Diskussioner

Diskussionerna ligger i hjärtat av Frames arbete i Finland. Diskussionerna erbjuder en plattform för kunskapsutbyte, sammanträden och debatter kring aktuella frågor inom samtida praktik och teori.

 

Diskussionsprogrammet har tre kategorier.

Frame Espresso är ett forum for kritisk diskussion kring aktuella frågor, utmaningar och praktik inom samtidskonsten. Frame Espresso arrangeras i olika utrymmen tillsammans med andra aktörer inom fältet.

Morgonkaffeklubben är en serie där ett verk av en konstnär presenteras och diskuteras. Klubben arrangeras i samarbete med HIAP – Helsinki International Artist Programme och ordnas i Frames utrymmen.

Meet the Curator erbjuder tillfällen att träffa utländska experter som är på besök i Finland och höra om deras kuratoriska verksamhet.

 

Art Net(Works). År 2015 arrangerade Frame det första årliga forumet för hela samtidskonstsektorn i Finland. Evenemanget presenterade utländska key note -talare (Carlos Urroz, ArcoMadrid och Rosie Cooper, Liverpool Biennial) och ny forskning om den internationella aspekten av finländsk samtidskonst samt gav ett tillfälle för workshopping kring utmaningarna och barriärerna på samtidskonstens internationella stigar.

Frame har arrangerat 21 diskussioner under 2013-2015 med över 1 000 deltagare.

 


Foto: Rosa Kuosmanen