Frame stöder finska konstnärers och experters internationella nätverk, ökar den finska samtidskonstens synlighet i världen samt öppnar möjligheter för finska konstnärer att arbeta utanför Finland.

Expertbesök

Vi bjuder internationella kuratorer och konstexperter på besök till Finland.

Residens

Vi erbjuder utländska kuratorer tillfällen att tillbringa tid i Helsingfors och samarbetar med organisationer utomlands för att erbjuda residenstillfällen för konstnärer.

Publikationer

Vi ger ut publikationer om aktuella teman inom samtidskonsten samt kataloger och monografier för utställningarna i biennalen i Venedig.

Diskussioner

Vi har ett omfattande diskussionsprogram kring aktuella frågor inom samtidskonsten.

Länder i fokus: Japan och Sydkorea

Vi stärker kulturutbyte och nätverk mellan experter i Finland, Japan och Sydkorea.