Kontakt

Frame Contemporary Art Finland
info@frame-finland.fi
tel. 040 507 0809, vardagar kl. 10.00-15.00

Personalens kontaktuppgifter hittas längre ner på sidan.

Frame Contemporary Art Finland
Tölögatan 11 A
00100 Helsingfors

Frame Stiftelsen, FO-nummer: 2475893-2

Näträkning

Näträkningsadress: F I7415553000114927
Operator: Nordea (NDEAFIHH)
Materialformat: Finvoice

Fakturor som skickas per e-post till skanningstjänsten

Skicka fakturan som epostbilaga i pdf-format (max 5MB/datafil) till adressen: 12815B@scan.netvisor.fi. Ifall fakturan har bilagor, bör de innefattas i samma datafil med fakturan.

Fakturan bör innehålla följande adressinformation:

Frame-säätiö
Ostolaskut 12815B
PL 10
57090 VISMA SCAN

Pappersfakturor

Frame-säätiö
Ostolaskut 12815B
PL 10
57090 VISMA SCAN

Vi tar inte emot pappersfakturor till vår besöksadress.

Personal

Ett svartvitt porträtt på Raija Koli, Frames verkställande direktör. Hon har kort, blont hår och svarta glasögon. Hon ler och ser in i kameran.

Raija Koli

Verkställande direktör

044 728 9938

(hon/henne)

Som verkställande direktör representerar jag stiftelsen och ansvarar om förverkligandet av stiftelsens uppdrag. Till mina uppgifter tillhör även internationell verksamhet, intressentsamarbete och samarbetspartners. Mitt arbete innefattar också ledandet i förbättringen av bildkonstfältets förutsättningar.

Ett porträtt på Sari Väänänen, administrativ chef. Sari ser leende in i kameran. Hon har en svart tröja och kort hår.

Sari Väänänen

Administrativ chef

050 322 2373

(hon/henne)

Som administrativ chef ansvarar jag om organisationens administration och finans. Till mina uppgifter tillhör även utvecklingen av organisationens verksamhet och dess finansiering tillsammans med personalen och direktören.

Ett svartvitt porträtt på Jussi Koitela, programchef. Jussi har mörkt, kort hår och glasögon. Han har på sig en svart tröja. Han ler lätt och ser in i kameran.

Jussi Koitela

Programchef

050 471 7711

(han/honom)

Som programchef ansvarar jag över Frames internationella program, expertbesök och Gästfrihetsövningar programmet. Om du är intresserad av att samarbete med internationella projekt eller inom expertgästprogrammet kan du vara i kontakt med mig.

Ett svart-vitt personporträtt av Rosa Kuosmanen, kommunikationschef på Frame. Rosa har ljus hy, blont hår till axlarna, och en svart skjorta. Bilden är tagen från axlarna uppåt. Bakgrunden är vit.

Rosa Kuosmanen

Kommunikationschef

050 465 3462

(hon/henne)

Som kommunikationschef ansvarar jag över Frames dagliga kommunikation, statistik, samarbetspartners, inflytelse i samhället samt kommunikationen om Venedigbiennalen. Du kan vara i kontakt med mig gällande allt som berör Frames kommunikation.

Jaakko Uoti

Bidragskoordinator

050 308 7293

(han/honom)

Jag sköter Frames bidrag och rådgör konstnärer. Du kan kontakta mig med ärenden som gäller ansökningar och bruk av stipendier.

Ellinor Zetterberg

Projektledare (Venedigbiennalen)

050 374 8526

(hon/henne)

Som projektledare för Venedigbiennalen ansvarar jag för planeringen och genomförandet av utställningsproduktionen för Finlands paviljong på den 60:e konstbiennalen i Venedig våren 2024.

Lebohang Tlali

Producent

(han/honom)

Som producent är jag ansvarig för att samordna Rams evenemang inom programmen Gästfrihetsövningar och Islands of Kinship. Du kan kontakta mig om du har frågor om produktionen av dessa evenemang.

Svartvitt porträtt på Yvonne Billimore.

Yvonne Billimore

Biträdande kurator

(hon/hen)

Som biträdande curator arbetar jag med att kuratera, planera och genomföra Frame’s offentliga program Gästfrihetsövningar och den tillhörande publikationsserien. Du är välkommen att kontakta mig i alla frågor som rör Gästfrihetsövningar.

Mariliis Rebane

Programsamordnare

(hon/hen)

Som programsamordnare ansvarar jag för expertgästprogrammet och hjälper till med produktionen av vårprogrammet, särskilt portfoliomötena.

Porträtt av Reishabh Kailey. Reishabh har mörkt kort hår, mustasch och glasögon. Reishabh har en svart skjorta och ler på bilden.

Reishabh Kailey

Kommunikationsansvarig

045 787 15883

(han/honom)

Som kommunikationsansvarig producerar jag innehåll för Frames dagliga kommunikation och digitala verksamhet. Du kan kontakta mig med frågor som berör Frames kommunikation.

Stella Sironen

Kommunikationsansvarig

(hon/henne)

Som kommunikationsansvarig producerar jag innehåll för social media och Frames hemsida. Du kan kontakta mig med frågor som berör Frames kommunikation.

Francisco Trento

Samordnare för socialt ansvar

(hen/henom)

Som samordnare för socialt ansvar utvecklar jag Frame’s metoder för socialt ansvar. Jag arbetar också i projektet Islands of Kinship och fokuserar på processer för social inkludering och jämlikhet, ekologisk hållbarhet och klimaträttvisa.

Saara Korpela

Projektsamordnare

(hon/hen)

Som projektsamordnare leder jag det tvååriga projektet Gröna paletten, som syftar till att utveckla digitala verktyg för att stärka den ekologiska kompetensen och nätverken inom bildkonsten.

Ett svartvitt porträtt av Veera Lizé, bidragskoordinator. Hon har mörkt axellångt hår och ser leende in i kameran. Hon har en mörk tröja.

Veera Lizé

Bidragskoordinator (föräldraledig)

PressFrame kommunicerar för att främja synligheten av den finländska nutidskonsten i världen samt för att förstärka nutidskonstens ställning i hemlandet. Ta kontakt med oss då du vill skriva om Frame, den finländska nutidskonsten eller projekt vi förverkligar.
Frame fungerar som informationscentral för nutidskonst i Finland. Vi samlar, producerar och distribuerar information om nutidskonsten till professionella på fältet, beslutsfattare och media i Finland.
Beställ våra informations- eller nyhetsbrev (på finska eller engelska) genom att skicka ett meddelande till adressen rosa.kuosmanen@frame-finland.fi.

I vår materialbank hittar du Frames pressmeddelanden, logo samt bilder på våra projekt.

TILL MATERIALBANKEN

Kontakta oss!
Kommunikationschef, Rosa Kuosmanen
tel. 050 465 3462, rosa.kuosmanen@frame-finland.fi