Bidrag för experter

Frame beviljar resestipendier till nutidskonstexperter bosatta i eller från Finland samt för utländska konstexperters resor till Finland. Läs anvisningarna och se ansökningstiderna nedan.

Ansökningstider för resebidrag för experter

Ansökningar om resebidrag för år 2024 kan skickas in kontinuerligt från och med 1.11.2023 – 31.8.2024. Beslut om resebidrag för experter fattas fyra gånger om året.

Inlämningsdagarna för ansökningar om resebidrag år 2024 är:

 • 31.12.2023
 • 29.2.2024
 • 30.4.2024
 • 31.8.2024

Beslut om resebidrag publiceras cirka fyra veckor efter sista ansökningsdagen. Tidtabellen för årets första ansökningsperioden beror på Undervisnings- och kulturministeriets beviljade understöd. Tidigare år har vi fått beslutet angående statsunderstödet i slutet av februari.

Syftet med bidraget är att främja den internationella rörligheten för experter för nutidskonst och hjälpa dem att skapa nätverk, samt att förbättra möjligheterna för finländsk konst och finländska konstnärer att ställa ut, uppträda och interagera utomlands. Användningsändamålet för Frames bidrag bygger på undervisnings- och kulturministeriets strategi och Frames strategi.

Vem kan söka?

 • utländska konstexperter som reser till Finland
 • finländska nutidskonst organisationer som bjuder en utländsk gäst till Finland

Vad kan jag söka för?

 • utländska konstexperter kan ansöka om resebidrag för arbetsresor till Finland.

Man kan ansöka om resebidrag endast för personliga:

 • resekostnader
 • kostnader för logi

Resebidrag kan inte användas för:

 • residensresor
 • dagpenningar eller för att täcka levnadskostnader
 • deltagaravgifter
 • studier eller lärdomsprov

När?

 • Ansökningar om resebidrag för år 2024 kan skickas in kontinuerligt från och med 1.11.2023 – 31.8.2024. Beslut om resebidrag för experter fattas fyra gånger om året.
 • Inlämningsdagarna för ansökningar om resebidrag år 2024 är:
  • 31.12.2023
  • 29.2.2024
  • 30.4.2024
  • 31.8.2024
 • Beslut om resebidrag publiceras cirka fyra veckor efter sista ansökningsdagen. Tidtabellen för årets första ansökningsperioden beror på Undervisnings- och kulturministeriets beviljade understöd. Tidigare år har vi fått beslutet angående statsunderstödet i slutet av februari.
 • Ansökningstider går ut kl. 23.59 finsk tid på det angivna datumet.
 • Ansökningar som har lämnats efter att ansökningstiden har gått ut behandlas automatiskt nästa gång beslut fattas.
 • Beviljade bidrag ska användas under samma år de har beviljats.
 • Ansökan måste lämnas in innan resan inleds.

Bilagor till ansökan

 • resplan: utredning över resans program och syften
 • CV (1–2 sidor) eller biografi
 • Bifoga bilagorna i PDF- eller JPG-format. En fil får vara maximalt 3 MB.

Syftet med bidraget är att främja den internationella rörligheten för experter för nutidskonst och hjälpa dem att skapa nätverk, samt att förbättra möjligheterna för finländsk konst och finländska konstnärer att ställa ut, uppträda och interagera utomlands. Användningsändamålet för Frames bidrag bygger på undervisnings- och kulturministeriets strategi och Frames strategi.

Vem kan söka?

 • utländska konstexperter som reser till Finland
 • finländska nutidskonst organisationer som bjuder en utländsk gäst till Finland

Vad kan jag söka för?

 • utländska konstexperter kan ansöka om resebidrag för arbetsresor till Finland.

Man kan ansöka om resebidrag endast för personliga:

 • resekostnader
 • kostnader för logi

Resebidrag kan inte användas för:

 • residensresor
 • dagpenningar eller för att täcka levnadskostnader
 • deltagaravgifter
 • studier eller lärdomsprov

När?

 • Ansökningar om resebidrag för år 2024 kan skickas in kontinuerligt från och med 1.11.2023 – 31.8.2024. Beslut om resebidrag för experter fattas fyra gånger om året.
 • Inlämningsdagarna för ansökningar om resebidrag år 2024 är:
  • 31.12.2023
  • 29.2.2024
  • 30.4.2024
  • 31.8.2024
 • Beslut om resebidrag publiceras cirka fyra veckor efter sista ansökningsdagen. Tidtabellen för årets första ansökningsperioden beror på Undervisnings- och kulturministeriets beviljade understöd. Tidigare år har vi fått beslutet angående statsunderstödet i slutet av februari.
 • Ansökningstiden går ut kl. 23.59 finsk tid på det angivna datumet.
 • Ansökningar som har lämnats efter att ansökningstiden har gått ut behandlas automatiskt nästa gång beslut fattas.
 • Beviljade bidrag ska användas under samma år de har beviljats.
 • Ansökan måste lämnas in innan resan inleds.

Bilagor till ansökan

 • resplan: utredning över resans program och syften
 • CV (1–2 sidor) eller biografi
 • Bifoga bilagorna i PDF- eller JPG-format. En fil får vara maximalt 3 MB.

Du kan ansöka om bidrag på finska, svenska eller engelska. Fyll i ansökan på Frames bidragstjänst. Ansökan kan fyllas i och bilagorna kan vara på svenska, även om språket på bidragstjänsten är finska och engelska.