Frame har som uppgift att stärka den finska samtidskonstens ställning och synlighet, stöda internationellt samarbete och främja samarbetet både i Finland och utomlands. Frame delar ut bidrag för internationella projekt inom samtidskonsten samt ansvarar för förverkligandet av Finlands nationella representation i biennalen i Venedig. Frame fungerar som informationscentral för samtidskonst i Finland. Frame-stiftelsens verksamhet stöds av undervisnings- och kulturministeriet.

 

Mission

 • Vi främjar den internationella utvecklingen av finsk samtidskonst
 • Vi stärker ställningen av den finska samtidskonsten i samhället
 • Vi gör den finska samtidskonsten synlig

Vision

 • Frame är en expert inom internationell samtidskonst och dess nätverk
 • Den finska samtidskonsten har en stark synlighet utomlands och finska konstnärer och konstprofessionella har starka internationella nätverk
 • Samtidskonstens värde inom det finska samhället har brett erkännande

Värderingar

 • Öppen
 • Inflytelserik
 • Snabb

Strategiska målsättningar 2013–2017

Frames verksamhet åren 2013–2017 baserar sig på fem strategiska tyngdpunkter:

 1. Öka den finska samtidskonstens internationella synlighet och närvaro
 2. Stärka de finska konstprofessionellas kunnande i internationell verksamhet samt utöka deras kontakter
 3. Samla och distribuera information om samtidskonsten i Finland
 4. Stärka Frames ställning som en kulturpolitisk påverkare
 5. Skapa verktyg för att mäta resultaten av Frames verksamhet

Styrelsen

Frames styrelsemedlemmar 2015-2018 är:

Jan Kaila
styrelsens ordförande
bildkonstnär, rådgivare i konstnärlig forskning vid Vetenskapsrådet, Stockholm

Hanna Maria Anttila
direktör, AV-Arkki

Jan Förster
direktör, Helsingfors Konsthall

Henna Paunu
intendent, Esbo moderna konstmuseum

Anna-Kaisa Rastenberger
professor, Bildkontsakademin, Konstuniversitetet

Jyrki Siukonen
bildkonstnär

Tomas Träskman
lektor, Arcada

Delegationen

Frame har tretton delegationsmedlemmar som utnämns av stiftelsens grundarorganisationer. Medlemmarna för 2015-2018:

Esbo stad: Päivi Liedes
Helsingfors stad: Maija Tanninen
Lahtis stad: Timo Simanainen
Uleåborgs stad: Anna-Riikka Hirvonen
Tammerfors stad: Lauri Sarvisaari
Åbo stad: Olli Immonen
Vanda stad: Kati Huovinmaa
Pro Artibus: Sabina Westerholm
Finlands konstakademi: Johanna Kiivaskoski
Finska konstföreningen: Lasse Saarinen
Konstnärsgillet i Finland: Kalle Mustonen, Maria Märkälä och Satu-Minna Suorajärvi

Frame i siffror 2 012 Frame grundades
Frame i siffror 6 personal
Frame i siffror 670 000 Verksamhetsstöd från undervisnings- och kulturministeriet