Framen nimi

Kaikilla kielillä: Frame Contemporary Art Finland.

Muille kielille Framen nimeä ei saa kääntää.

 

Sosiaalinen media

Kun itse viestit hankkeestasi sosiaalisessa mediassa, voit mainita Framen joko lisäämällä Framen nimen tai käyttämällä #FrameGrant -tunnistetta.

Frame Twitterissä: @framefinland
Frame Instagramissa: @frame_finland
Frame Facebookissa: Frame Contemporary Art Finland

Jos olet epävarma, miten Frame pitäisi mainita projektissasi, ole yhteydessä Framen viestintään:

Laura Boxberg, laura.boxberg@frame-finland.fi, 044 739 6079.

Selvitys

Apurahan käytöstä on tehtävä selvitys apurahapalvelussa. Frame puolestaan tekee raportin kaikista vuoden aikana käytetyistä apurahoista opetus- ja kulttuuriministeriölle.

Jos et toimita hyväksyttävää selvitystä Framelle, joudumme perimään apurahan takaisin emmekä voi myöntää sinulle uutta apurahaa.

Selvityksen tekemättä jättäminen estää uuden apurahan myöntämisen.

Selvityksen aikataulu
 • Projektiapurahasta on tehtävä selvitys kahden kuukauden kuluessa hankkeen päättymisestä.
 • Matka-apurahasta on tehtävä selvitys yhden kuukauden kuluessa hankkeen päättymisestä.

Selvityksestäsi on käytävä ilmi seuraavat asiat:

 • Hankkeen toteutunut alkamis- ja päättymispäivä
 • Vapaamuotoinen selvitys hankkeesta, sen kohderyhmistä ja saavutetuista tuloksista
 • Muualta saatu rahoitus. Luettele muut samaan hankkeeseen saadut apurahat: myöntäjä, apurahan euromäärä ja hankkeen kulut, joihin ne kohdistetaan
 • Hankkeen tulot ja menot eriteltyinä.
 • Yhteisöhakija: liitä selvitykseen kustannuspaikkaraportti
 • Yksityishenkilöt: laskut ja maksukuitit tulee liittää mukaan

Liitteet

 • Erittely Framen apurahaan kohdistuvista menoista
 • Yhteisöhakijoilta hankkeen kustannuspaikan tositetasoinen pääkirja sekä kustannuspaikkaraportti kirjanpitäjän allekirjoituksella oikeaksi todistettuna
 • Yksityishenkilöiltä kopiot laskuista ja maksukuiteista
 • Dokumentaatiomateriaalia: valokuvia, tiedote, kutsu – Framella on oikeus käyttää materiaalia omassa viestinnässään, minkä lisäksi se todistaa hankkeen toteutumisesta
 • Julkaisua varten myönnetyn projektiapurahan saajat toimittavat 3 kpl painettuja julkaisuja Framen toimistolle

Tarkastusoikeus

 • Framella sekä opetus- ja kulttuuriministeriöllä on oikeus tarkastaa apurahan saajan taloutta ja toimintaa.
 • Frame valvoo apurahojen käyttöä tekemällä pistotarkastuksia selvitysten hyväksymisen yhteydessä.
 • Apurahan saajan on säilytettävä apurahaan liittyvät tositteet ja kuitit kuusi (6) vuotta mahdollisen tilintarkastuksen tai opetus- ja kulttuuriministeriön tarkastuksen vuoksi.

Muutokset hankkeessa

 • Apuraha on myönnetty hakemuksessa määriteltyyn tarkoitukseen. Mikäli hankkeessa tapahtuu muutoksia, on niistä ilmoitettava Frameen mahdollisimman pian.
 • Muutokset, joista on aina ilmoitettava Frameen ovat:
  • taiteellinen sisältö
  • hankkeen osallistujat
  • tapahtumapaikka
  • tapahtuman ajankohta
  • kulut, joihin apuraha kohdistetaan
  • hankkeen laajuus
 • Jos apurahaa ei ole käytetty sopimuksessa määriteltyjen ehtojen mukaan, joudut palauttamaan apurahan osittain tai kokonaan takaisin.

Hankkeen peruuntuminen

 • Kun hanke peruuntuu, ilmoita meille siitä mahdollisimman pian.
 • Mikäli apuraha on jo maksettu tilillesi, on se palautettava takaisin. Ota yhteyttä Frameen, niin lähetämme sinulle laskun palautusohjeineen.
 • Palautuneet apurahat jaamme seuraavassa apurahahaussa.

Takaisinperintä

Apuraha peritään takaisin, jos:

 • apuraha on käytetty olennaisesti muuhun tarkoitukseen kuin se on myönnetty
 • apurahan saaja on antanut Framelle väärää tai harhaanjohtavaa tietoa tai salannut tietoa
 • apuraha on maksettu saajalle virheellisesti, liikaa tai ilmeisen perusteettomasti

Päätösten julkisuus

Apurahan myöntämistä koskevat päätöstiedot ovat julkisia. Julkistamme apurahan saajien nimet vuosikertomuksessa sekä verkkosivuilla.

Verotus

Ilmoitamme vuosittain tammikuussa verottajalle tiedot edellisenä vuonna luonnollisille henkilöille maksetuista vähintään 1000 euron apurahoista.

Apurahan saajan täytyy ilmoittaa saatu apuraha ja siihen liittyvät kulut omassa veroilmoituksessaan. Framen myöntämät apurahat ovat kohdeapurahoja, ja apurahaan kohdistettavia kuluja on oltava myönnetyn apurahan verran. Kuluja ei voi vähentää muussa verotuksessa. Vuodesta 2019 apurahat lasketaan sen vuoden tuloksi, jona ne maksetaan.

Frame on apurahan myöntäjänä yksityinen säätiö, vaikka jaamme apurahoja valtion siihen myöntämällä avustuksella. Yksityisten tahojen myöntämät apurahat ovat verottomia, jos niiden yhteismäärä menojen vähentämisen jälkeen on korkeintaan valtion vuotuisen taiteilija-apurahan verran (20 309,40 euroa vuonna 2017).

Lisätietoja

Apurahojen, stipendien, tunnustuspalkintojen ja muiden palkintojen verotus


Dark Days, Bright Nights: Contemporary Paintings from Finland, Kemper Museum of Contemporary Art, 2.9.2915 – 21.2.2016. Frame tuki näyttelyä apurahalla. Kuva: Jarmo Mäkilä.