02/03/2021

Nyheter

Ansök om lärlingsstipendium för att göra praktik hos oss

Är du intresserad av att arbeta med nutidskonst samt att få erfarenhet av att stödja samarbete internationellt och i Finland? Svenska Kulturfonden beviljar lärlingsstipendium till personer som har avslutat sina studier inom konst, hantverk och museiämnen för förkovring inom sitt yrke under professionell handledning.

Frame vill erbjuda lärlingen en möjlighet att få arbeta som programassistent och ge insyn i och erfarenhet av en mångsidig internationell konstorganisation från och med augusti 2021. Lärling ska kunna kommunicera både skriftligt och muntligt på svenska.

Frames uppgift är att främja den finländska nutidskonstens internationalisering, utveckla dess verksamhetsstrukturer, samt att förstärka den finländska nutidskonstens inflytande.

Om du är intresserad av att jobba med oss tar vi gärna emot ett motiveringsbrev och din CV senast den 16.3.2021 till raija.koli@frame-finland.fi. Skriv ’lärling’ som ämne i ämnesfältet.

Vi välkomnar ansökningar från alla sökare oberoende personens samhällsklass, kön, könsidentitet, etniska bakgrund, funktionshinder eller ålder.

Kontakta oss:
Frames direktör Raija Koli
raija.koli@frame-finland.fi, tel. 040 728 99 38

Läs mer: Svenska Kulturfondens webbsidor 

Upplevelser av jobbet som programassistent hos Frame

Kira Björklund har arbetat som programassistent sedan augusti 2020 tack vare Svenska Kulturfondens lärlingsstipendium. Här nedan berättar hon om sina upplevelser hos Frame:

Mitt jobb som programassistent har innefattat mångsidigt olika uppgifter inom och lite utom Frames program. Jag har assisterat och samarbetat med programchef Jussi Koitela och före detta projektledare Maikki Lavikkala i deras arbete. Jag har hjälpt och följt med processen av att flytta våra evenemang och expertgästprogrammet till nätet på grund av den rådande pandemin.

Jobbet har innefattat arbete med expertgästprogrammet och jag har undersökt de långsiktiga resultat expertbesöken lett till. Utöver det jag har hjälpt till med bl.a. Gästfrihetsövningar programhelheten och våra online evenemang.

Utöver arbetet med programmet har jag under min tid hos Frame fått delta i olika interna utvecklingsprogram. Jag deltog i behandlandet av frågorna i Call For Action brevet för motverkandet av rasism inom kulturfältet i Finland. Dessutom var jag med och räknade Frames utsläpp.

Det har varit otroligt fint att ha fått komma till en så trevlig arbetsplats som Frame under dessa omvälvande tider. Alla är väldigt trevliga och särskilt sakkunniga inom konstfältet.


Svenska kulturfonden logo