03/09/2019

Allmän

Ansök om lärlingsstipendium för att göra praktik hos Frame

Svenska Kulturfonden beviljar lärlingsstipendium till personer som har avslutat sina studier inom konst, hantverk och museiämnen för förkovring inom sitt yrke under professionell handledning.

Är du intresserad av att arbeta med nutidskonst samt att få erfarenhet av att stödja samarbete internationellt och i Finland? Frames uppgift är att främja den finländska nutidskonstens internationalisering, utveckla dess verksamhetsstrukturer, samt att förstärka den finländska nutidskonstens inflytande. 

Frame vill erbjuda lärlingen en möjlighet att få arbeta som programassistent och ge insyn i och erfarenhet av en mångsidig konstorganisation. Om du är intresserad kontakta Frames direktör Raija Koli på raija.koli@frame-finland.fi senast den 1.10.2019

 

Ett år som programassistent på Frame

Ida Enegren har arbetat som programassistent under år 2019 tack vare Svenska Kulturfondens lärlingsstipendium. Här nedan berättar hon om sina upplevelser hos oss: 

Hos Frame har jag fått bekanta mig med organisatoriskt arbete inom nutidskonst, och hur internationalisering av nutidskonst kan utvecklas och främjas. I huvudsak har jag fått arbeta med produktion av utställningen i Finlands paviljong i Venedigbiennalen, assistera bidragskoordinatorn samt hjälpa till med programkoordinering. Utöver detta har det varit väldigt intressant och givande att få ta del innehållsmässigt av alla Frame’s event och tillhörande publikationer. 

 

I början av året var produktionen av Miracle Workers Collectives utställning i Finlands paviljong för den 58:de internationella konstutställningen i Venedig i full gång och där var också var mina insatser behövdes som mest. Praktiskt betydde det mycket organisatoriska och administrativa arbetsuppgifter men också att hjälpa till med inspelning av kortfilm och kommunikation av utställningen.  

 

Under den tid som Frames bidragskoordinator Veera gradvis återgick till sitt arbete efter föräldraledighet fick jag ta över en del av hennes arbetsuppgifter. Det har varit väldigt lärorikt att se hur en bidragsansökan tas emot och bedöms och roligt att se resultaten av Frames bidrag från de inlämnade redovisningarna. 

 

Frame har under året börjat med en ny programhelhet, Rehearsing Hospitalities, som kommer att fortsätta fram till år 2023. Den knyter samman konstnärer, kuratorer och andra professionella att bygga upp och förmedla nya praktiker och förståelser av gästfrihet. För min del har det inneburit koordinering av program för internationella kuratorer och andra professionella som kommer på besök till Finland.

 

Jag har verkligen uppskattat att få arbeta med och lära känna alla väldigt kunniga och vänliga kolleger vid Frame. Under året har det också funnits tid för diskussion och utveckling av Frames hållbara utveckling. Jag har fått ta del av workshoppar och seminarier kring antirasism och -sexism samt fortsätta med att kartlägga Frames verkliga koldioxidavtryck.

Bild: Samu Takala