Expertbesök

Frame arrangerar årligen ett stort antal besök av utländska kuratorer och andra professionellt verksamma inom samtidskonsten för att skapa och utveckla kontakter med konstnärer och experter i Finland. De utländska experterna får ett skräddarsytt besöksprogram som är baserat på deras intressen. Vi förbereder besöken i samarbete med finska konstorganisationer.

 

Under åren 2013-2015 har Frame ordnat program för 135 expertbesök. Av dessa gjordes 83 i samarbete med andra organisationer inom samtidskonsten. Besökarna bekantade sig med över 400 konstnärers arbete.

Besökarna 2013–2015

 


Carlos Arroz, Director av ARCOmadrid, och Rosie Cooper, Program Chef av Liverpool Biennial, besökade i Helsinki, Januari 2016. Foto: Titus Verhe.