Kontakt

Frame Contemporary Art Finland
info@frame-finland.fi
tel. 040 507 0809, vardagar kl. 10.00-15.00

Personalens kontaktuppgifter hittas längre ner på sidan.

Frame Contemporary Art Finland
Tölögatan 11 A
00100 Helsingfors

Frame Stiftelsen, FO-nummer: 2475893-2

Näträkning

Näträkningsadress: F I7415553000114927
Operator: Nordea (NDEAFIHH)
Materialformat: Finvoice

Fakturor som skickas per e-post till skanningstjänsten

Skicka fakturan som epostbilaga i pdf-format (max 5MB/datafil) till adressen: 12815B@scan.netvisor.fi. Ifall fakturan har bilagor, bör de innefattas i samma datafil med fakturan.

Fakturan bör innehålla följande adressinformation:

Frame-säätiö
Ostolaskut 12815B
PL 10
57090 VISMA SCAN

Pappersfakturor

Frame-säätiö
Ostolaskut 12815B
PL 10
57090 VISMA SCAN

Vi tar inte emot pappersfakturor till vår besöksadress.

Personal

Ett svartvitt porträtt på Raija Koli, Frames verkställande direktör. Hon har kort, blont hår och svarta glasögon. Hon ler och ser in i kameran.

Raija Koli

Verkställande direktör

044 728 9938

(hon/henne)

Som verkställande direktör representerar jag stiftelsen och ansvarar om förverkligandet av stiftelsens uppdrag. Till mina uppgifter tillhör även internationell verksamhet, intressentsamarbete och samarbetspartners. Mitt arbete innefattar också ledandet i förbättringen av bildkonstfältets förutsättningar.

Ett svartvitt porträtt på Jussi Koitela, programchef. Jussi har mörkt, kort hår och glasögon. Han har på sig en svart tröja. Han ler lätt och ser in i kameran.

Jussi Koitela

Programchef

050 471 7711

(han/honom)

Som programchef ansvarar jag över Frames internationella program, expertbesök och Gästfrihetsövningar programmet. Om du är intresserad av att samarbete med internationella projekt eller inom expertgästprogrammet kan du vara i kontakt med mig.

Ett svart-vitt personporträtt av Rosa Kuosmanen, kommunikationschef på Frame. Rosa har ljus hy, blont hår till axlarna, och en svart skjorta. Bilden är tagen från axlarna uppåt. Bakgrunden är vit.

Rosa Kuosmanen

Kommunikationschef

050 465 3462

(hon/henne)

Som kommunikationschef ansvarar jag över Frames dagliga kommunikation, statistik, samarbetspartners, inflytelse i samhället samt kommunikationen om Venedigbiennalen. Du kan vara i kontakt med mig gällande allt som berör Frames kommunikation.

Ett svartvitt porträtt av Veera Lizé, bidragskoordinator. Hon har mörkt axellångt hår och ser leende in i kameran. Hon har en mörk tröja.

Veera Lizé

Bidragskoordinator

(hon/henne)

Jag sköter Frames bidrag och rådgör konstnärer. Du kan kontakta mig med ärenden som gäller ansökningar och bruk av stipendier.

Ellinor Zetterberg

Projektledare (Venedigbiennalen)

050 374 8526

(hon/henne)

Som projektledare för Venedigbiennalen ansvarar jag för planeringen och genomförandet av utställningsproduktionen för Finlands paviljong på den 60:e konstbiennalen i Venedig våren 2024.

Ett svartvitt porträtt på Francesco Raccanelli, projektkoordinator (Venedigbiennalen). Han har mörkt hår och ser in i kameran. Han har skägg och mustasch. Han har en grå tröja.

Francesco Raccanelli

Projektkoordinator (Venedigbiennalen)

(han/honom)

Som projektkoordinator arbetar jag med utställningsproduktionen för den finska paviljongen vid den 60:e konstbiennalen i Venedig som äger rum 2024.

Arvid van der Rijt

Programassistent

(han/honom)

Som programassistent tar jag hand om de logistiska uppgifter i Frames programarbete, som till exempel våra expertbesök, Venedigbiennalen och andra nuvarande projekt som Island of Kinship. Arvids anställning stöds av Svenska Kulturfonden.

Fran Trento

Samordnare för socialt ansvar

(hen/henom)

Som samordnare för socialt ansvar utvecklar jag Frame’s metoder för socialt ansvar. Jag arbetar också i projektet Islands of Kinship och fokuserar på processer för social inkludering och jämlikhet, ekologisk hållbarhet och klimaträttvisa.

Saara Korpela

Projektsamordnare

(hon/hen)

Som projektsamordnare leder jag det tvååriga projektet Grön konst, som syftar till att utveckla digitala verktyg för att stärka den ekologiska kompetensen och nätverken inom bildkonsten.

Katri Kuisma

Kommunikationsassistent

(hon/henne)

Som kommunikationsassistent hjälper jag särskilt till med Frames dagliga kommunikation, såsom innehållsproduktion för webbplatsen, nyhetsbrev och sociala mediekanaler. Du kan kontakta mig om du har några frågor som rör Frames kommunikation.

Iida Heiskala

Projektassistent

(hon/henne)

Som projektassistent hjälper jag till med Sustainable Visual Arts Networks evenemangsproduktion och kommunikation i samband med Grön konst, ett projekt som främjar hållbara metoder inom bildkonstområdet.

Emmi Vainio

Administrativchef

(hon/henne)

Som administrativchef ansvarar jag för den allmänna och ekonomiska förvaltningen av stiftelsen. I mina arbetsuppgifter ingår också att utveckla stiftelsens verksamhet och ekonomi i samarbete med verkställande direktören och personalen. Jag kan kontaktas i administrativa frågor.

PressFrame kommunicerar för att främja synligheten av den finländska nutidskonsten i världen samt för att förstärka nutidskonstens ställning i hemlandet. Ta kontakt med oss då du vill skriva om Frame, den finländska nutidskonsten eller projekt vi förverkligar.
Frame fungerar som informationscentral för nutidskonst i Finland. Vi samlar, producerar och distribuerar information om nutidskonsten till professionella på fältet, beslutsfattare och media i Finland.
Beställ våra informations- eller nyhetsbrev (på finska eller engelska) genom att skicka ett meddelande till adressen rosa.kuosmanen@frame-finland.fi.

I vår materialbank hittar du Frames pressmeddelanden, logo samt bilder på våra projekt.

TILL MATERIALBANKEN

Kontakta oss!
Kommunikationschef, Rosa Kuosmanen
tel. 050 465 3462, rosa.kuosmanen@frame-finland.fi