Kontakt

Frame Contemporary Art Finland
info@frame-finland.fi
tel. 040 507 0809

Personalens kontaktuppgifter hittas längre ner på sidan.

Frame Contemporary Art Finland
Bangatan 1 b A 9
00120 Helsingfors

Frame Stiftelsen, FO-nummer: 2475893-2

Näträkning

Näträkningsadress: F I7415553000114927
Operator: Nordea (NDEAFIHH)
Materialformat: Finvoice

Fakturor som skickas per e-post till skanningstjänsten

Skicka fakturan som epostbilaga i pdf-format (max 5MB/datafil) till adressen: 12815B@scan.netvisor.fi. Ifall fakturan har bilagor, bör de innefattas i samma datafil med fakturan.

Fakturan bör innehålla följande adressinformation:

Frame-säätiö
Ostolaskut 12815B
PL 10
57090 VISMA SCAN

Pappersfakturor

Frame-säätiö
Ostolaskut 12815B
PL 10
57090 VISMA SCAN

Vi tar inte emot pappersfakturor till vår besöksadress.

Personal

Raija Koli

Verkställande direktör

044 728 9938

Som verkställande direktör representerar jag stiftelsen och ansvarar om förverkligandet av stiftelsens uppdrag. Till mina uppgifter tillhör även internationell verksamhet, intressentsamarbete och samarbetspartners. Mitt arbete innefattar också ledandet i förbättringen av bildkonstfältets förutsättningar.

Sari Väänänen

Administrativ chef

050 322 2373

Som administrativ chef ansvarar jag om organisationens administration och finans. Till mina uppgifter tillhör även utvecklingen av organisationens verksamhet och dess finansiering tillsammans med personalen och direktören.

Jussi Koitela

Programchef

050 471 7711

Som programchef ansvarar jag över Frames internationella program, expertbesök och Gästfrihetsövningar programmet. Om du är intresserad av att samarbete med internationella projekt eller inom expertgästprogrammet kan du vara i kontakt med mig.

Laura Boxberg

Kommunikationschef

044 739 6079

Som kommunikationschef ansvarar jag över Frames dagliga kommunikation, statistik, samarbetspartners, inflytelse i samhället samt kommunikationen om Venedigbiennalen. Du kan vara i kontakt med mig gällande allt som berör Frames kommunikation.

Veera Lizé

Bidragskoordinator

044 728 9914

Jag sköter Frames bidrag och rådgör konstnärer. Du kan kontakta mig med ärenden som gäller ansökningar och bruk av stipendier.

Francesco Raccanelli

Projektkoordinator (Venedigbiennalen)

046 5267 853

Som projektkoordinator för Venedigbiennalen ansvarar jag för utställningsproduktionen till den Finländska paviljongen för år 2022. Du kan vara i kontakt med mig gällande ärenden om Venedigbiennalen.

Dahlia El Broul

Programkoordinator

Jag planerar och förverkligar Frames internationella expertbesöksprogram tillsammans med programavdelningen. Du kan vara i kontakt med mig gällande expertbesöksprogrammet.

Yvonne Billimore

Assisterande kurator

Assisterande kurator för Gästfrihetsövningar, Frames publika programhelhet, som pågår mellan 2019 och 2023. Du kan kontakta mig med frågor gällande Gästfrihetsövningar programmet.

Kira Björklund

Programassistent

Jag jobbar som programassistent med Frames olika programhelheter. Min uppgift är att tillsammans med programavdelningen förverkliga Frames olika internationella program.

PressFrame kommunicerar för att främja synligheten av den finländska nutidskonsten i världen samt för att förstärka nutidskonstens ställning i hemlandet. Ta kontakt med oss då du vill skriva om Frame, den finländska nutidskonsten eller projekt vi förverkligar.
Frame fungerar som informationscentral för nutidskonst i Finland. Vi samlar, producerar och distribuerar information om nutidskonsten till professionella på fältet, beslutsfattare och media i Finland.
Beställ våra informations- eller nyhetsbrev (på finska eller engelska) genom att skicka ett meddelande till adressen laura.boxberg@frame-finland.fi.

I vår materialbank hittar du Frames pressmeddelanden, logo samt bilder på våra projekt.

TILL MATERIALBANK

Kontakta oss!
Kommunikationschef, Laura Boxberg
tel. 044 739 6079, laura.boxberg@frame-finland.fi