Coronavirus

På den här sidan hittar du information om våra bidrag, program och nyheter under detta undantagstillstånd.

Bidrag

Bidragsmottagare

Coronaviruspandemin kommer att ha en inverkan många internationella projekt under år 2020. Vi är medvetna om att även de projekt och resor som Frame har beviljat bidrag för kommer att påverkas. Vi beviljar uppskov och ändringar för projekt och resor som blir inhiberade eller senareläggs. Vi beviljar vid behov också specialbidrag för projekt som redan fått vårt understöd, men som på grund av den rådande situationen inte kunnat slutföras som planerat.

För frågor om redan beviljade bidrag nås vi bäst genom bidragssystemet. Vänligen meddela oss omedelbart om förändringarna genom att logga in i bidragsstystemet och skicka oss ett meddelande där.

Vi förstår förändringarna orsakade av situationen och vi försöker behandla din begäran så fort som möjligt. Ifall ditt evenemang eller resa inhiberas ber vi dig också vara i kontakt med flygbolaget och reseförsäkringsbolaget.

 

Till redan beviljade bidrag kan följande ändringar göras:

  • Ifall tidpunkten för projektet ändras kan bidraget användas för samma projekt tills slutet av år 2020. Meddela oss om tidsförändringen.
  • Ifall projektet annulleras kan du anhålla om förändringar i användning av bidraget och föreslå ett liknande projekt. Anhåll om förändring.

Under coronaviruspandemin är det möjligt att det uppstår kostnader från annullerade flyg, logi, frakt, försäkringar eller installationer som flygbolag, researrangörer, försäkringsbolag eller någon annan liknande instans inte ersätter. I ett sådant fall kan Frame bevilja specialbidrag för att slutföra projektet senare under år 2020. Specialbidrag kan beviljas enbart upp till den summa som ursprungligen blev beviljad.

 

Bidragsansökan

Ansökningstiden för projektbidrag har förlängts tills den 15 april 2020. Besluten om bidrag publiceras inom 8 veckor från att ansökningstiden har gått ut. Läs mer om bidragsansökningar på vår hemsida.

Program

Evenemang

Vi vill värna om allas hälsa under coronaviruspandemin, och kommer därför att ordna evenemang som inte kräver fysisk närvaro.

 

Gästfrihetsövningar: Towards Ecologies of Access den 24 april 2020

Towards Ecologies of Access är ett diskussionsevenemang om hur vi i det konstnärliga och kuratoriska arbetet kan nå kunskap och erfarenheter utanför det binära västerländska tankesättet “kropp och själ” eller “människa och natur”. Eventet tar sin form genom diskussioner på nätet mellan konstnärerna Kristiina Koskentola och Pia Lindman samt kuratorerna Lars Bang Larsen och Mi You. Diskussionerna modereras av Frames programchef Jussi Koitela och programkurator Yvonne Billimore och kan följas via en live transkription av konstnär Iona Roisin.

Du hittar mera information om programmet och länk till transkriptionen här.

 

Gästfrihetsövningar: Veckovis Reading List Leaders podcastserie från den 5 till den 26 maj 2020

Reading List Leaders är en fyrdelad sammankomst inspelad som en podcastserie av konstnären och poeten Vidha Saumya. Ett avsnitt publiceras varje vecka från den 5 till den 26 maj 2020, där Vidha Saumya är värd för konversationer och uppläsningar med hennes inbjudna Reading List Leaders: Shrujana Niranjani Shridhar, Kamla Bhasin, Paromita Vohra och Arvind Ramachandran. Ljuddesign av konstnär Kim Modig.

Du hittar mera information om podcasten här.

Kontorets öppethållningstider

Tills vidare håller vi kontoret stängt. Personalen är anträffbar som vanligt under kontorstid både via e-post och telefon. Personalens kontaktuppgifter hittar du på våran hemsida, på kontakt-sidan.