02/03/2020

Allmän

Ansök om lärlingsstipendium för att göra praktik hos oss

Är du intresserad av att arbeta med nutidskonst samt att få erfarenhet av att stödja samarbete internationellt och i Finland? Svenska Kulturfonden beviljar lärlingsstipendium till personer som har avslutat sina studier inom konst, hantverk och museiämnen för förkovring inom sitt yrke under professionell handledning.

Frame vill erbjuda lärlingen en möjlighet att få arbeta som programassistent och ge insyn i och erfarenhet av en mångsidig internationell konstorganisation från och med augusti 2020. Frames uppgift är att främja den finländska nutidskonstens internationalisering, utveckla dess verksamhetsstrukturer, samt att förstärka den finländska nutidskonstens inflytande.

Om du är intresserad av att jobba med oss tar vi gärna emot ett motiveringsbrev och din CV senast den 20.3.2020 på raija.koli@frame-finland.fi.

Kontakta oss:

Frames direktör Raija Koli
raija.koli@frame-finland.fi, tel. 040 728 99 38

Läs mer: Svenska Kulturfondens websidor

 

Ett år som programassistent på Frame

 width=Ida Enegren har arbetat som programassistent under år 2019 tack vare Svenska Kulturfondens lärlingsstipendium. Här nedan berättar hon om sina upplevelser hos oss:

Som programassistent hos Frame har jag i huvudsak assisterat programchef Jussi Koitela och projektledare Maikki Lavikkala i deras arbete. I början av året var produktionen av Miracle Workers Collectives utställning i Finlands paviljong för den 58:de internationella konstutställningen i Venedig i full gång och där var också var mina insatser behövdes som mest. Praktiskt betydde det mycket organisatoriska och administrativa arbetsuppgifter men också att hjälpa till med  produktionen och kommunikationen av utställningen.

Frame har under året börjat med en ny programhelhet, Rehearsing Hospitalities, som kommer att fortsätta fram till år 2023. Varje år ordnas två för alla öppna evenemang som strävar efter att knyta samman konstnärer, kuratorer och andra professionella för att bygga upp nya praktiker och förmedla olika uppfattningar av gästfrihet. För min del har det inneburit koordinering av program för internationella kuratorer och andra professionella som deltar i programmet.

Under den tid som Frames bidragskoordinator Veera Lahtinen gradvis återgick till sitt arbete efter föräldraledighet fick jag ta över en del av hennes arbetsuppgifter. Det har varit väldigt lärorikt att se ansökningarnas hela cykel, från hur en bidragsansökan tas emot och bedöms till att se resultaten av bidragen från de inlämnade redovisningarna.

Jag har verkligen uppskattat att få arbeta med och lära känna alla väldigt kunniga och vänliga kolleger vid Frame. Jag upplever att det har funnits tid för kritisk diskussion kring Frames verksamhet och som en del av min praktik har jag fått ta del av seminarier kring antirasism och -sexism i en konstkontext, vilket jag har uppskattat mycket.

 

Bild överst på sidan: Ida Enegren

Artikelbild: Samu Takala