Publikationer

Frame ger ut tre slags publikationer.

  • Framed Conversations är en publikationsserie som genom forskning och teoretiska inlägg belyser företeelser och praxis inom nutidskonst.
  • Frame publicerar kataloger och monografier för den finska utställningen i biennalen i Venedig.
  • Frame ger också ut forskning och rapporter gällande den finländska nutidskonstens sektor.

Publikationer kan beställas från Frame: info@frame-finland.fi. Publikationerna skickas ut då betalningen har tagits emot. Leveranskostnader läggs till på fakturan.

 


 

Altern Ecologies

Altern Ecologies är den första publikationen i serien Framed Conversations. Publikationen belyser ekologiska frågor anknutna till utställningar i biennalen i Venedig år 2103.

 

Viennistä vuoropuheluun

En rapport om den finländska nutidskonstens ekosystem i anknytning till den internationella scenen. Rapporten beställdes i anknytning till Frames roll som informationscentral för nutidskonst i Finland. Rapporten utfördes av Cupore.

 

The Aalto Natives – A Transcendental Manual by Nathaniel Mellors and Erkka Nissinen

En utställningskatalog utgiven i samband med Finlands nationella utställning i biennalen i Venedig år 2017. Redigerad av Xander Karskens.

 

IC-98

En monografi som spänner över konstnärsduon IC-98s konstnärliga arbete och gavs ut i samband med Finlands nationella utställning i biennalen i Venedig år 2015.

 

Falling Trees

En utställningskatalog utgiven i samband med Finlands nationella utställning i biennalen i Venedig år 2013.