Program

Frame stöder finländska konstnärers och nutidskonstexperters internationella nätverkande, ökar den finländska nutidskonstens synlighet, samt öppnar upp möjligheter för finländska konstnärer att arbeta även utanför Finlands gränser.

Frame arrangerar årligen ett antal besök av utländska kuratorer och andra professionellt verksamma inom nutidskonsten för att skapa och utveckla kontakter med konstnärer och experter i Finland. De utländska experterna får ett skräddarsytt besöksprogram som är baserat på deras intressen. Vi arrangerar besöken i samarbete med andra finländska och internationella organisationer och aktörer. En del gäster kommer på besök via Gästfrihetsövningar programmet.

Frame tar gärna emot samarbetsförslag och förslag berörande expertgästprogrammet.

Det är också möjligt att ansöka om Frames bidrag för expertgästernas besök.

Läs mera om expertgästerna på engelska.

Gästfrihetsövningar är Frames femåriga publika program som pågår tills 2023.

Programmet sammanför konstnärer, kuratorer, andra aktörer från nutidskonstfältet och flera för att bygga upp och förmedla nya förhandlingssätt med en bred gästfrihet.

Programhelheten består av diskussioner, presentationer, nätverkande och publikationer. Läs mera om programmet på engelska.

Frames olika nätverkande- och forskningsprojekt siktar till att skapa professionella kontakter för kuratorer och konstnärer som är från eller bosatta i Finland. Vi erbjuder även internationella kuratorer möjligheten att lära känna nutidskonstfältet i Finland.

Läs mera om Frames kuratorprogram på engelska.