Bidrag för experter

Frame beviljar resestipendier till nutidskonstexperter bosatta i eller från Finland samt för utländska konstexperters resor till Finland. Läs anvisningarna och se ansökningstiderna nedan.

Ansökningstider för resebidrag för experter

Ansökningar om bidrag för experters utlandsresor under 2021 kan lämnas in tills 31.8.2021. Beslut om resebidrag för experter fattas fyra gånger om året.

De följande inlämningsdagarna för ansökningar om resebidrag för experter är:

 • augusti 31.8.2021

Beslut om resebidrag publiceras cirka fyra veckor efter tidsfristen för ansökan gått ut.

Syftet med bidraget är att främja den internationella rörligheten för experter för nutidskonst och hjälpa dem att skapa nätverk, samt att förbättra möjligheterna för finländsk konst och finländska konstnärer att ställa ut, uppträda och interagera utomlands. Användningsändamålet för Frames bidrag bygger på undervisnings- och kulturministeriets strategi och Frames strategi.

Vem kan söka?

 • utländska konstexperter som reser till Finland
 • finländska nutidskonst organisationer som bjuder en utländsk gäst till Finland

Vad kan jag söka för?

 • utländska konstexperter kan ansöka om resebidrag för arbetsresor till Finland.

Man kan ansöka om resebidrag endast för personliga:

 • resekostnader
 • kostnader för logi

Resebidrag kan inte användas för:

 • residensresor
 • dagpenningar eller för att täcka levnadskostnader
 • deltagaravgifter
 • studier eller lärdomsprov

När?

 • Ansökningar om bidrag för experters utlandsresor under 2021 kan lämnas in under 1.11.2020–31.8.2021. Beslut fattas fyra gånger om året.
 • De följande inlämningsdagarna för ansökningar om resebidrag för experter är:
  • augusti 31.8.2021
 • Ansökningstiden går ut kl. 23.59 finsk tid på det angivna datumet.
 • Ansökningar som har lämnats efter att ansökningstiden har gått ut behandlas automatiskt nästa gång beslut fattas.
 • Beviljade bidrag ska användas under samma år de har beviljats.
 • Ansökan måste lämnas in innan resan inleds.

Bilagor till ansökan

 • resplan: utredning över resans program och syften
 • CV (1–2 sidor) eller biografi
 • Bifoga bilagorna i PDF- eller JPG-format. En fil får vara maximalt 3 MB.

Syftet med bidraget är att främja den internationella rörligheten för experter för nutidskonst och hjälpa dem att skapa nätverk, samt att förbättra möjligheterna för finländsk konst och finländska konstnärer att ställa ut, uppträda och interagera utomlands. Användningsändamålet för Frames bidrag bygger på undervisnings- och kulturministeriets strategi och Frames strategi.

Vem kan söka?

 • utländska konstexperter som reser till Finland
 • finländska nutidskonst organisationer som bjuder en utländsk gäst till Finland

Vad kan jag söka för?

 • utländska konstexperter kan ansöka om resebidrag för arbetsresor till Finland.

Man kan ansöka om resebidrag endast för personliga:

 • resekostnader
 • kostnader för logi

Resebidrag kan inte användas för:

 • residensresor
 • dagpenningar eller för att täcka levnadskostnader
 • deltagaravgifter
 • studier eller lärdomsprov

När?

 • Ansökningar om bidrag för experters utlandsresor under 2021 kan lämnas in under 1.11.2020–31.8.2021. 
 • Beslut fattas fyra gånger om året.
 • De följande inlämningsdagarna för ansökningar om resebidrag för experter är:
  • augusti 31.8.2021
 • Ansökningstiden går ut kl. 23.59 finsk tid på det angivna datumet.
 • Ansökningar som har lämnats efter att ansökningstiden har gått ut behandlas automatiskt nästa gång beslut fattas.
 • Beviljade bidrag ska användas under samma år de har beviljats.
 • Ansökan måste lämnas in innan resan inleds.

Bilagor till ansökan

 • resplan: utredning över resans program och syften
 • CV (1–2 sidor) eller biografi
 • Bifoga bilagorna i PDF- eller JPG-format. En fil får vara maximalt 3 MB.

Du kan ansöka om bidrag på finska, svenska eller engelska. Fyll i ansökan på Frames bidragstjänst. Ansökan kan fyllas i och bilagorna kan vara på svenska, även om språket på bidragstjänsten är finska och engelska.