Diskussioner

Diskussionerna ligger i hjärtat av Frames arbete i Finland. Diskussionerna erbjuder en plattform för kunskapsutbyte, sammanträden och debatter kring aktuella frågor inom samtida praktik och teori.

Diskussionsprogrammet har tre kategorier.

Frame Espresso är ett forum för kritisk diskussion kring aktuella frågor, utmaningar och praktik inom nutidskonsten. Frame Espresso arrangeras i olika utrymmen tillsammans med andra aktörer inom fältet.

Curating in Context är en föreläsningsserie i vilken Frames internationella gäster diskuterar sitt kuratoriska arbete inom olika kontexter i relation till nya initiativ och organisatoriska modeller, samt förändringar på nutidskonstfältet.

Meet the Curator erbjuder tillfällen att träffa utländska experter som är på besök i Finland och höra om deras kuratoriska verksamhet.

 

Art Net(Works). År 2015 arrangerade Frame det första årliga forumet för hela nutidskonstsektorn i Finland. Evenemanget presenterade utländska key note -talare (Carlos Urroz, ArcoMadrid och Rosie Cooper, Liverpool Biennial) och ny forskning om den internationella aspekten av finländsk nutidskonst samt gav ett tillfälle för workshopping kring utmaningarna och barriärerna på nutidskonstens internationella stigar.

Frame har arrangerat 21 diskussioner under 2013-2015 med över 1 000 deltagare.

 


Foto: Rosa Kuosmanen