Diskussioner

Diskussionerna ligger i hjärtat av Frames arbete i Finland. Diskussionerna erbjuder en plattform för kunskapsutbyte, sammanträden och debatter kring aktuella frågor inom samtida praktik och teori. Under åren 2013–2016 ordnade Frame 21 diskussionstillfällen, med sammanlagt över 1000 deltagare.

Diskussionsprogrammet består av tre kategorier:

Frame Espresso är ett forum för kritisk diskussion kring aktuella frågor, utmaningar och praxis inom nutidskonsten. Frame Espresso arrangeras i olika utrymmen tillsammans med andra aktörer inom fältet.

Curating in Context är en föreläsningsserie i vilken Frames internationella gäster diskuterar sitt kuratoriska arbete inom olika kontexter i relation till nya initiativ och organisatoriska modeller, samt förändringar på nutidskonstfältet.

Meet the Curator erbjuder tillfällen att träffa kuratorer i residens samt utländska gäster och höra om deras aktuella projekt och forskningsämnen.

 

Frame arrangerade för första gången år 2016 ett internationellt seminarium berörande nutidskonstsektorn i Finland. I seminariet diskuterades möjligheter och utmaningar i internationellt nätverkande. I seminariet hösten 2017 behandlades bildkonststatistiken från föregående år. Det nationella seminariet arrangeras igen hösten 2018.

 I Frame Espresso, februari 2016, diskuterades den nyligen publicerade ”Taidetta ja politiikkaa” (Konst och politik) (red. Terike HaapojaMinna Henriksson och Jussi Koitela) Tillställningen ägde rum i Sinne. Foto: Rosa Kuosmanen