Etelä-Savon taidetoimikunta

Etelä-Savon taidetoimikunta on yksi Taiteen edistämiskeskuksen alueellisista asiantuntijaelimistä. Sen toimialue on Etelä-Savon maakunnan alue.
Taidetoimikunta päättää alueensa taiteilijoille, taiteilijaryhmille ja yhteisöille myönnettävistä apurahoista ja palkinnoista vertaisarvioinnin pohjalta. Lisäksi se osallistuu asiantuntijaelimenä Taiteen edistämiskeskuksen strategiatyöhön ja antaa asiantuntijalausuntoja.

Vieraile sivustolla