Paviljongerna

Finlands huvudutställning på Venedigbiennalen äger rum på Alvar Aalto-paviljongen. Finland deltar också i Nordiska paviljongens utställning tillsammans med Norge och Sverige.

Alvar Aalto-paviljongen färdigställdes år 1956. Byggnaden är planerad och formgiven av arkitekten och formgivaren Alvar Aalto (1898-1976). Paviljongen utmärks av dess historiska och kulturella värde och är en av de mest kända paviljongerna i Giardini. Finlands utställning under Arkitekturbiennalen i Venedig anordnas också i Alvar Aalto-paviljongen. 

 

Paviljongens historia

Första steget till att anlägga en nationell paviljong för Finland initierades av konstmecenaten Maire Gullichsen (1907-1990). Arkitekten Alvar Aalto, en nära vän till Gullichsen, utvaldes till arbetet. Aaltos plan var att formge en paviljong av lätt material som kunde enkelt monteras ner, bevaras, och förflyttas till en annan lokalitet. Paviljongen har dessvärre förblivit på samma plats i Giardini sedan byggnaden färdigställdes sommaren år 1956. Snedsteg under paviljongens produktion resulterade i att nedmonteringen av byggnadskonstruktionen visade sig omöjligt utan att skada byggelementen.

Bild i färg av Alvar Aalto-paviljongen. På bilden ser vi till vänster gröna träd och buskar. Paviljongen är placerad mitt i bilden. Paviljongen har en bred trädörr och en fasad av material med mörkblå ton. Till vänster står ordet Finlandia på byggnaden. Marken omkring omfattas av grått grus.
Alvar Aalto-paviljongen. Bild: Ugo Carmeni

Sedan Nordiska paviljongen invigdes år 1962 på Venedigbiennalen har Alvar Aalto-paviljongen hyrts ut som utställningslokal till andra länder, bland annat Italien, Argentina, Portugal, och Island. Tack vare stöd av Finlands Utbildnings- och kulturministerium har Alvar Aalto-paviljongen använts som utställningslokal för Finlands nationella utställning på konstbiennalen sedan år 2007.

Paviljongen har restaureras under åren 1976 och 1993. År 2011 skadades byggnaden allvarligt då ett träd föll ner på paviljongen. För att reparera skadorna restaurerades byggnaden i sin helhet. Den omfattande renoveringen inleddes och slutfördes under sommaren 2012.

Bilder av Alvar Aalto-paviljongen hittar du på vår media bank.

Nordiska paviljongen är ritad av den norska arkitekten Sverre Fehn (1924-2009) som år 1958 vann tävlingen för att formge Nordiska paviljongen på Venedigbiennalen. Paviljongen invigdes år 1962 och har sedan dess använts som gemensam utställningslokal av Sverige, Norge och Finland. Nordiska paviljongen är belägen centralt i Giardini della Biennale mellan USA:s och Danmarks paviljonger.

Nordiska paviljongen består av ett stort och öppet utställningsutrymme. Paviljongen är byggd av betong med panoramafönster. Paviljongens utformning tar avstamp i omgivningen och naturen omkring. I utställningsutrymmet växer bland annat tre stora träd vars kronor sticker ut genom taket.

Bild i färg av Nordiska paviljongen. I bilden kan vi se en lång betongbyggnad som sträcker sig över hela bilden. I mitten av högra sidan av bilden kan en urskilja en vägg gjord av glas. I högra hörnet kan en se trappsteg.
Nordiska paviljongen. Bild: Ugo Carmeni

Mellan åren 1962-2009 representerades konstnärer med bakgrund i Finland tillsammans med konstnärer från Norge och Sverige. Under åren 2011-2015 roterade utställningen mellan länderna; år 2011 ställde Sverige ut, år 2013 Finland, och år 2015 Norge. För perioden 2017-2021 har länderna gemensamt kommit överens om att de tre nationerna representeras på lika villkor på paviljongen.

Parkområdet Giardini di Castello, beläget nära intill Venedigs centrum, utgör huvudutställningsområdet för Venedigbiennalen. Giardini della Biennale omfattas av 29 permanenta utställningspaviljonger som tillhör olika nationer, däribland Nordiska paviljongen och Alvar Aalto-paviljongen. Ett annan centralt utställningsområde på konstbiennalen är Arsenale, ett gammal skeppsvarv som använts för utställningsändamål sedan år 1980. Venedigbiennalens utställningar kan också påträffas i Venedigs historiska centrum.

En bild i färg av utställningsområdet och gamla skeppsvarvet Arsenale i Venedig. På bilden kan vi se vatten som täcker nedre delen av bilden. På vänster och höger sida av bilden sträcker sig stora mörka pelare upp mot himlen.
Utställningsområdet Arsenale i Venedig, 2017. Bild: Laura Boxberg