06/03/2024

Nyheter

Ansök om lärlingsstipendium för att göra praktik hos oss

Är du intresserad av att arbeta med nutidskonst samt att få erfarenhet av att stödja samarbete internationellt och i Finland? Frame söker efter kandidater som är intresserade av att ansöka om lärlingsstipendium från Svenska Kulturfonden för att göra en praktik hos Frame.

Frame vill erbjuda lärlingen en möjlighet att arbeta som programassistent och ge insyn i och erfarenhet av en mångsidig internationell konstorganisation från och med augusti 2024. Lärlingsperioden kan pågå upp till ett år. 

Svenska Kulturfonden beviljar lärlingsstipendium till personer som har avslutat sina studier inom konst, hantverk och museiämnen för förkovring inom sitt yrke under professionell handledning. Svenska Kulturfonden beviljar lärlingsstipendium som kan gynna det svenska i Finland. Ansökan om lärlingsstipendium görs på svenska. Mera information om hur lärlingsstipendium ansöks hittar du i slutet av denna rekryteringsannons.

Frames uppgift är att främja den finländska nutidskonsten internationellt, utveckla dess verksamhetsstrukturer, samt att förstärka den finländska nutidskonstens inflytande.

Som Frames lärling kommer du att

 • Assistera Frames program team med arrangerandet av expertbesök och HICP-programmet.
 • Planera och utföra portfoliemöten för examinerande magisterstudenter.
 • Utföra administrativa uppgifter och ta hand om dagliga kontorsärenden.

Utöver dessa arbetsuppgifter kommer lärlingskandidaten att få möjligheten att fördjupa sig i arbetsområden inom Frames verksamhetsområden som personligen intresserar lärlingen.

Vad vi förväntar oss av dej

 • Goda färdigheter i engelska: Frames arbetsspråk är engelska och finska. 
 • Kommunikationsfärdigheter: Du kommer att vara i kontakt med människor per e-post, telefon och under evenemang.

Vad vi erbjuder

 • Vi erbjuder en internationell arbetsgemenskap.
 • Mångsidiga och ansvarsfulla arbetsuppgifter.
 • Ett trevligt arbetssamfund.
 • Ett program för välbefinnande på jobbet, med tillhörande arbetshälsa, kultur- och motionssedlar, det internationella ICOM-museikortet och regelbundna rekreationsdagar.
 • En utsiktspunkt till finländska internationella projekt inom samtidskonsten samt bildkonstfältet.

Arbetstid

Som lärling på Frame kommer du att arbeta på deltid (60%). Arbetstiden är 23 timmar och 25 minuter i veckan (inklusive lunchpaus).

Svenska Kulturfondens Lärling bidragen är 1 250 € / månad.

Om Frame

Frames kontor ligger i Helsingfors och det finns en möjlighet till delvist distansarbete. Arbetsspråken är engelska och finska. Frames kontor är ej tillgänglig. För mera information om tillgänglighet kan du finna på vår hemsida.

Frame förespråkar jämlikhet inom samtidskonsten. Vi uppmuntrar ansökningar från kandidater av varierande bakgrund, ålder, kön, samt kandidater från språkliga, kulturella, och andra minoriteter. Om du hör till någon av dessa grupper kan du uttrycka detta i din ansökan. Vi behandlar alla ansökningar konfidentiellt.

Så här söker du till lärling hos Frame

Skicka oss en ansökan där du beskriver varför du söker till lärling hos Frame och vilka dina styrkor att sköta detta jobb är. Skicka ansökan och din CV som en pdf-fil senast Söndag 24.3.2024 till adressen rekry@frame-finland.fi. Skriv i e-postens rubrikrad “Lärling 2024” och namnge din pdf i formen Efternamn_Förnamn. Du kan skriva din ansökan på finska, svenska eller engelska.

Intervjuerna hålls den 27–29.3.2024. Vi skickar intervjufrågorna och ger information om intervjun på förhand. Intervjuerna görs av Frames Direktör Raija Koli och kommunikationschef Rosa Kuosmanen. Intervjuerna hålls på finska och engelska.

Så här söker du lärlingsstipendium från Svenska Kulturfonden

Ifall du blir vald som lärling för Frame, ansöker du om lärlingsstipendium från Svenska Kulturfonden inom ansökningstiden 12.3.–12.4.2024. Svenska Kulturfonden utför slutgiltiga beslutet om lärlingsstipendiet beviljas.

Svenska Kulturfonden förutsätter följande i ansökan om lärlingsstipendium: 

 • Ett skriftligt avtal med organisationen.
 • I ansökningsformulären presentera ditt konstnärliga arbete och intresse.
 • En kort beskrivning på hur detta lärlingskap gynnar det svenska i Finland.

Ansökan om lärlingsstipendium utförs på svenska och kräver baskunskaper i svenska att fylla i. För mera information om Svenska kulturfondens lärlingsstipendium.

Denna rekryteringsannons är publicerad på svenska och engelska.

Kontakt:

Kommunikationschef Rosa Kuosmanen
rosa.kuosmanen@frame-finland.fi
T. +358 50 465 3462

Foto: Kira Björklund